ДЕБЮТИ`17 / Подпрограма „Интердисциплинарни изкуства и нови медии“ / Модул „Нови медии“ / Втори кръг

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни: • авторски творби, реализирани със средствата на новите медии. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.