ДЕБЮТИ / Сценични изкуства / Първи кръг

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (13:45) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася до сценични проекти в сферата на музика, танц и театър.