Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти`21 / Сесия 1

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 28.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законоопределените им функции.

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
CF160-1 НЧ „ Люба Велич - 1905“ Читалище Да запазим и съхраним съграденото от нашите деди България, обл.Търговище, с.славяново 03.11.2021 - 26.11.2021 2000,00 1700,00 0 Проекта се състой в поставяне на стъкла и дограма, там където е липсваща, това е главно в мазите на читалището, които почти всяка пролет и есен са наводнени. Сградата е огромна, а в читалището работят само 2 - ма човека. Опитваме се да поддържаме сградата, но със собствени средства е почти невъзможно. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-10 ДТ "Рачо Стоянов" Културен институт ДТ"Рачо Стоянов" България, Габрово 01.11.2021 - 01.12.2021 15098,87 15098,87 15098,87 Разходи за електричество в размер на 15 098.87 лв
CF160-100 Народно читалище "Съгласие-1890" Читалище НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ България, Каварна 01.11.2021 - 31.12.2021 3744,08 3700,00 0 НЧ Съгласие - 1890 се помещава в монолитна сграда на два етажа с разгъната площ 2 316 кв.м. Сградата е много голяма и отоплението и през зимните месеци и новите цени на електроенергията е почти невъзможно. Отопляемата площ на читалището е 874 кв.м.,което включва школи,репетиционни зали,библиотека и административни помещения. Очакваните разходи за електричество са в размер на 3 700 лв. Кандидатът не отговаря на условието за допустимост.
CF160-101 РБ "Николай Вранчев" - Смолян Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионалнти институти България, Смолян 01.07.2021 - 31.07.2022 6642,48 6642,48 6642,48 Разходите за електричество в размер на 6642.48 лв. ще осигурят възможност за финансово обезпечение на Регионална библиотека Николай Вранчев и ще компенсират увеличените цени за електроенергия. Това ще осигури ресурс за осъществяване на дейности по опазване и популяризиряне на културно-историческото наследство, реализирани в библиотеката.
CF160-102 Исторически музей-Павликени Културен институт Исторически музей-Павликени и обект Античен керамичен център край Павликени България 01.11.2021 - 31.12.2021 1043,60 1043,60 1043,60 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 1043,60 лв. / Словом: хиляда четиредесет и три лева и шестдесет стотинки/ През 2021 г.Исторически музей-Павликени, заедно с археологическия си обект Античен керамичен център изпитва големи затруднения във връзка с намалелия брой туристи заради пандемията от Ковид-19.В същото време рязко се увеличават разходите от бюджета на музея за електроенергия, особено в студените месеци.
CF160-103 Театрално-музикален център - Кърджали Културен институт Театрално-музикален център град Кърджали България, Кърджали 01.11.2021 - 31.12.2021 8534,82 8534,82 8534,82 Разходи за електричество в размер на 8534,82.
CF160-104 ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СЛИВЕН Културен институт УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СЛИВЕН В СЕСИЯ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРЕНЕРГИЯ България, гр. Сливен 01.07.2021 - 30.06.2022 3778,00 3778,00 3778 ДКТ–Сливен е културен институт, който осъществява дейности по създаването и представянето на куклени спектакли за деца и възрастни. През 2021 г. към нелеката икономическа ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19 се прибави и стремителното нарастване на цената на електроенергията. Възможността за финансова подкрепа, която ни предоставят НФК и МК ще ни позволи да останем безкомпромисни към създаването и представянето на куклени спектакли с висока художествена стойност и през 2022 г.
CF160-105 Драматичен театър"Стефан Киров" Сливен Културен институт Участие на Драматичен театър Стефан Киров Сливен в проект за целево финансово подпомагане за компенсиране на увеличените разходи за електрическа енергия,дължащи се на нови цени в рамките на 2021 г. България, г.Сливен 01.07.2021 - 01.07.2022 19708,56 19708,56 19708,56 Възстановяване на част от разходите за електрическа енергия , които се дължат на утвърдени нови цени в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на театъра за осъществяване на основната му дейност. Средствата следва да бъдат разходени за авансово плащане на електрическата енергия потребявана от театъра за бъдещ период.
CF160-106 Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" Културен институт Великотърновската народна библиотека-център за популяризиране и опазване на културно-историческото наследство България, Велико Търново 15.11.2021 - 15.12.2022 19269,00 7500,00 7500 РБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново е сред най-големите обществено-информационни центрове в страната, депозитна библиотека и трето национално книгохранилище за периодични издания. Обработва и съхранява над 600 000 единици книжнина, над 1200 старопечатни и 21 ръкописни оригинали. Поддържа бази данни с библиографски описания на литература, периодика и уникална аналитична картотека на единственото в България краеведско обединение „Мизия“. Осигурява широк достъп до своите онлайн информационни масиви.
CF160-107 ДКТ "Дора Габе" Културен институт Компенсиране на увеличените разходи за електрическа енергия на Държавен куклен театър България, град Добрич 01.07.2021 - 30.06.2022 1831,15 1800,00 1800 Предвид ежемесечното увеличаване на разходите за електрическа енергия от 01.07.2021 год. на Държавен куклен театър Дора Габе - Добрич желаем да ни бъдат предоставени допълнителни компенсиращи средства за авансово заплащане на ел. енергия на театъра за бъдещ период.
CF160-108 РБ "Априлов - Палаузов" Културен институт РБ "Априлов - Палаузов" - Габрово България Габрово 01.11.2021 - 31.12.2021 5490,00 5490,00 5490 Разходи за електричество в размер на 5490 лв.
CF160-109 Общински драматичен театър "Владимир Трандафилов" Културен институт Общински Драматичен Театър - Видин България 01.11.2021 - 31.12.2021 5993,61 5993,61 5993,61 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА
CF160-110 Драматичен театър Пловдив Културен институт Драматичен театър Пловдив България Пловдив 01.07.2021 - 30.06.2022 43934,73 43934,73 43934,73 Подпомагане на културни институции с разходи за електричество.Драматичен театър Пловдив е държавен репертоарен театър. През 2021 г. до сега е реализирал 5 премиерни постановки и 134 представления. До края на годината ще имаме още 1 премиерен спектакъл и в програмата ни са предвидени още 26 представления. За 2022 година предвидимите параметри на дейността ни са приблизително същите в зависимост от епидемиологичната обстановка.
CF160-111 Регионален исторически музей - Стара Загора Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, Стара Загора 01.07.2021 - 31.07.2022 15818 15818 15818 Дейността по издирване, опазване и съхраняване на културно-историческото наследство обхваща всички направления на музейното дело.
CF160-112 ОбКИ Художествена галерия - Русе Културен институт ОбКИ Художествена галерия Русе град Русе, Художествена галерия 01.11.2021 - 31.12.2021 4258,84 4258,84 4258,84 Проектопредложението е насочено към осигуряване на допълнителни средства за електрическа енергия на общинския институт във връзка с утвърдените нови цени в рамките на 2021 г. Разходите за електричество са в размер на 4258.84 лв.
