Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: programs@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00) - 28.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя развитието и популяризирането на критиката във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта

Условия

срок за кандидатстване: 09.08.2017 (11:00) - 04.10.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.

Условия

срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00) - 27.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за съхранение и популяризиране на културното наследство на България в подкрепа на проекти за проучване, опазване и укрепване на националната идентичност, изява и проявления на нематериалното културно богатство и многообразие

Условия

срок за кандидатстване: 21.02.2017 (11:00) - 16.03.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

срок за кандидатстване: 25.05.2017 (11:00) - 22.06.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални и групови колективни пътувания.

Условия

срок за кандидатстване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия

срок за кандидатстване: 18.07.2017 (11:00) - 19.09.2017 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата включва две подпрограми – „Външна мобилност“ и „Вътрешна мобилност“, всяка с по два модула за индивидуални и за колективни пътувания. Третата сесия на програма „Мобилност“ за 2017 г. включва само Подпрограма „Външна мобилност“.

Условия