ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК'22 / ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата има за основна цел да подкрепи традиционни циркове в България и техния капацитет за развитие в пост-ковид ситуация.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
CI2022-1 Сиркус Иванов ЕООД ЕООД Оптимизация и устойчива мобилност България 01.07.2022 - 01.11.2023 146432 100000 94,000.00 Проектът залага на широко разпространение на качествена сценична продукция, предназначена да отговори на нуждите на средата от култура и развлечения в пост ковид ситуация в голям брой български градове. Предвидените дейности гарантират независимост на организацията и поддържат творческият потенциал на екипа. Привличането и задържането на нови членове на техническият екип и артистичният състав са основен фокус в проекта. Проектното предложение отговаря в достатъчна степен на зададените критерии и на заложените в програмата цели. Добре защитена е връзката между настоящия проект и вече стартирали процеси, свързани с продукция и екип. Организацията представя широк спектър от активни инициативи, част, от които са иновативни в контекста на местната среда. Предложението не е достатъчно убедително по отношение на повишаване видимостта в дигитална среда и връзките с аудиторията. Общата оценка на проектното предложение е над средната за представените в програмата проекти. Разходите, свързани с комуникационната стратегия и с телефонни услуги, не са достатъчно добре защитени. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума за телефонни разходи и реклама в социални мрежи.
CI2022-10 Балкански ентъртеймънт ООД ООД Цирков спектакъл Калейдоскоп България 01.03.2023 - 30.11.2023 124287,91 99387,91 94,585.00 Основната цел, която акад. Балкански поставя с изпълнението на цирковия спектакъл „Калейдоскоп“ е да се преодолее влиянието на ковид кризата върху дейността на Академичен цирк „Балкански“, като се запази целогодишно дейността на артистите и се надгради капацитета на екипа и творческата програма. В новата програма ще бъдат включени бежанци и пострадали от военната криза в Украйна, с цел подпомагане на адаптацията им в страната и осигуряване на възможност за работа и доходи.01 Организацията и проектното предложение отговарят на обхвата и целите на програмата. Кандидатстващата организация има сериозна професионална история и капацитет, с доказани успехи на местно и международно ниво. Проектното предложение отговаря в много висока степен на зададените критерии. Качеството на представяне на дейностните и финансовите планове е добро и достатъчно изчерпателно. Комуникационният план не представя достатъчно убедително как организацията ще използва и развива наличните вече комуникационни канали, включително и по отношение на представяне на екипа. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума за разходите за реклама в социални мрежи.
CI2022-11 Арлекин-М ООД За по-добро бъдеще на цирк Арлекино България 01.11.2022 - 30.11.2023 99985,00 79985,00 19,510.00 Обновяване на материалната база и създаване на нова програма с цел повишаването на нивото на цирка за по-добро бъдеще на цирк Арлекино по програма за възстановяване и развитие на организации в областта на цирковото изкуство на традиционния цирк 2023г. Организацията и проектното предложение отговарят на обхвата и целите на програмата в достатъчна степен. Проекта представя малък цирк, с ценна история и среда на изява. В рамките на неколкократната финансова подкрепа, през проведените от НФК тематични сесии от 2020 година насам, демонстрира развитие. Проектното предложение не е качествено изготвено и представено, има съществени липси и слабости по отношение на аргументация и обосновка на график и бюджет. В тази връзка, проектът е одобрен за финансиране със силно редуциран бюджет.
CI2022-13 'МОНИ - ЛУЦ' ЕООД Екстремно България 01.07.2022 - 31.10.2023 114518 91380 24,666.00 Цирк Колозеум планира надграждане на своята програма, обновявайки и усложнявайки най-зрелищния си номер. Организацията и проектното предложение отговарят на обхвата и целите на програмата в достатъчна степен. Оценява се позитивно ясно структурираният график на дейности, както и плана за развитие на публиките в малките населени места и сред най-младата аудитория. Взаимовръзката между развитието на актуалната програма и заложените разходи в бюджета не е достатъчно ясна. Предвидените разходи за закупуване на нови съоръжения не са подкрепени с изисканите по регламент оферти. В тази връзка проектът е одобрен за финансиране със силно редуциран бюджет.
