Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: programs@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 24.09.2021 (11:00) - 20.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 24.09.2021 (11:00) - 20.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 29.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата цели осигуряване на благоприятни условия за създаване на творчески продукти в областта на визуалните изкуства, изграждане и утвърждаване на секторни и междусекторни партньорства, осигуряване на достъп до визуални изкуства и привличане на нови аудитории.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 28.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 28.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 28.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 28.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (15:52) - 28.04.2021 (15:51)

Допустими кандидати: Всички

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (00:00) - 17.09.2021 (17:08)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти от сферата на визуални и дигитални изкуства

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 15.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютна авторска художествена литература.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 17.09.2021 (17:08)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни музикални проекти

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 16.09.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (18:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети и способни да докажат активна дейност в областта на съвременните циркови и улични изкуства.

Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (18:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Модулът е насочен към културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в областта на традиционното цирково изкуство.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 28.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 08.11.2021 (11:30) - 12.11.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за развитие и широко популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти, които целят да насърчат предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепя се въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп докултурното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 18.02.2021 (11:00) - 11.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия внационални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 18.02.2021 (11:00) - 11.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на разходи на професионални артисти и представители на културатa и изкуствата за участия внационални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 22.06.2021 (15:00) - 15.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия в международни, национални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 22.06.2021 (15:00) - 15.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на български артисти за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия в международни, национални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на български артисти за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 08.11.2021 (14:15) - 15.11.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 08.11.2021 (14:15) - 15.11.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на музикални проекти на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 06.10.2021 (11:00) - 28.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване на творчески проекти във всички сфери на любителското изкуство.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Конкурсът целево финансира проекти за превод и издаване на книги на български автори на чужд език или адаптация на книги на български автори на езика на Република Северна Македония. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на български преводачи, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

The function of the Translation Grant is to contribute to the promotion of Bulgarian fiction abroad, by supporting the translation and adaptation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience.

Условия

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програмата подпомага финансово дейности за създаване,адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 21.06.2021 (15:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 21.06.2021 (15:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 27.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на индивидуални творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 27.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на групови творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (17:00) - 14.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на класическата музика, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (17:00) - 14.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на фолклорното изкуство, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“.

Условия

срок за кандидатстване: 17.03.2021 (15:00) - 29.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на поп, рок и джаз музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (14:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (14:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Условия Резултати

срок за кандидатстване: 07.04.2021 (13:00) - 30.09.2021 (00:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Условия Резултати