КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО`21 / Съхранение и популяризиране на културно наследство

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп докултурното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
KN147SPKN-1 Алба Суим ЕООД MazeM България 30.04.2021 - 30.04.2022 15000 15000 0 MazeM ще Ви поведе към X-Reality приключения в реално време в музеите. Ще започнем от Музей Варна, където всъщност е изложено най-старото обработено злато в света към днешно време.
KN147SPKN-10 АртЧекмедже Фондация Забравените песни на село Горно Уйно България - София 01.06.2021 - 30.06.2022 7900 7900 0 Село Горно Уйно се намира в планински район, в Кюстендилското Краище. С изчезването на селото изчезва и богатия му песенен фолклор, обект на няколко събирателски експедиции до 60-те години на миналия век. Предмет на настоящия проект са песните, записаните в сб. „Българщици“ на К. Колев под № 343 „Ой, Стамено“; под № 601 „На сън Гера откраднали“, № 565 „Овчар си купува офицерски дрехи“ и № 549 „Чие хоро е преплетено“ , от сб. „Народни песни от Западните покрайнини“ на В. Стоин.
KN147SPKN-100 Художествена галерия "Проф. Т. Сокеров" - Ловеч Културен институт "Дигитализация на колекция дарения" България, град Ловеч 22.06.2021 - 30.09.2021 14894,74 14894,74 0 Във времето на променящи се условия и приоритети, както и на нови непознати и необичайни дейности по представяне на културното наследство, е наложително галерията да се съобрази с тези условия и да създаде предпоставки изкуството да достигне до по-голяма аудитория и реализира своите цели.
KN147SPKN-101 Сдружение "РусчукБГ" Сдружение Русе и река Дунав в контекста на дигиталната трансформация България, Русе 01.07.2021 - 31.05.2022 10629,96 10629,96 0 Настоящото проектно предложение е насочено към разширяване знанията за историята на град Русе и региона, респективно за мястото на река Дунав в развитието на града и създаването на контакти със страните от Средна Европа, които реката улеснява и опосредства. Със създаването на краен продукт, акцентираме върху популяризиране и опазване на културното наследство на страната и в частност на област Русе, посредством ползване на цифрови комуникации и технологии.
KN147SPKN-102 Мегастар Мюзик ЕООД СИМВОЛИТЕ НА АЙТОС България 12.07.2021 - 30.03.2022 24561 19761 0 Създаване на иновативен проект за дигитализиране на културните ценности и културното наследство на град Айтос . Стимулиране на интереса към символите на града чрез пълното им представяне и популяризиране в дигитална среда на архитектурно-етнографски комплекс „Генгер“ , скалните феномени „Трите братя“, статуята на „Орела“ и статуята на „Козела“. Дигитализиране на архива и подобряване чрез дигитални технологии на достъпа до културното наследство на фолклорни празници „Славееви нощи“.
KN147SPKN-103 Център за подводна археология Културен институт Комуникиране на скритото подводно културно наследство на България България 21.06.2021 - 21.05.2022 15000,00 15000,00 13000 Проектът има за основна цел изработка на допълнително дигитално съдържание, към вече съществуващия сайт на ЦПА. Допълнителното дигитално съдържание ще представи резултатите от подводните археологически проучвания и подводното културно наследство на четири настоящи основни проекта на ЦПА, представени със собствени интерактивни страници.Ще бъдат създадени четири кратки образователни научнопопулярни филма, представящи проучванията не четирите археологически обекта.
KN147SPKN-104 Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово Културен институт 25 х 2 България, Габрово 01.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 Основната част от фонда на Музея на хумора и сатирата е формирана чрез постъпилите през годините произведения, участвали в Международното биенале на хумора и сатирата. Настоящият проект цели да дигитализира над 11 000 изображения на произведения - карикатура, фотография, живопис, плакат, графика и скулптура, да ги покаже в онлайн архив и да създаде дигитална изложба на актуална тема, която да бъде представена онлайн и в Музея.
KN147SPKN-105 Русалии Петрич Сдружение Русалии Петрич България Петрич 01.07.2021 - 25.12.2021 31000,52 24490,00 0 Заснемане на 45 минутен научно популярен филм на тема обреди и обичаи на русалиите от Петрич. Изработване на висококачествени костюми - носии, запис на саундтрак.
KN147SPKN-106 НЧ "Иван Вазов - 1947" гр. Костинброд Читалище Православни храмове и манастири в община Костинброд България 01.06.2021 - 30.06.2022 12897,00 12897,00 0 Проектът предвижда изследване и популяризирана на локалното културно наследство в община Костинброд, в часност православните храмове и манастири, създадени през епохата на Средновековието и Възраждането. Проектът включва: Проучване и картографиране на обектите. Дигитализация на информацията. Създаване на видеоклипове, виртуална изложба и туристически маршрути. Популяризиране на обектите, чрез социалните мрежи.
KN147SPKN-107 Исторически музей - Димитровград Културен институт Възрожденски икони на зографите Георги и Никола Данчови България, Димитовград 01.06.2021 - 30.06.2022 10268 8768 0 Заснемане и проучване на икони от края Възраждането в църквите в селата около Димитровград. Това са ценни икони дело на Георги Данчов – Зографина, брат му Никола Данчов и техни чираци. Тези икони са почти неизвестни или малко проучвани. С течение на времето, неблагоприятните атмосферни условия, наличието на влага и течове могат да доведат до повреда на живописния слой на иконите,или при евентуална кражба, както се случва с иконите от църквата в село Черногорово, безвъзвратно загубени.
KN147SPKN-108 "Фул Муун Улф" ЕООД ЕООД България, домакин на олимпийски форуми България, София 01.06.2021 - 30.06.2022 26400 21100 0 Един документален научно-популярен поглед върху едни от най-важните форуми в спорта, на които България е била домакин. Значимостта на провеждането надхвърля рамките на олимпийските форуми. Олимпизма е абсолютно самостоятелна религия. Начин на живот.
KN147SPKN-109 Регионален етнографски музей - Пловдив Културен институт Нематериално културно наследство на Родопите /виртуална изложба/ гр. Пловдив 01.06.2021 - 31.07.2022 22469,58 17899,58 0 Виртуалната изложба „Очи гльодали, сърце ткало“ по проект „Нематериално културно наследство на Родопите /виртуална изложба/“ на РЕМ – Пловдив, съвместно в фондация „Стойна Кръстанова“, цели да покаже на широката публика местното тъканно наследство и разнообразие в етнорелигиозен аспект, които Родопите предлагат. Представяйки тъкани и народни носии от музейния фонд, проектът ще бъде разделен на няколко подтеми, които ще дават различна информация с помощта на медии като видео, аудио, фото, 3D.
KN147SPKN-11 "ФОЛК НЮАНСИ" ЕООД ЕООД "Етно Фолк" 2021 България, Габрово 09.09.2021 - 12.09.2021 14926,28 14926,28 0 Целта на проекта е да възстановим, пресъздадем и вдъхнем живот на повече от застрашените български традиции и обичаи на едно място в рамките на 4 дни. Да ги съхраним и популяризираме чрез участието на фолклорни групи и певчески състави, нестинари, кукерски състави, занаятчийски кътове, майстори на народни носии и инструменти, исторически възстановки и др., за да може повече хора да се докоснат до силата на българският дух.
KN147SPKN-110 РУХ ООД ООД Ек България 01.05.2021 - 30.06.2021 15000,00 15000,00 0 Музикално-театрален спектакъл вдъхновен от българския фолклор и старовремски истории. Българският дух и корен е нещо, което всеки трябва да запази в себе си. Чрез музиката и театъра този дух ще придобие физически облик и ще покаже на хората своят цвят и уникалност.
KN147SPKN-111 "Мещра-традиционни знания и занаяти" Сдружение Историческите каменни мостове в Родопите. Съвременни методи за представяне и опазване гр. Ардино, гр. София 01.06.2021 - 01.06.2022 13112 12112 10000 Проектът ще популяризира наследството на каменните мостове в Родопите чрез съвременни методи, като стимулира интереса на местното население и посетителите към историята и архитектурата на мостовете. Предвидени са теренно проучване, специализирано документиране на мостове и обществена дискусия. В двуезичен уебсайт ще бъдат публикувани резултатите -информация за проучените културни ценности, 3Д модели и виртуални разходки. Ще бъде подготвен и дигитален каталог с подготвените по проекта материали.
KN147SPKN-112 ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА Културен институт Виртуална разходка в 150 годишната история на Драматично-куклен театър Силистра Република България, град Силистра 01.06.2021 - 30.06.2022 15000,00 15000,00 0 През 2021 година Драматично-куклен театър Силистра чества 150 годишен юбилей от първото театрално представление в града, 80 години професионален драматичен театър и 40 години професионален куклен театър. По този повод, предвид ситуацията с COVID - 19 и мерките за безопасност, не се предвиждат мащабни тържества, но планираме да реализираме изложба с архивни документи и снимки и изграждане на уебсайт, който ще бъде ежегодно допълван със значимите събития за сезона.
KN147SPKN-113 Фест продакшън ЕООД Да спасим едно хоро България 01.06.2021 - 30.06.2022 14975,60 14975,60 0 Проектът цели съхраняване на автентични фолклорни танци в три фолклорни области и тяхното представяне в условията на повсеместно приложение на комуникационните технологии и интернет. С проекта ще се постигне максимално популяризиране на забравен български фолклор чрез осъществяването на теренно проучване в 14 населени места, анализ и възпроизвеждане на 28 самобитни народни танци с представянето им в отделни видеа в телевизионен ефир, youtube канали и социалните мрежи.
KN147SPKN-114 Фондация Фотолибер Фондация БЪЛГАРСКИТЕ ФОТОКНИГИ София 15.06.2021 - 15.06.2022 14944,05 14944,05 0 БЪЛГАРСКИТЕ ФОТОКНИГИ ще бъде двуезичен уебсайт, иницииран от екипа на Фондация ФОТОЛИБЕР, който ще проследява историята на българската фотография, изразена чрез медията на фотокнигата, книга, в която фотографията е основен носител на съдържанието и главен елемент в изграждането на наратива.Визуално-информативното представяне на фотокнигите ще бъде достъпно за широка публика и ще функционира като платформа за културен обмен между фотографи, съвременни артисти, учащи, колекционери, експерти и др.
KN147SPKN-115 Фондация Кирови Фондация Съхранение и популяризиране на гъдулката и нейната музика и история чрез уебсайта www.gadulka.bg Пловдив и София, България 01.06.2021 - 30.04.2022 14970,00 14970,00 0 Гъдулката e един от символите на българския музикален фолклор. Нашият проект е уебсайтът www.gadulka.bg, който ще обедини в себе си ролите на мини енциклопедия, музикален аудио и видео архив, онлайн библиотека с книги и публикации на български и английски език, както и музикална литература и видео блог с презентации и изпълнения от изтъкнати български педагози и гъдулари. По този начин ние се стремим да съхраним богатата история и прекрасната музика на този древен инструмент.
KN147SPKN-116 НЧ Явин -2004 Читалище ОТ ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА ДО ДЕБЮСИ. ТВОРЧЕСТВОТО НА ГАЛИНА И СТЕФАН ЙОРДАНОВИ България, гр. Варна 01.06.2021 - 30.11.2021 30984,00 24787,20 0 Предмет на проектното предложение е заснемаяне на документален филм за балетмайсторине Галина и Стефан Йорданови. Те са създатели на цялата балетна школа в Опера Варна, на балетния клам в музикално училище Д. Христов - Варна, а също и вдъхновители и организатори на Международен балетен конкурс - Варна 1964, който е първия в света балетен конкурс. През 2021 и 2022 ще честваме 90 годишните юбилеи на Галина и Стефан Йорданови. Проектът отговаря на изискванията на настоящата програма.
