КРИТИКА'18 / Периодични издания и рубрики / Сесия 2018

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 20.06.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Основна цел на модул „Периодични издания и рубрики“, е да стимулира развитието на съвременна критическата дейност в сферата на културата и изкуствата, като подкрепя: - издаването и популяризирането на българска критическа литература в печатни/електронни периодични и серийни издания; - поддържането на рубрики за оперативна критика в специализирани печатни/електронни издания, както и радио и телевизионни предавания за култура; ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"