МОБИЛНОСТ`21 / СЕСИЯ I / Непрофесионални културни организации и артисти

срок за кандидатстване: 18.02.2021 (11:00) - 11.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

изтегли Условия

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия внационални и локални културни форуми.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
MOB144N1-1 Георги Ангелов Божурин Мобилност 2021; "Програма за финансиране на разходи на български артисти любители за участиа в културни форуми" България, гр. Брацигово 01.04.2021 - 31.08.2021 3640,00 3500,00 0 Участие на Клуб за народни танци Преврен и Детски танцов състав Брациговче при Народно Читалище Васил Петлешков - 1874 гр.Брацигово с художествен ръководител Георги Божурин в IX БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР ЕВРО ФОЛК - ЖИВА ВОДА 2021 гр.Хисаря, България Проектът отговаря на целите на програмата. Групите са селектирани и поканени за участие от организаторите. За съжаление бюджетът на проекта не е изготвен според изискванията. Като вид транспорт се посочва автобус, но не става ясно дали това е междуградски транспорт или е под наем. Ако е предвидено автобусът да бъде нает, то не е посочено на каква база се изчислява средният разход на гориво, а оттам и общият разход за пътуването. Кандидатът не е представил оферти за настаняване. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N1-10 Фондация Модерат Фондация Международен филмов фестивал Бургас 2021 България, Бургас 16.07.2021 - 23.07.2021 1673,40 1673,40 0 Международен филмов фестивал Бургас има за цел да развие устойчива платформа за представяне на игрални филми, запознавайки публиката със съвременното киноизкуство. Събитието ще се проведе от 16-ти до 23-ти юли 2021 г. Основна мисия на Фестивала е превръщането на Бургас в притегателен център за срещи на кинодейци и киномани с цел провокиране на междукултурен диалог. Фестивалът има конкурсен характер и се оценява от международно жури. Кандидатурата е подедена в грешен модул, което я прави недопустима. Модул "Непрофесионални организации и артисти" не може да подкрепи финансирането на членове на жури - очевидно професионалисти. Проектът не се предлага за финансиране поради несъотвествие с условията.
MOB144N1-11 Народно читалище "Никола Й. Вапцаров-1866' Благоевград Читалище Звукови картини от България България, Балчик 03.06.2021 - 06.06.2021 3398,00 598,00 598 Участвайки в Десетото юбилейно издание на Международния хоров фестивал Черноморски звуци, ще изпълним творби на едни от най-големите автори в жанра на народния хор - Красимир Кюркчийски, Стефан Мутафчиев, Филип Кутев и Кирил Стефанов. Участвайки в работните ателиета ще почерпим нов опит и хорови сръчности. Ще обогатим репертоара си с произведенията от ателиетата. Проектът касае участието на фолклорен хор с много добри художествени постижения в утвърден хоров фестивал. Добре разписан проект, чийто бюджет е минимален и реалистичен. Много добро впечатление прави високата сума на самоучастие или финансиране от други източници. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144N1-12 Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО Сдружение Втори международен събор на староселци с. Старо село, общ. Тутракан, България 11.06.2021 - 13.06.2021 16150,00 3150,00 0 В България има осем населени места, носещи името Старо село. Те са пръснати в различни краища на страната ни. Вторият събор има за цел да пресъздаде традиционна българска сватба, на която ще се представят традиции и обичаи, характерни при бракосъчетаването от тяхната етнографска области. Проектът дава възможност на 1500 души от цялата страна да се запишат като „гости“ на сватбата и облечени в традиционни български носии да станат част културното събитие. В кандидатурата няма представена подробна и изчерпателна финансова оферта от фирмата превозвач, с подпис и печат. Заявените стойности към офертата са завишени. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N1-13 ПАМБОС ДАНСИНГ ЦЕНТЪР Сдружение Пътуване на творческа група Los Pambos Diamonds до събитие и участие в ежегоден фестивал за латино танци Paradise Salsa Holiday к.