МОБИЛНОСТ`21 / СЕСИЯ II / Непрофесионални културни организации и артисти

срок за кандидатстване: 22.06.2021 (15:00) - 15.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия в международни, национални и локални културни форуми.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
MOB144N2-1 Неотъпкана пътека Фондация Трето Издание на Фестивал Неотъпкана Пътека за камерна музика в с. Ковачевица и гр. Гоце Делчев Ковачевица и Гоце Делчев 01.08.2021 - 10.08.2021 17285 5000 3780 С настоящия проект фондация Неотъпкана Пътека кандидатства за частично финансиране на пътни разходи, транспорт на роял и нощувки на музикантите, които ще участват в третото издание на фестивала за камерна музика в с. Ковачевица и гр. Гоце Делчев, който ще се проведе от 1-10 август, 2021 г. Програмите ще включват камерни произведения с акцент върху френската камерна музика и представяне на три премиери от съвременните композитори Добринка Табакова, Аманда Харбърг и Пол Шонфийлд. Проект за подкрепа на част от разходите на фестивал, който постепенно заема своето достойно място в културния календар на България. В бюджета остава обаче неяснота по отношение на съфинансирането - има декларация за подкрепа от банка с дадена точна сума, а за пътните разходи се появява друга, неописана в проекта сума. В този ред на мисли се предлага подкрепа на две от ясно дефинираните бюджетни пера - наем къща и пренос на роял на обща стойност 3780 лв. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
MOB144N2-10 Фондация Помощ на лица с проблеми в развитието Фондация Участие на аутист с изложба от дигитални картини в международен фестивал Седмица на културите в Палермо Италия, Палермо 24.09.2021 - 03.10.2021 5196 5000 3500 Дигиталните рисунки на Иво Атанасов, аутист, са селектирани от комисията на ежегодния международен фестивал Седмица на културите, който ще се проведе за десети път в град Палермо, Италия с тема Мултикултурния Палермо. В неформална обстановка ще бъдат представени чрез керамични товрби и други аутистични личности от България, с цел изграждане на дълготрайно партньорство и приятелски взаимоотношения с общностите в Сицилия.
MOB144N2-11 Сдружение Фолклорен Танцов Ансамбъл “Гайтани„ Сдружение Участие на Сдружение "Гайтани" в национален фолклорен фестивал "Нашенско хоро" в гр. Самоков. България, гр. Самоков 12.11.2021 - 14.11.2021 4774,00 4774,00 0 Чрез настоящия проект ще се осъществи организирано пътуване на Сдружение Гайтани от гр. Шумен до гр. Самоков. Целта на пътуването е участие на 24 любители танцьори и художествен ръководител в международния фолклорен фестивал Нашенско хоро, който ще се проведе на 13.11.2021 г. Любителите-танцьори на сдружението ще имат възможност да представят своето изкуство в надлокална творческа среда, усвояване на добри практики, осъществяване на културен обмен и социална ангажираност. Кандидатурата е с всички необходими документи - покана, мотивационно писмо, оферти за транспорт и нощувки. Но офертата за транспорт е нереално висока - не е посочена базата на формиране на офертата за цена на гориво, километри и разход на гориво. Исканата сума от фонда е висока и без никакво участие от страна на Сдружението. Участието във форума не предполага създаването на устойчиви контакти и награждане на капацитета на ансамбъла. Не се предлага за финансиране.
MOB144N2-12 Веска Кръстева Иванова Участие на ТТ "БелАрт" във Фестивал на любителските театри с международно участие на името на Кръстьо Пишурка Лом- 2021 България, Лом 28.09.2021 - 29.09.2021 337,68 337,68 337 Участие на Театрална трупа БелАрт /7 участници/ с постановката Лудории в съботната вечер от Марсел Митоа, след селекция, във Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка, който ежегодно се провежда в гр.Лом и има конкурсен характер. Проектът е подаден изрядно с всички нужни документи. Бюджетът е реалистичен. Гостуването на любителската театрална трупа "БелАрт" на Фестивала на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка е важно събите за тяхната дейност и участието им ще им помогне да представят работата си пред по-широка публика, както и да се запознаят с дейността на други любителски трупи от България. Предлага се проектът да бъде одобрен за финансиране в пълния размер на поисканата от НФК сума.