KN147SPKN-117 Лайтсон Сдружение Без минало няма бъдеще България, общ. Твърдица 30.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 “Без минало няма бъдеще” e интердиспилинарен проект, обединяващ в себе си музикално-сценичен концерт с документален подход чрез серия от интервюта. Представянето ще бъде дигитално, посредством филм и уебсайт. Публиката ще бъде запозната с бита и културата на местната общност на община Твърдица. Концертната част ще бъде изпълнена в църквата „Свети Иван Рилски“, също наричана и Потопената църква, като ще представлява традиционна литургична музика, изпята от сопрано.
KN147SPKN-118 НЧ "Светлина - 1861" Читалище Фотографското наследство на Антип Обущаров България, гр. Шипка 01.06.2021 - 30.06.2022 13791,93 13791,93 0 Настоящият проект цели да съхрани, проучи и популяризира творчеството на шипченския фотограф Антип Обущаров, запазено върху стъклени плаки, които ще бъдат дигитализирани и показани за пръв път на широката общественост чрез четири изложби на различни места в страната и една интерактивна онлайн изложба, обогатена с аудио разкази и представяща също спецификите на фотографията върху стъклени плаки. Под наслов Патината на времето, изложбите ще покажат и уникални графики изваяни от природата.
KN147SPKN-119 Католическа енория "Свети Йосиф" Друга П.Ф. Създаване на библиотека в Католическа енория Св. Йосиф, гр. София България, София 01.06.2021 - 31.12.2021 15000 15000 0 Проект „Създаване на библиотека към енория „Св. Йосиф“ цели съхраняване на културно наследство. До края на календарната 2021 година се планира конструиране, изработка и монтаж на шкафове за оптималното физическо съхранение на книги, партитури и ръкописи. Едновременно една от главните цели на проекта е въвеждане на този културен ресурс под формата на каталог /списък на книгите в интернет мрежа, което ще предостави информация и достъп за него в България и целия свят.
KN147SPKN-12 ТРЕНД ПРОЕКТ ЕООД Подкаст: Римските пътища в България България, Ямбол 01.07.2021 - 31.03.2022 13804,80 13804,80 0 „Подкаст: Римските пътища в България“ има за цел да популяризира културното наследство на римските пътища в България през подкаст. Римските пътища са значим културен артефакт – те са възникнали върху по-стари пътища, използвани са в следващи епохи и са служили за връзка между градските центрове. Римските пътища са първата трайна връзка между народите в Европа, имаща роля за културното развитие, сходна с тази на морските пътища в Средиземноморието.
KN147SPKN-120 Регионална библиотека "Христо Смирненски" Културен институт Памет за бъдещето България, Хасково 30.06.2021 - 30.06.2022 14970 14970 0 Изработване на модерна двуезична платформа, предоставяща възможност за ползване, споделяне и изучаване на уникални за региона документи от фонда на обществените библиотеките от област Хасково. Издирване, проучване и дигитализиране на ценни за местната общност документи. Изработване на каталог в книжен вариант, представящ най- интересните дигитализирани обекти от региона.
KN147SPKN-121 "Кю Мюзик Медия Груп" ООД ООД Ритуалната "Сурова": от локално наследство към национални и глобални културни ценности България, София 01.07.2021 - 30.06.2022 31030,00 24105,00 0 Проучване на селищната традиция, свързана със сурвакарския обред, неговото място и значение в живота на местната общност. Създаване на поредица от документални епизоди, които да представят резултатите от проучването и да популяризират живата локална традиция. Проучването на локалните обичайно-обредни традиции и създаването на документалната поредица ще изградят знание у местните общности, което да им помага за развитие на процеса по съхранение и популяризиране на локалното културно наследство.
KN147SPKN-122 “РАЗКАЗ СТУДИО” ООД ООД Изгубените гласове България - предстоящо намиране на локации за заснемане 01.06.2021 - 01.06.2022 14999,97 14999,97 0 „Изгубените гласове“ цели да запечата песните на всеки от фолклорните региони в България в красиво заснета поредица от видеа, с акцент върху качественият звук. Основата на проекта се крепи на възможността да търсим и намерим живи носители на фолклора, а просто казано - баби и дядовци, по селата на определеният фолклорен регион. Намирайки тези живи носители, ще запишем поне 3 песни от всекиго, както и ще добавим разкази на, каквито пленяващи истории с караконджули или змейове имат от селото си.
KN147SPKN-123 Художествена галерия град Добрич Културен институт Художествена галерия град Добрич - виртуалният музей гр. Добрич, България 01.07.2021 - 30.06.2022 14853,46 14806 0 Дигитализация на галерийните фондове с цел предоставяне на по-динамичен и съвременен достъп за публики, национални и международни институции. Популяризиране на експозициите чрез средствата на виртуалното представяне за скъсяване на социалната дистанция между изкуството и публиките и предоставяне на виртуален достъп на хора с различни познавателни и специфични потребности.
KN147SPKN-124 Археологически музей - Хисаря Културен институт Neo Vultus гр. Хисаря 01.06.2021 - 30.04.2022 18325,00 14575,00 0 „Neo Vultus“ уеб базирана платформа, формулирана във виртуална среда със собственнна музейна дигитална галерия. Целта е изграждане на нова динамична уеб страница, в коятно ще бъде обособена нова музейна зала „Феникс“ - пространство във виртуална реалност с експозиция от тематични дигитални артефакти, представени по иновативен и атрактивен начин, което създава собствена продукция с интерактивност.
KN147SPKN-125 Народно Читалище "Будителите 2017" Читалище До Манчестър и обратно ... България, Габрово 30.06.2021 - 30.06.2022 14938,39 14938,39 0 Опазването и популяризирането на българското индустриалното наследство като част от това на Европа и света е предизвикателство за различните аспекти на наследството. Това е валидно в най-голяма степен за местата на упадък, каквито са бившите индустриални градове. Чрез дигитализация и чрез формата на дигиталния разказ ,digital storytelling, проектът ще разкаже по иновативен и емоционално завладяващ начин за събитията и личностите на които Габрово дължи своя индустриален подем.
KN147SPKN-126 Големият кораб ЕООД Забавната музика в България през 30-те години на миналия век България 25.04.2021 - 25.12.2021 15000 15000 0 Неоспоримо е, че в културната ни история има много бели полета. Поколения растат без да познават културното минало на своя народ. Паметта за значимите личности и събития от миналото трябва да е жива, защото истинското изкуство се гради на базата на традициите, на приемствеността. Затова ще представим ярки творби, ще дигитализираме съхранените до днес записи и ще издадем диск, който ще подарим на библиотеки и читалища в петстотин града в страната.
KN147SPKN-127 Общински исторически музей - Средец Културен институт Деултум. Виж откритията, докато се случват България, Бургас, с. Дебелт 01.06.2021 - 30.06.2022 14172,88 14172,88 10000 „Деултум, виж откритията, докато се случват“ е иновативен проект, подготвен в съзвучие със съвременните тенденции за дистанционно популяризиране на културно-историческото наследство. Предлагаме атрактивно приобщаване на широката публика към археологическото проучване на най-стария римски град на територията на България чрез видео включвания и репортажи от Дебелт чрез медийната платформа Arhaeologia Bulgarika и провокираната от тях плакатна акция на студенти от НХА, филиал Бургас
KN147SPKN-128 „Център за неформално образование и културна дейност Алос“ Сдружение Непознатият друг близо до теб: ритуални песни и танци на алевиите от Източните Родопи Разградски район, България 01.06.2021 - 31.05.2022 18561 14601 10601 Проучване и документиране за съхранение и презентиране на текущото състояние на алевийски ритуални песни и танци в Североизточна България - с компактно алевийско население и действащи музиканти. С използване на дигитални технологии 2Д, 360градусово видео заснемане и аудио запис ще се осигури достоверно, същевременно ненатрапчиво документиране на живите ритуални и музикални практики. Създаване и презентиране на виртуален тур. Интеркултурен диалог с алевиите от България.
KN147SPKN-129 Художествена галерия"Димитър Добрович" Културен институт Виртуален тур в иконна сбирка България, Сливен 19.07.2021 - 20.05.2022 1860 1860 0 Проект за създаване на виртуална-видео разходка в иконната сбирка на художествена галерия „Димитър Добрович“ град Сливен. Планираме да заснемем професионален видео тур с добавени детайли от художествените произведения и предварително записана беседа с полезни и любопитни факти за нашата експозиция. В това видео ще бъдат включени икони и църковни предмети на възраст между 150-200 години с голямо историческо и културно значение.
KN147SPKN-13 Младежки център КРЪГ-Арт движение КРЪГ Фондация FestDream ТРАДИЦИЯТА ЖИВЕЕ ЧРЕЗ ТЕБ Източни Родопи 01.06.2021 - 30.06.2022 16958,67 15268,57 0 Живото културно наследство е не само духовно познание, а и технологично свързана културна интерпретация. 20 младежи от Младежки Алианс Кръг участват в събиране, селекция и он-лайн представяне на 40 фестивални практики и занаяти от семейните архиви и живата памет на етнообщностите от Източните Родопи, и на техните нови интерпретации днес, за да бъде разработена он-лайн платформа FestDREAM – ТРАДИЦИЯТА ЖИВЕЕ ЧРЕЗ ТЕБ, двуезичен каталог и пътуваща експозиция в 7 населени места в регион Кърджали.
KN147SPKN-130 НЧ “Аврора - 2012“ Читалище Мистерията Хърсовград България, общ. Котел, с. Кипилово 01.07.2021 - 15.11.2021 25000 20000 0 С помощта на съвременните технологии ще бъдат създадени дигитални продукти, чрез които да се съхрани историческото и културното наследство, да се създадат нови възможности за популяризиране на малко познатите културни, исторически и археологически забележителности в Кипиловската планина, чрез представянето им чрез виртуална изложба, 360 градусов виртуален тур на крепостта „Кипилово кале“ и 3D реконструкция на културно-исторически находки.
KN147SPKN-131 ЕТ ПАРАЛИНГВА - ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Друга П.Ф. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНИ ОТ АПОСТОЛСКИ И ПРАЗНИЧНИ РЕДОВЕ НА ИКОНОСТАСА НА СТАРИНЕН ХРАМ СВ ПАРАСКЕВА - ПЛОВДИВ Пловдив 01.06.2021 - 30.06.2021 14838,40 14838,40 0 Желаем да заснемем, обработим дигитално и изготвим репродукции на 71 икони от Тревненски и Одрински майстори, които да публикуваме на електронната ни страница, изложим в галерийно пространство срещу Храм Св. Петка в Пловдив, и издадем в книжен формат за разпространение в книжарници и прицърковни магазини в страната. Иконите са на апостолските и празнични редове над Царския ред на иконостаса на старинния храм Св. Параскева в Стария град в Пловдив. Те са реставрирани преди 10 години.