к. Слънчев бряг 26.05.2021 - 31.05.2021 4020 3500 0 Проектът следва да осигури пътуването и участието на творческа група Los Pambos Diamonds, която се занимава с латино и модерни танци и се състои от деца на възраст 10-15 г. и техните хореографи до ежегоден фестивал за латино танци Paradise Salsa Holiday. Фестивалът е с международно участие. Групата ще има възможност да вземе участие в състезания и обучения за танцьори, както и да представи собствена шоу програма в областта на латино танците. Целта на участието на Сдружение "Памбос Дансинг център" няма категорично съответствеие с целите и приоритетите на програмата. Проектното предложение не предвижда обогатяването на аудиторията, а е по-скоро с комерсиално-разлекателен харектер и не попада сред приоритетите на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N1-14 Народно читалище "Васил Левски-1861 г." - Карлово Читалище Музика и танц между Тракия и Родопите - споделени практики в социокултурни контексти Широка лъка, България 04.06.2021 - 06.06.2021 3498,80 3498,80 3498,8 Детско-юношеският фолклорен ансамбъл *Розова долина* - Карлово ще вземе участие в Националния фолклорен конкурс *Широка лъка пее, свири и танцува*, организиран от НУФИ *Широка лъка* и Министерството на културата. Младите изпълнители за първи път ще имат възможност да представят своето любителско изкуство в надлокална творческа среда - място за споделяне и усвояване на добри практики, за развитие на изпълнителски и творчески компетентности, осъществяване на културен обмен и социална ангажираност. Хубав проект, който ще подпомогне развитието и израстването на младежки фолклорен състав чрез участието му в национален фолклорен конкурс, организиран от престижни институции в съответната област. Бюджетът е добре обоснован и проектът заслужава подкрепа. Предлага се за финансиране.
MOB144N1-15 Габриела Пламен Евстатиева Куклена театрална критика в движение България 01.04.2021 - 31.08.2021 1123,36 1123,36 1123 Екип от трима театроведи с интерес към кукленото театрално изкуство, които са поканени от 10 куклени театъра в страната да отразят техни спектакли и събития в периода април - август 2021 г. Рецензиите и отзивите, които участниците в проекта подготвят ще бъдат публикувани в сайта на списание КуклАрт - единственото специализирано списание за куклен театър в страната. Целта е да се отрази кукления живот в страната и да се изгради активна връзка между теоретици и практици на кукленото изкуство. Подкрепата на тепърва реализиращи се театроведи от НФК би било едно подпомагане в началото на творческия им път. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмта и дава обещание за широк обхват на достигнатата аудитория. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144N1-16 Михаела Михайлова Котева Участие на Младежки хор "Свобода" в XVII Международен хоров фестивал "Маестро Медникаров" България, к.к. Албена 01.07.2021 - 04.07.2021 6774,16 524,16 524,16 Младежки хор „Свобода“ запознава младите хора с хоровото изкуство и им предоставя възможност да бъдат част от него. Участието в XVII Международен хоров фестивал „Маестро Медникаров“ ще бъде важна стъпка в пътя на израстване и утвърждаване на хоровия състав, чиято дейност е с некомерсиална цел, изцяло насочена върху културното развитие на младите хора. Конкурсният характер на фестивала мотивира певците да развиват своите умения и да постигат все по-високо изпълнителско майсторство. Хоровото изкуство в България в момента има голяма нужда от подкрепа. В случая става въпрос за състав от млади хора с добро художествено ниво и неговото участие в престижен международен младежки фестивал. Бюджетът в исканата от НФК част е напълно реалистичен, добро впечатление прави и голямата част самоучастие или финанситране от други източници. Проектът заслужава подкрепа. Предлага се за финансиране.
MOB144N1-17 Ипостас Еоод ЕООД Гастрол на театралния спектакъл "Сладка смърт" Благоевград, България 20.04.2021 - 30.04.2021 530 530 530 Проектът има за цел да осъществи културен обмен и укрепване на контактите и връзки между драматичния и куклен театър. В допълнение към това, имайки предвид, че спектакълът е изготвен от независими артисти, ще се даде възможност на артистите да бъдат забелязани от по-голяма и алтернативна аудитория. Документите са изрядни и пълни, а бюджетът е реалистичен и коректен.Това би позволило на една независима постановка с млад екип да открие нови публики. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144N1-18 Лора Иванова Кюлафлиева ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ СЕЛО ЗАБЕЛ Забел, Трън 01.05.2021 - 31.05.2021 1500 1000 0 Лятната резиденция в село Забел, Трънско, ще проследи процесите на социалната изолация и влиянието им върху изкуствата. Участие ще вземат професионални зрящи и незрящи актьори, които ще изследват различните модели на поведение в ситуация на социална изолация. Предвиждаме психо-физически тренинги, импровизации, структириране на импровизациите, конструиране на спектакъл и представянето му в читалището Гюрга Пинджурова в Трън и в София. Проектът е неясно разписан и към него лисва талонът на автомобила, който ще бъде използван за пътуванията. Множеството пътувания от Трън до София и обратно в периода на резиденцията са неоправдани. Заложени са разходи за храна, които не могат да бъдат покрити според условията на програмата. Форматът и фокусът на проекта са интересени, но неговият формат остава затворен. Не се предлага за финансиране.
