Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: programs@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 24.07.2023 (11:00) - 16.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 24.07.2023 (11:00) - 16.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 24.07.2023 (11:00) - 16.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 24.07.2023 (11:00) - 16.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 24.07.2023 (11:00) - 16.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 27.04.2023 (17:36) - 17.05.2023 (15:15)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програмата целѝ избор на проекти на дебютиращи артисти, които да преминат към обучение и детайлна разработка за кандидатстване на Втори кръг за реализация на проектните си предложения в сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства.

Условия

срок за кандидатстване: 21.08.2023 (18:00) - 13.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 21.08.2023 (18:00) - 13.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 21.08.2023 (18:00) - 13.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 21.08.2023 (18:00) - 13.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 21.08.2023 (18:00) - 13.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (11:00) - 18.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (11:00) - 18.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (11:00) - 18.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (11:00) - 18.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 28.04.2023 (18:40) - 18.05.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на индивидуални артисти и групи от творци (вкл. и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното развитие в сферата на изкуството и културата в местни, регионални, национални и международни културни форуми в рамките на България.

Условия

срок за кандидатстване: 28.04.2023 (18:54) - 18.05.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на културни организации, индивидуални артисти и групи (вкл. и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:35) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:42) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:45) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:01) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:03) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.07.2023 (15:00) - 14.08.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:05) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:08) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:10) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:12) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 10.10.2023 (08:13) - 30.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 25.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 08.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 08.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 08.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 08.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (11:00) - 08.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (14:07) - 17.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (14:22) - 17.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (14:18) - 17.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2023 (14:20) - 17.10.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 18.08.2023 (13:00) - 11.09.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 07.04.2023 (22:00) - 01.11.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“

Условия