KN147SPKN-132 "АРТ ФОЛК" Сдружение Странджански приказки и песни България, Бургас 01.06.2021 - 31.05.2022 15000,00 15000,00 0 Чрез проекта „Странджански приказки и песни“ се стремим към откриване и съхранение на нематериално културно наследство от Странджанската фолклорна област. Ще проучим приказки и легенди като част от културното наследство на Странджа, които ще подготвим за възстановки и изпълнения в близост до паметници, с които те са свързани. Там ще поканим местните хора, както и ученици от училищата и детските градини от Бургас и околностите Ще заснемем видеоклипове, които ще разпространим чрез социалните мрежи
KN147SPKN-133 Таймлес Прадакшън Груп ООД Кулинарно наследство - България България 01.06.2021 - 01.06.2022 14949 14949 0 Дигитална платформа за съхранение на регионална българска кухня. Платформата съдържаща: - Кулинарна регионална карта на България, разделена на природно – географски области; - Видео и фото материали, представящи автентични рецепти за конкретен регион; - Статии ,представящи историческо - регионални връзки с местната традиционна кулинария, обичаи и обреди;
KN147SPKN-134 Съюз на архитектите в България Сдружение Архитектурно ателие България, Созопол, Бургас, София 01.07.2021 - 01.07.2022 24340 19490 0 Проектът цели да адресира теми от изключителна важност за архитектурното и цялостно развитие на община Созопол, поради което с настоящия проект Съюзът на архитектите в България ще формира устойчиво партньорство с международно участие. Фокусът на проекта е организирането на 5-дневно ателие “Созопол 2021” по проблемите на културното наследство на града и общината, съпътствано от дискусии, семинари и изложба, чрез които да се оформят ясни становища.
KN147SPKN-135 Мопик ЕООД Забравената история на социалистическите паметниците в Северозападна България Северозападна България 01.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 Проектът цели да създаде дигитално издание, посветено на историята на социалистическите паметници в Северозапада. Чрез него искаме да съхраним спомена за тях преди да са потънали в забрава и разруха. Смятаме, че за всички нас е от изключителна важност да познаваме историята си. Затова ще разкажем за социалистическите паметници посредством визуални и писмени материали по актуален за съвремието ни начин. Изданието ще бъде безплатно и общодостъпно и ще бъде публикувано на сайта ни – prizni.bg.
KN147SPKN-136 Аурис Филм ЕООД КИНОКЛАС: ВидеоЕсета София, България 15.06.2021 - 20.07.2022 31330,00 24880,00 0 Проектът КИНОКЛАС ВидеоЕсета предвижда създаването на панел с кратки образователни видеоесета със средна дължина 10-12 минути, които ще бъдат качени за свободно гледане на платформата КИНОКЛАС. Основна цел на тези кратки образователни визуални форми e достъпен и оригинално поднесен аналитичен прочит на важни теми, свързани с българското кино като нематериално национално културно наследство, който да спомогне за повишаването на информираността и познанията на младите зрители.
KN147SPKN-137 ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД Медиен мегдан за пеещите наследници на Орфея България, София 01.07.2021 - 31.05.2022 28880,00 23140,00 0 Издирване на местни таланти, певци, свирачи, групи за изворен фолклор, местни културни организации – читалища, групи, общности, клубове – които са обединени от мисията и таланта да обичат, опазват и популяризират фолклорното културно наследство. Разработване на седмична рубрика „Орфеев мегдан“ с продължителност 15-20 минути, 12 епизода, която първо ще бъде излъчена във facebook и YouTube, а после и в рамките на предаването „Гласът на Родопите“ по Фен Фолк ТВ и Фен ТВ.
KN147SPKN-138 Фондация "Балканско наследство" Фондация Ново лице за Боянската църква София 01.07.2021 - 31.07.2022 16720 15000 12500 Проектът “Ново лице за Боянската църква” предвижда създаване на иновативен набор от инструменти за дигитален достъп, популяризиране и комуникация на Боянската църква с широката публика, специалистите и местната общност и провеждането на събития за заздравяване на връзките с местната общност: уикенд на отворените врати за жителите на Бояна и инфо-вечер в Нощта на музеите за представяне на резултатите от проекта.
KN147SPKN-139 Мийтинг Пойнтс Фондация Топография на вкуса България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 12310,25 12310,25 0 Топография на вкуса е иновативен интердисциплинарен модел на представяне на богатото културно наследство на София посредством дигитална, илюстрирана карта на района около Женски пазар. Проектът включва десет обекта, които ще бъдат представяни с помощта на различни методи за разказвачество - фотография, видео, текст и други. Проектът предвижда активното включване както на крайната аудитория, така и на собствениците на обектите като ги насърчава да курирата съдържанието на дигиталния продукт.
KN147SPKN-14 Народно читалище "19-ти февруари 1906" Читалище Уникалния свят на народната насия /Традиционното облекло от с. Скравена, ботевградско - изследване, представяне и съхраняване на елентите от облеклото/ България, общ. Ботевград, с. Скравена 01.07.2021 - 30.06.2022 10400 10400 0 Проектът Послания, скрити в народната носия обединява методи и дейности за изследване и опазване, съхраняване и популяризиране на традиционното фолклорно облекло от с. Скравена, Ботевградско като елемент на културното наследство. В проекта са заложени дейности по създаване на дигитален архив на местните народни носии, албум - на хартиен и ел. носител, меропирятия за деца и възрастни, а новите технологги ще дадат по-добър достъп до КН и възможност за предаване на културно съдържание.
KN147SPKN-140 "БГМ-БГ МЮЗИК" ЕООД ООД Дигитализация на аудио запис на родопски песни, записани през 1979 г. в с. Проглед, и издаване на сборник с текстове и компакт диск с песните България, София 01.06.2021 - 31.07.2022 13200 13200 8000 Родопските песни, записани преди 42 години, са културно наследство, което трябва да се съхрани и разпространи. Този звукозапис е уникален артефакт, който представя една традиция на певческо творчество и пресъздава атмосферата от студената ноемврийска вечер на 1979 г. и в духа на семейната традиция пеят песните, предавани от векове от поколение на поколение. Записаните 26 песни са уникални като изпълнение и като текст.
KN147SPKN-141 "МЮЗИККИОСК" ЕООД ЕООД ChitalishteTube ЧиталищеТюб България, София 05.07.2021 - 01.07.2022 14900 14900 0 Създаване на интернет сайт, ютюб канал и фейсбук страница за аудиовизуално, снимково и текстово съдържание за дигитално популяризиране и разпространение, съхранение и архив на стойностните културни продукти, реализирани в програмите и дейностите на читалищата на територията на Столична община. Идеята на ChitalishteTube /ЧиталищеТюб/ е да организира на едно място информция от типа аудиовизия, снимки и текст, генерирана от 167 читалища на територията на общината /според сайта Визия за София.
KN147SPKN-142 Китайско-Български Културен Център Варна - “Гу Дао” Сдружение По пътя на българскoто кулинарно и културно наследство България 30.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 Идеята на проекта е да се привлекат, както българската, така и китайската публика, чрез заснемане на 12 ключови дестинации в България - по една за всеки месец, с дълбок поглед върху на българското културно наследство, традиций и обичай в сферата на: кулинарството, занаятчийството, ритуалите, исторически и културни паметници, в това число манастири, стари градове и села, етнографски музей, културни забележителности и производствата на типичо български продукти.
KN147SPKN-143 "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово Сдружение Експедиция Търсачи на спомени България, села от мрежата на 30.06.2021 - 30.06.2022 14898,65 14898,65 0 Експедиция Търсачи на спомени е проект за провеждането на 33 интервюта с възрастни хора над 65 години в 18 малки населени места, част от мрежите на Приеми ме на село на Община Габрово и Резиденция Баба на Фабрика за идеи. Ще се изследват личните истории, част от нематериалното културно наследство на малки общности. Интервютата ще бъдат представени в сайта Сторник stornik.org - в дигитален видео архив и в подкаст и в събитие на живо от формата “Нощ на историите” в Национален студентски дом София.
KN147SPKN-144 Скдружение за личностно развитие (ЛиРа) Сдружение Виртуална обиколка на Видинското царство през Средновековието България 01.06.2021 - 31.07.2022 14950 14950 0 Проектът Виртуална обиколка на Видинското царство през Средновековието цели да пресъздаде чрез съвременни средства за визуализация за ученици и туристи величието на Иван Срацимир и на Видинско царство /1356– 1422/, и да подпомогне от една страна популяризирането на района като туристическа дестинация, а от друга – да обогати обучителния процес в часовете по история за класовете от 6-ти до 12-ти.
KN147SPKN-145 РУБЕКУЛА ООД История на инструменталния фолклор България 01.07.2021 - 30.06.2022 29367,85 24767,85 0 Документиране чрез интервюта, видео и аудио записи на значими инструменталисти от фолклорната и етно сцена на България. Видеата ще бъдат и повод за дигитализиране архивите /видео, фото и аудио/ на редица музиканти от най-възрастното поколение, които до този момент не са публично показвани. Поредицата от видеа ще представлява мозайка от историята на българската фолклорна инструментална музика.
KN147SPKN-146 ВР ЕКСПРЕС ЕООД Етнос София, България 01.06.2021 - 30.06.2022 15000 13749 0 Онлайнд интерактивна платформа за популяризиране на фолклор и традиции. Фокусът на платформата ще засяга взаимовръзката между магията и нашия етнос, както и промотиране на различни застрашени или недостатъчно популярни културни елементи. Целта е да се постигне промоционална и образователна функция, която да представлява синтезиран продукт с висока информативна стойност, но също и засилено ниво на ангажираност и интерес.
KN147SPKN-147 Национална галерия Културен институт Изработка на сувенири за музей за музейните магазини на Национална галерия по проекти на млади български творци София 07.07.2021 - 30.06.2022 13898 13898 0 Представената инициатива предвижда изработка на сувенири за музейните магазини на Националната галерия чрез покана за участие на млади български автори, които да интерпретират колекцията на галерията - произведения на българското и чуждестранното изобразително и приложно изкуство, мотиви или елементи от тях - в свой авторски проекти за визия и дизайн.
KN147SPKN-148 Наподно читалище "прсвета-1951г.-кв. Златари" Читалище Традициите оживяват в играта България, Габрово 01.07.2021 - 31.07.2022 14995,32 14995,32 0 За да опазим културното наследство ще създадем иновативна интерактивна образователна програма, базирана на спомени, традиции, бит и култура в квартал Златари, която да разкаже цялата история на нашия край и запазенота през годините в читалището. Ще бъдат събрани спомени, снимки и истории, от хората, които помнят и искат да ни ги разкажат. Ще привлечем голямата част от жителите да се включат в програмата, за да успеем да запазим наследството, оставено от нашите родители.
KN147SPKN-149 РС Консулт БГ ООД Дигитален музей България, София 01.08.2021 - 31.12.2021 31392 24393 0 Дигитален Музей е мобилно приложение, което прави посещението на музей много по-приятно и вълнуващо. Чрез него имате достъп до всяка експозиция или експонат от всяка точка на света, по всяко време, информирани сте за всички предстоящи събития в музея. При посещение в музея, имате гид в джоба си, на собствено устройство. Музеят от своя страна получава статистики за най-интересните експонати, както и канал посредством който да има лесен достъп до най-верните си почитатели.
KN147SPKN-15 Научноинформационен център "Българска енциклопедия" - БАН Научен институт Паметта, която ни заобикаля. Дигитална платформа за не-познатото културно наследство на България България, София 01.06.2021 - 31.05.2022 15000,00 15000,00 0 Разработване на свободен за ползване иновативен уеб сайт с интерактивна карта на България и богата база-данни за културното наследство на населените места. В интернет пространството не съществува платформа, която да събира на едно място толкова пълна, изчерпателна, научно обоснована и проверена информация за наследството. Информацията ще бъде структурирана по азбучен ред на селищата в рамките на съответната област и ще бъде извиквана чрез интерактивна карта на България и ключови думи.
