ДЕБЮТИ`21 / II КРЪГ / Визуални и дигитални изкуства

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (00:00) - 17.09.2021 (17:08)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти от сферата на визуални и дигитални изкуства

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
DEB1452V-1 КОБОС 28 ЕООД Изкуството в развитие София 12.01.2022 - 13.02.2022 3950 3750 0 Галерия “Пагане ” организира годишна съвместна изложба на ученици от НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА” – София. Изложбата ще се състой на 2 етапа, като учениците ще са разделени по възраст и специалност. Първата изложба е “От любов към рисуването” представяща рисунки и графика. Втората е “Социален плакат” засягащ теми от обществено значение, представени чрез плакати. Проектът е технически недопустим. Дружеството не е културна организация по смисъла на ЗЗРК. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452V-10 ШОУ БДМ ЕООД СЕВЕРОЗАПАДНА РАПСОДИЯ България, София, Берковица 01.12.2021 - 31.05.2023 14990 14990 0 „Северозападна Рапсодия” е синкретичен проект за актьор и духова музика. Драматургичният материал e на базата на задълбочено изследване на специфичния психологически, историко-демографски и социален профил на гражданина /селянина/ от Северозападна България. Езикът на произведението ще бъде книжовен, на диалект ще звучат цитатите от миналото и настоящето, от фолклора и съвременното битие. Проектът е многостранен и разработва важни теми, но липсват визуални материали, които да дадат представа за художествените му качества. Проектът не се предлага за финансова подкрепа. Кандидатът се насърчава да следи за активни програми на Национален фонд "Култура"
DEB1452V-11 Литъл Бърд ЕООД Мултимедийна изложба - Визии за вечността София, България 15.12.2021 - 30.09.2022 19962,27 15867,96 0 Мултимедийната изложба “Визии за вечността” разглежда връзката между живота и смъртта и онагледява безкрайния кръговрат в природата, от която човекът е неминуема, но и не задължително централна част. Чрез седем подбрани подтеми, изложбата представя различните етапи в цикъла живот-смърт. Целта на проекта е създаването на цялостно емоционално преживяване, потапящо зрителя в своя свят чрез разнообразни и допълващи се творчески средства - поезия, фотография, асамблаж и колаж и видео инсталация. Проектът използва разнообразни медийни средства и третира вълнуващи и важни теми. Приложените материали не дават достатъчна яснота за пространствените и преживенчески решения, както и за начина, по който различните елементи оформят цялостната смислова рамка на творбата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа. Кандидатът се насърчава да следи за активни програми на Национален фонд "Култура".
DEB1452V-12 Ирен Павлова Петрова Travelling without moving София, България 13.05.2022 - 20.05.2022 18419,40 9460 9460 Travelling without moving е авторска фотографска изложба с immersive sensory елементи. В центъра на изложбата стои темата за Пътуването. Пандемичната обстановка постави развитието в застой и принуди хората да потиснат своето любопитство. Обособяването на няколко пространства създава усещането за променящияте се пейзажи и усещания по време на едно пътуване. Чрез визуални инсталации и игра на сенки присъстващите ще се превърнат в своеобразни експонати. Проектът представя обещаващи материали и видимо развитие след първи кръг. Идеята е ясна и добре структурирана, както смислово, така и в плана за техническа реализация. Проектът се предлага за финансиране.
DEB1452V-13 Гълъбина Русланова Григорова All in София, България 30.09.2021 - 13.10.2021 7000 6000 0 Проектът има за цел да обедини няколко свята. Този на визуалнити дигитално изкуство, съвременно изкуство , бизнес насоченсот и социална насоченсот Проектът е технически недопустим. Приложение 5, съдържащо заявление и декларативни данни, не е подписано от кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
DEB1452V-14 Моника Илиянова Манова Трите Дявола София-България/ Квебек-Канада. 30.11.2021 - 01.06.2023 8937,60 8937,60 0 Разказ в картини, олицетворяващ вътрешната борба на индивида между доброто и злото и идеята за здравословното съществуване, израстване и възпитание на детските навици. Спектакъл на усещането за здрав дух, здраво тяло, интерпретирано в подходяща за деца система от музика, визуализация в картини и дигитализация под формата на кратък филм. Образователна, забавна, възпитаваща програма насочена към най-младата аудитория. Проекът третира важни теми и предлага иновативен подход за представянето им. Представените материали не дават достатъчна яснота за творческата трактовка на авторите и за симбиозата между различните медиини похвати. Проектът не се предлага за финансова подкрепа. Кандидатът се насърчава да следи за активни програми на Национален фонд "Култура".
