/ Втори кръг

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за представяне и участие на дебютанти в културни събития и за организиране на събития. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.