МОБИЛНОСТ / СЕСИЯ III \ Непрофесионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 27.05.2019 (11:00) - 27.06.2019 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.