ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО`21 / Съвременно цирково изкуство

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (18:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за цялостна или частична подкрепа на годишната продукция и издръжка на организации в областта на цирковото изкуство.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети и способни да докажат активна дейност в областта на съвременните циркови и улични изкуства.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
CR153CC-1 Стефани Арт Старс Агенция ЕООД Създаване на детски школи за съвременно цирково изкуство България , гр. Перник и гр. София 10.01.2022 - 10.01.2023 81819 74970 0 Организацията планира да се разрасне като за целта създаде творчески отдел в нейната дейност , а той е - подготовка на нови кадри за съвременно цирково изкуство и стимулиране на колаборацията на специалисти от различни видове изкуства. За целта ще се създадат две школи за обучение в съвременно цирково изкуство на деца в ОУ „Св. Св. Константин Философ“ гр. Перник и в 51 СУ Елисавета Багряна в град София . Организацията се наема да оборудва две зали за репетиции в училищните бази. Проектът отговаря в малка част на приоритетите на програмата. Създаването на школа за деца е несъмнено важна стъпка в развиването на цирковото изкуство у нас, но идеята не е достатъчно добре развита и аргументирана. Организацията не отговаря на изискването да доказва циркова дейност от 2019 г. насам включително. Приложения 3 и 4 са само частично попълнени и без да е предоставен изискуемият минимум информация по реализацията на проекта. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153CC-10 ЦИРК ДЕ ЛА ЛЮЛИН ЕООД ЕООД Цирков Център-Нов Цирк София 01.01.2022 - 31.12.2022 94500 74940 70000 Проект Цирков Център-Нов Цирк цели да развие съвременните концепции за цирково изкуство в страната. Обединява и сътрудничи с артисти за създаване на културни събития. Организирайки образователни дейности ще спомогне за популяризирането на новите форми на циркови изкуства. Целта на екипа е създаване на представление, организиране на събития с обучителен характер и устойчиво дигитално и физическо присъствие. Представяне на модели за организиране на образователни дейности с деца и възрастни. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и е ясно и изчерпателно аргументиран. Представен е добре структуриран план за развитие на организацията и привличане на публики. Заложените дейности имат също потенциала да развият и утвърдят новосъздадено пространство за съвременен цирк. Представен е също силен екип с международен опит, който привлича и чуждестранни артисти в изпълнението. Цялостната реализация на проектното предложение подпомага не само развитието на организацията, но и на други активни участници в полето, предоставяйки им ресурси и въвличайки ги в по-обширен план за укрепване на съвременното цирковото изкуство в България. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
CR153CC-11 КОМБИНО Фондация Името на проекта е "CIRCUS WORLD" - преведено от английски - "Цирков Свят" България, Пловдив, София 01.01.2022 - 28.02.2023 74989 74989 60000 Проектът има за цел подпомагане и развиване на съвременните изпълнителски и циркови изкуства. Включва разработка на спектакъл, преподавателска дейност, маркетинг, дигитално присъствие и международен обмен. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата, предвиждайки създаване на ново цирково представление, поддържане на текущия репертоар, организиране на професионални работни ателиета и други. Предвижда се създване на проект "Ново Кабаре", обмен между български и белгийски артисти, както и сътрудничество с други циркови и артистични организации, което предполага професионален обмен и развитие. Представените дейности са добре аргументирани. Не са приложени договори или проекто договори за някои от разходите. Проектът се предлага за подкрепа с редукция в бюджета.