KN147SPKN-150 Международен фестивал "Софийски музикални седмици" Фондация Дигитализиране и разпространение на нематериалното културно наследство на МФ Софийски музикални седмици България, София 01.06.2021 - 30.06.2021 9950,00 9950,00 0 Създаване на улеснен достъп до музикалното културно наследство на Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание в опазването и популяризирането на културното наследство. Популяризиране на наличния архив в публичното пространство. Онлайн излъчване, архивиране и интернет достъп за събития. Създаване на дигитално аудиовизуално съдържание, предаване на живо и разпространение чрез платформи.
KN147SPKN-16 Народно читалище Христо Ботев -1927 Читалище Иновативно представяне на символите в бита и културата на българите - от средните векове до днес България, област Кюстендил , село Коркина 01.06.2021 - 30.06.2022 10735,28 9235,28 0 В условията на социална изолация, в които живеем в последната година, е изключително важно да се запази духът на българите здрав - а какъв по-добър начин от възможността това да се случва през дигиталните устройства. Разделяме в три групи елементите, които ще бъдат представени в 3 отделни видеа по един иновативен , интересен и дигитален начин - Костюми и облекла ; Оръдия на труда и от бита ; Накити , ще създадем фотографска изложба, резултатите ще бъдат преведени на английски и руски език.
KN147SPKN-17 СДРУЖЕНИЕ МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Сдружение От деца за деца България 04.06.2021 - 30.10.2021 34430,00 23680,00 0 Проекта „От деца за деца“ е създаден с цел, младото поколение да научи своята история по един по нетрадиционен начин. Деца във възрастова група между 7-15 години разказват на техния език за исторически паметници, местности, личности от собствения си регион, мястото където са родени и израснали. За всяко едно видео ще бъдат поканени деца от съответния град, които ще разкажат историята за интересна местност или личност там където живеят, да зададат въпроси и съмнения за истината към възрастните.
KN147SPKN-18 Сдружение "Наш Свят" Сдружение Някогашна Варна във виртуалната реалност Варна 01.06.2021 - 31.05.2022 14799,60 14799,60 0 Проектът инициира началото на дигитализацията в музея „Нова Варна“, като го популяризира чрез интерактивен сайт, You Tube канал и виртуален тур на музея.Това става в годината 2021 г., когато се чества сто годишнината от обявяването на града като център на курортното дело в България. Исторически експонати оживяват чрез разказани за тях истории,10 дигитални уроци и мероприятието „Новости от музейния салон „с помощта на Радио Варна и културно творческата интелигенция на града.
KN147SPKN-19 Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" Културен институт Виртуално представяне на оригинална графика. Колекция от екслибриси на Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий България, София 01.06.2021 - 30.06.2022 15000,00 15000,00 0 Проектът предвижда дигитализиране на колекцията от стари и нови екслибриси на НБКМ, представянето и във виртуална среда и използването и като ресурс за образование, забавление и творчество. Проектът ще стимулира по-доброто разбиране и по-атрактивно представяне на един относително слабо познат сред по-широката общественост жанр - екслибрисът, който е изключително атрактивен, има потенциал за развитие и може да окаже значително влияние върху съвременните изкуство, наука и култура.
KN147SPKN-2 Исторически музей Приморско Културен институт Изграждане на 3D експозиция, представяща културното наследство от региона в музейна среда Приморско 01.06.2021 - 31.01.2022 14904 15000 0 Създаване на Дигитален център, състоящ се от 3D проектор и очила в Исторически музей Приморско за подобряване на достъпа и популяризиране на културното наследство чрез съвременни информационни технологии, съобразно пандемичната обстановка и възможността за въвеждане на допълнителни ограничителни мерки за сигурност във връзка с COVID -19.
KN147SPKN-20 ФОНДАЦИЯ "ЗВЕЗДИ ПОД ЗВЕЗДИТЕ" Фондация "Раювци - люлка на вековните традиции на град Елена и Балкана" с. Раювци, община Елена, България 01.06.2021 - 30.06.2022 16000,00 14490,00 0 Проектът предвижда проучване, съхранение, представяне и стимулиране за нов живот на застрашени обичаи и традиции на локалното културно наследство чрез въвеждане на устойчиви модели за културни индустрии на местно ниво, чрез разказване на историята и традициите -storytelling- и стимулиране опазването на традициите чрез възраждане на ключови елементи за културната идентичност на мястото.
KN147SPKN-21 Сдружение Фолклорен Танцов Ансамбъл “Гайтани„ Сдружение Фолклорът - мост между поколенията България, гр. Шумен 01.07.2021 - 30.12.2021 14987,20 14987,20 0 С настоящия проект предвиждаме създаване на интерактивна интернет страница, в която ще бъде пренесена нашата дейност. В страницата ще се предоставят онлайн обучителни сесии за провеждане на репетиции с всички възрастови групи по график. Чрез проекта искаме да популяризираме непознати, автентични за шуменския край четири хора . Те ще бъдат изиграни от танцьори, ще бъдат заснети и качени в специална секция в страницата. Към тях ще се разработи и самоучител с обяснения за стъпките на всяко хоро.
KN147SPKN-22 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Проект: Кибер-свитъци от източнородопския скрин на баба и дядо България, гр.Кърджали 01.07.2021 - 30.04.2022 9930,82 9930,82 0 Проектът е насочен към опазване, дигитализиране и популяризиране на локални песни, легенди и предания от различни носители на народно творчество, живеещи в Източните Родопи. Близо 200 автентични текста от Родопската фолклорна област са събрани и документирани от ученици и учителка, в пет тетрадки, 127 броя машинописни и 24 ръкописни листа.
KN147SPKN-23 Книгини Сдружение История на книгата. Артефакти от Врачанско. Част I България, Враца 15.06.2021 - 30.03.2022 14939,14 14939,14 0 Продуктът ще представи по завладяващ начин с историческа възстановка и контекстуална информация за значими артефакти, както и части от ценни книжни образци от Възраждането. Настоящото проектно предложение предвижда създаването на филм „Историята на книгата. Артефакти от Врачанско. Част I на български и английски език, пресъздаващ историята на книгата от древността до наши дни, с фокус върху културно-исторически ценности от Врачански регион и обвързването му с българското село на книгата.
KN147SPKN-24 Национално сдружение за единство и партньорство Сдружение Дигитални духовни маршрути - репортажи на живо от тракийски светилища в Западните Родопи България, Смолян, Борино, Доспат, Девин, Лъки, Чепеларе 01.06.2021 - 01.06.2022 25000 20000 0 Проектът цели да се постави началото за подкрепа на процесите за дигитализация на културно-историческото наследство в Западните Родопи и създаване на дигитални продукти и услуги, подобряващи достъпа и повишаващи културното потребление, образователните и икономическите ползи за местните общности. Иновативните продукти -Digital Routes, тематичната партньорска мрежа, виртуалния и мобилен център за дигитализация и социализация ще привличат всички заитересовани страни и целеви аудитории.
KN147SPKN-25 Сдружение Ансамбъл Чинари Културен институт Преоткриване България 22.08.2021 - 22.05.2022 15000 15000 0 Проектът Преоткриване е обвързване на материалното и нематериално културно наследство за още по-добро нагледно представяне, популяризиране и съхранение в бъдещето на българската автентична носия, автентичен музикален и певчески съпровод и автентично хоро от 6 различни етнографски области: Мизия, Тракия, Македония, Шоплук, Добруджа, Родопа. Издирването на фолклорни образци цели да покаже на новите поколения живата старина, преоткрита днес и представена по достъпен и оригинален начин.
KN147SPKN-26 ОНЧ " Антон Страшимиров - 1926" Читалище Отблизо с шопските песни и танци България, София 21.06.2021 - 15.06.2022 24515,00 19415,00 0 Проекта Отблизо с шопските песни и танци ще е насочен към традиционното фолклорно изкуство на Шопския край. Музикалният фолклор на Шоплука е уникален по рода си. Ще представим тази култура, чрез автентичната музика, известна със своята емоционалност , като ще включим певчески и танцови фолклорни състави. За целите на проучването за богатата култура на този край ще си партнираме с Етнографкия музей в град София, който ще ни съдейства в набирането на информация и данни за района.
KN147SPKN-27 КАЙА вижън ЕООД ООД Занаятите: Между музея и съвременността България 01.06.2021 - 30.06.2022 29960 23870 18000 „Занаятите: Между музея и съвременността“ е образователен проект, ориентиран към детската аудитория, за да й представим традиционни занаяти, съществуващи и днес. В първия модул ще направим 7 филма за ученици. Ще надникнем в колекциите на Националния етнографски музей, до които широката публика няма достъп. Ще издирим легенди и приказки, свързани с темата. Във втория модул децата до 4 клас ще могат сами да създадат триизмерни модели на занаятчийски работилници.
KN147SPKN-28 ТЕАТЪР ДАНИ И ДЕСИ ООД ООД Иновативно запознаване с нематериалното ни културно наследство, чрез игрови подход в дигитална среда България гр.Хасково 01.06.2021 - 31.05.2022 23543 18943 0 Проекта е насочен към съхранение и популяризиране на нематериалното ни литературно, културно наследство - римуваната приказка на Леда Милева Работна мецана 1954г. - разработване на иновативна идея за по-широк и подобрен достъп до културните ни ценности чрез дигитални технологии и нестандартно предаване на културно съдържание. Трупата на театър Дани и Деси ще разработи цикъл от дейности за представяне на наследството в дигитална среда по атрактивен начин, чрез игрови подход -куклен театър.
KN147SPKN-29 Народно читалище "Тракия-2013" Читалище Магията и мъдростта на Българския фолклор РБългария - гр. Плевен 15.09.2021 - 30.04.2022 12652,09 12652,09 0 С „Магията и мъдростта на Българския фолклор“ ще опазваме българското наследство, като пресъздадем пролетните празници с деца 5-10 г.Ще дигитализираме изпълненията. Многообразието, ще разкрием, чрез изпълнения от ромски деца на обичаи, характерни за тяхната общност.Ще има спектакли пред местната общност,а клиповете отразени. Деца ще рисуват елементи от български шевици и тях ще отразяваме във виртуали изложби. Всичко ще включим в електронно помагало „Виртуална седянка“-за учители.
KN147SPKN-3 НЧ "Прогрес 1939" Читалище Опазване на местните традиции и обичаи България, с.Старцево 01.07.2021 - 08.06.2022 15000 15000 0 Имаме музейна сбирка, където се пази голяма част от покъщнината, облеклото и поминъка на старцевци. Искаме да дигитализираме част от тези ресурси, за да ги съхраним и опазим за бъдещите поколения.
KN147SPKN-30 Сдружение "Институт за приложения в туризма" Сдружение Миналото на Трявна в дигиталното бъдеще Трявна 01.06.2021 - 31.05.2022 14974,95 14974,85 12000 Проектът „Миналото на Трявна в дигиталното бъдеще“ предлага един иновативен и съобразен с новите възможности на дигиталните технологии подход за популяризиране и атрактивно представяне на архитектурно-историческия резерват Трявна. Той цели разработването, апробирането и популяризирането на безплатно мобилно приложение, представящо резервата като обект на материалното културно наследство и традиционните художествени занаяти – резбарство и зографство, като нематериално културно наследство.