MOB144N2-13 Явор Недков Недев Участие на Krekhaus на фестивалите Waves Vienna и Future Echoes Австрия, Виена, Швеция, Норкьопинг 09.09.2021 - 19.09.2021 6067,73 4276,71 4276 Участие на групата Krekhaus във фестивалите Waves Vienna във Виена, Австрия, в периода 9-11 септември 2021 г. и Future Echoes в Норкьопинг, Швеция, в периода 16-18 септември 2021 г. Шоукейс фестивалите като Future Echoes и Live at Heart са популярни платформи в световната музикална индустрия, на която изгряващи музиканти получават шанса да представят изкуството си както пред професионалисти от цял свят, така и пред местната публика. Проектът е разработен и представен коректно и се предлага за финанисране с пълната сума.
MOB144N2-14 Младежки културен център Бургас Друга П.Ф. Участие на хорова школа Милка Стоева във фестивал Мокранчеви дни Неготин, Сърбия 11.09.2021 - 17.09.2021 2900 2900 0 В град Неготин от 11-17.09. 2021г. ще се проведе най-старият музикален фестивал в Сърбия - Мокранчеви дни. 55-тото международно издание на събитието ще предложи на жители и гости на града наситена програма от интересни музикални събития, както и традиционни съпътстващи изложби и фолклорни изпълнения. Хор Милка Стоева към Младежки културен център Бургас е поканен за участие като почетен гост. Той ще има специално място в програмата със самостоятелен концерт при откриването или закриването му. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ. Съгласно вписаните в Регистр Булстат обстоятелства, Организацията не е Юридическо лице, а ПОДЕЛЕНИЕ на Община Бургас
MOB144N2-15 Магдалена Костадинова Ангелова "Студио "Театър и традиции" във Фестивалните дни "Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост - всичцко това, което ни сближава" Р Чехия, Прага 19.09.2021 - 27.09.2021 2957,69 2657,69 2657 Проектът „Студио Театър и традиции във Фестивалните дни Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – всичко това, което ни сближава“, Прага 2021 г. има за цел сплотяване на българската общност в Чехия. Участието ни е по покана на Българската православна община в ЧР. Искаме да запознаем публиката с традиционни български занаяти и обреди от нашия фолклор, да съхраним и в същото време да разпространим българският дух и традиции сред сънародниците ни, които са извън пределите на България. Проектът включва запознаване на ученици в българското училище в Прага с български обичаи и занаяти, включва и фолклорна програма на открито в рамките на фестивала, организиран от Българската православна общност в Чехия. Проектът допринася за разпространението и популяризирането на българските традиции и фолклор сред българската диаспора в Прага и сред местните общности. Той е убедително и коректно представен, с разумен бюджет. Предлага се за финансиране в пълен размер.
MOB144N2-16 Антоанета Колева Колева Участие в международна конференция Rethink/Celebrate на Международния алианс на независимите издатели в Памплона, Испания, XI.2021 Памплона, Испания 22.11.2021 - 27.11.2021 2762,78 2022,00 2022 Участие в Международна конференция в Памплона на Международния алианс на независимите издатели. Темата е Rethink and Celebrate - ПРЕосмисляне и честване – и цели осмисляне на работата на книгоиздатели от цял свят в контекст на постпандемична криза, но и на солидарност, творческо сътрудничество и в подкрепа на библиоразнообразието. Събитието се провежда на 5 години и определя приоритети за следващите 5. Аз съм единствен участник от България и Югоизточна Европа с присъствие в 3 тематични дискусии. Целта на проекта е участие в международна конференция на книгоиздателите и Антоанета Колева се явява единствен представител за България и цяла Югоизточна Европа. Кандидатурата е с всички необходими документи - покана /прикрепена цялата кореспонденция/, мотивация, бюджет и оферти. Има и собствено финансиране. Предлага се за финансиране с пълната искана сума.