CR153CC-12 Балкански груп ООД Образователна академия Балкански сезон 2 и Реновация България, градовете от Национално турне 2022 г. 03.01.2022 - 23.12.2022 100000 100000 60000 Образователна академия Балкански стартира успешно през 2021 г. Това даде повод на ръководителя на проекта, Александър Балкански-младши, да продължи с това революционно начинание и през 2022 г. През сезон 2 на образователната академия, се разширява обхвата на обучение и се добавят още участници и педагози в академията. Новият елемент е наложителното реновиране на репетиционната зала, за да може репетициите да се провеждат в пълна безопасност и творчески комфорт за всички участници в проекта. Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата, добре аргументирано, с ясно представени цели за развитие на организацията и дейности, подпомагащи развитието на съвременния цирк в България. Обновяването на базата е добра инициатива, още повече, че се е случило наводняване и разкъсване на таванната част. За провеждането на образователните програми на академията е наложителна поправката на базата. Не е ясно дали образователната академия е отворена към всички участници. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
CR153CC-13 Фондация Мини Арт Фондация УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ МИНИ АРТ 2022 София, България 05.01.2022 - 30.12.2022 83593,36 74643,36 60000 Фондация Мини Арт развива в България съвременият и социален цирк. Представя всяка година Мини Арт Фест от 2011 г насам.Развива международна дейност и обмен на идеи и добри практики. Реализира през 2021 г. Мини Арт Центът - пространство за цирк, тренировки и култура в София. официален сайт: https://miniartfest.com/ Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата. Добре аргументиран, с ясно представени цели за развитие на организацията и дейности подпомагащи развитието на съвременни цирк в България. Проектът предвижда социална дейност и работа с психолог. Партнират си с други международни организации. Препоръчва се за подкрепа с редукция по пера 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
CR153CC-2 Чили Ивент ЕООД Едногодипен проект за устойчиво развитие на нови публики и създаване на нови продукции на ПТ Скрин София 03.01.2022 - 30.12.2022 84500,92 74800,92 0 През настоящата 2022 година има планирани основно няколко дейности, които имат за цел да доведат до устойчивото развитие на нови публики и създадат нови продукции, а миненно: 1. Продължаване на дейността на YouTube канала Цирк в Скрин до края на 2022 година. 2. Разширяване дейността на YouTube канала. 3. Реализация на нов спектакъл: Аудио-визуален цирков спектакъл с работно заглавие Дом по китайската народна приказка Орел и Пустиня. Основният фокус на проекта е поддържането и изработката на нови видеа за YouTube канала на организацията, което го прави по-подходящ за кандидатстване по програма "Публики" на НФК. Насочването към образователни програми за млада публика е положително, но по настоящата програма се търси преди всичко активна дейност в създаването на художествена програма в областта на цирковото изкуство. Няма достъп до информация за планирания спектакъл. Представено е непопълнено Приложение 2, което е задължително изискуем документ. Приложение 4 е частично попълнено. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153CC-3 Яанс ЕООД ЕООД Изпълнения на Живи статуи в Комикс сцени България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 39105,34 35975,25 30000 Проектът ¬„Изпълнения на Живи статуи в Комикс сцени“ е иновация в уличното изкуство, която разработвам и адаптирам към класическата Жива статуя. Единствен проект в жанра "Жива статуя". Насочен е основно към създаването на нов номер с ефектен декор. Интересна идея и подход към пространството - би спомогнало да има визуализация. Липсва ясна стратегия за ангажиране на публики. Проектът отговаря частично на целите и приоритетите на програмата като се аргументира с резултати от предходни проекти. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета.
CR153CC-4 Сдружение "ФАЕРТЪР - театър на огъня и сенките Сдружение народ България 01.01.2022 - 31.12.2022 80348,87 73579,37 0 Създаване на ново улично представление на FIRETER ще е смесица от съвремено огнено жоглиране, ходене на кокили въздушна акробатика с огън , което да е преплетено с класическа фолклорна стилистика, музика, костюми, както и традиции като нестинарите и кукери. За първи път ще се създаде кукер костюм на кукили. Идеята е целият спектакъл да бъде постоен около първонаалният огън с който се прави жаравата за нестинарите и за завършек огнена въздушна акробатика. Проектното предложение се основава около създаването на нов уличен спектакъл. Неясна и неубедителна обосновка на концепцията за спектакъла. Няма устойчивост и резултати, ясно описани в проекта. В документите има липсваща информация. Не са детайлно представени други дейности, които да аргументират годишна подкрепа на проекта. Приложения 3 и 4 са само частично попълнени и без да е предоставен изискуемият минимум информация по реализацията на проекта. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153CC-5 Ди Би Ел ООД ООД Магичен цирк II България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 74806,70 74806,70 0 Спектакълът Магичен цирк II надгражда и доразвива уникалния по своя замисъл и реализация спектакъл Магичен цирк, като добавя непредставени досега авторски фокуси и илюзии, както и нови персонажи. Голямата изненада ще бъде магичният сет Тайните на магията, който представлява училище за фокуси, в което публиката ще усвои изпълнението на различни илюзии. Турнето на Магичен цирк II ще се осъществи в 8 общини на страната, а екипът положи специални усилия да привлече 6 общини от Северозападния регион. Проектът е за реализация на един нов спектакъл и неговото разпространение и не аргументира убедително нуждата от цялостна годишна подкрепа. Предложението копира предходен проект, без да го надгражда значително и е представен само в общи рамки. Липсва конкретика и съществени детайли за изпълнението и графика на дейностите. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153CC-6 Сирма Ейджънси ЕООД КАНЕТИКС - АВАТАРИ България 01.01.2022 - 01.01.2023 77388,55 74748,55 0 Действието на спектакъла се развива в далечно бъдеще, когато човечеството е отправило поглед към нови планети за да ги колонизира. Сюжетът разглежда борбата на местни жители на далечна планета със земните нашественици. Сюжета представяме чрез няколко действащи лица – Аватари - приказни същества, живеещи в хармония с природата. Към тях добавяме и обобщения образ на нашествениците, в лицето на кукла – дракон, която е иновация за нас и е разработена специално за движение по фасада. Описанието на проекта не уточнява с какви средства и професионални стратегии ще се осъщести спектакъла. Част от екипа не са специалисти в областта на цирка. Проектът отговаря частично на целите и приоритетите на програмата. Маркетинг и рекламните стратегии са разписани изчерпателно в посока привличане на клиенти на агенцията, но не и в посока привличане на публики на готовата продукция. Предложението е добре аргументирано, но фокусът не защитава цялостна едногодишна подкрепа. Не са приложени договори или проекто договори за разходите по т.1.1. и 1.4.Не са приложени оферти по 1.5. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за подкрепа.
CR153CC-7 Камера Крю ЕООД Огнена приказка България, гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Сливен 01.01.2022 - 31.10.2022 78555,16 71560,61 0 Проектът ни се основава на българския фолклор и митология, пресъздадени чрез средствата на интердисциплинарния подход. Ще обединим огнени и сценични изкуства и ще създадем нов творчески продукт в духа на съвременното цирково изкуство. Спектакълът ще представлява уличен пърформанс с етно-елементи, примесени с огнени, светлинни, огнен танц и жонглиране с огън. Спектакълът ще се играе в гр. Варна, Бургас и Сливен и ще заснемем филм, който да проследи реализацията на целия проект. Предложението отговаря в малка част на целите и приоритетите на програмата. Предвижда дейности единствено по изработка, популяризация и разпространение на един спектакъл, което не мотивира достатъчно едногодишна подкрепа на проекта. Кандидатстващата организация привлича артисти от сферата на съвременния цирк, но самата организация на представя достатъчно опит в реализацията на циркови продукции. Цирковото изкуство не е основна дейност на организацията. Проектът не се предлага за подкрепа.
CR153CC-8 ВАЛЕЗОВ ЕООД Едногодишна програма Палячи 2022 Варна, България и др. 10.01.2022 - 20.12.2022 108787,00 74887,00 60000 Трупа Палячи създава светлинни спектакли, огнени и пиротехнически шоу програми и спектакли свързани с културно-историческото наследство. Едногодишната програма за 2022г. планира създаването на нов цялостен авторски спектакъл, изработка на нови актракциони, обновяване на съществуващите представления от репертоара и създаване на техни кратки вариации и др. През следващата година ще бъдат реализирани работни ателиета за творчески екипи и непрофесионалисти, както и за деца в неравностойно положение. Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата като представя добре аргументирано предложение с опитен екип и добре структуриран бюджет. Съществува потенциал за комерсиализиране на дейността на организацията. Заложените дейности по реализацията на цялостна едногодишна програма предвиждат създаване на нов спектакъл и допълнително развиване на съществуващия репертоар, уъркшопи и турнета в страната и чужбина и международни партньорства. Проектът се препоръчва за финансиране с редукция в бюджета.
CR153CC-9 ФЪНРАЙС ПРО ООД "Зайн-Властелинът на илюзията и Зайн-Чудотворецът" България 01.01.2022 - 31.01.2023 108564,00 98683 0 Ще представим два авторски спектакъла с мащабни илюзии. Първият спектакъл ще се проведе в 6 града в България. В него ще бъдем акомпанирани от собствени аранжименти на произведения , които ще се изпълнят от музиканти на живо в залата. С втория ще представим рядко срещан стил в илюзионното изкуство- ментализъм. в него ще представим: телекинеза, телепати и чудесата на ума. Той ще бъде представен в 10 града в България. Проектът не се разглежда в този модул! Подаден и в другия модул.