НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА '22 / НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Награди Национален фонд „Култура“ за ученици от държавните училища по изкуствата и културата за високи постижения в областта на културата и за студенти от висшите учебни заведения по изкуства за високи постижения в областта на изкуството и култура.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
NVP2022-10 Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" Училище НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" България, Бургас 01.07.2022 - 31.12.2022 38000 38000 27377.48 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ Предложените 19 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 27377.48 лева.
NVP2022-11 НУПИ"Проф.Венко Колев" Училище Награди за високи постижения на учащи за 2021 България, Троян 01.07.2022 - 31.12.2022 4000 4000 2881.84 Класиране на 2 и 3 място от Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн - София 2021 Предложените 2 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 2881.84 лева.
NVP2022-12 Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Училище Национална гимназия за сценични и екранни изкуства-гр. Пловдив Пловдив 01.07.2022 - 31.12.2022 20000 20000 14409.2 Награди за високи постижения на ученици от НГСЕИ.- гр. Пловдив. Предложените 10 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 14409.2 лева.
NVP2022-13 Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ВУЗ Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата НМА "Проф. Панчо Владигеров" - София София 15.05.2022 - 29.07.2022 68000 68000 48991.28 Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата на учащи в НМА Проф. Панчо Владигеров - София Предложени са 34 кандидатури. Всички от тях отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 48991.28 лева.
NVP2022-14 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив ВУЗ Академия за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив 08.04.2022 - 11.05.2022 1000000 582000 414984.96 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА Предложени са 291 студента. От тях, 288 отговарят на условията. Трима не отговярат на поставените условия. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 414984.96 лева.
NVP2022-15 НУИ Добри Христов Училище Талантите имат бъдеще Варна 01.07.2022 - 31.12.2022 154000 154000 93659.8 Проект за подкрепа на професионалното развитие на талантливи ученици, които са се представили успешно на конкурси, включени в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. От предложените 77 на условията отговарят 65 ученици. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 93659.8 лева.
NVP2022-16 Национална художествена академия ВУЗ НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА България, София 01.07.2022 - 31.12.2022 120000 120000 83573.36 Награди за високи постижения на учащи Предложени са 59 студенти. 58 от тях отговарят на поставените условия. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 83573.36 лева.
NVP2022-17 НМУ"Л.Пипков" Училище Национално музикално училище София 01.07.2022 - 31.12.2022 112000 112000 61959.56 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ Предложени са 55 ученици. От заявените на условията отговарят общо 43 ученици. На условията не отговарят 12 ученици. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 61959.56 лева.
NVP2022-18 НУИИ "Илия Петров"- гр. София Училище Никол Николаева Нешева България /София 01.08.2022 - 31.08.2022 2000 2000 7204.6 ● Национален младежки конкурс за изящни изкуства , приложни изкуства и дизайн 2021г Предложените 5 ученици отгтоварят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 7204.6 лева.
NVP2022-19 Национално училище за танцово изкуство Училище Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата България/София 01.01.2021 - 31.12.2021 28000 28000 15850.12 Подпомагане в индивидуалното и групово развитие на учениците Предложени са 17 ученици. От тях отговарят на условията 11 души. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 15850.12 лева.
NVP2022-2 Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" Училище Награди за Високи постижения на учениците от НУФИ ,,Филип Кутев Република България ,град Котел 01.06.2022 - 30.12.2022 56000 56000 40345.76 Материална подкрепа на учениците от V до XII клас учещи в Националното Училище за Фолклорни Изкуства Филип Кутев,класирани на Национални и Международни конкурси за подпомагане на на творческото и професионалното им развитие. Всичките 28 предложени ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 40345.76 лева.
NVP2022-20 Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография Училище Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография София 01.07.2022 - 31.12.2022 20000 20000 14409.2 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ Предложените 10 ученици отгтоварят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 14409.2 лева.
NVP2022-21 Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" Училище Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" град София, България 01.07.2022 - 31.12.2022 4000 4000 2881.84 Награди за високи постижения за учаши Предложените 2 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 2881.84 лева.