CF160-113 Къща музей "Пейо К. Яворов" - гр. Чирпан Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/ Сесия 2021 България, гр. Чирпан 08.11.2021 - 20.12.2021 1200 1200 1200 Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан събира, обработва и документира всички вещи и документи, постъпили или дарени на музея, свързани с Яворов. Инициира и организира национални и общински ученически конкурси за лично творчество, рисунка и рецитация на Яворова поезия. Извършва изследователска, издателска и популяризаторска дейност, свързана с патрона на музея.
CF160-114 Малък градски театър "Зад канала" Културен институт Компенсиране на разходи за ел. енергия на Малък градски театър България, София 01.07.2021 - 30.06.2022 12000 9000 9000 във връзка с пазарната обстановка от 01.07.2021 г. е в сила ново ценово решение на КЕВР за периода от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г. Във връзка със същото доставчикът на енергия на Малък градски театър Зад канала адаптира цените на доставената от него активна електрическа енергия, като същата започна да се определя на база пазарен сегмент ден напред на БНЕБ и увеличена с надбавка от 10 лв. за 1 мегават часа. Съгласно казаното новата цена увеличи планираните и договорени разходи за ел. енергия.
CF160-115 Софийска филхармония Културен институт Софийска филхармония София 01.11.2021 - 01.12.2021 35712,77 35712,77 35712,77 Разходи за електричество в размер на 35712,77
CF160-116 ОКИ Дом на културата "Средец" Културен институт ОКИ Дом на културата "Средец" България 01.11.2021 - 31.12.2021 11714,42 11700 11700 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 11700 лв.
CF160-117 Народно читалище Светлина-1896 Читалище Топла библиотека с. Гара Бов 01.01.2022 - 30.06.2022 2040 1632 0 Поради липса на средства за отопление на цялата читалищна библиотека, заемащи над 80 кв. м. площ се възпрепятства престоя и достъпа на потребители/читатели до целия библиотечен фонд, компютърната зала и до Родителски кът. Това влошава условията на труд на читалищния персонал, намалявае броя на потребителите, книгозаеманията на библиотечните дейности. При осигуряване на средства за отопление ще се подобрят условията за работа на персонала и ползвателите й. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-118 Драматичен театър Търговище Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2021 РБългария, гр. Търговище 01.07.2021 - 30.11.2021 4500,00 4500,00 4500 Възстановяване на част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени за ел. енергия в рамките на 2021година.
CF160-119 Градска художествена галерия - Стара Загора Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, Стара Загора 01.07.2021 - 31.07.2022 10813 10813 10813 Съхранение, експониране, популяризиране и опазване на произведенията на изобразителното изкуство. Осигуряване на условия, съгласно нормите за температурен и влагов режим, нормално осветление на експозиционните площи.
CF160-12 ОП "Младежки център" Друга П.Ф. ОП Младежки център Хасково България, Хасково 01.10.2021 - 31.12.2021 8537,68 8537,68 8537,68 Разходи за електричество в размер на 8537,68
CF160-120 Общински културен институт Дом на културата "Искър" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 3817,65 3817 3817 Разходи за електричество в размер на 3817.65 лв
CF160-121 Исторически музей "Искра" - Казанлък Културен институт ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ България, Казанлък 01.11.2021 - 31.12.2021 19531,59 19531,59 19531,59 Разходи за електричество в размер на 19 531,59 лева
CF160-122 Регионален исторически музей – Пазарджик Културен институт РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАЗАРДЖИК България, Пазарджик 01.11.2021 - 31.12.2021 8749,40 8749,40 8749,4 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 8749,40 лв.
CF160-123 Национален природонаучен музей - БАН Научен институт Национален природонаучен музей при Българската академия на науките България, София 01.11.2021 - 31.12.2021 33996,63 25124,50 25124,5 Разходи за електричество в размер на 25 124,50 лв
CF160-124 ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ Културен институт ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 20866,88 20866,88 20866,88 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 20 866, 88 ЛЕВА
CF160-125 НЧ "Доростол-1870" Читалище Целево подпомагане на НЧ България, гр. Силистра 01.07.2021 - 31.12.2021 2946,94 2946,94 0 Народно читалище ДОРОСТОЛ 1870 г. е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на жители от община Силистра, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Читалището спомага за съхраняването на българските културни традиции, обичаи и популяризиране на фолклора ни.Сдружението разполага с материална база, подсигуряваща развитието на дейностите. Финансовата подкрепата ще бъде използвана за заплащане на електрическата енергия през посочения период. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-126 Общински културен институт Дом на културата "Красно село" Културен институт Общински културен институт Дом на културата България, гр. София 01.11.2021 - 31.12.2021 23916,61 23916,61 23916,61 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА /23916,61/
CF160-127 НЧ"Пробуда-1938" Читалище ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НЧ ПРОБУДА 1938 с. ПАНАРЕТОВЦИ общ. СЛИВЕН България, Сливен,Панаретовци 05.07.2021 - 04.07.2022 300,00 300,00 0 Едногодишна целеви субсидии за електроенергия подпомагане на дейността на НЧ Пробуда-1938 с. Панаретовци за съхраняване и разпространение на културното наследство, и за опазване и популяризиране на местни традиции и обичаи. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-128 Регионален исторически музей - София Културен институт Регионален исторически музей - София София 01.11.2021 - 31.12.2021 49479 49479 49479 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 49 479 ЛВ.
CF160-129 Художествена галерия - Смолян Културен институт Едногодишна целева субсидия зя подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата. България 01.07.2021 - 01.07.2022 3355,30 3355,30 3355,3 Художествена галерия - Смолян, кандидатства за субсидия за ел. енергия /разходи за електричество на общо искана сума в размер на 3 355,30. Художествена галерия - Смолян е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културни ценности и музейното дело с познавателна, събирателна, образователна и естетическа цел на територията на община Смолян.
CF160-13 Регионален исторически музей - Пловдив Културен институт Регионален исторически музей - Пловдив България, Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 5000000 3739,03 3739,03 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3 739,03 ЛВ.
CF160-130 НЧ Ради Фичев 1896г. Читалище Създаване на обществена колекция в НЧ село Вишовград 01.11.2021 - 29.04.2022 2680,20 1500 0 Създаването на Обществена колекция в НЧ Ради Фичев-1896 село Вишовград е от изключителна важност за културното развитие на Община Павликени. В читалището се съхраняват различни материали, свързани с историята на селището от античността до съвремието. Запазени са данни за четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, която провежда две от битките си в землището на селото. В центъра на Вишовград има Пантеон с костите на четниците и две еко пътеки, които се радват на голям туристически интерес. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-131 Народно читалище "Градище 1907" Читалище Подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране не културно- историческо наследство България 01.07.2021 - 31.07.2022 3675,12 3675,12 0 Компенсиране на част от вече заплатени разходи за ел. енергия за месеците юли, август, септември, октомври и ноември /прогнозно/ 2021г. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-132 НУИ "П. Пипков" Културен институт НУИ ПАНАЙОТ ПИПКОВ ПЛЕВЕН Българаия, Плевен 01.11.2021 - 31.12.2021 9357,95 9357,95 9357,95 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 9357.95 ЛВ.
