СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / 2020

Срок за кандидатсване: 07.07.2020 (11:00) - 08.09.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.