NVP2022-22 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" ВУЗ НАГРАДИ ЗА НАТФИЗ София 01.07.2022 - 31.12.2022 30000 30000 24495.64 Награди за високи постижения Кандидатури в две категории - лауреати и отличен успех Предложени са 17 студенти. Всички от тях отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 24495.64 лева.
NVP2022-23 НУИ "П. Пипков" Културен институт НУИ "Панайот Пипков" гр. Плевен Българаия, Плевен 01.07.2022 - 31.12.2022 30000 30000 18 732 .04 Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата Предложени са 15 ученици. На условията отговарят 13 от тях. Не отговарят 2 ученици. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 18 732 .04 лв.
NVP2022-24 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА Училище Награди за високи постижения на участници в национални олимпиади от НУККЛИИЕК България, София 01.07.2022 - 31.12.2022 6000 6000 4322.76 Награди за високи постижения на учащи Предложените 3 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 4322.76 лева.
NVP2022-25 НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора Училище НУМСИ СТАРА ЗАГОРА 01.07.2022 - 31.12.2022 6000 6000 10086.44 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ Предложени са 7 ученици. Всички от тях отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 10086.44 лева
NVP2022-26 Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен Училище Подкрепа за талант и успех България, Сливен 01.06.2022 - 30.12.2022 10000 10000 7204.6 С проекта „Подкрепа за талант и успех“ ще успеем да обезпечим финансово и да подкрепим с материали най-изявените ни ученици през 2021 година. Тази подкрепа ще им помогне да се концентрират върху развитие на таланта си и ще бъде стимул както за тях, така и за останалите ученици в училището ни. От предложените ученици 5 отговарят на изискванията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 7204.6 лева.
NVP2022-3 НУИ ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ Училище "Кандидатури на ученици за получаване на награди от НФ "Култура" Русе 01.07.2022 - 31.12.2022 12000 12000 8645.52 Награди за високи постижения на учащи Всички предложени 6 ученици отговарят на поставените условия. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 8645.52 лева.
NVP2022-4 Национална Гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа Културен институт НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА/НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЪТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ТРЯВНА 01.07.2022 - 31.12.2022 1410,00 1410,00 4322.76 Национална Гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа гр.Трявна е държавен културен институт към Министерство на Културата. Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа и дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности Художествена дърворезба, Интериорен дизайн и Иконопис Предложените 3 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 4322.76 лева.
NVP2022-5 Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" Училище Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" София 29.04.2022 - 31.12.2022 2000 2000 20172.88 Стимулиране на ученици с творчески заложби, спечелили национални конкурси в областта на музикалния фолклор Предложените 14 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 20172.88 лева.
NVP2022-6 НУМТИ "Добрин Петков" Училище Награди за ученици от 5 до 12 клас от НУМТИ България, Пловдив 09.05.2022 - 31.12.2022 120000 120000 41786.68 Награди от Национален фонд Култура за учениците от държавните училища по изкуства и култура за високи постижения в областта на изкуството и културата Предложени са 58 ученици. От тях 29 отговарят на условията, а 29 не отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 41786.68 лева.
NVP2022-7 НХГ "Цанко Лавренов" Училище Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" РБългария 20.07.2021 - 11.11.2021 4000,00 4000,00 2881.84 1. Десисилава Димитрова Ангелова - л. на 18.10.2003 г., XII Б клас, специалност Иконопис, класирана на първо място на Национален конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн, София 2.Никола Красимиров Димов - р. на 10.11.2004 г.,XI А клас, специалност Рекламна графика, класиран на III място на Национален конкурс Плакат, Пловдив Предложените 2 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 2881.84 лева.
NVP2022-8 Национална гимназия за приложни изкуства "Св. Лука" Училище НГПИ Свети Лука София София 01.07.2022 - 31.12.2022 42000 42000 30259.32 НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧАЩИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА Предложените 21 ученици отговарят на условията. Проектът се предлага за финансова подкрепа на стойност 30259.32 лева.