DEB1452V-15 Денислав Стойчев Стойчев Милениали / Millennials in Bulgaria България 01.01.2022 - 31.10.2022 14980,51 14980,51 13000 Фотокнига с документални фотографии от живота на поколението Y в България, заснети в периода 2006-2015 година. Проектът представя обещаващи и интригуващи материали за живота на поколението Y в България. Спазени са препоръките след първи кръг. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
DEB1452V-16 Регионален исторически музей Добрич Културен институт MUSICAL DREAMS България, Добрич 01.11.2021 - 29.07.2022 12178,00 12178,00 0 „MUSICAL DREAMS” включва аранжименти, композиции и текстове на Мартин Кръстев. В основата на концепцията на албума е представен един младежки и по-различен поглед към музиката и усещането за света. Посоките и стиловете, които обхваща албумът са различни – фолклор, съвременна класическа музика, джаз и експериментална музика, както и съвременна авторска поп музика и текст. Всяко едно музикално произведение разказва истории и свързва човешки съдби. Проектът е описан с отношение към процесите на създаване на музиката, но относно музикалната концепция фокусът се е отместил встрани. В предложението са включени няколко микропроекта: за албум, концерт и заснемане на видео клип, което е повлияло и на високия бюджет. Дебютантите, представени в проекта са талантливи и можещи млади хора, затова се насърчават да следят за активни програми на Национален фонд “Култура”. Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства.
DEB1452V-17 Супернови филмс ООД Това не е насилие България, София 01.08.2021 - 31.05.2023 25591,34 23391,34 15391 “Това не е насилие” е документална и интерактивна уеб инсталация, разказваща историите на три жени, преживели домашно насилие. Използвайки интерактивни похвати, инсталацията цели да засили усещането на зрителя, че става пряк свидетел на случващото се, и да създаде усещане за близост до всяка от разказвачките. Проектът третира тема с голяма социална и културна значимост. Разработени са отделните елементи, както и цялостната рамка на представяне. Спазени са препоръките след първи кръг. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет поради липса на средства.
DEB1452V-18 Нанда Бенжамен Ментешева Светлосън София, България 11.11.2021 - 30.06.2023 24960 19930 14000 „Светлосън“ е серия от интерактивни книжки с триизмерни хартиени илюстрации, които вдъхновяват деца и възрастни да развият въображението си, да учат и изграждат ценности чрез преживяване и взаимодействие. Светлината е основен мотив в „Светлосън“ и рисува по белите хартиени силуети, довършвайки вече очертаните от въображението ни композиции. „Светлосън“ преобръща концепцията за илюстрацията като статична рисунка и кани читателя да бъде активен участник в историята с помощта на сетива си. Проектът е заявка за добър художествен продукт с ясна форма и цел. Приложените допълнителни материали дават яснота, както за въздействието на творбата и логиката зад нея, така и за техническта й реализация. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
DEB1452V-19 Еми Исмаилова Куртова Автопортрет София, Пловдив, Петрич 01.11.2021 - 01.05.2022 4039,30 4039,30 4039 Проекта Автопортрет е фотографска изложба на Еми Куртова. Показва пътя, който е изминала и пътя по които върви. В нея тя разкрива собствените си страхове, стремежи, надежди и мечти. Включва 30 фотографии в допълнение с една картина и една нейна скулптора. Засяга темите за любовта, самотата, свободата, връзките на човека с природата и съвременния свят. Автопортрет е за начина, по който се представяме пред другите в обществото и за начина по-който се представяме пред самите себе си. Проектът има всички качества за добра художествена реализация. Представените материали са убедителни и въздействащи. Спазени са препоръките след първи кръг, както в техническата, така и в творческата си част. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер.
