Програми

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български творци в сферата на визуалните изкуства. Програмата включва два етапа и обучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им.ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ" Модулът се отнася за фотография, дизайн, изящни и приложни изкуства.

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български артисти в сферата на дигиталните изкуства и новите медии. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя професионалната реализация на младото поколение български артисти в сферата на екранните изкуства. Програмата включва два етапа и обучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася за късометражно игрално,документално и анимационно кино.ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя професионалната реализация на младото поколение български артисти в музикалната сфера. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (13:45) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на дебютиращи артисти с проекти в областта на изкуствата и културата. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. Модулът се отнася до сценични проекти в сферата на музика, танц и театър.ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 07.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ подкрепя първите стъпки от професионалната реализация на младото поколение български автори в сферата на художествената литература. Програмата включва два етапа иобучение за разработването на кандидатстващите проекти и реализирането им. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 20.06.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Основна цел на модул „Периодични издания и рубрики“, е да стимулира развитието на съвременна критическата дейност в сферата на културата и изкуствата, като подкрепя: - издаването и популяризирането на българска критическа литература в печатни/електронни периодични и серийни издания; - поддържането на рубрики за оперативна критика в специализирани печатни/електронни издания, както и радио и телевизионни предавания за култура; ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 20.06.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Модул „Устойчиви модели“ цели да стимулира развитието и реализацията на иноваторски и устойчиви модели за създаване и разпространение на критически анализи и съдържание. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 26.04.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Цели популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 26.04.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Цели опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 19.02.2018 (11:00) - 16.03.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 10.04.2018 (11:00) - 10.05.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия

Срок за кандидатсване: 05.06.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.

Срок за кандидатсване: 20.07.2018 (11:00) - 20.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми или посещения на чуждестранни артисти и представители на култура и изкуства.

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

The Translation Grant Programme supports the promotion of Bulgarian fiction abroad by supporting the translation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience. *Please note, the application procedure is currently only available in Bulgarian.* The programme conditions in English can be downloaded from the 'Conditions' / 'Условия' button below. The application pack can be downloaded from the 'Apply on paper'/ 'Кандидатствай на хартия' button after completing a registration on the NCF website.

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 30.03.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на издаване и превод на българска литература на различни езици с цел популяризирането и пред чуждестранна аудитория. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"

Условия Кандидатствай

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти отнасящи се към и изследващи елементи от градската или публична среда чрез активно включване на публиката.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 05.07.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти насърчаващи потребление на изкуство и култура чрез образователни програми, програми за работа с деца и младежи, развитие на инструменти за стимулиране на потреблението, проекти за активно въвличане и участие на публиките в творческия процес, насърчаване на разпространението на иновативни културни продукти, провеждане на изследвания и проучвания и др.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 04.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма, подкрепяща артистични проекти със социална насоченост. Тематични направления: включване на групи в неравностойно положение в креативния процес; проекти, създаващи дебат около значими и актуални социални теми; развиване на общности чрез активното им участие в артистични процеси, създаване на диалог и възможности за колаборация;проекти за социален дизайн.

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 04.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи за участие на млади и обучаващи се артисти в местни и международни резиденции, семинари, работни ателиета, уъркшоп събития.