ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / СЕСИЯ I / Краткосрочни събития

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.