Програми

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 28.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя развитието и популяризирането на критиката във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта

Условия

Срок за кандидатсване: 09.08.2017 (11:00) - 04.10.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.

Условия

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 27.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за съхранение и популяризиране на културното наследство на България в подкрепа на проекти за проучване, опазване и укрепване на националната идентичност, изява и проявления на нематериалното културно богатство и многообразие

Условия

Срок за кандидатсване: 21.02.2017 (11:00) - 16.03.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

Срок за кандидатсване: 25.05.2017 (11:00) - 22.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

Срок за кандидатсване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия

Срок за кандидатсване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия