ДЕБЮТИ / Дигитални изкуства и нови медии / Първи кръг

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български артисти в сферата на дигиталните изкуства и новите медии. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им.