ДЕБЮТИ / Визуални изкуства / Първи кръг

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български творци в сферата на визуалните изкуства. Програмата включва два етапа и обучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за фотография, дизайн, изящни и приложни изкуства.