CF160-133 Регионален исторически музей - Габрово Културен институт Регионален исторически музей - Габрово България, гр. Габрово 01.11.2021 - 31.12.2021 3862,35 3862,35 3862,35 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3862.35 лв.
CF160-134 Народно читалище "Витоша" Читалище Народно читалище България, София 01.11.2021 - 31.12.2021 7329,71 7329,71 0 Разходи за електричество в размер на 7329,71 лв. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-135 Градска библиотека "Пеньо Пенев" Културен институт Градска библиотека "Пеньо Пенев" - Димитровград Димитровград 01.11.2021 - 31.12.2021 3353,85 3353,85 3353,85 Разходи за електричество в размер на 3353,85 лв.
CF160-136 Регионален исторически музей - Кюстендил ООД Регионален исторически музей Кюстендил-финансово устойчива и защитена културна и научна институция България, Кюстендил 01.07.2021 - 28.02.2022 309,34 309,34 309,34 Оптимизиране и осигуряване на необходимите условия за изпълнение на основните функции на музея чрез компенсиране на увеличените разходи за ел. енергия след 01.07.2021 г., повишени с 0,04225 лв. за 1кВч или 30,3 %, от 0,13942 лв. на 0,18167 лв. за кВч. Общата разходвана, фактурирана и платена ел. енергия от музея за периода юли – септември 2021 г. е 7321,7 кВч. Исканата субсидия ще компенсира завишените разходи за ел. енергия през есенно-зимният сезон.
CF160-137 Художествена галерия "Проф. Т. Сокеров" - Ловеч Културен институт Целево Финансово подпомагане България, град Ловеч 01.12.2021 - 28.02.2022 1466,77 1466,77 1466,77 Целево Финансово подпомагане конкурс за Едногодишна целева субсидия за подпомагане
CF160-138 СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2021 България София 01.11.2021 - 30.11.2021 109166,22 109166,22 109166,22 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 109 166.22 лв.
CF160-139 Регионален исторически музей - Шумен Културен институт Регионален исторически музей - Шумен България, Шумен 01.11.2021 - 31.12.2021 27627,82 27627,82 27627,82 Разходи за електричество в размер на 27627,82 лв.
CF160-14 Драматично-куклен театър Враца Културен институт Драматично-куклен театър Враца България Враца 01.07.2021 - 30.06.2022 95000,00 95000,00 95000 Разходи за електричество в размер на 95000,00лв.
CF160-140 Исторически музей Ботевград Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Истроически музей Ботевград България, гр. Ботевград 01.01.2022 - 31.12.2022 5000000 4629,70 4629,7 Компенсиране на разходите за електрическа енергия за осъществяване на дейностите на Исторически музей - Ботевград. Това бъде един от факторите, които предполагат провеждане на планираните дейностите в по-добра среда.
CF160-141 НЧ "Съгласие 1905" - гр.Българово Читалище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2021 България, Бурагс 01.07.2021 - 01.07.2022 2197,58 2197,58 0 НЧ „Съгласие 1905“ – град Българово е културно – просветно сдружение, чиято цел е да задоволява потребностите на гражданите му, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и българските традиции, приобщаването на гражданите към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. За осъществяването на тази цел се старае умело да съчетава съвременното изкуство с традиционните бит, култура и творчество. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-142 Исторически музей- Белоградчик Културен институт Целево финансово подпомагани на дейността на Исторически музей-Белоградчик,за създаване съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата,както и за опазване на историческото наследство България,гр.Белоградчик 01.07.2021 - 01.07.2022 2268,67 1800 1800 Вследствие влошената икономическа обстановка и драстичното повишение цената на тока,Исторически музей-Белоградчик трудно ще покрие разходите си за електроенергия.Едногодишната целева субсидия ,сериозно би ни помогнала да развиваме своята основна дейност,а именно за опазване и популяризиране на културно историческото наследство , както съхраняване и разпространение на произведенията на изкуството и културата.
CF160-143 ТЕАТЪР ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ Културен институт ТЕАТЪР ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ РБългария, Казанлък 01.11.2021 - 31.12.2021 641,60 641,60 641,6 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 641,60лв. шестотин четиридесет и един лева и шестдесет стотинки
CF160-144 Общински културен институт "Надежда" Културен институт 90 години проф. Емил Янев, един от стълбовете на българската музикална култура, заслужен диригент, музикален педагог, автор и творец, общественик България, София 17.01.2022 - 22.12.2022 22600,00 1900,00 1900 Над 60 години проф. Янев се изявява като хоров и оркестров диригент, методист и преподавател, активен обществен деец, автор на статии, учебни помагала и множество други публикации, издадени в България, САЩ, Русия и Холандия. Това са само малка част от фактите около личността на проф. Янев, заради които Общински културен инситут Надежда планира поредица от културни събития, свързани с неговата личност и нестихващото му вдъхновение, целеустременост и упоритост да създава и да твори.
CF160-145 Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" Културен институт Създаване на фолклорни образователни програми свързани с календарните и трудови празници на българите от Северняшка етнографска област. България Плевен 01.07.2021 - 30.06.2022 2500,00 2500,00 2500 Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци е създаден преди 62 години в историческия град Плевен - център на плодородната и богата на фолклор Дунавска равнина. Концертните програми на състава се осъществяват въз основа на задълбочено изучаване и творческо обогатяване на песенния и танцов материал. Той представя най- характерното за фолклорната област между Дунав и Стара планина.
CF160-146 ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА Културен институт ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА Република България, град Силистра 01.07.2021 - 01.07.2022 4811,21 4811,21 4811,21 Драматично-куклен театър Силистра е второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Министерство на културата. Основната дейност е да създава и разпространява драматични и куклени театрални спектакли.
CF160-147 Археологически музей "Проф. Мечислав Домарадски" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на Археологически музей гр. Септември 01.07.2021 - 31.07.2022 3000 3000 3000 Настоящият проект има за цел подпомагане дейността на Археологически музей Проф. М. Домарадски като компенсира част от вече заплатените разходи за електрическа енергия чрез авансово заплащане на енергия, потребявана от музея за бъдещ период.
CF160-148 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Едногодишна целеви субсидии за подпомагане на дейността на Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров", Кърджали Кърджали 01.07.2021 - 31.07.2022 3045,45 3045,45 3045,45 Едногодишна целеви субсидии за подпомагане на дейността на Регионална библиотека Никола Йонков Вапцаров. Дейността се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г.
CF160-149 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - НОВА ЗАГОРА Културен институт Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на Исторически музей, гр. Нова Загора България, Нова Загора 28.10.2021 - 31.01.2022 2151,72 2151,72 2151,72 Основната дейност на музея е опазването и представянето на движими културни ценности. Исторически музей-Нова Загора е юридическо лице на бюджетна издръжка към Община Нова Загора. Културен и научен институт, който участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и развитието на музейното дело. Осъществява дейности по издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел.
