ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство 21 / Модул 1: Индивидуални проекти

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 27.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

изтегли Условия

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на индивидуални творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
TI1571-1 Сиана Емилова Чапразова Алиса в страната на чудесата България, Варна 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Танцов спектакъл Алиса в страната на чудесата Проектът е свързан с изготвянето на танцов спектакъл по книгата Алиса в страната на чудесата с участието на професионални танцьори от балет Арна , ученици на школите на Карлос Шоу и любители-танцьори под ръководството на хореографа Сиана Чапразова. Спектакълът е предназначен за участие в танцови фестивали, представяне на големи сцени и включване в културната програма на гр. Варна и при възможност в цялата страна. Проектът е разписан формално. Не дава яснота по какъв начин ще допринесе за творческото развитие на кандидата. Липсват ясно дефинирани целеви аудитории, липсва конкретен план за разпространение. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-10 Десислава Цветанова Маданска Нови ритуали-серия от фукнционални скулптури България, София 24.11.2021 - 31.07.2022 6400 4000 4000 Нови Ритуали представлява серия от функционални скулптури изработени от естествени материали- месинг, дърво и гранит. Всяка една от скулптурите изследва и отделен занаят-металообработка, дърворезба, каменоделие. Заедно, скулптурите образуват пространствена инсталация, където да бъда стимулирани сетивата. Проектът предстои да бъде представен в галерия La bocca della veritа̀ в Брюксел през 2022 с куратор Жан-Франсоа Деклерк. Интересен проект, който надгражда творческия и технически потенциал и умения на автора. Концепцията е подробно разписана и подходът е обмислен и реалистичен, с възможност за развитие. Има ясен фокус за представянето на творбата и интегрирането на публика. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-100 Роман Владимиров Песаров Филми НЕ за България България, София 01.12.2021 - 30.01.2022 4000 4000 4000 Проектът “Филми НЕ за България“ цели създаването на поредица от кинокритични видеоесета с хумористична насоченост, коментиращи чуждестранни филми заснети в България. Проектът ще представи по забавен начин историята на страната ни като световна филмова дестинация, в която обаче България не бива назована, вместо това винаги “играе” ролята на фиктивна източноевропейска страна. Нетрадиционна концепция за представянето на България в международни продукции. Проектът има развит план за разпространение и потенциал да достигне до по-широка аудитория. Възможно е да бъде развит и надграден в бъдеща. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-101 Евелин Георгиев Добрев Движения към себе си България 01.03.2022 - 16.03.2022 4000 4000 0 Фотографска изложба на 24 черно бели кадъра, заснети в Азия и Европа през последните 3 години. Техниката на фотографиите е урбанистичен стрийт с подчертан минималистичен и контрастен момент. Идеята е изложбата да бъде представена в София в галерия на СБХ през месец Март 2022г. Непълноти в описанието на проекта, липсва информация за естеството на визуалния материал, няма потвърждение от галерията на СБХ, ""Шипка""6 , че такава изложба е планирана. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-102 Аглика Стилиянова Московска Обичам да слушам приказки София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Да се създаде аудиоприказка от деца за деца. Изпълнителите да бъдат желаещи деца, мои настоящи или бивши ученици, на които преподавам актьорско майсторство. Ще репетирам с децата дистанционно или присъствено. Ще запишем приказкатата в като звук, монтираме и обработим. При избора на на текст приоритет ще бъдат български автор и текст в рима. Проектът не предлага намерение за развитие или надграждане на творческия потенциал на кандидата, което е и приоритет на програмата. Планът за разпространение е пожелателен и недоразвит в детайли. Липсва информация за устойчивост на проекта.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-103 Иван Анастасов Мудов Двойно лице София 30.11.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Двойно лице е скулптурна инсталация в галерия Структура. Дървена конструкция, която разделя зала на две симетрични части, а зрителят първоначално вижда един пластичен обект. Преминавайки от другата страна, пред него се разкрива второто лице на работата. Скулптурата въздейства самостоятелно, но се превръща едновременно и в изложбено пространство. Проектът включва гост художникът Пуша Петров – Румъния. Нейните работи ще бъдат инкорпорирани в инсталацията, представлявайки второто й лице. Убедителен проект на автор с опит. Издържана концепция, ясни цели и стратегия за разпространение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-104 Елена Жорова Петрова "Честита Коледа, приятелю" е проект за късометражен филм, за спасението на един обикновен човек хванат в капана на собствениете си избори, рутината в семейството, липсата на смисъл и усещането за ненужност. София 05.03.2022 - 31.03.2022 4000 4000 0 „ Честита Коледа, приятелю“ е късометражен филм, който ще се опита да изследва празнините и раните в човешката природа, но без да сипва сол или размахва пръст. Историята разказва за мъж решил да се самоубие навръх Коледа, обезверен от живота си. Два необикновено изглеждащи ангела са изпратени на земята да спасяват животи. Битка между доброто и злото, живота и смъртта, любов и омраза. Вечни теми, които никога няма да загубят своята значимост, докато има човешки същества. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-105 Илиян Стефанов Марков Дърво без корен България, София 25.10.2021 - 15.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проект за моно-спектакъл по текстове на Николай Хайтов, който ще се представя пред публика в София и страната.