KN147SPKN-31 Микс Медия Прадакшънс ООД MyPlovdiv: Двойки България, Пловдив 01.07.2021 - 27.06.2022 48557 24747 0 'MyPlovdiv: Двойки' е иновативен проект, дигитализиращ и популяризиращ част от културното наследство на гр. Пловдив, даващ свободен достъп на потребителите до културни ценности. Проектът включва завършен цикъл от дейности - създаване на аудио-визуална продукция, представяща културното наследство на гр. Пловдив; интегрирането на елементи от културното наследство в авторско произведение, което да ги популяризира; въвеждане на система за мониторинг и измерване на постигнатите резултати.
KN147SPKN-32 Блу продакшънс ЕООД ЕООД Цветовете на Северозапада България - Чипровци и София 17.06.2021 - 10.05.2022 18836,78 18836,78 0 Цветовете на Северозапада е документален, късометражен сериал, разказващ за живота и мечтите на няколко поколения жени от град Чипровци, в Северозападна България. Епизодите са 6, всеки с продължителност 15 минути. Разказвайки през погледа на жените, поредицата има за цел да спомогне за преодоляване на стереотипното отрицателно обществено мнение за Северозапада и в частност Монтанска област, като безнадеждно безперспективен и умиращ регион. Част от материала вече е заснет.
KN147SPKN-33 Фондация Есториум Фондация Есториум - 21 уникални човешки истории от с. Беслен, с.Руня и гр. Чипровци с. Беслен/с.Руня./гр. Чипровци/гр.София 14.06.2021 - 08.07.2022 31691,00 24341,00 0 Проектът ще съхрани свидетелството за самобитна общност с характерните за нея традиции и обичаи - с. Беслен. Ще запази и предаде за поколенията възрожденския дух и отличителната архитектура на с. Руня. Ще сподели в пълния им блясък багрите на тъкаческия занаят - гр. Чипровци. Историите ще бъдат документирани във видео, виртуална реалност, фотография, текст и аудиозапис. Те са част от каузата Есториум, която искаме да превърнем в най-големия дигитален архив от човешки истории в България.
KN147SPKN-34 MADinBG ЕООД MADinBG-забележителностите България 15.06.2021 - 15.06.2022 31162,00 24962,00 0 Проектът дигитализира и популяризира недвижими културни ценности с национално значение, като използва иновативна технология с виртуална реалност. Чрез заснемане на 360 градусови видеа ще разкажем по нов и интересен начин историята, спецификите и уникалността на емблематични забележителности в България, които са недвижими културни ценности с безспорно значение. Видеата ще бъдат представяни на ученици в страната и чужбина, чрез очила за виртуална реалност и ще бъдат широко разпространени онлайн.
KN147SPKN-35 ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" - ГАБРОВО Културен институт "28 терабайта наследство" България, Габрово 01.07.2021 - 31.01.2022 14732,00 14732,00 0 Целта на проекта е да дигитализира колекцията от филми на РЕМО „ЕТЪР”, съдържаща 47 броя филмови ленти и 205 видеокасети и да предостави подобрен достъп до това културно наследство, а също така да популяризира изчезнали занаяти, документирани в архивните материали.
KN147SPKN-36 Сдружение за изкуство и наука 21 Сдружение Електронна интерактивна книга с работно заглавие Скрити таланти България 01.06.2021 - 30.06.2022 10340,47 10340,47 0 Издаване на електронна интерактивна книга Скрити таланти. Литературно-историческо изследвание, мемоари, произведения на изобразителното изкуство, снимков материал, записи от Златния фонд на БНР и кадри от БНФ, викторини, литературни пъзели, интерактивни игри. Популяризира български поети и писатели от първите десетилетия на ХХ в., които притежават втори талант - художници: Иван Шишманов, Константин Величков, Боян Пенев, Елин Пелин, Николай Хрелков, Гео Милев, Димитър Димов, Добри Немиров
KN147SPKN-37 сдружение "Окаста" Сдружение Виртуална експозиция на шедьоври на Самоковската художествена школа България, Самоков 15.06.2021 - 30.06.2022 14950 14950 0 Създаване на интерактивен уебсайт и виртуална експозиция на икони от Самоковската художествена школа. В този сайт, на база на обобщени проучвания на най-големите български изследователи и екипа на проекта, ще публикуваме дигитални копия на произведенията на самоковските майстори, точното местоположение на произведението и датировката им с текст на български и английски език.
KN147SPKN-38 Национален Музей "Земята и хората" Културен институт Създаване на 3D 360 градуса HDR 4K виртуална разходка с интерактивни тагове за интернет сайта и FB профила на НМ Земята и хората. Национален Музей 01.07.2021 - 30.04.2022 8633,19 8633,19 8633 Проектът предвижда създаване на 3D 360º HDR 4K виртуална разходка с интерактивни тагове, която ще бъде вградена в интернет сайта и FB профила на НМ Земята и хората. Сградата на Музея, експозиционните сектори и витрините с образци ще бъдат представени чрез интерактивните тагове в 183 кратки текста на български и английски език. Цветово кодиране - различен цвят за таговете за всяка експозиция - ще улеснява виртуалния посетител и ще бъде негов гид при придвижването му в музейното пространство.
KN147SPKN-39 ОНЧ"Св.св.Кирил и Методий-1905" Читалище "Песента на дрънката" България, Велинград 01.06.2021 - 30.06.2022 13283,84 13283,64 0 Проектът е свързан със съхранение, дигитализиране и популяризиране на фолклора на Чепинското корито, представен от местен преселнически и и армънски фолбкор. Издаване на CD с песенни образи представящи този фолкор и дигитализиране на текстове на песи, предания и легенди за Чепнското корито. Споделянето на цялата информация на интерент портал.
KN147SPKN-4 Исторически музей - Перущица Културен институт Създаване и модернизиране на устойчива холограма за Червената църква-Перущица България, Перущица 05.06.2021 - 05.07.2021 2850,00 2850,00 0 Проектът Създаване и модернизиране на устойчива холограма за Червената църква-Перущица цели създаването на една по-модерна и информативна среда за посетителите на обект Червената църква. Това е обект с национално и европейско значение, както историческо, религиозно, така и философски важен за народността, познанието и просперитета. Ние целим да популяризираме и развием мястото, чрез тази холограма ще се добие по-нагледна за туристите и местната общност престава за вида на църквата през вековете.
KN147SPKN-40 Театър-студио "4хС" Сдружение Душата на хляба Разложката котловина 01.03.2022 - 30.06.2022 36864 22784 0 “Душата на хляба” е проект за събирането и запазването на традициите и ритуалите свързани с хляба в Югозападния регион. Ще се срещнем със семейства, запазили и доразвили традициите в малката семейна пещ, ще надникнем в древните български обичаи и ритуали, свързани със замесването, печенето и мястото на хляба в народната култура. Срещите ни ще бъдат документирани във филм, а ритуалите и обредите ще станат основа на театрален спектакъл с осъвременени народни мотиви.
KN147SPKN-41 Сдружение "Партньори - Кюстендил" Сдружение Шевица на един декар България, Кюстендил 01.07.2021 - 30.06.2022 14775,08 14775,08 0 Популяризиране и съхранение на шопската и в частност на кюстендилската шевица чрез събиране на информация и снимкови образци, ателиета за създаване на реплики и уникален мащабен арт проект на площ от 1 декар на централния площад. Заснемане с дрон и популяризиране събитието. Предвиждаме две изложби - на рисувани творби на школа Новите майстори по мотиви и вдъхновение от българската шевица, както и изложба със създадените реплики на традиционна шевица /ризи, ръкави, кърпички, колани/
KN147SPKN-42 Сдружение„Ловно-рибарско дружество“ - Варна Сдружение Сборник от документи за развитието на ловно-рибарското движение във Варненския край. България, Варна 01.06.2021 - 30.06.2022 15000,00 15000,00 0 Събиране, подреждане и описване на документи, снимки и разкази от ловци в дигитален формат за развитието на ловното дело във Варненския край от Освобождението на България до наши дни. Целта ни е да повишим видимостта на културното наследство в обществото и да насърчим опазването и популяризирането на ловното дело.
KN147SPKN-43 Българска национална филмотека Културен институт Създаване на нов официален уебсайт на Българската национална филмотека България, София 01.07.2021 - 31.07.2022 13595,39 13595,39 0 Основната цел на проекта е изграждането на изцяло нов сайт на БНФ. Той ще дава възможност на широката публика и клиентите на БНФ да ползват за културни, образователни и професионални цели колекциите, с които разполагаме. Архитектурата и дизайнът на новия уебсайт трябва да бъдат изградени според съвременни стандарти. По този начин ще бъде значително улеснена една от основните функции на филмотеката като архивен институт - популяризирането на аудиовизуалното наследство и неговата експозиция.
KN147SPKN-44 Институт за балканистика с Център по тракология - БАН Научен институт 3D модел на храма на Сарапис в Регионален исторически музей-София България, София 01.06.2021 - 01.06.2022 15000 15000 0 Проектът цели да представи по лесен, достъпен и модерен начин присъствието на египетски култове в Сердика. По време на римската епоха градът се превръща в средище на разнородни религиозни култове, сред които тези към Сарапис, Изида и Харпократ. За да се обяснят тези процеси на посетителите на РИМ-София се предвижда създаването на две витрини към постоянната изложба. Едната ще съдържа 3D възстановка на храма на Сарапис, а другата - предмети от Сердика, свързани с египетските култове.
KN147SPKN-45 Сдружение за научноизследователска и развойна дейност Сдружение Нов поглед към крепостите на България - фотографска изложба със смесена реалност България, София 15.06.2021 - 03.06.2022 14995,95 14995,95 0 Синергия между фотографска изложба и имерсивно изживяване с използване на достъпни технологии за виртуална реалност. Темата на изложбата е “Нов поглед към крепостите на България”. В рамките на проекта крепостите ще бъдат заснети в серия от фотографии, представящи най-вълнуващите гледни точки за съответната крепост, както и 360 градусови въздушни и наземни снимки. С мобилно приложение със смесена реалност посетителя ще може да сканира фотография и да се потопи в магията на местността.
KN147SPKN-46 Регионален исторически музей - Русе Културен институт Мартеници и съвременни първомартенски практики, дигитализация и споделяне България, Русе 01.07.2021 - 29.04.2022 12312,40 12312,40 10000 Проектът предвижда теренно изследване на съвременни градски форми на първомартенска празничност, дигитализация на колекции, създаване на онлайн дигитален каталог с форми на мартеници, пощенски картички, теренни аудиозаписи, видеопродукт за техники на изработка на мартеници, създаване на изложба с материали от терен, от колекции, аудио, видео и дигитален продукт. В музеите у нас липсва проучвателска дейност, интерпретираща промените от последното столетие, с което проектът ще има значим принос.
KN147SPKN-47 5ню Арт ЕООД Наново в музея на новия свят, виртуални срещи в българските музеи с колекционери на българското изкуство България, Русе 01.09.2021 - 15.03.2022 16900,00 14988,00 0 Задачата е да се представи колекцията от творби на българки художници от средата на 20 век, събрана и съхранявана в центъра за изкуство Юго Вутен, в Белгия. Ценното културно наследство ще бъде показано във виртуална разходка и видео документалистика в Регионален исторически музей, гр. Русе и ще бъде достъпно онлайн. Към дейностите е предвиден уебинар с колекционери и художници. Проекта не само ще запознае публиката с впечатляващата колекция, но и ще разясни основни практики от нейното събиране.