CF160-15 Драматично-куклен театър "Иван Димов" Културен институт ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "ИВАН ДИМОВ" ХАСКОВО 21.01.2021 - 31.12.2021 5208,17 5208,17 5208,17 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАМЕР НА 5,208.17
CF160-150 Исторически музей - Велинград Културен институт Исторически музей - Велинград България Велинград 01.07.2021 - 30.11.2022 2715,38 2715,38 2715,38 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 2715,38
CF160-151 Театрално-музикален продуцентски център - Варна Културен институт Електроенергия - Театрално-музикален продуцентски център - Варна Варна 01.12.2021 - 31.07.2022 45056,25 45056,25 45056,25 Театрално-музикален продуцентски център - Варна е държавен културен институт, обединяващ Държавна опера - Варна и Драматичен театър “Стоян Бъчваров”. Той е най-големия културен институт на територията на гр. Варна и Североизточния регион на България, в който работят над 300 души – артисти, оркестър, хор, балет, солисти, технически служби и администрация.
CF160-152 Регионален военноисторически музей - Плевен Културен институт Регионален военноисторически музей - Плевен България, гр. Плевен 01.11.2021 - 31.12.2021 42509,70 42509,70 42509,7 Месец юли 2021 г. - 29053.44 лв. месец юли 2020 г. - 16969.57 лв. разлика - 12083.87 лв. Месец август 2021 г. - 32274.91 лв. месец август 2020 г.- 19793.09 лв. разлика - 12481.82 лв. Месец септември 2021 г. - 23256.68 лв. месец септември 2020 г.-16246.92 лв. разлика - 7009.76 лв. Месец октомври 2021 г. - 16865.11 лв. месец октомври 2020 г. - 15063.62 лв. разлика - 1801.49 лв. Месец ноември 2021 г./прогнозно/ - 26100.00 лв. месец ноември 2020 г.- 16967.24 лв. разлика - 9135.76 лв.
CF160-153 Столичен куклен театър Културен институт ОКИ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР България, София 01.11.2021 - 31.12.2021 8494,48 3612,00 3612 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3612 ЛВ.
CF160-154 Музеен комплекс Културен институт МУЗЕЕН КОМПЛЕКС - БАНСКО България, Банско 01.11.2021 - 31.12.2021 5000000 6000,00 6000 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 6000 лв.
CF160-155 Държавен музикален и балетен център-София Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, гр.София 01.11.2021 - 31.12.2021 10473,02 10473,02 10473,02 Държавен музикален и балетен център е национален културен институт с предмет на дейност създаване и разпространение на оперетни спектакли и мюзикъли и експериментални танцови спектакли и изследвания на техники в областта на танцовото изкуство.Основната консумация на ел.енергия в театъра е свързана с осигуряване на художественото осветление по време на репетиции и представления.Увеличаването на разходите с над 50% не е предвидено в бюджета на театъра за 2021г.
CF160-156 Народно читалище "Васил Левски-1861 г." - Карлово Читалище Народно читалище България, гр. Карлово 01.11.2021 - 31.12.2021 50000000 8263 0 Разходи за електричество в размер на 8263 лв. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-157 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Културен институт ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ България, гр. Дряново 01.11.2021 - 31.12.2021 2932,00 2932,00 2932 ИМ-Дряново разполага с четири експозиции: „Живот и творчество на Колю Фичето”,разположена в административната сграда на ИМ-Дряново,”Етнографска експозиция от края на ХIХ и началото на XX век”,разположена в Лафчиева къща , „Възрожденско-Църковно изкуство”,намираща се в Икономова къща и „Археология и Възраждане”в Дряновски манастир” През 2022г. музеят ще актуализира своите експозиции. Музеят е планирал множество събития,за които са ангажирани голяма част от ресурсите му,както и финанси.
CF160-158 Градска библиотека "Паисий Хилендарски" Културен институт Целево финансово подпомагане България, Асеновград 01.07.2021 - 30.11.2021 5267,84 5267,84 5267,84 Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността
CF160-159 Народно читалище Искра 1928 Читалище Програма за подкрепа подпомагане на дейността на библиотеките България село Реброво 01.12.2021 - 01.12.2022 250,00 250,00 0 Компенсиране на част от вече заплатени разходи за ел.енергия за месеците юли`,август,септември,октомври и ноември /прогнозно/ Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-16 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ Културен институт ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ БЪЛГАРИЯ,ЛОВЕЧ 01.11.2021 - 31.12.2021 4480,25 4480,25 4480,25 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 4 480,25 ЛЕВА.
CF160-17 Регионален археологически музей - Пловдив Културен институт Регионален археологически музей - Пловдив България, Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 3722,32 3720 3720 Разходи за електроенергия в размер на 3720 лв.
CF160-18 Младежки театър „Николай Бинев" Културен институт МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР НИКОЛАЙ БИНЕВ София 01.11.2021 - 31.12.2021 40694,01 40694,01 40694,01 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 40694,01 ЛЕВА
CF160-19 Регионален исторически музей-Хасково Културен институт Подпомагане на дейността на Регионален исторически музей-Хасково Хасково 01.11.2021 - 31.12.2021 5000000 10436 10436 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 10436 ЛВ.
CF160-2 Национален Музей "Земята и хората" Културен институт Национален Музей Земята и хората София 01.11.2021 - 31.12.2021 9988,61 9988,61 CF160-60 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 9 988,61лв.
CF160-20 Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен с Филиал дарение "Колекция Светлин Русев" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Художествена галерия Илия Бешков България , Плевен 01.07.2021 - 01.07.2022 7998,69 7998,69 7998,69 Проект за финансово подпомагане на дейността на ХГ Илия Бешков като осигурява компенсиране на част от вече заплатени разходи за електрическа енергия за месеците юли, август, септември, октомври, ноември 2021г.
CF160-21 ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894" Читалище Читалище "Св.Св. Кирил и Методий-1894" България, Тополовград 01.11.2021 - 31.12.2021 3733,09 3733,09 0 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3733,09 Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-22 Държавна опера - Русе Културен институт Подкрепа за дейността на Държавна опера Русе България, Русе 01.01.2022 - 31.12.2022 12300 12300 12300 Подпомагане на дейността на Държавна опера Русе за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата чрез компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти
CF160-23 ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ДРАГОМИР АСЕНОВ" МОНТАНА Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти. България, Монтана 01.07.2021 - 31.07.2022 2046,85 2046,85 2046,85 Подпомагане дейността на театъра чрез компенсиране на увеличените разходи за електрическа енергия.
CF160-24 Къща музей "Петя Дубарова" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/ Сесия 2021 България,Бургас 01.07.2021 - 01.07.2022 2000,00 2000,00 0 Кандидатстване по Програмата, целяща компенсиране на разходи за електрическа енергия на къща музей Петя Дубарова - Община Бургас, за месеците юли, август, суптември, октомври и ноември 2021 година. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-25 Музеен комплекс - Берковица Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Музеен комплекс - Берковица България, Берковица 01.07.2021 - 01.07.2022 1275,75 1275,75 1275,75 С настоящия проект ще се оптимизират разходите за ел. енергия в четирите обекта на Музеен комплекс - Берковица, с което ще се подпомогнат основните им дейности: по събиране, съхраняване, изследване, интерпретиране и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство.
