ДЕБЮТИ`17 / Подпрограма „Екранни изкуства“ / Модул „Късометражно кино“ / Втори кръг

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (16:09) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни късометражни: • Игрални филми до 30 минути; • Документални филми до 30 минути; • Анимационни филми до 10 минути. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.