KN147SPKN-48 Народно читалище "Дружба 1898" Читалище Съхраняване и запазване на културното наследство на Континентална Европа - Дуранкулак България, с. Дуранкулак 01.06.2021 - 30.06.2022 10050 10050 0 В настоящия проект творческата концепция на НЧ ”Дружба 1898” е да създаде условия за осъществяване на дигитализация на културните ценности, с което да повиши интереса към културните и туристически забележителности на Дуранкулак на жители на област Добрич, български и чуждестранни туристи.
KN147SPKN-49 Градски исторически музей - Самоков Културен институт Виртуално представяне на музей Самоков България, Самоков 22.06.2021 - 25.11.2021 20827,00 13827,00 0 Изготвяне на виртуален тур, виртуална изложба и хартиено издание на виртуалната изложба за музей Самоков и неговото пазено културно наследство. Виртуалното представяне на самоковския ни музей го няма в интернет пространството и искаме да имаме повече видимост там.
KN147SPKN-5 Церера и Деметра Фондация Етнография България, София 01.06.2021 - 30.06.2022 14357,76 14357,76 0 Проектът е насочен към проучване и разпространение на културно-етнографското богатство на България, като се фокусира върху българските народни носии и традициите свързани с тяхната употреба. Те ще бъдат класифицирани спрямо всяка от осемте етнографски области на България. В рамките на проекта ще се създадат 10 картини на хора от дадените области, облечени в носии. Ще се отпечатат книжки-каталози, ще се реализира изложба и ще бъде създаден интернет сайт.
KN147SPKN-50 Мери адвътайзинг ЕООД ЕООД ШевИцата България, курортен комплекс Албена 09.09.2021 - 12.09.2021 25000 25000 0 Българската шевица в традиционните ни носии и костюми е едно от най-красивите и въздействащи достижения в културата ни. С промените в традиционната носия и отпадането й като ежедневно и празнично облекло се загубват и уменията на жените в това народно изкуство. Красотата и изяществото, с които се характеризират шевиците, са израз на богата душевност, художествени и творчески заложби, които настоящият проект се стреми да пренесе в настоящето
KN147SPKN-51 Регионален исторически музей - Благоевград Културен институт "Музей в обектива - селекции от колекции" България, Благоевград 01.07.2021 - 31.03.2022 23951,00 18061,00 0 Проектът цели развитието на нов тип социо-музейна комуникация чрез използване на дигитални технологии. Споделянето на визуализирано музейно съдържание в сайтове и социални медийни платформи ще предложи на потребителя детайлизиран и атрактивен поглед върху обекта, нови познания и музейни преживявания. Достъпно и видимо, създаденото съдържание ще провокира взаимодействие с потребителите, ще очертае перспективни музейни стратегии за генериране на широка потребителска аудитория.
KN147SPKN-52 Шарена гайда ЕООД ЕООД "Малгара - непознатият фолклор" България, Варна 01.06.2021 - 30.06.2022 14994,99 14994,99 0 В настоящия проект ще бъде изследван, документиран и популяризиран фолклорът на малгарските българи, чрез теренни проучвания при техни потомци в пределите на България. Събраните материали, ще бъдат издадени в сборник и публикувани в специално създадена за целта интернет страница. Създаване на аудио-визуален продукт с цел популяризиране - фолклорен концерт, видео и аудио записи за неограничено във времето повторно реализиране.
KN147SPKN-53 Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" Културен институт Дигитално фолклорно ревю Бургас, България 15.06.2021 - 15.06.2022 24999,95 19999,96 0 Проектът ще документира и представи чрез дигитални технологии български фолклорни костюми и цялото жанрово разнообразие на българското професионално фолклорно ансамблово изкуство. В рамките на реализацията му ще бъдат визуално представени носии от три етнографски района в страната в ревю, което ще бъде филмирано и публикувано като видео, заедно с фрагменти от танц на интернет портал, разработен по проекта.
KN147SPKN-54 Регионален исторически музей - Шумен Културен институт Мемориалните музеи в Шумен - виртуална разходка в миналото Шумен 01.06.2021 - 30.06.2022 31800 24800 0 Предложеният проект цели да се създадат 360-градусови виртуални турове в мемориалните музеи „Добри Войников“, „Лайош Кошут“, „Панайот Волов“, музеен комплекс „Панчо Владигеров“ и комплекс „Авшарян“ в гр. Шумен. Кратки презентативни видеоклипове в синтезиран и максимално впечатляващ вид ще представят информация за личностите, на които те са посветени. С цел популяризиране, крайните продукти ще бъдат достъпни в информационните канали на Регионален исторически музей - Шумен и неговите партньори.
KN147SPKN-55 Фокус - Нунти ООД ООД БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ХОРАТА България, София 01.07.2021 - 30.06.2022 41504,48 23208,67 0 Проектът „България през очите на хората“ е публицистично - информационно предаване, имащо за цел да съхрани спомените на няколко поколения българи, свързани с паметници, обществени сгради, паркове и др. Продължителност - 60 мин., в които ще се представят материалните, исторически и културни ценности на България. С помощта на общините, чрез интервюта с историци и местни хора, снимки и видео материали, ще съберем и споделим спомените за тях. Ключово значение ще има мнението на обикновените хора.
KN147SPKN-56 НЧ "Васил Друмев - 1881" Читалище "Бисери от миналото, перли за бъдещето" България, обл.Шумен, с.Драгоево 01.07.2021 - 30.06.2022 9458,87 9458,87 0 Традициите са душата на народа. В тях има радост, има тъга, има зло и добро... има живот! Настоящият проект ще представи четири характерни и уникални за регион Шумен обичаи- „Пристануша”, „Крадене на дете”, „Меденик” и„Трифонов ден”, които ще бъдат заснети в автентична обстановка в Архитектурен резерват Жеравна, дигитализирани, озвучени на два езика, записани на електронни носители и популяризирани в читалища, училища, домове за стари хора, български общности в чужбина, медии и социални мрежи.
KN147SPKN-57 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1906 ООД Из "Летописите на село Никола Козлево" РБългария с. Никола Козлево 01.07.2021 - 30.06.2022 7972,52 7972,52 0 140 години от заселването на няколко рода от Харманлийско в с. Дживел дн. с. Никола Козлево и 115 години от основаването на Народно читалище Пробуда-1906г. са повод да се връщаме към летописите, сътворени от поколения тракийци, заживели в земите между Южна Добруджа и Лудогорието . През годините са събирани етнографски материали от бита и ежедневието, оръдия на труда, снимков материал. Голямата ни идея и амбиция е събраното наследство да бъде съхранено и популяризирано чрез дигитален формат.
KN147SPKN-58 Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен с Филиал дарение "Колекция Светлин Русев" Културен институт Панорамен виртуален тур на постоянната експозиция на Художествена галерия България, Плевен 01.06.2021 - 01.05.2022 14910,15 14910,15 0 Проектът обхваща цялата постоянна експозиция на Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен. Планира се създаването на цялостна виртуална разходка чрез софтуер 3DVista /тип „ГалериВю“/, изработката на кратка дипляна която да бъде разпространявана публично и пряка препратка към проекта. Дипляната ще е със знакови за галерията изображения, кратък текст и генериран QR код, който всеки ще може бързо да сканира със своето смарт устройство и да се наслади на виртуалната обиколка където и да се намира.
KN147SPKN-59 АБУЖЕТ Сдружение е-КЪЩА НА МУЗЕИТЕ България 01.06.2021 - 31.05.2022 15000 15000 0 Проектът е насочен към популяризиране на културното наследство на България чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Предвиждаме на сайта ни abujet.net интерактивно аудиовизуално представяне на представителни музейни колекции и на забележителни паметници на българското културно наследство. Предвиждаме и подкаст, в който ще има аудио представяне на представителни музейни колекции и паметници на българското културно наследство. Предаванията на подкаста ще бъдат на живо.
KN147SPKN-6 Народно Читалище,,Надежда-1869" Читалище Дигитално представяне на търновския сокай - общуване с наследството България, гр.Велико Търново 01.06.2021 - 30.06.2022 8737,64 8132,00 0 Дигитално представяне на търновския сокай - общуване с наследството е проект с с потенциално въздействие върху възприемането и популяризирането на сокая-старинен вид невестинско забраждане. Той ще стимулира интереса към народното изкуство от шевици и накити в носията на българката от края на XIX и началото на XX в. Иновативният начин за общуване с наследството ще допринесе до формиране на мост във времето между поколенията и до приемственост на знания и умения, на ценности и традиции.
KN147SPKN-60 Витоша 2010 ЕООД Традиционна танцова култура от Самоковско България, София 01.06.2021 - 30.06.2022 24716,86 19773,49 0 Проектът пресъздава, дигитализира и популяризира вече непрактикувани образци от танцовата културна традиция на селата в региона на град Самоков. Проектът предвижда създаване на два основни крайни продукта - модерен дигитален танцов самоучител и художествен продукт – сценична дивертисментна танцова постановка. Партньори в проекта са културни, образователни и обществени институции от столицата и местната общност, както и изтъкнати професионалисти в сферата на науката и изкуството.
KN147SPKN-61 Фондация Трейман Фондация Българска фотографска енциклопедия София 14.06.2021 - 14.06.2022 31123 24719 0 Българска фотографска енциклопедия e проект за създаването на дигитална платформа, която събира на едно място информация за българските фотографи, работили активно до края на 20-ти век. В нея обръщаме внимание на творците, оставили значима следа със своите фотографии. Нашият проект си поставя нелеката задача да извади на показ пред бъдещите поколения техните знания, опит и творчество.
KN147SPKN-62 Своге културно наследство Сдружение Представяне на християнското културно наследство в община Своге България, Своге 02.07.2021 - 30.06.2022 24939,12 19989,12 0 В района на община Своге се намират 20 църкви и манастири, повечето от които със статут на паметници на културата. Всички те представляват изключително историческо и културно богатство. В част от тях са съхранени ценни образци на живописна украса с висока художествена стойност. Може да се каже, че това са най- представителните паметници на територията на общината, още повече, че те представляват неразделна част от културата на София и Софийско.
KN147SPKN-63 Йорданови АРТ и Приятели Фондация Съхранение и популяризиране на обичаят България 01.06.2021 - 28.02.2022 24980 19980 0 Проектът предвижда дигитализация на културни елементи свързани с обичаят Сурва, и по-конкретно специфични маски и костюми, които ще бъдат специално създадени и последствие дигитализирани. Създадените метаданни ще бъдат достъпни на портал за виртуална и добавена реалност свързан с обичаят. Също така се предвижда провеждането на събитие, представящо обичаят по по-различен начин, с помощта на огнени елементи, което ще предаде по-атрактивна светлина на обичая и така да достигне до по-широка публика
KN147SPKN-64 Филм стрийт ЕООД ЕООД Кукери - изкуството да плашиш България 30.09.2021 - 17.06.2022 14800 14800 0 Документален филм за Кукерите, за българските маскарадни традиции, които са едновременно красиви и стряскащи. Вихър от козина, пера, рога, маски, мечки, барабани, помпони, булки, гайди, пайети, кожа, лъвове, чанове и танци. Древен обичай, признат за най-старата изява, с почитане на тракийския бог Дионис, с който се прогонват злите духове. Проследяване на изработката на костюми в Пернишко село.