CF160-26 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ-1894" Читалище Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1894" БЪЛГАРИЯ БАНСКО 01.11.2021 - 31.12.2021 2327,65 2327,65 0 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 2327,65 ЛВ. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-27 Държавен куклен театър - Стара Загора Културен институт Държавен куклен театър Стара Загора България, Стара Загора 01.11.2021 - 31.12.2021 8457,44 8457,44 8457,44 Разходи за електричество в размер на 8457,44 лв.
CF160-28 Регионална библиотека "Христо Смирненски" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България 01.07.2021 - 01.07.2022 5000000 5864,55 5864,55 Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законоопределените им функции.
CF160-29 Драматичен театър "Никола Вапцаров" Културен институт ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР България, Благоевград 01.11.2021 - 31.12.2021 24970,58 24970,58 24970,58 Разходи за електричество в размер на 24 970,58 лева
CF160-3 Регионална библиотека "Н.Фурнаджиев" Културен институт Регионална библиотека България, Пазарджик, Регионална библиотека 01.11.2021 - 31.12.2021 10678,94 10678 10678 Разходи за консумирана електрическа енергия в сградата на библиотеката и във Филиал-Детски отдел
CF160-30 Художествена галерия"Никола Маринов" гр. Търговище Културен институт Художествена галерия Никола Маринов България, Търговище 01.11.2021 - 31.12.2022 2004,92 2004,92 2004,92 Разходи за електричество в размер на 2004.92 лв.
CF160-31 Общински институт "Старинен Пловдив" Културен институт Общински институт Старинен Пловдив България, Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 71952,04 71952,04 71952,04 Разходи за електричество в размер на 71 952.04
CF160-32 ПЦ Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/ Сесия 2021 България Казанлък 01.11.2021 - 31.12.2021 5000000 506,95 506,95 Разходи за електричество в размер на : 506,95 лв
CF160-33 ДКТ-Бургас Културен институт ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС БУРГАС 01.11.2021 - 31.12.2021 2210,24 2210,24 2210,24 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 2210.24
CF160-34 Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ - Варна Друга П.Ф. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА Варна 01.11.2021 - 31.12.2021 9820,39 9820,39 9820,39 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 9 820,39 лв.
CF160-35 Регионален природонаучен музей - Пловдив Културен институт Осигуряване на целева субсидия за подпомагане на дейността на Регионален природонаучен музей - Пловдив България, Пловдив 01.07.2021 - 01.07.2022 12435,71 12435,71 12435,71 Музеят предоставя на своята публика достъп до 16 зали с препарирани експонати и живи-риби, земноводни и влечуги, пеперуди. Основната експозиционна част на музея е свързана с живата експозиция, която изисква осигуряване на специфични условия, температура, осветление и вентилация, на всички живи експонати. За осигуряване на тези условия е необходимо значително количество електрическа енергия. Липсата на средства би довела до загиване на близо 600 индивида, част от които са уникални за България.
CF160-36 Национален исторически музей Културен институт НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 01.07.2021 - 31.07.2022 120000,00 120000,00 120000 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 120 000 ЛВ. /СТО И ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА/
CF160-37 Държавен куклен театър - Пловдив Културен институт Държавен куклен театър - Пловдив България, Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 5275,51 5275,51 5275,51 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 5275,51 ЛВ.
CF160-38 Регионална библиотека "Димитър Талев" Културен институт РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" - БЛАГОЕВГРАД България, Благоевград 01.11.2021 - 31.12.2021 10112,82 10112,82 10112,82 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 10112,82 лв.
CF160-39 Исторически музей Свиленград Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на Исторически музей - Свиленград България, Свиленград 01.11.2021 - 31.12.2021 1477 1477 1477 Сумата е необходима за заплащане на електричество в размер на 1477,19, като за месеците октомври и ноември даваме прогнозни стойности, по 400 лв. на месец.
CF160-4 НЧ" Изгрев-1927г.-с.Рогош" Читалище Читалището - пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. България 19.10.2021 - 31.07.2022 20000,00 5000,00 0 Народно читалище Изгрев-1927г.-с.Рогош върви по пътя на утвърждаването си като един мощен информационно-културен институт, за който възрастта и етноса нямат значение.С активната дейност ще се даде възможност на младите хора да се запознаят с местните традиции и по този начин да се съхраняват за следващите поколения. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-40 Общински куклен театър Благоевград Културен институт Субсидия за подпомагане дейността на Общински куклен театър Благоевград България, Благоевград 01.07.2021 - 01.07.2022 2513,12 2500 2500 Общински куклен театър Благоевград е носител на годишната награда ИКАР 2021 за най-добро представление Гарвин Магьосникът от Яна Борисова, реж. Вежен Велчовски. Играем в зала със 120 места, която е част от общинска сграда, към нея разполагаме с 2 гримьорни, 2 складови помещения/ които са част от залата/, 1 реквизитна, а в къща в кв.Вароша имаме предоставени 2 репетиционни, всички посочени пространства се отопляват с климатици.
CF160-41 Общински музей Попово Културен институт Общински Исторически музей - Попово България, гр. Попово 01.11.2021 - 31.12.2021 2135,58 2135,58 2135,58 Разходи за електричество в размер на 2135,58
CF160-42 Исторически музей Исперих Културен институт ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ИСПЕРИХ БЪЛГАРИЯ, ИСПЕРИХ 01.11.2021 - 31.12.2021 5876,90 5876,00 5876 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 5876,00
CF160-43 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата България, гр. Бургас 14.10.2021 - 28.10.2021 5000000,00 6698,83 6698,83 Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на област Бургас
CF160-44 Регионален исторически музей - Перник Културен институт Регионален исторически музей - Перник България, Перник 01.11.2021 - 31.12.2021 4736,91 4736,91 4736,91 Разходи за електричество в размер на 4736,91
CF160-45 Регионален исторически музей - гр. Сливен Културен институт РИМ БЪЛГАРИЯ,СЛИВЕН 01.07.2021 - 31.12.2021 4000,00 4000,00 4000 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 4000.00
CF160-46 Национален Политехнически Музей Културен институт НПТМ - целево финансово подпомагане за ел. енергия София 01.11.2021 - 31.12.2021 5038,52 5038,52 5038,52 Подпомагане дейностите на Национален политехнически музей и неговите филиали.
CF160-47 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА Културен институт Подпомагане дейността на Регионален исторически музей - Варан за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство България, Варна 01.07.2021 - 30.11.2021 48702,72 48702,72 48702,72 Регионален исторически музей - Варна е културна и научна институция, която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическата цел на територията на област Варна. Музеят работи усилено, стремейки се да се бъде модерна и конкурентна културна институция, като предлага и внедрява високотехнологични решения в своите експозиции, равностойни на тези в известни европейски е световноизвестни музеи.
CF160-48 ОНЧ"Св.св.Кирил и Методий-1905" Читалище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, Велинград 01.10.2021 - 31.12.2021 8148,70 3318 0 Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 гК Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-49 Исторически музей-Горна Оряховица ООД Исторически музей - Горна Оряховица България, Горна Оряховица 01.11.2021 - 31.12.2021 5000000,00 3000,00 3000 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3000,00 ЛВ.