MOB144N1-19 Димитрина Тенева Настева 4хС в действие България 13.05.2021 - 16.05.2021 168,00 168,00 168 Лятната резиденция в село Забел, Трънско, ще проследи процесите на социалната изолация и влиянието им върху изкуствата. Участие ще вземат професионални зрящи и незрящи актьори, които ще изследват различните модели на поведение в ситуация на социална изолация. Предвижда се провеждане на психо-физически тренинги, импровизации, структириране на импровизациите, конструиране на спектакъл и представянето му в читалището Гюрга Пинджурова в Трън и в София Документите са изрядни и пълни, а бюджетът е реалистичен и коректен. Подкрепата ще позволи на Димитрина Настева да участва в лятната резиденция в село Забел на театър “4хС”. Проекрът се предлага за финансиране.
MOB144N1-2 Нина Василева Георгиева-Стамова Участие в Международен фестивал "Фолклорни нюанси" Китен - 2021 България, Китен 18.06.2021 - 20.06.2021 2133,60 2133,60 0 Международен фестивал „Фолклорни нюанси“ 2021г.- среща на формации от България и чужбина – концерти, работни ателиета, срещи, дефилета. Обмен на идеи в областта на изкуството, културата, фолклора и музиката. През 2021г. ще се проведе IV-то издание на фестивала. Участват фолклорни и танцови състави, хорове, клубове, вокални групи, солисти, духови оркестри, мажоретни състави, денс формации, инструментални състави и изпълнители. Кандидатът е поканен за участие в Международния фестивал "Фолклорни нюанси" Китен – 2021. Липсва коректна информация за формата, пространствата и програмата на предвиденото представяне. Липсва информация за важността на проекта с оглед установяването и поддържането на контакти между участниците, както и по отношение на съхраняването и популяризирането на българския фолклор. Изготвените по проекта документи са идентични с тези на други кандидати в програмата. В подобни случаи препоръката е организациите да кандидатстват като неформална група, а не поотделно. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N1-20 Даниела Емилиянова Градинарова Втора локация за Първи международен салон за наивистично изкуство - гр.Велико Търново Велико Търново 19.06.2021 - 12.07.2021 985,32 985,32 200 Първият Салон на наивистичното изкуство ще се проведе през юни 2021 в София.Ще участват 70 визулани артисти от над 20 страни с над 200 творби.Събитието е новост за страната, българската културна общност са длъжници на това непрофесионално изкуство.На втори етап беше създадена възможност за втора локация на събитието след приключване на цикъла в София.Изложбата ще бъде пренесена в изложбени зали Р.Михайлов,като разходите по преместването на творбите и зала се поемат от община В.Търново. Документите са изрядни и пълни. Събитието е интересено, но продължителността на престоя във Велико Търново на Даниела Градинарова като куратор не е оправдана. Исканата сума е прекалено висока, имайки предвид, че това е и втора локация на изложбата, която вече ще се е състояла в София. Предлага се за финансиране с редукция на бюджета.
MOB144N1-21 Танцов център Ла Фамилия Сдружение Участие на Танцов център Ла Фамилия в Парадайз Салса Холидей 2021 България Слънчев Бряг 29.05.2021 - 31.05.2021 308,88 3008,88 0 Осмото издание на Салса фестивала „Парадайз Салса Холидей” 2021 година – град Слънчев Бряг е уникално събитие на територията на Република България и българската черноморска ривиера, което за осма поредна година събира на едно място, не само представители на водещите клубове по салса от страната и Европа, но и най-известните световни салса, бачата и кизомба звезди. Организатор на събитието е танцова школа “Los Pambos” , чрез фирмата си „Лос Памбос Ивент” EOOД. Танцов център "Ла Фамилия" е поканен с 14 души на събитие, в което участието е платено и се изисква също заплащане на нощувки в 4-звезден хотел (следва да се отбележи, че в бюджета е съобразено условието разходите за нощувка да са до 60 лв на човек). Центърът развива много успешна дейност, но конкретното събитие е с комерсиално-разлекателен харектер и не попада сред приоритетите на програмата. Не се предлага за финансова подкрепа.