CI2022-2 Цирк Йорита ЕООД Цирк Йорита 2023 - най-веселият цирк! Република България 01.01.2023 - 01.11.2023 99819 79292,20 79,292.20 Настоящият проект е за възстановяване и развитие на цирк Йорита, като той е насочен към адаптация и развитие. Организацията съответства напълно с обхвата на програмата. Проектът отговаря в достатъчна степен на критериите на програмата, като недостатъците са по отношение на слабо развитие на репертоара, териториалния и времеви обхват на турнетата. Аргументирани са поддръжката и модернизацията на материалната база и надграждането на вече съществуващите дейности. Общата подготовка на проекта е над средното ниво. Представеният бюджет е реалистичен, аргументиран с обосновка, предполага балансирано и устойчиво развитие. Проектът е одобрен за финансиране.
CI2022-3 Ориент 2007 ЕООД ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК България 08.04.2022 - 11.05.2022 100000 100000 100,000.00 Цирк Ориент е създаден през и 2002 година с много усилия и банкови заем когато се създаваше демокрацията в България и положението не беше никак розово .За по добро и уютна атмосфера в цирка е необходимо закупуването на седящи места в залата. Проектното предложение отговаря в достатъчна степен на зададените критерии и на заложените в програмата цели. Предложението е фокусирано върху придобиване на материални активи и на база на представените аргументи и обосновка, има основание да се смята, че придобитата инфрастуктура ще има дългосрочно позитивно влияние върху общото представяне на програмата на цирка и включването на нова и специфична продукция от техническа гледна точка. Проектът е одобрен за финансиране.
CI2022-4 Цирк АРЕНА ЕООД ЕООД Развитие и адаптиране на Цирк Арена към пост-пандемичната ситуация чрез обновяване на част от МТБ и обогатяване на цирковата програма България 01.10.2022 - 31.10.2023 99933,32 79946,66 75,000.00 Настоящият проект има за цел развитие и адаптиране на Цирк Арена към пост-пандемичната ситуация чрез обновяване на част от МТБ и обогатяване на цирковата програма. Основни дейности: 1. Доставка и монтаж на модерна аудиовизуална техника; 2. Обогатяване на цирковата програма чрез: • Изпълнение на Робот Оптимус Прайм; • Нови илюзионни номера с животни, представени чрез аудио-визуални и пиро ефекти; 3. Интернет-страница, интегрирана с Фейсбук и Инстаграм, с онайн система за закупуване на ел. билети. Проектното предложение и организацията кандидат са в съответствие с обхвата и целите на програмата. Общото качество на проектното предложение е добро. Добре мотивирани са целите за разширяване и обогатяване на програмата и развитие на репертоара, както и планираните турнета. Разработването на нов уебсайт и система за билети е релевантно на плановете за развитие на организацията, но практическата реализация на тези намерения не е достатъчно детайлно защитена в описанието на проекта. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума за разходите за изработка на уебсайт.
CI2022-5 ЕДЕЛВАЙС ЦС 2019 ООД ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННИЯ ЦИРК България, Оряхово 01.01.2023 - 01.11.2023 98906,40 78906,40 70,000.00 Цирк Орбита е професионална културна организация вписана в Регистъра към Министерство на културата по чл.14 ,ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата. Създаден от любов към цирковото изкуство през далечната 2010 година за да радва малки,големи и още по-големи. Цирк Орбита е цирк, който прави представления в сферата на традиционното цирково изкуство Проектното предложение отговаря в достатъчна степен на зададените критерии и на заложените в програмата цели. Цирк "Орбита" е активен и работи в малки населени места, особено в северозападния регион, което прави неговото съхраняване ценно. Проектът е разписан лаконично и не предоставя достатъчно информация за опита и профилите на участниците в артистичния екип. Не всички разходи и стойности в бюджета, като например тези за закупуване на ново шапито и за счетоводни услуги, са добре защитени в предложението. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума за счетоводни услуги и шапито.