CF160-5 Народно читалище "Родопска искра 1880" Читалище Народно читалище България,Чепеларе 01.11.2021 - 31.12.2021 500,00 500,00 0 Разходи за електричество в размер на 500.00 лева Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-50 Регионална библиотека "Захарий Княжески" Културен институт Регионална библиотека "Захарий Княжески" България, гр. Стара Загора 01.11.2021 - 31.07.2022 27050,64 27050,64 27050,64 Разходи за електричество в размер на 27050,64
CF160-51 РНБ "ИВАН ВАЗОВ" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти /Сесия 2021 България, гр. Пловдив 25.10.2021 - 20.12.2021 35450,69 35450,69 35450,69 Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ национално книгохранилище. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната, тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.
CF160-52 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЪРДЖАЛИ Културен институт Целева субсидия за компенсация на увеличените разходи за електрическа енергия на Регионален исторически музей - Кърджали за месеците юли- декември 2021 г. Р България, гр. Кърджали , ул. Републиканска 4 25.10.2021 - 31.07.2022 4130,00 4130,00 4130 Регионален исторически музей- Кърджали получава електоенергия от СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД. от м. юли 2021 г. рязко се повиши месечната сума за потребена енергия. За м. юли повишението е 3,049 пъти от 417.12 на 1271.98 лв, за м. август от 848.81 на 1383.31 лв, за м. септември от 849.67 на 1422.50. Очакваните разходи за м. октомври и м. ноември 2021 г. са съответно 1705,00 и 2 и 2700 .00 лева. Посочените суми са с ДДС. Разликата в сумите за 2021 г и 2020 г. е в размер на 4130 лева.
CF160-53 Природонаучен музей - с. Черни Осъм Културен институт Природонаучен музей - с. Черни Осъм България 01.07.2021 - 30.11.2021 2571,67 2571,67 2571,67 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 2571,67 лв
CF160-54 Художествена галерия - Хасково Културен институт Възстановяване на разходи за електрическа енергия на Художествена галерия - Хасково България, Хасково 01.11.2021 - 31.07.2022 1817,48 1817,48 1817,48 Художествена галерия- Хасково съхранява във фонда си и експонира творби на изявени български художници от 60- те години на миналия век до наши дни. Също така организира и представя гостуващи експозиции от други градове, както на стари майстори, така и на съвременни творци. Жанровете обхващат живопис, графика, склуптура и икони. Зала „Форум” участва активно в културния календар на града, с редовно представяне на гостуващи изложби от различни градове на страната- класически и съвременни автори.
CF160-55 НЧ "Братство - 1884" ООД НЧ България 01.11.2021 - 31.12.2021 3000,00 3000,00 0 Разходи за електричество в размер на 3 000 лв. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-56 НЧ Просвета 1927 Читалище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на НЧ Просвета 1927 България, Варна 01.11.2021 - 31.03.2022 5325,74 5325,74 0 Културният център на 30хил.кв.Аспарухово, Варна. Отоплението е парно на ел.енергия, климатици. Дейност:библиотечна, приложно етнографско, галерийно изкуство, школи. Клубове по възрасти:народни,модерни,спортни танци, хип хоп, балет, шах, рисуване, нар.пеене, муз.инструменти, нац.шевица, йога,аеробика,пилатес; изложби, майсторски класове.Участва в проекти- център и модел за опазване, надграждане на самобитни култ.ценности. Носител на призове. Въпреки пандемията, взема гъвкави решения, за да работи Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-57 Регионален етнографски музей - Пловдив Културен институт Регионален етнографски музей - Пловдив България, Пловдив 01.11.2021 - 31.12.2021 3767,87 3767,87 3767,87 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3767,87 ЛВ.
CF160-59 Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на музей Габрово, България 01.11.2021 - 31.12.2021 21381,10 21381,10 21381,1 Музеят на хумора и сатирата е създаден през 1972. Утвърждава се в национален и международен мащаб като уникален културен институт,превърнал се във визитна картичка на българската столица на хумора.Същият е с фонд от произведения на автори от 173 страни и колекция от карикатури и сатирични произведения.Представя самостоятелни,гостуващи,пътуващи изложби в изкуствата.Музеят организира събития като Биенале,изложби и конкурси за карикатура и фотография,творчески срещи,детски ателиета,кинопрожекции.
CF160-6 Художествена галерия-Раднево Културен институт Художествена галерия-Раднево България, Раднево 01.11.2021 - 31.12.2021 644,69 644,69 644,69 Разходи за елетричество в размер на 644.69 лева
CF160-60 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ Културен институт Финансово подпомагане на дейността на Регионална библиотека - Шумен за опазване и популяризиране на книжовното културно наследство Регионална библиотека - Шумен 01.12.2021 - 01.07.2022 13140,33 13140 13140 Шуменската библиотека притежава богат по мащаб и тематично разнообразие фонд, за чието съхранение и опазване се полагат непрестанни усилия. Изградената съвременна климатична инсталация в книгохранилищата, климатизираните читални зали, артпространства и работни помещения изискват увеличеното потребление на ел енергия. Непрестанно растящите цени на електрическата енергия са пречка при изпълнението на основните функции на една от най големите обществени библиотеки в страната.
CF160-61 Държавна опера Бургас Културен институт Подпомагане дейността на Държавна опера - Бургас с целева субсидия за електрическа енергия Република България, град Бургас 01.07.2021 - 31.07.2022 39133,78 39133,78 39133,78 Държавна опера – Бургас е държавен кулутурен институт, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата със седалище гр.Бургас ул. „Климент Охридски“ №2. Основният предмет на дейност на културния институт е създаване и разпространение на оперно,оперетно, симфонично и балетно изкуство.
CF160-62 Художествена галерия - Казанлък Друга П.Ф. Художествена галерия - Казанлък България, Казанлък 01.11.2021 - 31.12.2021 3500 3500 3500 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 3500 ЛЕВА
CF160-63 Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства Троян Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на Музея на занаятите Троян България, Троян 01.11.2021 - 31.12.2022 2102,16 2102,16 2102,16 Проектът цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на Музея на народните художествени занаяти, който разполага с 5 обекта. Чрез настоящия проект се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г.
CF160-64 Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора" Културен институт Целево финансиране подпомагане за авансово плащане на електрическа енергия на Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора", гр.Кюстендил Кюстендил 01.07.2021 - 31.07.2022 5000000 8665,11 8665,11 Кюстендилската художествена галерия притежава най-голямата и основната колекция от творби на бележития художник – маслена живопис, акварели, тушове и рисунки 1359 на брой. Картините на Майстора не могат да се сбъркат, защото са сътворени с неповторимостта на живописния и пластичен език на своя автор. Творчеството му заема основно място в общия фонд на Галерията.
CF160-65 Исторически музей "Проф. Александър Фол"Малко Търново Културен институт ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Малко Търново 01.11.2021 - 31.12.2021 1550 1550 1550 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 1550
CF160-66 Археологически музей - Хисаря Културен институт Градски археологически музей Хисаря България, Хисаря 01.11.2021 - 31.12.2021 3009,56 3000,00 3000 Разходи за електричество в размер на 3000 лв.
