Програми

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа и обучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за фотография, дизайн, изящни и приложни изкуства.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за дигитални изкуства и нови медии.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за късометражно игрално,документално и анимационно кино.

Срок за кандидатсване: 31.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за интердисциплинарни проекти.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (13:45) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася до сценични проекти в сферата на музика, танц и театър.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 03.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за развитие и издаване на художествена литература.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 10.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Създаване на устойчиви модели с елемент на културно предприемачество на платформи и издания с критическо съдържание.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 10.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомагане на развитието и популяризирането на критика във всички области на изкуството чрез издания и рубрики.

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 26.04.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Цели популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 26.04.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Цели опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 16.03.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 10.04.2018 (11:00) - 10.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.

Срок за кандидатсване: 05.06.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.

Срок за кандидатсване: 20.07.2018 (11:00) - 20.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на издаване и превод на българска литература на различни езици с цел популяризирането и пред чуждестранна аудитория.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти отнасящи се към и изследващи елементи от градската или публична среда чрез активно включване на публиката.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти насърчаващи потребление на изкуство и култура чрез образователни програми, програми за работа с деца и младежи, развитие на инструменти за стимулиране на потреблението, проекти за активно въвличане и участие на публиките в творческия процес, насърчаване на разпространението на иновативни културни продукти, провеждане на изследвания и проучвания и др.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 04.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма, подкрепяща артистични проекти със социална насоченост. Тематични направления: включване на групи в неравностойно положение в креативния процес; проекти, създаващи дебат около значими и актуални социални теми; развиване на общности чрез активното им участие в артистични процеси, създаване на диалог и възможности за колаборация;проекти за социален дизайн.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 04.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи за участие на млади и обучаващи се артисти в местни и международни резиденции, семинари, работни ателиета, уъркшоп събития.