Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: programs@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 05.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 05.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 05.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 05.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 05.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Дебюти“ 2024 се фокусира върху подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата се осъществява в два кръга със задължителен образователен модул между тях.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 12.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Критика“ 2024 се фокусира върху създаване на критическо съдържание чрез публикации в книжни издания, аудио-видео съдържание в различните комуникационни канали - радио, телевизия, web, интернет сайтове, дигитални платформи.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 12.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Критика“ 2024 се фокусира върху създаване на критическо съдържание чрез публикации в книжни издания, аудио-видео съдържание в различните комуникационни канали - радио, телевизия, web, интернет сайтове, дигитални платформи.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 12.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Критика“ 2024 се фокусира върху създаване на критическо съдържание чрез публикации в книжни издания, аудио-видео съдържание в различните комуникационни канали - радио, телевизия, web, интернет сайтове, дигитални платформи.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 12.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Критика“ 2024 се фокусира върху създаване на критическо съдържание чрез публикации в книжни издания, аудио-видео съдържание в различните комуникационни канали - радио, телевизия, web, интернет сайтове, дигитални платформи.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 12.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Критика“ 2024 се фокусира върху създаване на критическо съдържание чрез публикации в книжни издания, аудио-видео съдържание в различните комуникационни канали - радио, телевизия, web, интернет сайтове, дигитални платформи.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (18:00) - 15.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Културнонаследство“ се фокусира върху съхраняването, представянето и интегрирането на нематериално и материално културно наследство в съвременна среда.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 27.06.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 27.06.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 27.06.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 27.06.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 27.06.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Мобилност“ 2024 се фокусира върху финансиране на български културни организации, индивидуални артисти и групи (включително и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното им развитие в сферата на изкуството и културата в международни културни и образователни форуми в и извън България.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (18:00) - 19.08.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма „Преводи“ 2024 се фокусира върху позициониране на българската литература в международен план чрез издаване, разпространение и популяризиране на литературен превод на разнообразни по жанр български художествени произведения на всички езици.

Условия Кандидатствай

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 09.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Разпространение“ 2024 се фокусира върху разпространението на вече създадени културни продукти от сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Развиване на нови публики, децентрализиране на културния живот, достъп до култура в периферни райони и осигуряване на по-дълъг живот на културните продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 09.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Разпространение“ 2024 се фокусира върху разпространението на вече създадени културни продукти от сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Развиване на нови публики, децентрализиране на културния живот, достъп до култура в периферни райони и осигуряване на по-дълъг живот на културните продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 09.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Разпространение“ 2024 се фокусира върху разпространението на вече създадени културни продукти от сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Развиване на нови публики, децентрализиране на културния живот, достъп до култура в периферни райони и осигуряване на по-дълъг живот на културните продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 09.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Разпространение“ 2024 се фокусира върху разпространението на вече създадени културни продукти от сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Развиване на нови публики, децентрализиране на културния живот, достъп до култура в периферни райони и осигуряване на по-дълъг живот на културните продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 09.07.2024 (20:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Разпространение“ 2024 се фокусира върху разпространението на вече създадени културни продукти от сферата на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Развиване на нови публики, децентрализиране на културния живот, достъп до култура в периферни райони и осигуряване на по-дълъг живот на културните продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 11.09.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата покана за целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, цели да подкрепи български културни организации, които реализират проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Националното съфинансиране цели да насърчи българските организации да се включват в международни проекти и успешно да надграждат своя капацитет чрез участие в европейските културни процеси.

Условия Кандидатствай

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 22.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма „Цирк“ 2024 се фокусира върху опазването и предаването на знания за българското традиционно цирково изкуство, подкрепата за развитието му, съобразно с неговата специфика.

Условия