KN147SPKN-65 Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" Сдружение Спортът като част от културата на тракийските българи България ; Пловдив 01.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 Проектът на ТДВРС е с висока научна и образователна стойност. Показва се темата на традиционния народен спорт в етнографски и исторически образ. Предвидени са онлайн научен семинар, публикация в уеб сайта на ТДВРС wwwtrakiaplovdiv.org на дигитални сборник от дискусии и научен каталог с 250 фотоса, подбрани след научен анализ от съхранени в ТДВРС артефакти, три онлайн лекции. С модернизиране на сайта и превод на английски език ще се достигне чрез социалните мрежи до повече хора.
KN147SPKN-66 Фондация Свети Пимен Зографски-Национална художествена академия Фондация Изследване на техниката и технологията на картини на български художници от следосвобожденския период. Пилотно проучване на техниката и технологията на две картини на Иван Мърквичка София 15.06.2021 - 15.06.2022 14980 14980 0 Проектът предвижда провеждане на технологично изследване на картини на най-значимите български художници от края на ХIХ век и първите десетилетия на ХХ век. Изследвания на произведения на художници от този период не са провеждани до момента в България. Този проект има характер на пилотен. В него ще бъде установена методиката на проучванията като бъдат изследвани за първи път детайлно със съвременни техники две знакови картини на Иван Мърквичка от Националната галерия: „Ръченица” и „Задушница”.
KN147SPKN-67 НЧ "Христо Ботев-1928" Читалище Съхранение , представяне и популяризиране на основни български обичаи и съответстващите им костюми България, гр. Сaмоков,село Говедарци 01.06.2021 - 30.06.2022 16061,80 13961,80 0 През изминалите години съумяхме да изградим работещо читалище, съхраняващо българската култура, бит и обичаи, с певчески групи, танцови състави, всяка година да поставяме различна пиеса в театралната студия. Читалищата са изправени пред особено големи трудности и ние ще се борим за да запазим дейността на нашето читалище в село Говедарци, да го модернизираме и да отговорим на настоящите и бъдещи търсения по адекватен начин като се разиграят три български обичая с прилежащите им обреди и костюми.
KN147SPKN-68 Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЪЛ Сдружение Самоковската шевица - цветна магия и мит Самоков 01.06.2021 - 30.06.2022 13428,56 13428,56 0 В този проект представяме самоковската шевица и нейното практическо изработване, популяризираме знанията, свързани с изпълнението на една от най-красивите български шевици. Напоследък се наблюдава един засилен интерес към носиите, а не се знаят начините им на изработка. Задачата ни ще бъде да открием хора, познаващи това изкуство и с тяхна помощ да го предадем през времето, стъпвайки на основата на книгата „Самоковска везба” и изследвайки фонда с шевици на Исторически музей – Самоков.
KN147SPKN-69 Съюз на българските журналисти Сдружение Дигитална журналистическа библиотека - памет на българската публицистика България, София 01.07.2021 - 31.07.2022 24097,59 19397,59 0 Създаването на дигитална журналистическа библиотека е безалтернативен метод в 21-ви век за опазване и съхранение на паметта на българската публицистика. Богатото документално наследство в библиотеката на Съюза на българските журналисти ще бъде достъпно онлайн за широк кръг читатели и изследователи. Дигитализацията има значителна роля в укрепване на социалното сближаване и показа огромното си влияние в условията на кризи.
KN147SPKN-7 Регионален природонаучен музей - Пловдив Културен институт Изграждане на нова динамична интерактивна онлайн платформа със система за управление на съдържанието и модерна визия за РПНМ - Пловдив Пловдив 01.06.2021 - 28.02.2022 12000 12000 0 Музеят е научна и културна организация, която разполага със собствен сайт https://rnhm.org/, създаден през далечната 2008 година, като той е само презентационен и морално остарял. Вече не е достстъчно посетителите на музея да отварят сайта само за да видят телефон за връзка, работно време и локация. По тази причина изпитваме необходимост от ползотворна цялосна промяна на облика и функциите му. За развитието на институцията ни е важно да имаме адекватно онлайн присъствие.
KN147SPKN-70 Фондация Ценности Фондация Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край България, София 01.06.2021 - 15.12.2021 24950,00 19900,00 0 Проектът на фондация „Ценности“ изследва идентичността на по-малко известното местно културно наследство у нас и връзката му с европейските традиции и многообразието. Той стимулира връзките между образованието и културата като приобщава нова млада активна публика към историческата памет и културното наследство на неголеми населени места в България, както и от българските училища по света.
KN147SPKN-71 Декидис Филмс ЕООД ЕООД "Манастирите в България" България 01.07.2021 - 01.06.2022 25010,35 20000 0 “Манастирите в България” е проект за интерактивен сайт, насочен към предоставяне на информация, съпътствана от виртуална разходка из най- известните български манастири. Проектът цели да популяризира културно -историческото и религиозно- архитектурно наследство на България по иновативен и атрактивен начин.
KN147SPKN-72 Народно читалище "Христо Танев-2020" НЧ Читалище Възстановяване на древната българска игра Болярски шах Стара Загора 01.06.2021 - 30.06.2022 14956,00 14956,00 0 Играта Болярски шах е интелектуално и творческо занимание на нашите предци. Тя спомага да се развие въображението, аналитичното мислене и представлява част от културно-историческото ни наследство. Болярският шах е един от предшествениците на съвременния шах, но традицията за тази игра е забравена. С настоящия проект целим да възстановим тази древна българска игра и по този начин да повдигнем самочувствието на българите, да повишим информираността на общността за нея.
KN147SPKN-73 Сдружение Отворена Сцена Сдружение Антична Европа България, София, Пловдив 01.10.2021 - 15.06.2022 24800,00 24800,00 0 Основната концепция на проекта „Антична Европа“ е да събере старинните европейски градове в една организация, кoято да обедини опита, успехите и проблемите на тези градове и да активизира техните граждански, административни, културни и социални организации чрез обмен на информации и практики в области като опазване, изследване и популяризиране на културното наследство, културните ценности и традиции.
KN147SPKN-74 КултАрт Сдружение Виртуални турове на крепости в България България, София 01.07.2021 - 31.05.2022 25066,23 18432,23 0 Проектът Виртуални турове на крепости в България предвижда реализирането на 12 виртуални тура на 12 различни и изключително ценни за българската култура и история крепости. Създаването на продукт, който да дигитализира, с цел популяризация и съхранение на културното наследство на страната, ще се допринесе за нейното по-добро и пълноценно присъствие в развиващия се свят.
KN147SPKN-75 Фондация Рефлектор Фондация Културен калейдоскоп България, София 01.09.2021 - 30.06.2022 12568,75 12568,75 0 „Културен калейдоскоп“ е дигитална платформа, която съчетава всички гледни точки към българските празници и обичаи – от тракийски, славянски, прабългарски влияния, през православния канон до народните изменения и локални характерни особености за последните поколения. Проектът ще визуализира празниците с изцяло авторско съдържание чрез репродукции, възстановки, документална фотография, за да представи по атрактивен начин симбиозата между материално и нематериално културно наследство.
KN147SPKN-76 Лалета Фондация Нестандартни формати на разпространение на българските диалекти България: Пловдив, Враца, София 01.06.2021 - 31.07.2022 8494 8494 0 Текущият проект е част от проекта ни Диалекти. В него целим да съберем ресурси за диалектите в българския език и да ги разпространим в достъпен и интересен формат. До момента за него сме създали уебсайт и страница във Фейсбук и развиваме общност, интересуваща се от българските диалекти. Следващите ни стъпки са: - да съберем и записи с истории, разказани с диалектен говор. - да презентираме българските диалекти по интересен начин Именно те са обект на текущото предложение.
KN147SPKN-77 Камера обскура ЕООД Ортодоксия България, София 01.06.2021 - 30.05.2022 12990,75 12680,75 0 Проектът изследва, съхранява и популяризира материалното културно наследство на български средновековни и възрожденски стенописи, характерни с излизането си от православния канон. Фоторепродукции от 12 църкви и манастири ще бъдат курирани в онлайн експозиции и интерактивен наръчник с деконструирани елементи от християнското вероучение. Репродукциите ще бъдат споделени с портал за културно наследство и ще се превърнат в отправна точка на три дискусии с възможност за въпроси от аудиторията.
KN147SPKN-78 Док Енд Фиш ЕООД Непоказаното българско вино България, София 01.06.2021 - 15.07.2022 30000,01 24000,00 13000 Непоказаното българско вино е документална филмова поредица, която показва връзката между българското вино и различните елементи на културно наследство в страната. Проектът се фокусира както върху еноложките практики като елемент на културното наследство, така и върху различните свързани с тях елементи от материалното и нематериалното културно наследство.
KN147SPKN-79 Ямбол - вкус и традиции Фондация Документиране и дигитализиране на кулинарното наследство на област Ямбол област Ямбол 10.07.2021 - 26.06.2022 14950 14950 0 Проектът цели документиране, дигитализиране и представяне на знанието, съхранено от възрастните жители на област Ямбол за местни рецепти, хранителни продукти и напитки. Този проект ще подобри достъпа до културното кулинарно наследство за Ямболска област, което до сега никога не е правено. Той ще подобри познаването на местните традиции от жителите и посетителите на Ямболска област.
KN147SPKN-8 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ Културен институт Дигитален масив "Книжовното наследство на Стилиян Чилингиров" България Шумен 01.07.2021 - 29.07.2022 13530,00 13530,00 0 Проектът ще подобри знанието и достъпа до непознато книжовно наследство на Стилиян Чилингиров чрез създаване на иновативни дигитални информационни ресурси - е-колекция над 300 документа автентично съдържание, включително личен архив на писателя, интерактивни е-библиография, виртуален литературен маршрут по книга на писателя, е-изложба за книжовното наследство. Е-продуктите ще са общодостъпни чрез сайта на библиотеката, сайта Дигитална библиотека и локални устройства за ползване на е-съдържание.
KN147SPKN-80 Студио Спринт Проджект ЕООД ЕООД ЗЛАТНИЯТ ФОНД НА БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛЯРНА МУЗИКА София ,България 01.06.2021 - 30.06.2022 31150 24550 0 Настоящият проект е насочен към опазване, проучване и популяризиране на културното ни наследство в областта на популярната ни музика чрез използване на информационни канали и комуникационни технологии.Проектът ще насочи вниманието към едно от нематериалните ни културни наследства, което има изключително културна стойност за българското общество, тъй като е оставило трайна диря в областта на българската популярна песен и носител на съвкупност от културни ценности,
KN147SPKN-81 ЕЪРТАЙМ ЕООД ЕООД MyStory[майстори] България 01.08.2021 - 30.11.2021 21574,31 16098,00 0 MyStory[майстори] е късометражна документална поредица в 8 епизода, която представя традиционните занаяти в България по интересен и достъпен начин чрез разказа на майсторите, практикуващи занаятите. С кино изображение и динамичен, илюстративен начин на разказване и използването на възможностите за дигитален маркетинг в социалните медии, целим да достигнем до младото поколение и да предизвикаме интереса към българските занаяти, ръчно направените предмети и произведения на изкуството.
KN147SPKN-82 Фондация "Феникс - 21 век" Фондация Възраждане, дигитализиране и популяризиране на традиции и занаят свързани с рибарството в региона на Видин България, Видин 01.06.2021 - 30.06.2022 11595,68 11595,68 10000 По проекта ще издирим, запишем, дигитализираме и популяризираме застрашен от изчезване занаят за плетене на мрежи и рибарски принадлежности, старинни риболовни практики за ловене на риба, уреди и капани за риболов, местни рибарски обичаи при първи улов, добри и лоши знамения за рибарите, характерни благословии за богат улов, стари автентични наименования на рибите по река Дунав, както и стари рецепти за приготвяне на риба.
