МОБИЛНОСТ / СЕСИЯ I / Непрофесионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители за участия в международни, национални и локални културни форуми за културен обмен.