Програми

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски художествени произведения, дизайнерски продукти, серии, обекти и др. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски художествени произведения, дизайнерски продукти, серии, обекти и др. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски художествени произведения, дизайнерски продукти, серии, обекти и др. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски художествени произведения, дизайнерски продукти, серии, обекти и др. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни късометражни: • Игрални филми до 30 минути; • Документални филми до 30 минути; • Анимационни филми до 10 минути. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни: • авторски интердисциплинарни творби. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни: • авторски творби, реализирани със средствата на новите медии. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за представяне и участие на дебютанти в културни събития и за организиране на събития. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски музикални спектакли и музикални произведения. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски танцови спектакли. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски театрални спектакли. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 14.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски художествени текстове. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.

Условия

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 28.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя развитието и популяризирането на критиката във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта

Условия

Срок за кандидатсване: 18.08.2017 (11:00) - 02.10.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. За да изтеглите образците на документите за кандидатстване е необходима регистрация на интернет страницата на Национален фонд "Култура".

Условия

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 27.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за съхранение и популяризиране на културното наследство на България в подкрепа на проекти за проучване, опазване и укрепване на националната идентичност, изява и проявления на нематериалното културно богатство и многообразие

Условия

Срок за кандидатсване: 21.02.2017 (11:00) - 16.03.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 22.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

Срок за кандидатсване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия

Срок за кандидатсване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия

Срок за кандидатсване: 04.05.2017 (11:00) - 20.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Конкурсът е за финансиране на преводи на различни езици на разнообразни по жанр произведения на съвременното българско литературно творчество, с цел да се запази и представи многообразието му пред чуждестранна аудитория. Целта на програма „Преводи” е да допринесе за популяризиране на съвременната българска художествена литература извън страната, като подпомага превода на различни езици на разнообразни по жанр произведения на съвременното българско литературно творчество, стремейки се да запази и представи многообразието му пред чуждестранна аудитория. / The call is for funding translations into foreign languages of works of various genres of the contemporary Bulgarian literary creative work in order to preserve and present its diversity before the foreign audience. The purpose of the Translation Grant is to contribute to the promotion of the contemporary Bulgarian fiction abroad by supporting the translation into various languages of works of various genres of the contemporary Bulgarian literary creative work in order to preserve and present its diversity before the foreign audience.

Условия