Програми

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти от сферата на визуални, дигитални изкуства и нови медии.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и експериментално кино.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подкрепя проекти за издаването, разпространението и популяризирането на дебютна авторска художествена литература.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти в музикалната сфера.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 30.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички области на изкуството и културата.

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 28.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества, устойчиви практики и развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 28.04.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители за участия в международни, национални и локални културни форуми за културен обмен.

Условия

Срок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Условия

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 07.07.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

The Translation Grant Programme supports the promotion of Bulgarian fiction abroad by supporting the translation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience. *Please note, the application procedure is currently only available in Bulgarian.* The programme conditions in English can be downloaded from the 'Conditions' / 'Условия' button below. The application pack can be downloaded from the 'Download documents'/ 'Свали документи' button after completing a registration on the NCF website.

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 07.07.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература.

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 18.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Подкрепя проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работа на културни организации.

Срок за кандидатсване: 31.03.2020 (11:00) - 18.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Подкрепя проекти за създаване и представяне на изкуство в публична среда с цел обогатяване на културния живот в населеното място и привличане на публики.

Срок за кандидатсване: 27.05.2020 (11:00) - 08.09.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

Условия Кандидатствай