MOB144N1-22 Народно читалище,,Просвета - 1913" Читалище Извор на нови възможности за развитие на Танцов състав Пчелински извор при Народно читалище Просвета - 1913 България 12.06.2021 - 31.08.2021 3500,00 3492,30 0 Читалище Популяризиране на фолклора и традициите на с. Пчелин.Проектът ни е е важен с оглед установяването и поддържането на контакти между различни фолклорни групи, както и с цел съхраняване и популяризация на българския фолклор. Възможност за развитие за тези 5 години.С много ентусиазъм, незабравими мигове и постигне на успехи! Проектът е за участие на фолклорния състав към читалище "Просвета 1913" на 3 фолклорни фестивала - Кехлибарен грозд (липсва покана), Пролетно хоро и "Фолклорни нюанси - 2021” . Кандидатства се за нощувки и транспорт на 33 човека. Липсва представяне на програма и с какво участниците ще се изявят, липсва ясна мотивация за участието и очакваните резултати от него. Нецялостно изготвен проект. Не се предлага за финансова подкрепа.
MOB144N1-23 Марко Дженев Дженев Арт Резиденция Забел България, Трън 01.04.2021 - 01.05.2021 1340,00 1000,00 0 Лятната резиденция в село Забел, Трънско, ще проследи процесите на социалната изолация и влиянието им върху изкуствата. Участие ще вземат професионални зрящи и незрящи актьори, които ще изследват различните модели на поведение в ситуация на социална изолация. Предвиждаме психо-физически тренинги, импровизации, структириране на импровизациите, конструиране на спектакъл. Неясно разписан проект. От поканата се разбира, че организаторите на творческа резиденция за професионалисти и непрофесионални актьори в с. Забел - Театър-студио 4хС, канят Марко Дженев - актьор, завършил към университетския театър "Алма Алтер", да участва в лабораторен процес, който завършва със спектакъл. Липсва мотивация за избора именно на този участник. Сам по себе си интересен, но неаргументирано представен проект. В бюджета се кандидатства и за храна, което е недопустимо. Не се предлага за подкрепа.
MOB144N1-24 Мария Димитрова Арнаудова Проект Преливане- душевността на емигранта - лабораторно, социална изложба Бургас 05.03.2021 - 06.08.2021 5000 798 798 Проекта е насочен към 16 емигранти и представянето им от художници и илюстратори. Първата част са проведени интервюта, които обрисуват един цветен разказ. Историите ще бъдат изпратени до 16 творци. Те са избрани, заради различните стилове на изразяване. Творбите, ще бъде изградени сензитивно, чрез свободна техника. Кулминацията на проекта е откриването на изложбата, ще се реализира среща между героя на интервюто и твореца. По време на този социален -експеримент ще бъде заснето от оператор. Проектът е за откриване на изложба с творби на 16 творци - професионални и непрофесионални, и покриване на пътни разходи и нощувка на 7 от тях, които не са от Бургас. Подчертава се важността на живото присъствие на художниците, които трябва да занесат творбите си и да се срещнат със своите герои от емигрантската общност. Искрен проект, обещаващ художествена стойност и социален ефект. Предлага се за финанскиране.
MOB144N1-25 Елина Лазарин Иванова Експонат Варна, България 15.05.2021 - 22.05.2021 1794 1794 0 Експонат е колектив от млади артисти насочен в сферата на аудиовизуалните изкуства. Проекта работи с обекти непригодени за галериини пространства като използва потенциала им за творчески инициативи и бъдещото им развитие. Проектът предвижда създаване на творческа интервенция на седем артисти в пространството "Хале 3" във Варна и нейното представяне онлайн. Сам по себе си интересен проект, но с твърде ограничен обхват и много неясно разписан. Липсва по-подробно представяне на участниците в него. Кандидатства се и за разходи за градски транспорт, което е недопустимо. Формален проблем представлява кандидатстването на професионални артисти в модул за непрофесионалисти. Не се предлага за финансиране.