CF160-67 Регионален исторически музей - Търговище Културен институт Енергийно финансово подпомагане на Регионален исторически музей - Търговище РБългария, гр.Търговище 01.07.2021 - 31.07.2022 1798,63 1798,63 1798,63 Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на Регионален исторически музей - Търговище, вследствие на утвърдените нови цени в рамките на 2021 година, за ефективно осъществяване на функциите му по Закона за културното наследство.
CF160-68 Регионална библиотека "Христо Ботев" Културен институт Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца, България 01.11.2021 - 31.12.2021 14831,41 14831,41 14831,41 Разходи за електричество в размер на 14 831.41 лева.
CF160-69 Регионална библиотека Кюстендил Културен институт Опазване на документалното културно наследство в РБ Кюстендил, чрез създаване на адекватна физическа среда България, Кюстендил 01.07.2021 - 01.07.2022 4050,00 4050,00 4050 Проектът е насочен към осигуряване на адекватни условия за опазване на документалното културно наследство част от фонда на Регионална библиотека Кюстендил. Това включва сигурна финансова рамка, която да гарантира прилагането на всички изисквания за съхраняването на редки, ценни и старопечатни колекции, в т. ч. и разходът за електроенергия - осветление, отопление, влажност, вентилация и др. п.
CF160-7 Археологически музей "Велики Преслав" Културен институт Уют, топлина и светлина Република България, обл.Шумен, гр. Велики Преслав 01.07.2021 - 30.11.2021 13250 13250 13250 Археологически музей В.Преслав и прилежащите му обекти- информационни центрове - 3 бр. в Историко-археологически резерват, Кръгла/Златна/ църква, Карталова къща през посочения период използват електирическа отоплителна система за поддържане на необходимата температура, системи в археологическия музей за поддържане на необходимата влажност и температура и обезпрашеност на експонатите в експозиционните зали, зала-трезор за съкровища и фондови помещения.
CF160-70 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПЕТЪР СТЪПОВ Друга П.Ф. Подпомагане дейността на Регионална библиотека "Петэр Стъпов" България, Търговище 01.11.2021 - 31.12.2021 3202,00 3202,00 3202 Благодарности на НФК за изключително навременната програма за компенсиране разходи за увеличената ел.енергия. Предлагания проект на РБ „П.Стъпов“, ще подпомогне бюджет 2021 за облекчаване нарасналите разходи. Енергийната криза постави в затруднение библиотеката и тази програма ще облекчи значително работата й. Средства ще бъдат разходени за авансово заплащане на електрическа енергия, потребявана от библиотеката за бъдещ период.
CF160-71 Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа" Културен институт Възстановяване на част от разходите за електрическа енергия на Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа" град Казанлък, връх Шипка 01.07.2021 - 01.07.2022 5000000 38000 38000 Проектът цели възстановяване на част от разходите за електрическа енергия на Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа поради увеличените цени на ел. енергията. Увеличените цени на електроенергията, прибавени към затварянето през пролетта на музейните експозиции се отразяват негативно върху разходите и приходите на музея, а оттам и върху нормалното протичане на дейността му. Възстановяването на част от разходите за ел. енергия ще помогнат на музея да се справи в настоящата трудна ситуация.
CF160-72 БХГ "Петко Задгорски" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на БХГ България, Бургас 01.07.2021 - 31.07.2022 1651,01 1651,01 1651,01 Финансово подпомагане на дейността на БХГ Петко Задгорски във връзка с утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021г.
CF160-73 Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" Културен институт Регионална библиотека БЪЛГАРИЯ, ВИДИН 01.11.2021 - 31.12.2021 8108,10 8108,10 8108,1 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 8108,10 ЛВ.
CF160-74 ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР-ТЪРГОВИЩЕ Културен институт ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО БЪЛГАРИЯ ГР ТЪРГОВИЩЕ 01.07.2021 - 30.11.2021 912 319 1042 ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КУКЛЕН ТЕАТЪР-ТЪРГОВИЩЕ ЧРЕЗ КОМПЕНСАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА ОТ ЕНЕРГО-ПРО
CF160-75 Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян Друга П.Ф. Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на РИМ България, Смолян 01.07.2021 - 31.07.2022 7903,98 7903,98 7903,98 Проектът цели компенсиране на част от вече заплатените вече разходи за електрическа енергия на РИМ -Смолян за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021 г. Целевата субсидия ще подпомогне РИМ-Смолян да осъществи дейностите по опазване и съхраняване на културно историческото наследство, както и много амбициозната програма за популяризиране на музея, привличане на нови публики, реализация на образователни дейности и програми.
CF160-76 Общински комплекс Дворец на културата - Перник Културен институт Енергийна подкрепа за Дворец на културата - Перник България, Перник 01.07.2021 - 30.11.2021 17332,66 17332,66 17332,66 ОК Дворец на културата е най-големият културен институт, който осъществява културната си политика, съобразно годишни и месечни планове и задачи, възложени от Община Перник. Средно месечно се провеждат около 15 културни изяви. Готвят изявите си - Народен, Духов, Камерен оркестър и КСХ. В Обединената школа по изкуствата се обучават над 100 деца в класове по музикално и изобразително изкуство. ОКДК е организатор и на общоградски изяви, провеждани пред Двореца на културата или в залите.
CF160-77 Национална галерия Културен институт НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 01.11.2021 - 31.12.2021 255977,10 255977,10 255977,1 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 255977,10 ЛЕВА, КАТО РАЗХОДЪТ ЗА М. НОЕМВРИ 2021 Г. Е ПРОГНОЗЕН.
CF160-78 НУИ Добри Христов Училище Национално училище по изкуствата Добри Христов гр.Варна България 01.11.2021 - 31.12.2021 4458,12 4458,12 4458,12 Разходи за електричество в размер на 4458,12 лв.
CF160-79 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей-БАН Научен институт Целово подпомагане на направените разходи за електроенергия в Национален етнографски музей - София България, София 01.07.2021 - 01.12.2021 5000,00 5000,00 5000 Националният етнографски музей в София е част от ИЕФЕМ-БАН и е сред най-старите културни институции в страната. Експозицията му се помещава в източното крило на княжеския дворец, който е сред най-емблематичните символи на столицата и паметник на културата с национално значение. През 2020 г в резултат от амортизация на котелната инсталация НЕМ остава без парно, което принуди служителите му изцяло да преминат на отопление с електроенергия.
CF160-8 Археологически музей "Марица-изток" - Раднево Културен институт Археологически музей "Марица-Изток" България, Раднево 01.11.2021 - 31.12.2021 727,45 727,45 727,45 Разходи за електричество в размер на 727,45 лв.
CF160-80 НЧ "Развитие 1869" Читалище Стратегическа програма на НЧ България, Раград 03.01.2022 - 23.12.2022 7000,00 4000,00 0 Народно читалище Развитие 1869 е първият културен институт, създаден в Разград през Възраждането. От 1869 и в наши дни то е най-голямото читалище в Област Разград. Културен феномен, който 152 години съхранява традициите и създава нови стратегически приоритети: * Обогатяване на културната идентичност * Ефективно обучение в областта на музикалното, вокалното, танцовото и театралното изкуство * Съхраняване на културното и историческото наследство Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-81 Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на НУФИ България, гр. Котел 01.07.2021 - 01.07.2022 9771,41 4096,69 4096,69 Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ е първото в България и на Балканите. Училището обучава 262 ученика от 1 до 12 клас в специалностите: музикант-инструменталист-вокалист – кавал, гайда, гъдулка, акордеон, тамбура, народно пеене и танцьор – български танци.120 ученика са настанени в общежитието към училището. Училището извършва обучение във всички фолклорни области на България, както събирателска и изследователска дейност. Ежегодно изнася концерти в България и Чужбина.
