ДЕБЮТИ / I КРЪГ / Визуални и дигитални изкуства

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти от сферата на визуални, дигитални изкуства и нови медии.