МОБИЛНОСТ`21 / СЕСИЯ I / Професионални културни организации и артисти

срок за кандидатстване: 18.02.2021 (11:00) - 11.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

изтегли Условия

Програма за финансиране на разходи на професионални артисти и представители на културатa и изкуствата за участия внационални и локални културни форуми.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
MOB144P1-1 МЕМ Акт ООД СТАТУТ България, София, Пловдив, Габрово, Видин 20.04.2021 - 01.09.2021 2868 2868 0 Танцовият проект СТАТУТ разглежда тялото като проводник на процесите в живота на бежанеца, поставен в ситуация на избор на вариация за жизнения си път под влияние на отхвърлянето на индивида и желанието му за спасение. Движението на тялото отразява личните истории и мисли на няколко бежанци от различни страни, понастоящем пребиваващи в България. Проектът не се предлага за финансиране поради техническо несъответствие с условия на програма „Мобилност“. Писмата за подкрепа, приложени към кандидатурата, не са подписани целево за настоящата програма "Мобилност", модул "Професионални културни организации и артисти", сесия 1, а са за подкрепа по програма „Социално ангажирани изкуства”, което е недопустимо.
MOB144P1-10 Георги Тодоров Попов Гергьовски песенни празници-Елена България, Елена 04.05.2021 - 08.05.2021 1649,00 1649,00 1649 От 5 до 7 май 2021 г. в град Елена ще се проведат Гергьовски Песенни Празници. Празниците целят богатото песенно наследство /фолклорно, църковно и авторско/ на еленския край да бъде съхранено, документирано и популяризирано. Форумът цели и засилване на творческия обмен между професионалисти и любители. Специална покана за участие и подкрепа в осъществяването на целите получиха музикантите от Колегиум ОСАННА. Интересен проект, включващ участието на състав с доказано високо художествено ниво и множество концертни изяви до момента в Гергьовски песенни празници. Бюджетът е реалистичен с оглед на пълноценното участие на вокалния състав във фестивала - откриване, самостоятелен концерт и закриване. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-11 Фондация "Платформата Не" Фондация ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО - DOKUMENTARY FICTION/ТУРНЕ/ градовете Пловдив , Пазарджик и Кърджали/ бЪЛГАРИЯ/ 01.05.2021 - 30.06.2021 2188,98 1188,98 1188,98 Спектакълът ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО - DOKUMENTARY FICTION същетвува вече над 5 години и е направили редица гостувания на театрални сцени в страната, с участие на фестивали и присъдени отличия от международно жури . Основният мотив за разпространяване на този продукт е фактът, че по време на двата локдауна статистиките за подобни прояви са с брой увеличен многократно В настоящият момент екипът твърдо застава зад идеята за продължаване на разпространяването на съответния театрален продукт Документите са изрядни и пълни, а бюджетът е реалистичен и коректен. Проектът се занимава с, и развива дискусията около, важен и наболял проблем, който пандемията само изостри - домашното насилие. Също така, той преодоставя възможност на публики извън столицата да имат по-широк достъп до алтернативни театрални форми. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-12 Сдружение "Атом Театър" Сдружение Летни творчески работилници и ателиета Остави се да Воден България, с. Воден, общ. Болярово 01.05.2021 - 15.08.2021 894,00 894,00 894 Летни творчески работилници и ателиета по пеене, музика, творческо писане, танци и куклен театър в село Воден, общ. Болярово. Идеята е да срещнем деца и младежи от изолирано, крайгранично село с различни видове изкуство като поканим професионалисти, които да работят с тях в летните месеци. Целта е чрез мощните средства на изкуството, децата да преоткрият талантите си, да разкажат собствените си истории, да създадат кукли, да танцуват, пеят и направят представление, което да покажат пред публика. Проектът има важна социална роля за средата, в която се случва. Неговата аудитория са деца и младежи, които са социално изключени и имат затруднен достъп до култура и културни институти. Той също показва голям потенциал за дългосрочно и устойчиво развитие. Поканените млади лектори притежават голям опит в професионалните си сфери. Документите са изрядни и пълни, а бюджетът е реалистичен и коректен. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-13 Общински куклен театър Благоевград Културен институт Участие на Общински куклен театър Благоевград в Международен куклен фестивал "Дни на куклите" Бургас 2021 България, Бургас 01.08.2021 - 07.08.2021 757,80 757,80 757,8 Куклен театър Благоевград кандидатства за финансиране пътуване до Бургас и обратно за участие във фестивала Дни на куклите , в който сме селектирани с две представления .Фестивалът се провежда за първи път през август 2014 г. по повод 60-годишнината на Държавен куклен театър Бургас и е ежегоден. Няма състезателен характер. При селекцията определящ фактор е възможността зрителите да се запознаят с различни системи кукли и съвременни тенденции в развитието на кукления театър. Проектът ясно и аргументирано посочва целта, мотивацията за участие и аудиторията, към която е насочено събитието. Съобразено е с пандемичната обстановка /на открито/ и с възможността да достигне до максимален брой зрителска аудитория. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-14 Фондация Свети Пимен Зографски-Национална художествена академия Фондация Обмен на добри практики между млади творци от НХА и театралния фестивал "Арлекино и Марионета" в Созопол България, гр. Созопол 05.08.2021 - 10.08.2021 3226,20 3176,20 3176,2 МАРИЕТА И МАРИОНЕТА е създател и организатор на ежегодното събитие, с партньор Община Созопол.Третото издание на Межд.фестивал за куклен и площаден театър ще бъде с ВХОД СВОБОДЕН на три открити сцени и по улиците в Стария Созопол.В програмата:ще участва световно известният италиански режисьор КАРЛО БОЗО със спектакъла си „ОТЕЛО-ТРАГИКОМЕДИЯ ДЕЛ АРТЕ“ на френско-италианския театър „РОМАНТИКА“. Проектът цели да въвлече студенти на НХА в изготвянето на сценографски и визуални произведения в рамките на фестивала за куклено и улично изкуство "Арлекино и Марионета" в Созопол. Програмата е интересна и разнообразна, а форматът се вписва в пандемичната обстановка. Работата на студентите в рамките на фестивала ще обогати техните практичеки и създаде възможности създаването на бъдещи професионални контакти. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-15 ФЕРИ АРТ ЕООД ЕООД Театрално лято с Фери Арт - 2021 България 01.04.2021 - 31.08.2021 3607,00 3500,00 0 Театрално лято с Фери Арт - 2021 е проект за участие в локални и национални културни форуми, с премиерни за българската театрална сцена заглавия на съвременни ситуационни комедии. Проектът е насочен към интеракция с аудиторията, разнообразяване на културния календар на локално, местно и национално ниво, насърчаване на достъпа до културни събития, изграждане на нови културни контакти, привличане на нови партньорства, а всички планирани събития гарантират нисък риск от разпространение на COVID-19. Въпреки че програмата от събития и представления е богата, включващи много артисти, проектното предложение не е добре аргументирано. В набора от документи на кандидатурата не е представено нито едно писмено потвърждение за участие от посочените артисти. В тази сесия - на база на подадените предложения, програмата подкрепя приоритетно кандидати с творчески търсения, насочени към профилирани форми и/или аудитории. Естеството на творческия продукт предполага генериране на приход за покриване на разходи за мобилност. В условията на актуалната конкурентна среда и на фона на останалите кандидатури, проектът не получава висока експертна оценка. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144P1-16 Мартина Стефанова Йорданова Там от октомври до октомври и 25.Биенале в Габрово Велико Търново и Габрово 09.04.2021 - 30.08.2021 967,68 967,68 967,68 Там от октомври до октомври е едногодишната програма на ТАМ -В. Търново, която включва и визуални изкуства, чиито ръководител и куратор съм аз. Планирани са резиденстска програма, изложба и представяне на проекта. 25. Биенале на хумора и сатирата в Габрово е едно събитие с история и традиции. В тазгодишното издание ще бъда негов директор, което се случва за първи път. Откриването е на 24 септември и ще продължи до януари 2022. Екип от международни куратори и артисти ще работят заедно с мен. Комисията одобрява исканта сума от Мартина Йорданова за пътни разходи между София - Велико Търново и обратно както и от София до село Баланите и обратно; София - Габрово и обратно в нейното качеството на куратор и ръководител на програмата за визуални изкуства на годишната програма на ТАМ Велико Търново - пространство с история на развитие и подпомагане на съвременното изкуство извън столицата и дейността и като директор на 25. Биенале на хумора и сатирата в Габрово. И в двете си дейности тя активно ще насръчава съвременното изкуство извън столицата и ще участва в международен обмен на практики в рамките на страната. Реалистичен и обоснован бюджет. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-17 Мариет и Марионет ЕООД Домакинство на Международния фестивал за куклен и площаден театър АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА в Созопол-трето издание България, Созопол 01.08.2021 - 12.08.2021 4078,44 3498,18 3498,18 Третото издание на Межд.фестивал за куклен и площаден театър ще бъде с ВХОД СВОБОДЕН на три открити сцени и по улиците в Стария Созопол.В програмата:ще участва световно известният италиански режисьор КАРЛО БОЗО със спектакъла ОТЕЛО-ТРАГИКОМЕДИЯ ДЕЛ АРТЕ на френско-италианския театър РОМАНТИКА ;Държавният Санкт-Петербургски куклен театър „Е.С.Деммени“-Русия,артисти от Бряг на Слоновата кост-Африка,както и 11 български формации.Маестро Бозо ще проведе и уъркшоп по Комедия дел Арте за проф.публики. Фестивалът има позитивно развитие, амбициозна и издържана програма с представления и съпътстващи събития, включващи много участници и публика. Исканата подкрепа е за транспорт и настаняване на българските участници. Много подробна документация. Предлага се за финансиране.
MOB144P1-18 Акордеомания Арт Сдружение II Фестивал Акордеомания 2021 Плевен 01.07.2021 - 04.07.2021 848,40 848,40 848,4 II фестивал Акордеомания 2021 има за цел да стимулира развитието на националните акордеонни школи в страната, като създава условия за изява, популяризиране постиженията на младите български музиканти, развитие на техните заложби и професионално усъвършенстване. Събитието е насочено към учащи, изпълнители, композитори, аранжьори и специалисти по акордеон. Включва международен и национален конкурс, музикална академия, концерти и творчески контакти с утвърдени имена в акордеонното изкуство. Проект, отнасящ се до осигуряване покриването на разходите на членовете на журито във второто издание на фестивала "Акордеомания". Всички те са утвърдени имена в съответната област и освен като жури, ще участват със семинари и концерти на фестивала. Бюджетът е реалистичен и не налага оптимизация, така че проектът може да получи подкрепа във вида, в който е подаден. Предлага се за финансиране.
MOB144P1-19 "Седем" Сдружение Участие в европейските филмови фестивали в Кан, Трансилвания и Сан Себастиан Кан, Клуж, Сан Себастиан 03.05.2021 - 30.09.2021 2542 2178 0 Проектът предвижда участие на филмовите критици Мариана Христова и Нева Мичева в международните кинофестивали в Кан, Трансилвания и Сан Себастиан с цел отразяване на фестивалните събития, на българското участие в тях и на съвременните европейски тенденции в киното за специализирания сайт за кино filmsociety.bg. Проектът не отговаря на условията на сесията, подкрепяща пътувания само в рамките на България. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144P1-2 ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ" Друга П.Ф. "Път през Тракия" България град Бургас 09.07.2021 - 10.07.2021 3576,00 3500,00 3500 Съвместен концерт-спектакъл с Професионален фолклорен ансамбъл Странджа на 9 юли 2021 г. на откритата сцена Летен театър в град Бургас. Целта на съвместната изява е популяризиране пред местнита публика и гостите на града българското професионално ансамблово музикално и танцово изкуство , пресъздаващо фолклора на южна България /Тракия и Странджа/. Този проект е пряко свързан с друг двустранен проект и със сигурност гарантира висока художествена стойност на базата на участниците в него. Проектът не е нов, но е устойчив (ще бъде трети пореден концерт в такъв формат, ако се случи), а бюджетът е реалистичен. Подобен смесен концерт на два от изявените ни фолклорни ансмабли ще бъде без съмнение важно културно събитие за града в лятната му културна програма и затова заслужава подкрепа. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-20 Пощенска кутия за мръсни приказки ЕООД Пощенска кутия за приказки - Лятно турне 2021г България, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Добрич, Варна, Бургас, Царево 15.07.2021 - 01.08.2021 6110,00 3500,00 0 Лятно турне/поредица от събития на литературния проект Пощенска кутия за приказки, което ще се проведе в летните театри на градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Добрич, Варна, Бургас, Царево. В документацията на проекта липсва покана или потвърждение от сцени-домакини - потвърждението е от организатора на турнето. Предвижда се наем на автомобил, без яснота защо това е необходимо и оферта, липсва оферта и за настаняване. По същество проектът не е свързан с приоритетите на програмата. Не се предлага за финансиране.
