СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ И ОБЩНОСТНИ ИЗКУСТВА'18 / Сесия 2018

Срок за кандидатсване: 23.05.2018 (11:00) - 04.09.2018 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма, подкрепяща артистични проекти със социална насоченост. Тематични направления: - Включване на групи в неравностойно положение в креативния процес; - Проекти, създаващи дебат около значими и актуални социални теми; - Развиване на общности чрез активното им участие в артистични процеси, създаване на диалог и възможности за колаборация ; - Проекти за социален дизайн. Целеви групи: - организации, адресиращи социални проблеми чрез изкуства - студиа и организации, разработващи чрез креативни методи продукти и процеси в подкрепа на групи в неравностойно положение - читалища

Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства“ финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ ВЛЕЗЕТЕ В СИСТЕМАТА. БЛАНКИ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ БУТОНА "КАНДИДАТСТВАЙ НА ХАРТИЯ"