ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО`21 / Традиционен цирк

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (18:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програма за цялостна или частична подкрепа на годишната продукция и издръжка на организации в областта на цирковото изкуство.

Модулът е насочен към културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в областта на традиционното цирково изкуство.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
CR153TC-1 Българска Младежка Циркова Асоциация Сдружение Проект за популяризиране на цирковото изкуство, привличане на нови кадри и международни сътрудничества. България 01.01.2022 - 31.12.2022 56038 52138 30 000 Проекта ще популяризира цирковото изкуство в малките населени места чрез спектакли с безплатен достъп и информация за професионална ориентация за потенциални нови кадри. Ще обедини българската циркова общност в международно сътрудничество. Ще представи българските млади артисти пред света и България като дестинация. Проекта представлява серия от дейности, които не биха могли да се самофинансират, тъй като са значими за цирковото изкуство, но не са пазарно рентабилни. Първа резерва - 30 000 лв. Проектът частично отговаря на целите и приоритетите на програмата като кандидаства предимно за турне на вече готова продукция. Добре структуриран проект, но общо аргументиран. Като голям плюс на проекта е разпространението на представлението в множество малки населени места и приобщаване на младежи към цирковото изкуство. При евентуално осигуряване на подкрепа като резерва следва разходите в пера 1.4.2, 4.1 и 4.3 да се изключат от бюджета. Проектът се предлага като резерва с бюджет в размер на 30 000 лв.
CR153TC-10 Арлекин-М ООД 25 години цирк "Арлекино" Бълъгария 01.01.2022 - 31.01.2023 100000,00 95990,12 65000 Кандидатсваме, за да можем да направим циркът, като външност и самата програма, по-хубав за публиката и по-конкурентно способна. Целта ни е да популяризираме качествено цирковото изкуство в различни градове на България.Следващата 2022 година предстои да честваме 25 години юбилей на цирк Арлекино.Честването на юбилея ни следващата 2022 година, ще бъде много запомнящо се от публиката. Предложението отговаря на приоритетите на програмата като предлага да бъде подкрепена изработката на нови и преработка на стари атракциони, да бъде обновена техническата база и да се подкрепи отглеждането на животните. Като малък регионален цирк, базиран около Пловдив, предлагаме подкрепата на този цирк. Проектът обаче е общо аргументиран. Предлага се подкрепа с редуциране на бюджета.
CR153TC-11 ФЛАМИНГО ШОУ ЕООД "ФЛАМИНГО ШОУ - ОГНЕН ТАНЦ И МАГИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ" България, Русе 01.01.2022 - 31.12.2022 57753,88 49953,88 0 Над 20 години ФЛАМИНГО развива и популяризира своето вариететното изкуство, базиращо се на средствата на музика, танц, акробатика, фокуси, клоунада и други циркови номера. С проекта се цели обогатяване на продукцията и изграждане на капацитет за работа с публики, чрез нови онлайн канали за комуникация и разпространение, и алтернативни подходи за по-активно въвличане и достигане до юношеската аудитория. Разработеният репертоар ще бъде дигитално достъпен за развитие и на международни партньорства. В проектното предложение са заложени повече организационни, отколкото творчески планове за развитие. Екипът не успява да докаже достатъчно задълбочен опит в сферата на вариететното изкуство. От проектното предложение и дейността на организацията изглежда, че вариететното изкуство не е основна дейност. Проектът не се предлага за финансиране
CR153TC-12 Ет Валос-Даниела Валоскова Друга П.Ф. ПОД СВЕТЛИНИТЕ НА МАНЕЖА БЪЛГАРИЯ 01.01.2022 - 31.12.2022 64604,52 24999,98 24999 Фирма ЕТ „ВАЛОС-ДАНИЕЛА ВАЛОСКОВА“ е създадена през 2008г. от Даниела Валоскова с помощта на нейните родители, които също са циркови артисти. След дългогодишно гастролиране в различни циркове по света се насочват в създаването на собствен цирк, който наричат «Феникс». От 2009г. до сега развиват своя цирк, като всяка година представят на публиката обновена и разнообразна програма в областта на традиционното цирково изкуство. Проектът отговаря на целите на програмата като кандидатства за изработката на нов спектакъл и неговото разпространение през цялата година. Аргументира се и закупуването на дълготрайни активи, които да подсигурят дългосрочно и безопасно изпълнение на представленията на трупата. В бюджета са заложени трудови договори без да се конкретизира за изпълнение на какви дейности. Проектът се предлага за финансиране.