CI2022-6 Рио–Рай 13 ЕООД Новост България 01.01.2023 - 31.10.2023 80931,43 64745,16 64745,16 Искаме да възобновим стара традиция в цирка, която е забравена и не е правена от съвременните пътуващи циркове до сега. Ще въведем музикален съпровод с жива музика на цирковите изпълнения в програмата ни. Желаем да покажем на съвременното поколение красотата в комбинацията на тези две изкуства- цирковото и музикалното. Проектното предложение и организацията кандидат са в съответствие с обхвата и целите на програмата. Проектът е добре подготвен и представен. Организацията е активна в сферата на цирковото изкуство и участващите артисти имат богат опит, включително международен. Предвижда се разширяване на творческия екип и подобряване на продукцията. Предложението не включва достатъчно добре разработен план за дигитално присъствие, а предвидените възнаграждения на артистите се оценяват като занижени. Това не се отразява съществено на цялостното качество на кандидатурата. Бюджетът е балансиран, с ясна обосновка. Проектът е одобрен за финансиране.
CI2022-7 Стефани Арт Старс Агенция ЕООД Създаване на нова продукция- Международен цирков спектакъл -Зимна приказка България, гр. Велинград 15.11.2022 - 31.12.2022 100000 80000 80,000.00 Международен цирков спектакъл -Зимна приказка- под купола на цирк Тангра, град Велинград, с участието на артисти от няколко страни – Монголия, Виетнам, Украйна, Германия , Мексико. Международен обмен чрез провеждане на обучение на деца от региона от международни артисти в жанрове, непопулярни в България. Трайно установяване на нова циркова площадка извън столицата, която дава възможност за репетиции на български артисти през зимния период. Проектното предложение и организацията кандидат са в съответствие с обхвата и целите на програмата. Организацията кандидат е с богат опит в сферата на цирковото изкуство на международно ниво и опитен екип. Планираният проект предвижда създаването на нова продукция, както и установяването на цирка в туристически регион, което създава предпоставки за развитие на публики. Проектът е добре разписан, с несъществени пропуски по отношение на аргументация на заложените в бюджета пера. Проектът е одобрен за финансиране.
CI2022-8 Ет Валос-Даниела Валоскова Друга П.Ф. САЛТО МОРТАЛЕ БЪЛГАРИЯ 01.07.2022 - 01.11.2023 126420,00 100000 100,000.00 В проекта Салто Мортале организацията предвижда закупуване на нов цирк - шапито и метална конструкция с по-големи размери и височина, позволявайки да се разгърне капацитета на представяната програма с участието на артисти, които представят номера изискващи по-голямо пространство и височина. В худижествен план се предвижда участието на акробатични номера,които скоро не са показвани пред българска публика, както на и на артисти -бежанци от засегнатата от войната Украйна. Проектното предложение отговаря на заложените в програмата обхват и цели. Настоящата организация е разпознаваема в областта на цирковото изкуство, активна извън големите градски центрове. Плановете за развитие на програмата се оценяват позитивно, но липсва изчерпателна информация за тяхната концепция. Проектът е представен задоволително и закупуването на нови материални активи е добре аргументирано и обосновано. Проектът е одобрен за финансиране.
CI2022-9 Цветина-92 ЕООД ЕООД Цирк сред природата - спектакъл за цялото семейство България, Пловдив 01.04.2023 - 30.06.2023 15000 15000 15,000.00 Подготовка и представяне на 2 самостоятелни спектакъла на Нац. школа по атракционни изкуства. В програмата участват 30 деца и младежи в три възрастови групи. Репетиционната програма включва подготовка и за три нови атракциона, с цел мотивиране на децата и привличане на нови възпитаници. Цирковите спектакли ще бъдат адаптирани за открита сцена, сред природата и в паркови пространства. Предвижда се първите такива да бъдат изнесени в квартални паркове в район Южен и Северен в гр. Пловдив. Организацията и проектното предложение отговарят напълно на обхвата и целите на програмата. Проектното предложение е добре подготвено и аргументирано, придружено с материали и доказателства. Стимулира се подготовката, развитието и реализацията на млади артисти от Школата по атракционни изкуства. Организацията има доказан опит. Бюджетната рамка е реалистична и ясно артикулирана. Общата подготовка на проекта е на високо ниво, с известни пропуски по отношение на комуникационната стратегия и медийното присъствие. Проектът е одобрен за финансиране.