MOB144N2-17 Резиденция Белиш Сдружение БАСА - Реалност БЪЛГАРИЯ 11.08.2021 - 25.08.2021 3800 630,50 630 “БАСА - Реалност” е 10-дневна национална асамблея с архитектурна и културна насоченост, организирана от студенти за студенти, която разширява професионалния и културен кръгозор на участниците чрез творчески работилници, лекции, обмен на идеи, знания, съвместни дейности, провокирайки колективността им и функционирането им като общество. Тази година фокус е и активното взаимодействие с местността Белиш и нейния социален, архитектурен и антропологически контекст. “БАСА - Реалност” е 10-дневна национална асамблея с архитектурна и културна насоченост, организирана от студенти за студенти, която разширява професионалния и културен кръгозор на участниците чрез творчески работилници, лекции, обмен на идеи, знания, съвместни дейности. Събитието е чудесна възможност за бъдещи професионалисти в областта на архитектурата да се срещнат за първи път с културата на “ЕАСА”. EАСА (Европейска асамблея на студентите по архитектура) е международно младежко общество, представено от национални студентски групи от всяка участваща страна, което организира ежегодни асамблеи по архитектура, включващи работилници, лекции и социално-културен обмен. Проектът се предлага за финансиране с пълната сума.
MOB144N2-18 Елена Николаева Тодорова IVAxWOMEX Португалия 26.10.2021 - 31.10.2021 4566,05 3816,05 0 Участие в WOMEX 21 Порто, Португалия, 27-31 октомври 2021 г. WOMEX - Worldwide Music Expo - е най-международната музикална среща в света и най-голямата конференция на световната музикална сцена, включваща търговски панаир, разговори, филми и концертни шоута. 7 сцени, около 700 изложбени компании, 100+ лектори, филми, концерт за откриване и церемония по награждаване. Предоставената в проекта информация е прекалено неясна, за да може да се даде обективна оценка. Липсва официално подписан документ от страна на организатора. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N2-19 ПОдЛЕЗНО Фондация проСТРАНСТВАМЕ на Графити фест Бургас 2021 гр. Бургас 27.08.2021 - 13.09.2021 5027,00 5000,00 0 Екипът на проект проСТРАНСТВАМЕ на фондация ПОдЛЕЗНО, гр. София, ще участва в Графити фест Бургас 2021 г. по покана на Община Бургас. Участието е с проект за изрисуване на графити на морска тематика, за да се покаже животът в и край морето. Екипът се състои от дебютанти - ученици и студенти и експерти от фондацията. Целта е да се даде възможност за по-широка изява на младите таланти, които искат да се развиват в областта на изкуството и да се обменят контакти и опит с млади доброволци от Бургас. В предоставените по проект „проСТРАНСТВАМЕ” документи не става ясно дали средствата по програма "Мобилност" са предвидени за екипа, който ще създаде графити на морска тематика като част от Графити фест Бургас 2021 или за организирането на творчески работилници за младежи в рамките на фестивала. Има разминаване между информацията в апликационната форма и тази в поканата от община Бургас. Проектът не се предлага за финансиране
MOB144N2-2 Мила Чавдарова Янева-Табакова Творческа комикс резиденция Куш! Рига, Латвия 01.10.2021 - 31.10.2021 650,00 650,00 650 Куш! е творческа резиденция в Рига, Латвия, която предоставя поле за международен обмен на сцената на съвременния комикс и фотография. Участието в нея се осъществява чрез отворена покана и селекция от международни автори на комикси. В рамките на престоя си, всеки от тях осъществява свой личен проект, който накрая представя пред местна аудитория с професионален и любителски интерес към изкуството на комикса. Проектът е подаден изрядно с всички нужни документи. Бюджетът е реалистичен, съдейки по приложените самолетни билети за датите около плануваното заминаване. Участието на Мила Чавдарова Янева-Табакова в резиденцията „Куш! Комикс резиденция“ ще обогати нея като автор и докторант в НХА и ще бъде възможност за обмен между нея и международни комикс автори, както и с местната публика в Рига. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер.
MOB144N2-20 Сдружение Академия Орфика Сдружение Фестивал Тракийска Мистерия България, Созопол 15.07.2021 - 30.01.2022 5000,00 5000,00 0 Академия Орфика основава фестивал Тракийски Мистерии със съдействие на община Созопол Цели Популяризиране българската любителска култура и изкуство Популяризиране древната ни тракийска култура като основа на европейската култура изкуство Създаване на ежегодна интерактивна културна среда за творческо общуване и изява на млади хора непрофесионалисти от различни общности Обогатяване културния календар на Созопол с липсващ фестивал за древното ни културно наследство като извор на идеи за бъдещето НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ. Заявлението е подадено от лице, което не е вписано в Търговския регистър като представляващ Сдружението.