CR153TC-13 МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО Фондация Растем, докато помагаме на другите да растат България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 49756,16 49756,16 0 Проектът на Фондация „Магията е изкуство“ - „Растем, докато помагаме на другите да растат“ е насочен върху професионално обучение на деца и младежи, създаването и участието им в нови спектакли заедно с опитни артисти. Проектът дава възможност на всеки заинтересован от илюзионното изкуство да овладее основите му и да стане част от магичната общност в България. Разширявайки обхвата и общността на магичното изкуство ще постави България на достойно място сред останалите развити в областта държави. Кандидатът не изпълнява условието за активна дейност в областта на цирковото изкуство от 2019 г. - организацията е учредена през 2020 г. Поради технически проблем кандидатът не е представил подписано заявление за участие в програмата - Приложение 6, в което се съдържат и задължителни декларативни текстове. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153TC-14 'МОНИ - ЛУЦ' ЕООД Традиция, актуална и днес София, България 01.01.2022 - 31.12.2022 100000 100000 75000 Цирк Колозеум е традиционен цирк, създаден през 2006 г. от второ поколение цирков артист Момчил Колев. Програмата на цирка включва акробатични номера, дресура на животни, клоунада, жонгльорство и др. Перлата на програмата през идния сезон ще бъде Глобусът на смъртта - изключително зрелищен екстремен номер. Циркът редовно кани световноизвестни гости и обновява визията на представленията си всяка година. Проектът предлага развитие на програмата с нов номер - "Глобусът на смъртта", както и много нови номера с животни. Предвижда се закупуване на нов винил. Предложението аргументира едногодишна подкрепа на цялостна програма и обновяване базата на цирка. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предвид някои грешки в бюджета и липсата на детайли в част от предоставената информация по него, проектът се предлага за подкрепа с редукция в бюджета.
CR153TC-15 ФЪНРАЙС ПРО ООД "Зайн-Властелинът на илюзията и Зайн-Чудотворецът" България 01.01.2022 - 31.01.2022 108564,00 98683 0 Създаване на два илюзионни спектакъла, с които ще обиколим 16 града в България. С единият спектакъл ще бъдем акомпанирани със свои аранжименти на музика , изпълнена от музиканти на сцената, а с вторият ще представим рядко срещан стил в илюзионното изкуство-ментализъм. В него ще се демонстрират: телепатия, телекинеза и чудесата на ума. Проектът отговаря частично на приоритетите на програмата. В основата е залегнала добра концепция за илюзионно шоу с филмова музика, но предложението е много общо разписано и не аргументира достатъчно добре цялостна едногодишна подкрепа. Заложените разходите са завишени и неаргументирани.Проектът е на стойност двойно по-голяма от допустимото - за вариететно изкуство прагът е 50 000 лв. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153TC-16 Лаянс Гейт ЕООД Цирк "Фамили" България 01.01.2021 - 01.01.2022 100000 62888 0 Цирк Фамили Организацията не доказва дейност от 2019г. , което е против правилата за кандидатстване. Некоректно попълнена матрица за бюджет. Липсват приложения към бюджета. Няма документ за съфинансиране. Само една биография - не знаем нищо за артистите и други участници. Описана е обща аргументация за нови номера в програмата. Много обобщени планирани дейности. Не е попълнен формуляра, липсва много информация. Проектът отговаря частично на приоритетите на програмата, но е много общо разписан, без предоставяне на необходимите детайли, които да аргументират цялостна едногодишна подкрепа. Липсва съществена информация в приложенията. Проектът не се предлага за подкрепа.