MOB144N1-26 Сдружение "Арт асоциация "Водолей" Сдружение Участие на спектаклите България, Велико Търново 07.05.2021 - 10.05.2021 6589 3500 2400 Гостуване след отправена покана от община Велико Търново и читалище Извор-1783 с. Самоводене за участие в XV фестивал Малкият принц в периода 07.05.2021-10.05.2021г., включващ превоз на 27 деца и подрастващи и 5 лица техническа поддръжка на два курса с два отделни буса; настаняване при хотелски начала на 27 лица за по 1 нощувка и 5 лица за 3 нощувки Проектът отговаря на условията на програмата, следва да се има предвид, че провеждането трябва да се съобрази изцяло с епидемичната обстановка. Дейностите в проекта отговарят на приоритетие на програмата. Има неяснота в офертата за настаняване, затова се предлага подкрепа само за пътните разходи в пълния размер на представената оферта.
MOB144N1-27 Народно читалище "Христо Ботев 1884", гр. Ботевград Читалище Пътуване и участие в XII международен фестивал на инструменталната музика Приятели на България Курортен комплекс Албена, сцената на Кафе Театър 01.07.2021 - 04.07.2021 7752 3500 1752 След получена лична покана за участие от организаторите на XII Международен Фестивал на Инструменталната музика, Общински Духов Оркестър Ботевград към НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград изявява желание да вземе участие. Фестивала е с конкурсен характер. Публиката е от национален и чуждестранен характер. Оркестъра притежава изключително интересен и разнообразен репертоар, който се състой от български и чуждестранни произведения. В проекта става въпрос за състав от професионалисти на щат към читалище (което позволява да участват в групата непрофесионални). Високото художествено ниво е гарантирано на базата на участващите в него, но бюджетът е висок и е разписан не докрай коректно - в частта за раходите по настаняване. Ето защо се предлага се частично финансиране - поемане на сумата за транспортните разходи на базата на подадената оферта (с ДДС), а за разходите по настаняване се предлага да се потърсят други източници на финансиране.
MOB144N1-3 ФОНДАЦИЯ АРКАДИЯ ФЮЖЪН АРТ Фондация "Ромео и Жулиета" на XV ФДЮТТ Малкият принц България, Велико Търново 07.05.2021 - 09.05.2021 2257 2257 2257 Спектакълът «Ромео и Жулиета» от Уилям Шекспир е реализиран от екип от професионалисти с подрастващи на възраст 13-19 г., които обожават театъра. Този спектакъл вече е лауреат от XIII Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка – Лом 2020, като стана носител на 5 награди, сред които • ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА КРЪСТЬО ПИШУРКА; • СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на ОБЩИНА ЛОМ; • НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА на град ЛОМ; Кандидатът е селектиран за участие във фестивала на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц” – Велико Търново, 2021 във втора възрастова група. Спектакълът е лауреат от XIII Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка – Лом 2020. Групата има много богата биография като реализирани проекти, участия във фестивали и получени награди. Форумът е утвърден като място за популяризиране на детско-юношеското театрално творчество и представя възможности както за сценични изяви, така и за участия в творчески срещи и творчески работилници. Документацията към проекта е изрядна. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144N1-4 Народно читалище "Пробуда-1896" Читалище Участие в международен фестивал "Фолклорни нюанси " Китен България Китен 18.06.2021 - 20.06.2021 1876,80 1876,80 0 Межсдународен фестивал Фолклорни нюанси 2021 среща на формации от България и чужбина Танцов състав „Извор” на НЧ Пробуда, с. Горски извор, Димитровград, предвижда участие в Международния фестивал "Фолклорни нюанси" Китен – 2021. Проектът на групата е идентичен с този на танцов клуб „Дива” и фолклорна група „Алма”. Участията им във фестивала съвпадат като сцена, град и час на представяне. Представените документи са идентични. Проектът не се предлагаза финансиране.
MOB144N1-5 НЧ "Христо Ботев-1871" с. Ябълково Читалище Участие в межународен фестивал "Фолклорни нюанси"2021 Китен Китен 18.06.2021 - 20.06.2021 1996,80 1996,80 0 Международен фестивал с участието на групи от България и чужбина. Включва музикални , танцови състави от всички възрастови групи. Кандидатът е поканен за участие в Международния фестивал "Фолклорни нюанси" Китен – 2021. Липсва коректна информация за формата, пространствата и програмата на предвиденото участие на кандидата във форума . Липсва информация за важността на проекта с оглед установяването и поддържането на контакти между участниците, както и по отношение на съхраняването и популяризирането на българския фолклор. Изготвените по проекта документи са идентични с тези на други кандидати в програмата. В подобни случаи препоръката е организациите да кандидатстват като неформална група, а не поотделно.Проектът не се предлагаза финансиране.
