ДЕБЮТИ'18 Визуални изкуства / Втори кръг

Срок за кандидатсване: 20.06.2018 (11:00) - 27.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им.

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български творци в сферата на визуалните изкуства. Програмата включва два етапа и обучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им.ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ" Модулът се отнася за фотография, дизайн, изящни и приложни изкуства.