MOB144N2-21 Нов български университет ВУЗ Участие във Фестивал в куфар, който е част от програмата за празника на Свиленград на 21-23.09.2021г. със студентските спектакли: Добре дошли в България от Здрава Каменова и Гергана Димитрова; Ние врабчетата по Йордан Радичков България - Свиленград 21.09.2021 - 23.09.2021 3733,00 3433,00 0 Участие във „Фестивал в куфар“, който е съпътстваща проява на Национален пленер „Нарисувани усещания” и е част от програмата за празника на Свиленград на 21-23.09.2021г. със студентските спектакли: «Добре дошли в България» от Здрава Каменова и Гергана Димитрова; «Ние врабчетата» по Йордан Радичков Небрежно попълнен проект. Липсва информация за творческия екип на всеки един от пътуващите спектакли, в бюджета са допуснати грешки. Въпреки значението на проекта за популяризирането дейността на НБУ и представянето на неговите студенти, поради непълната документация той не се предлага за финансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB144N2-3 Викентий Иванов Комитски Anthroposonic Фрайбург, Германия 17.09.2021 - 17.11.2021 8000,00 3000,00 0 Изложбата Anthroposonic представя скулптури, обекти, видео и интевенции в пространството на E-Werk, Фрайбург. Фокусът на изложбата е околната среда в условията на влияние от човешките дейности, като индустриализация, изсичане на горите, неправилната употреба на водни ресурси и т.н. и следващите ги промени в климата. Гледната точка развита в проекта е че като следствие на климатичните промени, природата вече не е пасивен фон на човешкото развитие, а активна величина, отговаряща съответно. Интересен проект за самостоятелна изложба във Фрайбург на базирания в Берлин български визуален артист Викентий Комитски, но за съжаление некоректно подаден. Проектът е за категория Професионалисти. Приложение 1 и 2 не са попълнени в изисканите формуляри, липсват оферти за предвидените транспортни разходи. Поради това проектът не се предлага за финансиране.
MOB144N2-4 Сдружение „Хор на медиците Родина“ Сдружение Музика на открито в Шабла България , Шабла 08.08.2021 - 10.08.2021 3524,50 3524,50 3524 Хор на медиците Родина е поканен да участва в 14тото издание на фестивал за старинна музика ,песен и танц Страваганца за първи път. Предвиждаме да изнесем богата програма ,да популяризираме любителското хорово изкуство и да станем част от културния живот на град Шабла.Участието ни е от изключително значение за нас и публиката след продължителния период на спиране на културните мероприятия и дава възможност да стъпим отново на сцена пред многобройна аудитория.Пътуването ще се реализира групово Проект за участие на добре познатия хор на медиците "Родина" в 14-то издание на фестивала "Страваганца". Събитието и участниците предполагат високо художествено ниво, бюджетът е разумен и добре обоснован. Проектът се предлага за финансиране с пълна сума.
MOB144N2-5 Милена Петрова Попова Участие в международен танцов конкурс Movmnt България, Русе 22.10.2021 - 24.10.2021 6020 5000 5000 Международният танцов конкурс Movmnt се провежда в град Русе, България. През октомври 2021 година ще бъде неговото пето издание. Той свързва любители танцьори, хореографи и експерти от световна класа от България, Румъния, Гърция, Италия и др. Целта на организаторите е да дадат поле за изява на талантливи деца и юноши, да създадат атмосфера за обмен на идеи и добри практики и да подкрепят и стимулират любителското танцово изкуство Проектът е за участие на утвърдената детска танцова школа "Мелади" от Варна на амбициозен международен танцов конкурс в Русе по покана на организаторите. Участието в конкурса ще допринесе за мотивацията, развитието и представянето пред широка публика на участниците и е естествена част от дейността на танцовите школи. Бюджетът е за пътни и транспортни разходи на 60 човека, като включва и съфинансиране. Проектът е убедително и коректно представен и се предлага за финансиране с цялата сума.