MOB144P1-21 Милена Стефанова Великова Турне на пътуващо куклено представление Роден под щастлива звезда България-Сунгурларе, Бургас-кв. Черно море, Българово, с.Равнец, Айтос, Брястовец, Казанлък, Плачковци 01.07.2021 - 31.08.2021 1646 1646 1646 Пътуващо куклено музикално представление Роден под щастлива звезда за деца между 5 и 12 години с авторска музика, изпълнена на живо, творчески работилници за децата и съпътстваща спектакъла изложба-фоторазказ. Творческият екип на проекта включва Маргарита Петрова – актриса и драматург, Здравка Кантарева – художник и сценограф, Милена Великова – музикант, композитор и педагог, Сиана Атанасова – музикант, композитор и Спасияна Сергиева – фотограф, документалист. Проектът предвижда групово пътуване със собствен транспорт на 4 човека за представяне на 8 куклени представления с творчески ателиета и фотоизложба в малки населени места. Интересен проект, стреми се да достига и да ангажира по разнообразни начини детска аудитория на сравнително изолирани места. Прецизна документация с приложени потвърждения от всички домакини, скромно бюджетиране. Проектът се предлага за подкрепа с пълната сума.
MOB144P1-3 Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" Културен институт Път през Тракия България, Бургас и Пловдив 01.07.2021 - 31.07.2021 2763,20 2763,20 2763 Събитието е съвместен концерт с Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив под надслов „Път през Тракия“, който ще се организира в края на месец юли в град Пловдив, на открито в летния театър. Съвместният концерт с ФА „Тракия“ е общ проект, който има за цел обмяна на опит между двата професионални ансамбъла и развиване на съвместни инициативи и за в бъдеще, насочени към популяризиране българското професионално ансамблово музикално и танцово изкуство, както и развиване на публики. Проектът не е нов, но на базата на включените в него участници гарантира устойчивост и постигане на висока художествена стойност. Бюджетът е реалистичен. Подобен смесен концерт на два от изявените ни фолклорни ансмабли ще бъде без съмнение важно културно събитие за града в лятната му културна програма и затова заслужава подкрепа.Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-4 Фондация Зад Кадър Фондация Съвременен музей България 15.04.2021 - 31.08.2021 2367 2367 2367 Презентация на инсталация Съвременен музей в поредица от исторически музеи в България. С цел запознаване на музейното общество със съвременни световни методи за експониране. Темата за допълване на музейното преживяване чрез използване на потенциала на новите технологии е актуална и значима за музейните специалисти и музейната публика. Кандидатът има съществен опит в приложението на най-новите технологии: холографско излъчване, добавена реалност, АРР технология, виртуална реалност -360∘ в музейна среда и има за цел да представи своята добра практика в 5 (пет) музея в страната. Бюджетът е реалистичен. Документацията е изрядно подготвена. Проектът е единствен в тази сесия в областта на приложението на новите технологии в музеите. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-5 Калина Анчева Мавродиева-Такова Съвместна изложба на Калина Мавродиева и Юлий Таков в Градска художествена галерия Борис Георгиев - Варна и Градска художествена галерия - Пловдив България, Варна и Пловдив 01.06.2021 - 17.08.2021 2915,34 2915,34 0 В Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна и Градска художествена галерия – Пловдив ще представим съвместната ни изложба Калина Мавродиева и Юлий Таков „Дългото пътешествие“. В изложбата разглеждаме темата за свободата и съзерцанието като акт, който разширява полето на личната свобода. Чрез различния поглед и авторски подход ще представим темата от две различни гледни точки в серия живописни картини и рисунки. Кандидатите са спазили условията на програмата, но не са аргументирали добре значимостта на събитието и с както то е важно за професионалното им утвърждаване и развитие. Не става ясно как изложбата ще разнообрази културния календар на гр. Пловдив и на гр. Варна и какво се предлага, за да се разшири аудиторията на подобни събития. Няма информация за медийното отразяване и обхвата на събитието при търсенето на неговия публичен ефект. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB144P1-6 Общински културен институт Дом на културата "Красно село" Културен институт Творчески обмен на Театър "Сириус" 2021г. гр. Ловеч и гр. Созопол, България 20.05.2021 - 10.08.2021 2733,82 2733,82 2733,82 Проектът предвижда 2 пътувания на Театър Сириус към ОКИ ДК Красно село на 20.05.2021г. до Драматичен театър Ловеч и гостуване на третото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър в гр. Созопол Арлекино и Марионета в периода 05-10.08.2021г. Целта на пътуванията са децентрализация на културния продукт в страната; изграждането на партньорска мрежа, както в страната, така и с международни артисти; осигуряване на достъп до културно съдържание за публиките на двата града. Театър „Сириус“ има изградено добро партньорство със своите домакини от участия и съвместни проекти в предходни години, което предполага задълбочаване на съществуващите културни връзки. Инициативата включва не само участие с представления, но и участия в кръгла маса по теми, свързани със съвременното куклено изкуство и площадния театър; във фестивално шествие и в майсторски клас по Комедия дел арте за професионалисти. Това е възможност за надграждане на компетентностите на кандидата и за неговото професионално развитие. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-7 Сдружение "Лаборатория за изкуство и култура" Сдружение Пътят към Страваганца България , Шабла 30.07.2021 - 16.08.2021 970,81 970,81 970,81 Фестивал Страваганца ще се проведе в гр.Шабла по проект на НФК ORG-142-66 . Той е ежегоден форум , който е имал 13 издания и по традиция се реализира в първите две седмици на месец август, което дава възможност за провеждане на майсторски класове , концертна част и организация на допълнителна съпътстваща програма, подходяща както за местната публика и гостите на община Шабла , така и с цел привличане на таргет групи , интересуващи се от този род изкуства. Проектът предвижда участие на сдружение „Лаборатория за изкуство и култура” в значим форум за старинна музика, песен и танц. Изпълнителите са избрани след селекция. Екипът има активна творческа дейности, репертоарът е подбран прецизно. Кандидатът надгражда представянето си до момента с иновативна програма. Сдружението е партньор в организацията на фестивала, което развива и неговия мениджърски потенциал. Мотивацията и бюджетът са аргументирани и прецизно представени. Проектът се предлага за финансиране.
MOB144P1-9 ПОНТЕС АРТИС Сдружение PONTES ARTIS представя: ГРАФИКА Русе, България 01.04.2021 - 15.04.2021 1556,08 1556,08 1556 PONTES ARTIS представя: ГРАФИКА е съвместен проект на сдружение Понтес Артис и ХГ Русе. Тя е продължение на откритата на 8.10.2019 г. в РИМ София графична изложба, с която бе поставено началото на поредица от срещи с творци от различни сфери. И тримата автори са утвърдени имена в българската графика, с множество участия, награди и номинации в национални и международни изложби, биеналета и триеналета на графиката. В изложбата си дават среща ярки представители на две поколения български графици. Проектното предложение дава гаранция за качествено изпълнение на дейностите. Изложбата е интересна, срещата на публиката с авторите /утвърдени имена/ е важна. Предвидените дейности са съобразени с пандемичната обстановка. предвидените. Осигурена е възможност за допълнително привличане и разширяване на кръга публика, както и медии, сайтове, платформи за комуникация. Проектът се предлага за финансиране.