DEB1452V-2 фондация "Поддържане на изкуството в България" Фондация Вътрешно спасение България, София 03.12.2021 - 30.04.2023 22110,76 17510,76 12410 Творчески дебют на 8 изкуствоведи и 8 художници, студенти в Националната художествена академия, обединени от темата Вътрешно спасение. Произведенията – по един автопортрет и по една свободна работа от всеки автор, разкриват интимния личен поглед на кураторите и художниците към света и към самите тях. Проектът дава възможност за професионална реализация на 8 млади куратора и 8 млади художника - студенти в НХА. Проектът е добре осмислен, професионално структуриран и напълно реалистичен от гледна точка на срокове и поставени задачи. Проектът има устойчивост и е добър пример за интегрирането на младите хора в професионалната среда. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452V-20 Ирина Олеговна Стоянова "Потенциали на Въображението" България, София 30.11.2021 - 01.05.2023 14178 13582 0 Интердисциплинарен проект: Изложба: Инсталация и Картини, Пърформанс, Видео клип, Арт Лаборатория. Взаимовръзка: Инсталацията също е сценография за пърформанса, Видео от тях става на Клип и Картини. Огледалната инсталация е самоподобна на рефлектиращо фолио - фракталност. Теория на струни: Многоизмерност: Зрителят вижда себе си от много ъгли - многостранно творческо мислене. Като Суперпозиция от Квантова физика, Въображението има много неоткрити още Потенциали! Проектът е технически недопустим. Приложение 5, съдържащо заявление и декларативни данни, е подадено от представител на юридическо лице. Кандидатът се насърчаваа да следи за активни програми на Национален фонд “Култура”. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452V-21 Кети Младенова Маринова Зад всеки ъгъл България, София 10.11.2021 - 10.06.2022 11550 9350 9350 Проектът се състои от фотографска изложба и отделна инсталация в алтернативна среда. Той е изследване на връзките между колективните общностни натрупвания и градската среда. Проектът е добре оформен в идейната и творческата си части и дава заявка за добър художествен резултат. Темата е ясно изведена както в смисловото съдържание на представените материали, така и в практическата им реализация. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452V-3 Милена Георгиева Ситарска Мечтая за лято България, София 01.11.2021 - 01.12.2022 16545,45 15000 0 Самостоятелен дебютен албум с изцяло авторски песни на български език, създадени въз основа на нужда за себе изразяване, творческо вдъхновение и житейски опит. Творческата концепция, заложена в албума, има за цел да предизвика у слушателя, повод за вътрешен молог, асоциация и чувство на свързаност. Проектът е написан детайлно в описателен стил, който отмества встрани фокуса за музикалната концепция и процес на създаване на албума. Бюджетът е завишен в перата за хонорари на аранжори, както и наеми на студио, миксинг и мастеринг. Препоръчва се тези пера в бюджета да се преосмислят. Кандидатът е талантлив и се насърчава да следи активни програми на Национален фонд “Култура”. Проектът не се предлага за финансиране.
DEB1452V-4 Анна Борилова Иванова Aпартамент No.2007 София, България 01.11.2021 - 04.11.2022 14321,96 14321,96 11321 'Апартамент No. 2007' представлява събирателен образ на типичния апартамент от годините на прехода във формата на подробен макет. Съдържанието му ще бъде базирано на архетипни герои от българско семейство, чиито интимен живот ще се отразява в множество детайли и характерни маркери. Идеята на изобразяването му е опит да интегрираме облика на обикновената българска реалност в културната ни идентичност. Осмислянето и оценката на социалистическото ни минало, на естетиката и нормативността на епохата са тема, която рядко се разглежда, въпреки, че вече има времева дистанция. Носталгията по социализма, преминаваща през унифицирания еснафски социалистически бит е обект на документален интерес и реконструкция на времето в проекта. Препоръчва се да се уточнят отношенията с галерия "Ларго", в която ще се представя изложбата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452V-5 Мария Росенова Захариева От кибритена гледна точка България, София 01.10.2021 - 01.04.2022 10065,00 7640,00 7640 Изложбата “От кибритена гледна точка“ се състои от 25 пинхол фотографии, заснети със собственоръчно изработени камери от кибритени кутии с отвори до 0,5мм. Тази фотографска техника репрезентира най-точно истинския ни заобикалящ свят. Гледайки през малката дупка на камерата, пинхол фотографията дава възможност да наблюдаваме реалния свят, колкото красив, толкова и несъвършен. Съвкупността от всички несъвършенства създава изображение, което е уникално просто защото не може да бъде повторено. Проектът представя продукт на пинхол фотографията като включва специфично заснемане и представяне на фотографии в изложба и каталог. Проектът непопулярен вид класическа фотография през необичайна гледна точка. Препоръчва се да се уточнят ангажиментите с галерия "Доза", след като има заложени средства за наем на галерийно пространство. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452V-6 НСФА "Янка Кюркчиева" Сдружение "Портрет" - дебютна фотографска изложба на Кристина Миткова България, София 01.12.2021 - 30.06.2023 17050,00 13450,00 0 Кристина Миткова е млад фотограф, завършил НПГПФ и в момента работещ във фотографско студио. Сред творческите ѝ търсения се откроява заниманието и с портрет. Проектът, който тя е разработила съвместно с екипа на НСФА, на която Кристина е член от 2018 година, е свързан със снимането на портрети на известни съвременни български фотографи. Идеята за този проект е дошла на Кристина като се е запознала с изложбата и каталога на ф.х. Явор Попов – „Големите портрети“, реализирана през 2000-та година. Проектът е доразвит и разширен от 1 кръг като са включени фотографии на още 30 автора от страната. Не е посочено дали тези автори са дебютанти или не. Ако не са - то проектът би бил подходящ за друга програма. Проектът не се предлага за финансова подкрепа. Кандидатът се насърчава да следи за активни програми на Национален фонд "Култура".
DEB1452V-7 Кино-Фото Клуб Бистрица Сдружение Софийски улици - дебютна изложба на Весела Карабонева, Божидар Илиев и Самуил Младенов - ученици на НПГПФ-София България, София-Бистрица-Варна 01.12.2021 - 31.10.2022 11060,00 9500,00 9500 Проектът включва обща дебютна изложба на трима български фотографи, които са членове на кино-фото клуб Бистрица. Тримата ученици имат търсения в областта на уличната фотография и са постигнали завидно равнище в нея. Запознавайки се с най-добрите български автори, работещи в тази област се стигна до запознанството с албумите на проф. Цочо Бояджиев. Идеята на проекта е да се проведе обучение на учениците от ментори, като накрая всичко завърши с фотографска изложба и каталог/фото-книга към нея. Проектът има всички качества за добра реализация и добър художествен резултат. Той включва трима дебютанти във фотографията. Добре агрументираната проектна идея показва отношението на младите хора към визуалната градска среда чрез стрийт фотография. Проектът има реалистичен бюджет и устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452V-8 Милан Стефанов Стефанов "Изложба на Каменна Скулптура" България, гр. София 01.11.2021 - 30.06.2023 31250,00 25000,00 15000 Проектът представлява подготовката и реализацията на изложба на реалистична каменна скулптура на тема Родени от камък , която ще се проведе в гр. София през месец април 2023 г. на 14 - 16 реалисти скулптурни произведения, направени от различни видове камък. Проектът дава възможност на един дебютант да реализира серия произведения в един класически вид - каменна пластика и да ги представи пред публика. Скулптурата все по-рядко е обект на проектни предложения. Проектът е ясно структуриран, с реалистичен план за изпълнение и бюджет. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради липса на средства.
DEB1452V-9 Александра Димитрова Ласкова Неподдаващ се на тишината България, София 25.10.2021 - 31.05.2023 24630,80 19650,80 15000 Неподдаващ се на тишината цели да изследва темите за клиничната депресия и дисморфофобията от първо лице. Разпознаването, интегрирането и лекуването на тези нежни болни места като катартичен творчески процес, който заема мястото на срама, дисоциацията и самобичуването. Темите за важността на менталното здраве са актуални и често обсъждани, но рядко в този разговор се засяга стигматизирането на терапията и медикаментозното лечение. Проектната идея е ясна и добре структурирана. Темата е много съществена и задълбочено разработена с подходящите художествени средства. Проектът търпи развитие от първи кръг. Налага се редукция на средствата за реклама по изискванията на програмата. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.