Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: programs@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 26.09.2022 (20:00) - 13.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2022 (20:00) - 13.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2022 (20:00) - 13.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2022 (20:00) - 13.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 26.09.2022 (20:00) - 13.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 15.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 15.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 15.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 15.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 15.08.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (11:00) - 23.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си.

Условия

срок за кандидатстване: 12.08.2022 (15:00) - 09.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

МОДУЛ „Иновативни модели за критика“ е насочен към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата.

Условия

срок за кандидатстване: 12.08.2022 (15:00) - 09.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

МОДУЛ „Утвърдени модели“ цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 12.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на пътуване до събитие, в което кандидатът ще вземе участие, както и пътуване на чуждестранни артисти, които ще вземат участие в събитие, организирано от кандидата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (19:00) - 04.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Модулът е насочен към артисти-любители и културни организации, занимаващи се с любителско творчество и фолклор, които планират мобилност в и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти като гости на събития в България.

Условия

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (19:00) - 04.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Модулът е насочен към професионални артисти и културни организации, които планират мобилност във и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти, като гости на събития в България.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Награди Национален фонд „Култура“ за ученици от държавните училища по изкуствата и културата за високи постижения в областта на културата и за студенти от висшите учебни заведения по изкуства за високи постижения в областта на изкуството и култура.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 22.07.2022 (17:00) - 20.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Конкурсът финансира проекти за литературен превод и издаване на книги на български автори. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на преводачи от български език, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи. Кандидатурите могат да бъдат подадени в системата на НФК на английски език или на български език по желание на кандидатите. The Programme funds projects for literature translations and publications of editions by Bulgarian authors. In this way, public funds are channelled towards a more sustainable positioning of Bulgarian literature and authors internationally, providing greater employment and stability for Bulgarian translators, as well as establishing long-term partnerships, exchanges of good practices and in the field of literature translation. Applications can be submitted through The National Culture Fund of Bulgaria’s platform in English or in Bulgarian. The Application Form is now available in English.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата за възстановяване има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

Резултати

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира организациите, активно работещи в областта на любителските изкуства, с оглед адаптацията им към пост-пандемичната ситуация. В този смисъл програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на достъп и ангажирането на по-голям брой участници.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата има за основна цел да подкрепи традиционни циркове в България и техния капацитет за развитие в пост-ковид ситуация.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира потребностите в частния културен сектор. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда, във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, публични, икономически, медийни, и др.

Условия

срок за кандидатстване: 12.08.2022 (11:00) - 15.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики.

Условия

срок за кандидатстване: 15.08.2022 (12:00) - 20.09.2022 (16:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области.

Условия

срок за кандидатстване: 15.08.2022 (12:00) - 20.09.2022 (16:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Условия

срок за кандидатстване: 25.08.2022 (17:00) - 30.11.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 12.08.2022 (15:00) - 13.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия

срок за кандидатстване: 12.08.2022 (15:00) - 13.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 05.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, „Мрежи“ и „Платформи“.

Условия