CR153TC-2 Сиркус Иванов ЕООД ЕООД Годишна програма 2022 България 01.01.2022 - 31.12.2022 152185 100000 90000 Проект за развитие в две основни направления, но с постоянен екип от доказани професионалисти. Създаване, разпространение и развитие на две нови циркови продукции. Първата в насока класически цирк с животни, наблягащ на хуманната дресура, а втората в тематичен спектакъл с музиканти на живо на сцена. Напълно отговаря на приоритетите на програмата като аргументира и представя добре цялостна едногодишна програма, в т.ч. изработка на нови спектакли, инициативи за привличане на нови публики, както и развитие на дигитални канали. Подробно разписано проектно предложение, малък екип с доказан капацитет, организацията има доказан предишен опит както в класическия цирк и съвременни форми, така и със социални инициативи. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
CR153TC-3 Про Груп ЕООД ПРО ГРУП ЕООД България, София 03.01.2022 - 31.12.2022 66184 49638 45000 Проектът е насочен към осигуряване на финансова стабилност за функционирането на Вариететен театър и увеличаване капацитета и ангажиментите на артистичния екип. Планираме 3 основни дейности - създаване на нов спектакъл, който да допълни авторския ни репертоар, въвеждане на услугата живо излъчване, като модел за алтернативен достъп до творческия продукт, и обогатяване програмата на театъра чрез предоставяне на сцената на гост продукции, с което да разширим аудиторията и посещаемостта в театъра. Проектът отговаря изцяло на приоритетите и целите на програмата като описва и аргументира цялостна стратегия за развитие на организацията и годишна творческа програма-заложено е създаването на нов спектакъл, както и добре аргументиран и иновативен план за онлайн разпространение. Въвежда нови маркетинг инструменти и дигитализира своите продукции за алтернативен канал за разпространение и достигане до аудиториите. Организацията демонстрира добро развитие на партньорски мрежи и разрастване на дейността спрямо миналогодишното предложение. Проектът се предлага за финансиуране с редукция в бюджета. Да се приложи договор за наем при сключване на договор!
CR153TC-4 Цирк Йорита ЕООД Цирк Йорита 2022 - най-веселият цирк! София 01.01.2022 - 31.12.2022 99028,60 99028,60 40000 Йори и син ЕООД Проектното предложение отговаря на приоритетите на програмата като търси да подобри материалните условия в цирка за публиката и изпълнителите и представя аргументиран план за възстановяване. Предвидени са предимно дейности за оптимизация и техническо оборудване, отглеждане на животните и др. регулярни разходи, подкрепата на които биха спомогнали за по-дългосрочна устойчивост на цирка. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
CR153TC-5 Стефани Арт ЕООД ЕООД Създаване на Циркова репетиционна база България , Софийска област 01.12.2021 - 01.12.2022 159600,00 99800,00 0 Проектът планира изграждане на Зимна база за подготовка и репетиции на циркови номера. За целта ще се построи голяма мобилна циркова . Това пространство ще се използва и за създаване на мащабни постановки , , като например конен театър или цирк върху лед.. Базата ще се ползва и за място, където цирковите артисти от България и други страни, могат да зимуват със своите животни , материална част - транспортни средства за животните , без да прекъсват своята творческа подготовка . Проектът отговаря частично на заложените приоритети като предвижда единствено изграждането на нова зимна тренировъчна база за джигитовка. Изграждането на базата действително би спомогнало развитието на цирка, но не е детайлно представена, аргументирайки цялостна едногодишна програма на организацията. Липсват художествени дейности и програма - проектът се основава изцяло на структурни разходи. Основна целева група са млади артисти, но няма план за работа с публиката. Структурните разходи надвишават значително допустимите до 60% от общия бюджет на проекта. Проектът не се предлага за финансиране.
CR153TC-6 Рио–Рай 13 ЕООД Възстановеното цирково изкуство България 01.01.2022 - 31.12.2022 98567,82 98567,87 70000 Идеите на този проект са: Стартиране на нови номера от традиционното ни изкуство, които избрахме да бъдат обогатени с опита и възможностите на италианското цирково изкуство. Възстановяване и възраждане на преустановени циркови номера, от сложен жанр, който не се практикува от години по българските циркове. Реновиране и подновяване на материалната част на цирка. Проектното предложение отговаря на условията на програмата в частта за развитието на художествена програма. Силен цирк с впечатляващ екип, включва международна програма и сътрудничество с италиански артисти. Заложено е разработване на нови номера, както и възстановяване на стари, сред които "Бамбу". Предвидено е обновление на амфитеатъра на цирка поради корозия - разход само за материал. Проектното предложение отговаря на приоритетите на програмата като представя основно дейности за възстановяване и развиване на артистичната програма и ремонтни дейности на базата. В някои части, проектът е общо представен и без детайлна аргументация, от друга страна екипът има необходимите качества и професионална квалификация, които да гарантират качествено изпълнение на заложените цели. Проектът се предлага за подкрепа, но с редукция в бюджета.
CR153TC-7 Цирк АРЕНА ЕООД ЕООД Запазване на дейността и активността на Цирк Арена България 01.01.2022 - 31.12.2022 98674,90 98674,90 50 000 Настоящият проект е свързан със запазване на дейността и активността на Цирк Арена, в т.ч.: • надграждане капацитета на цирка; • обновяване материално-техническата база чрез закупуване на нова трибуна 20х24 м с 5 реда с 396 места на разтегателни номерирани седалки, които да заменят досега използваните дървени пейки за посетителите; • поддържане на качеството на регулярната програма и обогатяването й с по-голяма насоченост към децата чрез нови илюзионни номера. Проектът отговаря частично на приоритетите на програмата като предвижда закупуването на нова трибуна и хонорари на илюзионисти. Липсва план за развитие на артистична програма. Няма други представени дейности, които да аргументират едногодишна подкрепа. Няма ясен план за развитие на публики, макар и системата за въвеждане на онлайн продажба на билети да има потенциал в тази насока, но тя само се споменава в проекта без да е залегнала в бюджета. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Предлага се за резерва 4 със сумата от 50 000 лв.
CR153TC-8 ЕДЕЛВАЙС ЦС 2019 ООД ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО / Традиционен цирк България, Оряхово 01.01.2022 - 31.01.2023 99155,40 97155,40 50 000 Цирк Орбита е професионална културна организация вписана в Регистъра към Министерство на културата по член 14 ,алинея 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Създаден от любов към цирковото изкуство през далечната 2010 година за да радва малки,големи и още по-големи. Цирк Орбита е цирк, който прави представления в сферата на традиционното цирково изкуство. трета резерва - 50 000 лв. Малък семееен цирк, активен в Северна България. Търси се подкрепа основно за разходи, свързани с трудови договори, отопление, подновяване на седалките и изхранване на животните. Необходимо е да се разгърне и доразвие художествената програма. Препоръчва се като резерва с оглед съхраняването на цирка.
CR153TC-9 Ориент 2007 ЕООД ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО България 01.01.2022 - 31.01.2023 162962,16 100000 50 000 Пътуващ от 2002г. собствен цирк из България и извън пределите на държавата със собственици Кера Димитрова и Цветан Димитров по предварително планиран маршрут и изнасяне на спектакли. Програмата се представя на живо и включва разнообразие от класически жанрове в цирковото изкуство -акробатика ,жонгльорство ,въздушни номера, кристал баланс баланс- свободна стълба. Дресировка на животни - камили ,коне,понита,магарета,лами,котки,кучета,папагали,и други животни .. втора резерва - 50 000 лв. Проектът е насочен към честване на юбилей и разнообразяване на стари номера. Исканата сума е и е за закупуване на осветителна техника и подобряване на базата с ново шапито. Необходимо е да се предостави повече инофрмация за биографията на артистите и техния професионален опит. Препоръчва се като резерва с оглед съхраняването на цирка.