MOB144N2-6 Георги Евгениев Попов Участие на група 34О Трио на Kamicak Etno Festival в Синж, Хърватска Синж, Хърватска 23.08.2021 - 28.08.2021 1034,00 1034,00 1034 Група 34'О Трио получи покана за участие на международния музикален фестивал Kamičak Ethno Festival , който ще се проведе на 28.08.2021 в Синж, Хърватска. 34‘О Трио ще бъда първата българска група. Пътуването ще се извърши с личен автомобил, в който ще пътуват тримата членове на групата и техните инструмнети. Макар това да е едва четвъртото му издание, фестивалът е оценен и избран от организацията MOST - bridge for Balkan music, като техни партньори у нас са Българска Музикална Асоциация. Проектът касае участие на българска група на музикален фестивал в Хърватска. Това би било първото участие на български музиканти на фестивала. Бюджетът е реалистичен и много добре разчетен. Проектът се предлага за финансиране с пълната сума.
MOB144N2-7 Дона Стелиянова Стоянова Летен курс за барокова музика в Грац Грац, Австрия 02.07.2021 - 10.07.2021 1519 993 633 Летният курс за барокова музика в Грац събира певци и инструменталисти от цял свят под ръководството на най-добрите в областта. Водещ преподавател по пеене е световно признатата барокова певица Емма Къркби. Особеност тук е, че курсът включва практически модул по историческа драма и танц, който въведежда в атмосферата на епохата. Целта курса е да популяризира културата на барока и да поддържа традицията в изпълнението на старинна музика на най-високо професионално ниво. Проектът включва участие в летен курс по барокова музика с цел подобряване на квалификацията в съответната област. Педагогът е доказано име в сферата на барока и със сигурност гарантира постигане на поставените цели. Бюджетът е подробно описан и добре обоснован. Предложението е проектът да се подкрепи в частта, свързана с транспортните разходи (633 лв.), тъй като разходите по настаняване са някак механично и необосновано разделени между самоучастие и искана подкрепа. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
MOB144N2-8 Петя Георгиева Кръстева Вечната красота и съвременни таланти на България и Италия Италия, гр. Палермо 23.09.2021 - 03.10.2021 1880 1880 1800 „Седмица на културите“ е международен фестивал на изкуствата и се провежда в гр.Палермо за десети път. Тема:Мултикултурният Палермо. Цели и приложение: Има за цел да популяризира изкуството във всичките му разновидности, както и увеличаване на посещаемостта на културното наследство на град Палермо от повече туристи, както и от представители на местното население. Събитие, като това, силно акцентира върху мултикултуралистичните нагласи, силно присъстващи в общностите на град Палермо. Проектът е подаден изрядно с всички нужни документи. Бюджетът е реалистичен. Участието на Богомила Людмилова Кръстева и нейната майка и артистичен партньор Петя Георгиева Кръстева в международния фестивал „Седмица на културите“ в Палермо, Италия ще допринесе за нейното развитие като млад, вече многократно награждаван музикант. Предлагам проектът да бъде одобрен за финансиране без сумата поискана за такси между летището в Италия и хотела (80.00 лв.), тъй като няма как да бъде предоставен документ / оферта за стойността на пътуването и този разход не може да бъде одобрен по правилата на програма "Мобилност".Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
MOB144N2-9 Албена Спасова Атанасова Представяне на международната плакатна акция "Буквите на България - азбука на Европа" в гр. Бусан, Южна Корея Република Корея, град Бусан, Сеул 26.10.2021 - 06.11.2021 2533,10 2200 2200 За 1 ноември 2021 г. в град Бусан е планирано откриването на международната плакатна акция „Буквите на България-Азбука на Европа”. Един от най-успешните проекти на Международното триенале се превърна в акцент на културната програма, отбелязваща 30 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Южна Корея и даде тласък на дългосрочната кампания ПЛАКАТИ &БУКВИ. ХАНГЪЛ &КИРИЛИЦА. Проектът е изключително интересен и свързан с имиджовото представяне на Република България и българската писменост в Република Южна Корея. Кандидатурата е направена перфектно и е с всички необходими документи, оферти, бюджет, мотивация. Предлага се за финансиране с пълната искана сума.