Програми

Срок за кандидатсване: 09.08.2017 (11:00) - 04.10.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.