/ Сесия 1

Срок за кандидатсване: 18.08.2017 (11:00) - 02.10.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. За да изтеглите образците на документите за кандидатстване е необходима регистрация на интернет страницата на Национален фонд "Култура".