MOB144N1-6 Стати Пенев Димитров Непрофисоанални културни организации и артисти Ямбол 01.04.2021 - 31.07.2021 1000,10 1000,00 0 Представяне на пет авторски книги пред аудитория в град Ямбол, среща с читателите и обсъждани на актуални проблеми, повдигнати в романите Пъзелът на сътворението, Светлата памет на Дявола, Целуни магарето, Лястовици по вертикалата и Седем седми. Изнасяне на лекция пред прохождащи автори по художествено писане и тенденции в съвременната българска литература.Примери за новаторство в личното ми творчество. Проектът предвижда гостуване на български писател с пет авторски книги пред публиката в родния му град, среща с читатели, изнасяне на лекции и обсъждане на актуални проблеми. В проектното описание става дума за гостуване единствено на автора, докато в бюджета сумата за транспорт и нощувки е формирана за трима души, което не е обосновано. В бюджета е включена сума като такса за участие в събитието, което не се допуска от програмата. Липсва подписана и датирана покана. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N1-7 Лира Груп ООД Участие на Лира Денс в 15-то и 16-то издание на международен танцов фестивал Вълшебен свят гр.Хасково България, гр.Хасково 11.06.2021 - 13.06.2021 3870,05 1995,00 1995 Участие на танцов състав Лира Денс към Лира Груп ООД в 15-то и 16-то издание на международен танцов фестивал с конкурсен характер Вълшебен свят гр.Хасково в периода 11-13 юни 2021 г. Организатор на фестивала СК Рона гр.Хасково, с подкрепата на Община Хасково. Участницитеще се явят на конкурс в категории - категория деца 9-11 г. и категория младежи 16-22 г. и сеньори 35 г. Ще представят български народни танци от репертоара на танцова школа Лира Денс. Проектното предложение ще даде възможност за предтавяне на танцов състав Лира Денс в 15-то и 16-то издание на Международния танцов фестивал "Вълшебен свят" в град Хасково. Кандидатурата покрива всички изисквания на програмата и е изцяло съобразена с противоепидемичните мерки. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144N1-8 Народно читалище " Христо Ботев - 1884" Читалище МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИ НЮАНСИ - 2021 България , град Слънчев бряг 05.08.2021 - 08.08.2021 2338,80 2338,80 0 Развитие и нова интерпретация на фолклора в съвременните условия на живот. Специални срещи на състави с цел заучаване на нови песни, обмен на идей в областта на музиката и осъществяване на контакти за взаимодействие и комуникации в областта на музикалния фолклор. Проектът предвижда участието на мандолинен състав в международен фолклорен фестивал. Стилът на разписване на проекта за съжаление не е на необходимото ниво - особено в частите "програма за събитието" и "мотивация за участие". Би било добре при следващи кандидатствания да се обърне специално внимание на това и да се подобри с оглед на по-убедително представяне. Не се предлага за подкрепа в настоящата сесия.
MOB144N1-9 Кино-Фото Клуб Бистрица Сдружение Членове на КФК Бистрица присъстват на откриването на 22-рото издание на Националния Годишен Преглед-Конкурс на Фотографското изкуство в България - Фотоакадемика 2021 Пловдив 05.06.2021 - 06.06.2021 3201 3201 300 Конкурса „Фотоакадемика“ е най-стария фотографски конкурс. 2021 г. ще бъде неговото 22-ро издание в гр. Пловдив. Колективът на КФК Бистрица има силното желание да присъства на официалното откриване на изложбата и връчването на наградите. Организаторите на събитието са предвидили много интересна съпътстваща програма включваща среща с член на УС на ФИАП - Световната Организация на Фотографите Артисти. Документите са изрядни и пълни. Събитието е важно за фотографската общност и КФК Бистрица, но разходът е прекалено голям като се вземе предвид, че 42та членове на клуба ще присъстват само на откриващата изложба. Проектът се предлага за частично финансиране. Комисията предлага клубът да изпрати свои наградени и отличили се представители, заедно с ръководителя на клуба, които да представят КФК Бистрица на “Фотоакадемика” 2021г.