КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО / Съхранение и популяризиране на културно наследство

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 08.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Поради възникналите извънредни обстоятелства, има промени в регламента - срокове и параметри за кандидатстване. Програмата се осъществява в модулите "Съхранение и популяризиране на културно наследство" и "Културни индустрии и културен туризъм". Цели разработването на средства за подобрен достъп до културно наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание, чрез културен туризъм и въвеждане на устойчиви модели за културни индустрии на местно ниво.