ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / СЕСИЯ II \ Дългосрочни събития

Срок за кандидатсване: 12.07.2019 (11:00) - 03.10.2019 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.