CF160-82 Народно Читалище "Димитър Благоев 1925" Читалище Народно читалище Димитър Благоев 1925 България гр Добринище 01.11.2021 - 31.03.2022 880,14 880,14 0 Народно читалище Димитър Благоев кандидатства по програмата за разпределяне на целеви средства за подпомагане на дейността на културната институция за разход на електрическа енергия на обща стойност 880,14 лв. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160-83 Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН Научен институт Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН БЪЛГАРИЯ 01.11.2021 - 31.12.2021 1468,78 1468,78 1468,78 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 1468,78 лв.
CF160-84 Литературно-художествен музей "Чудомир" Културен институт Литературно-художествен музей "Чудомир" България, Казанлък 01.07.2021 - 30.11.2021 1009,49 1009,49 1009,49 Разходи за електричество в размер на 1009.49 лв.
CF160-85 Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" Културен институт Национална библиотека Св св Кирил и Методий България, София 01.11.2021 - 31.12.2022 85581,38 85581,38 85581,38 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЯЕСТВО В РАЗМЕР НА 85581,38 ЛВ
CF160-86 Столична библиотека Културен институт Регионален културен институт Столична библиотека България, София 01.11.2021 - 31.12.2021 36493,83 36493,83 36493,83 Разходи за електрическа енергия на организацията за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021 г. в размер на 36493.83 лв.
CF160-87 Регионален исторически музей - Плевен Културен институт Регионален исторически музей - Плевен Плевен 01.11.2021 - 31.12.2021 9500,00 9500,00 9500 Разходи за електричество в размер на 9500,00 лв.
CF160-88 Българска национална филмотека Културен институт Българска национална филмотека България, София 01.07.2021 - 01.07.2022 22457 22457 22457 Разходи за електричество в размер на 22 457 лв.
CF160-89 Драматично-куклен театър "Васил Друмев" Културен институт ДКТ ВАСИЛ ДРУМЕВ ШУМЕН Шумен 01.07.2021 - 30.06.2022 4472,67 4472,67 4472,67 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА
CF160-9 Музей на Възраждането "Иларион Макариополски" - гр. Елена Културен институт Електроенергия за Музей на Възраждането - гр. Елена България, Елена 01.07.2021 - 31.07.2022 5420,00 5420,00 5420 Поради непрекъснатото увеличение на ел. енергията, музеят се затруднява да заплаща сметките за електричество. Допълнителни затруднения ще настъпят след 01.01.2022г., тъй като дейността на музея ще бъде разширена с новопостроената Художествена галерия, за която музеят няма да разполага с Бюджет.
CF160-90 Регионална библиотека "Любен Каравелов" Културен институт Регионална библиотека "Любен Каравелов" България, Русе 01.11.2021 - 31.12.2021 13493,69 13493,69 13493,69 Разходи за електричество в размер на 13 493,69 лв.
CF160-91 Исторически музей - Перущица Културен институт Компенсиране на част от вече заплатените разходи за електрическа енергия на Исторически музей Перущица България, Перущица 01.12.2021 - 31.03.2022 5762,00 5000,00 5000 Исторически музей Перущица опазва и представя културно-историческото наследство на селището от праисторическата епоха до наши дни. В културния календар за 2022 г. са включени виртуални разходки из обектите на музея, родови срещи, изложби на историческа тематика, национална конференция, онлайн конкурс за детска фотография и др. Предстои приключването на дигитализацията на основните фондове на музея.
CF160-92 Исторически музей - Димитровград Културен институт Целева субсидия за подпомагане дейността на Исторически музей - Димитровград България, Димитовград 01.07.2021 - 01.07.2022 2645,92 2645,92 2645,92 Основни акценти заложени в програмата на организацията за 2022г. са : отбелязване на 75 г.от създаването на Димитровград - цялостно обновление на зала „Димитровград”, образователна програма „Моят град на 75 години”, фотоизложба и албум „Димитровград във времето – 75 събития в 75 фотоса”.Предстои и честването на 60 г. от създаването на ХГ „П.Чурчулиев“.. В културния календар на музея сa предвидени още 13 изложби, „Нощ на музеите”, „Дни на поезията „Пеньо Пенев” и Дни на културното наследство.
CF160-93 ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ" Друга П.Ф. ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ България град Пловдив 01.07.2021 - 31.12.2021 4533,69 4533,69 4533,69 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 4 533.69
CF160-94 Държавен куклен театър - Русе Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, Русе 01.07.2021 - 30.11.2021 5000000 2000 2000 Куклен театър - Русе представя на малкия зрител редица спектакли от различни жанрове, като възпитава и подпомага формирането културата на децата. Куклен театър - Русе - желае да получи субсидия за подпомагане на дейността си, което е изключително необходимо имайки предвид тежката ситуация , в която оперира театъра.
CF160-95 Регионален исторически музей - Благоевград Културен институт РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БЛАГОЕВГРАД България, Благоевград 01.11.2021 - 31.12.2021 8131,40 8131,40 8131,4 Разходи за електричество в размер на 8131,40 лева.
CF160-96 Исторически музей - Тутракан Културен институт Целева субсидия за подпомагане дейността на Исторически музей-Тутракан България, гр. Тутракан 01.11.2021 - 31.12.2021 4307,00 4307,00 4307 Разходи за електричество на Исторически музей-Тутракан в размер на 4307,00 лв.
CF160-97 Градски исторически музей "Алеко Константинов" Свищов Културен институт Компенсиране на разходи за елеткроенергия България, Свищов 01.11.2021 - 31.12.2021 3584,41 3584,41 3584,41 Разходи за електричество в размер на
CF160-98 Регионален исторически музей Враца Друга П.Ф. Едногодишна целева субсидия за подпомагане на разходи за електрическа енергия България, Враца 01.07.2021 - 30.11.2021 15060,97 15060,97 15060,97 Допълващ стандарт на закритите площи за РИМ - Враца с регионален характер за площ над 4000 кв.м. е в размер на 36150 лв., който е недостатъчен да покрие издръжката на музея.Най-големите пера в разходната част,заложени в плана на годишния бюджет са за електрическа енергия и разходи за охрана на музея.
CF160-99 Националният археологически институт с музей при БАН Културен институт Светлина за култура София 01.11.2021 - 31.12.2021 18535,73 18535,73 18535,73 Във връзка с продължителната Ковид пандемия, Националният археологически музей се сблъсква с непредвидени финансови трудности, особено на ниво електричество, незаменим елемент от доброто функциониране на музейната институция. Независимо от режима на работа на музея, консумацията на електрическа енергия не би могла да бъде намалена. Тя е постоянно необходима за охранителната система, за всички автоматизирани витрини, осигуряващи благоприятни условия за съхранение на предметите.