ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME'18 / сесия 2018

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на издаване и превод на българска литература на различни езици с цел популяризирането и пред чуждестранна аудитория.

Програма за финансиране на издаване и превод на българска литература на различни езици с цел популяризирането и пред чуждестранна аудитория. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"