KN147SPKN-83 НЕЗАВИСИМО ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „ДОГАН ХИСАР” Сдружение Културно-образователната инициатива България, това са те. България, това си ти за деца до 10 години Хасково, България 01.06.2021 - 30.11.2021 6292,68 6292,68 0 Културно-образователната инициатива за деца има за цел да популяризира историята и културата на тракийските бежанци сред най-младото поколение чрез развлекателно-образователен документален филм и конкурс за детска рисунка или стихотворение на тема Моите тракийски корени. Филмът ще представи интересни факти от историята и културните особености на българите от Беломорска тракия, ще открие конкурса и ще представи в изложба най-хубавите работи в музеите или читалищата в 3 области.
KN147SPKN-84 МУЛТИМЕДИА ООД "ДНИ НА ТРАДИЦИИТЕ" с. Жеравна България, с.Жеравна, общ. Котел, обл. Сливен 02.06.2021 - 30.06.2022 14930,00 14930,00 0 Организация „ Мултимедиа „ ООД са артисти с дългогодишен опит в сферата на изкуството.Проекта представлява поредица от епизоди- кратки филмчета , които запознават аудиторията си с цялостният процес на ръчно изтъкани килими от Жеравненския край. Организацията предвижда да развие идеята си и с работилница на открито, където участниците ще се запознаят на живо с техниките на втъкаването на различни фигури и мотиви, на разнообразието от билки и треви с които материала се боядисва.
KN147SPKN-85 Сдружение "Мулти Акт" Сдружение Дигитално представяне на русенската стопанска култура България, гр. Русе 01.06.2021 - 30.11.2021 14683,04 14683,04 0 Проектът ще предостави на публиката достъп до русенски стопански артефакти от края на XIX век до 1947 г. Ще бъдат дигитализирани акции и ценни книжа от търговски и промишлени предприятия, както фактури, пощенски картички, разписки, показващи духа на времето и търговските отношения в Русе. Всички артефакти ще бъде придружени с информация, даваща представа за епохата и развитието на града. Ще бъдат създадени сайт, на който ще бъде качена цялата информация и подкастове по темата.
KN147SPKN-86 Сдружение Добруджанци Тервел Сдружение Наследството на Преселниците от Северна Добруджа- танц, музика и облекло България,Тервел 20.06.2021 - 30.06.2022 17320,15 14571,50 0 Наследството на Преселниците от Северна Добруджа е насочен към проучване,опазване,популяризиране и създаване на дигитална информация за добруджански преселски автентични носии и хорá.Организиране фестивал на добруджанските танци и носии.Ще се проведат теренни проучване в селата Кочмар,Жегларци,Безмер и Нова Камена. Значимостта му е представянето на фолклора по достъпен и интерактивен начин за широк кръг от хора и пълноценното включване на местната общност и активно ангажиране на млади хора.
KN147SPKN-87 Сдружение "Фабрика за идеи" Сдружение Архитектурното наследство на българските села - елементи, стил и похвати България, различни села 01.06.2021 - 31.07.2022 15000,00 15000,00 10000 Проектът ни ще документира архитектурното наследство на български села - сгради, елементи и техники, както и разкази на местни хора, свързани с тях. Те ще бъдат достъпни в отворена онлайн платформа, която ще може да се допълва от всекиго, и чрез влог серии. В проекта са привлечени и гост-експерти в сферта на архитектурата и културното наследство. Усилията ни ще дадат множество поводи за необходим диалог - за съхраняването и преосмислянето на естетиката и идентичността на българските села.
KN147SPKN-88 Сдружение "Хора и традиции" Сдружение Между четири планини - по пътя на легендите Р България, обл. Благоевград, община Симитли 01.06.2021 - 25.05.2022 20000 14989,72 0 С помощта на училищата ще се опишат и дигитализират легендите, свързани с Кралимарковската стъпка, Невестинския дрен, Тросковския манастир, Коматинските скали, Момина скала, Денчов баир, Крупнишкото евангелие, Лековития кладенец и други – легенди, свързани с атрактивни природни, исторически и културни обекти в региона. Ще се създадат туристически маршрути, ще се създаде двуезичан туристически пътеводител на легендите - в дигитален и печатан вариант, ще се организират празници на легендите.
KN147SPKN-89 ДИДОФИЛМ ЕООД БЪЛГАРИЯ - ДРЕВНА ЗЕМЯ НА БИЛКИТЕ България, с. Врабево, общ. Троян 01.06.2021 - 30.10.2021 31050,00 24990,00 0 Представеният проект изследва традиционния български обичай Еньовден. С помощта на съвременните високи технологии и средства за комуникация, имаме за цел да доразвием и затвърдим идентичността на българските традиции, както и да популяризираме нашето културно-историческо наследство, представяйки България като древна земя на билките. Което би експонирало страната ни пред света в една нова, положителна и малко позната светлина.
KN147SPKN-9 Национален Политехнически Музей Културен институт Ръкоделни традиции - визуализиране и документиране на нематериално текстилно наследство България, гр. Сливен 01.06.2021 - 30.06.2022 8104,00 8104,00 8104 Проектът цели изследване и документиране на четири самостоятелни текстилни техники: плетене на ръчни шнурове и гайтани, тъкане на кори, техника за изработване на шита дантела, техника за украса на традиционни костюми и изработка на накити с мъниста. Краен продукт на документирането е създаване на четири двуезични тематични брошури и четири видеофилма, озвучени на български език и със субтитри на английски език.
KN147SPKN-90 Кей Пи Ем Ди ЕООД ЕООД Стара Варна - онлайн музей на старата фотография Варна 25.06.2021 - 25.05.2022 24880 19904 0 Със своите над 5000 експоната Музеят на старата фотография Стара Варна е един от символите на град Варна. От 2002 година насам събираме, съхраняваме, експонираме и предоставяме за ползване с различни научни, художествени и образователни цели достъп до богатия архивен фонд. Съвременните условия ни показаха, че е време да предоставим достъп до архива в дигиталното пространство.
KN147SPKN-91 Исторически музей - Тутракан Културен институт Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене България, гр. Тутракан 01.07.2021 - 30.06.2022 15000 15000 12000 Предвижда се въвеждането дигитални технологии с цел социализирането и опазването на един от най-старите занаяти по поречието на р. Дунав – риболовът и свързаните с него инструменти, използвани през вековете и съхранявани във фонда на музея. Ще се подобри достъпа до културното наследство чрез реализирането на VR тур, дигитална експозиция в интерактивно онлайн пространство - guided tour с възможност за виртуална разходка в реално време. Резултатите от проекта ще бъдат публично достъпни.
KN147SPKN-92 "ПАНДИ" ЕООД РАЗКАЗИ НА КРЪСТОПЪТ БЪЛГАРИЯ 01.06.2021 - 01.07.2022 25000 20000 0 Дигитална платформа за популяризиране и споделяне на българското културно нематериално историческо наследство. Разказване за неговия принос и значение като част от европейската култура, и световен принос. Първите ни елементи са Роза Дамасцена, Чипровските килими и Църковната живописна традиция. „Разкази на кръстопът“ ще достига до голям брой аудитория и ще има специална насоченост към младите поколения.
KN147SPKN-93 "Ре-аниматори" Фондация Пътят България, област В. Търново и Габрово 01.06.2021 - 30.06.2021 14956,32 14956,32 0 „Пътят“ е проект за туристически маршрут показващ България като страна богата на сакрални места с висока културно-историческа стойност. Идееята е на пътника да бъде предоставена разнообразна информация в подходяща интернет платформа, необходима за едно пълноценно и интересно пътешествие, през една не толкова позната, но много вълнуваща, духовна и автентична България.
KN147SPKN-94 Държавен фолклорен ансамбъл " Филип Кутев " Културен институт ДФА ФилипКутев Традиция в Съвременността България, София 15.06.2021 - 05.06.2022 14999,99 14999,99 12000 Проекта има за цел да съхрани и направи достъпни за широката публика уникални образци на българския музикален и песенен фолклор, създадени от емблематични автори по време на развитието на ансамбъла. Основна цел е осъществяването на висококачествен аудио запис на част от класическия репертоар на ДФА „Филип Кутев“. Разглеждаме този проект като първа стъпка към реализирането на репертоара на ансамбъла за онлайн платформи, като част от новата стратегия за развитие.
KN147SPKN-95 Фондация Изиарт Фондация Кукери и сурвакари.Символи, обичаи и наследство за поколенията. София 01.06.2021 - 20.12.2021 15000 15000 8000 Това е един образователен проект за малки и големи посветен на кукерите и сурвакарите, една древна българска традиция, която е жива и днес. Тя е включено в листата за Нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Под формата на илюстрирана детска книга предназначена и за малки и големи, да бъдат показани по достъпен и забавен начин основните видове кукерски и сурвакарски, обряди и костюми, скритите символи и послания в тази традиция, за да бъде запазена и продължена от поколенията.
KN147SPKN-96 Асоциация Фестивалите в България Сдружение Филигран: изкуство, традиция, занаят България, Берковица, Пловдив 21.06.2021 - 21.06.2022 13540,00 13540,00 8000 Настоящото проектно предложение си поставя амбициозната задача да съдейства за съхранението и популяризирането на това безспорно културно наследство. Изпълнението на проекта ще премине през няколко етапа както следва: събиране и систематизиране на информация относно историята, развитието и прилагането на конкретни техники, традиционни за нашата култура; и популяризиране на традициите на филигранната техника у нас, с конкретна насоченост към специфични и общи публики.
KN147SPKN-97 Сдружение "Непорасналите" Сдружение Куклено-виртуални приключения в етнографски музей Етър България , Габрово 21.06.2021 - 02.06.2022 15360,00 14360,00 14360 Заснемане на 5 кратки куклени филма за деца в РЕМО ЕТЪР, разказващи на разбираем детски език, предназначението на 5 музейни експоната, излезли вече от бита ни. До тях ще има табели с QR CODE. При насочване на мобилен телефон, зрителя влиза в Интернет и гледа на място. Геройчетата Радумко и Гиздана се разхождат из занаятчийската чаршия, посещават работилниците, пътуват във времето и срещат епизодични герои, които ги запознават със занаятите. Историите ще са провокирани от обектите.
KN147SPKN-98 Регионална библиотека "Любен Каравелов" Културен институт Захари Стоянов в дигиталния свят България, Русе 01.06.2021 - 30.06.2022 14998,00 14998,00 0 Предмет на проектното предложение е създаване на инструменти за представяне на непознато книжовно наследство: интерактивна изложба с документи от личната библиотека на З. Стоянов с интерактивни препратки към уеб-базирана библиотечна платформа. С част от съхраняваното уникално книжовно наследство се изработва приложение за интерактивен тур, запознаващ посетителите с житейския път на писателя. Предвижда се създаване на продукт за виртуална реалност и интерактивен каталог с вградени QR кодове.
KN147SPKN-99 В света на иновациите Сдружение Културното наследство, част от културната идентичност на съвременното общество България, Русе 01.06.2021 - 30.06.2022 7257,00 7257,00 0 Проектът предвижда: Дигитализиране на уникално ценно литературно съдържание, с цел опазване, подобряване на достъпа и интегриране в онлайн среда. Създаване на ново дигитално интерактивно съдържание. Реклама и популяризиране на културните ценности, чрез иновативни технологии и инструменти за незабравимо и реалистично разглеждане на културното богатство.