Спектакълът изследва теми от живота, бита и културата на българското село, както и приемствеността между поколенията. Проектът покрива обхвата на програмата и отговаря на условията за финансиране, Кандидатът е заложил отчетлив образователен елемент в разписаната идейна концепция. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-106 Мира Мохсен Али "Анатомия на пространството"- Арк част II Пловдив 05.04.2022 - 05.06.2022 4000 4000 0 Анатомия на пространството-Арки част втора Проекта има за цел да надгради и реализира първа екпериментална част-Анатомия на пространството в събитие на живо. Цел на новия проект е да продължи да разнищва взаимодействието между различните изкуства и значението на специфичните пространства,в които те са поставени,като част втора ангажира млади бъдещи артисти в проекта. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът е насложен върху документа. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-107 Мария Михайлова Башева Декоративно-приложни инициативи България, Габрово 15.12.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Творческата концепция на проекта се базира на иновативно представяне на визуалното изкуство чрез съчетаване на декоративно-приложни техники по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин в поредица от творчески ателиета. Ателиетата ще бъдат представени пред широката общественост, с акцент към младите хора. Ще бъдат използвани нови приложни техники от строителни материали – като гипс, шпакловка, грунд, боя, лак и др., чрез които ще покажа, че за изкуството няма граници. Иновативно представяне на визуалните изкуства чрез творчески ателиета, предвиждащи работа с нетрадиционни строителни материали. Проектът е насочен към ученици в гр.Габрово и съдържа необходимите писма за партньорство и подкрепа. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-108 Константин Кръстев Златев Традиционна Анагама Пещ с. Джумриите, общ. Габрово 15.04.2022 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Построяване на традиционна Анагама пещ подходяща за крупни керамична скулптура и керамика с разнообразен визуален ефект. Използването на дърво за гориво произвежда топлина до 1400°C, но също така произвежда летлива пепел и летливи соли. По време на изпичането, сложното взаимодействие между пламъка, пепелта и минералите на глиненото тяло образува естествена пепелна глазура. Тази глазура може да показва големи вариации на цвят, текстура и дебелина, вариращи от гладка и лъскава до грапава и остра. Отлично разработен и съдържателен проект. Съобразен е с всички изисквания на програмата. Ясни цели, потенциал и устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-109 Стефан Денолюбов Николов Невидими величини София 01.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Създаване на културен продукт в областта на визуалното изкуство с название „Невидими величини”. Реализиране на оригинално авторско произведение в стилистиката на художествената фикция, ползващо принципите на театралното изкуство и включващо многообразие от жанрове и естетически подходи. Проектът цели създаване на оригинална форма и съдържание и утвърждаване на нов ракурс към интерпретацията на събития и личности, символно натоварени и провокиращи. Оригинално авторско произведение в областта на театъра, третиращо личността на фикционалния образ Марко Тотев. Съдържанието третира актуални социално- политически проблеми, както и факти от историята на България. Предвижда се надграждане в професионалното развитие на кандидата. Проектът има потенциал за устойчивост и достигане до широки аудитории. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-11 Галина Йотова Василева Буквите са красиви гр. Бяла, Варненско 16.05.2022 - 20.05.2022 4000 4000 4000 „Буквите са красиви!“ е проект, който тръгва от историята на първия български печатар Яков Крайков, работил във Венеция през 16 век, но съчетава традицията с модерна и оригинална техника на печат, приложима в усвояването на знания и специфични умения на малки и по-големи. „Буквите са красиви!“ се осъществява под формата на интерактивни акции – работилница по печат, която е насочена изцяло към деца в начален курс на обучение, подрастващи и учащи в гимназиален клас. Разпространение на вече готов и подкрепян продукт с добра мотивация, ясни цели и фокусирана публика. Писмо за подкрепа от институция домакин на ателиетата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-110 Еслица Петрова Попова Тук и Там. Термометър на социалната държава България, Русе 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Експозиция събира в едно пространство гигантски маслени платна, анимация, поезия и рисунки. Къде сме всъщност? Какво обуславя присъствието ни? Физическото бъдене някъде по глобуса или в космоса? Мисловното присъствие някъде? Мисленето на другите за нас? Физическата реалност на балканския мрак и мисловното присъствие в шарения карибски свят са състоянията - база за изложбата. Проектът се явява своеобразен термометър на социалната държава: България, Карибите, Държавата на Твореца. Завършен и добре аргументиран проект за цикъл картини - част от самостоятелна изложба, формираща етап от творческото развитие на авторката. Има осигурено експозиционно пространство, което хармонира с темата на проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-111 Станислав Златков Чакъров Добавена реалност и изкуство Бургас 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът предвижда изследване на възможностите за използване на Добавена реалност в изкуството и създаване на интердисциплинарен артистичен продукт. Резултатите от проекта ще бъдат представени с презентация-демонстрация пред публика. Ще бъде заснет и видео клип, представящ продукта и изледването по проекта. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има потенциал да изпълни заложените дейности. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-112 Дора Колева Куршумова ПРЕТВОРЕНА ОРНАМЕНТИКА ОТ УКРАСАТА НА ТРАДИЦИОННАТА НОСИЯ В СЛИВЕНСКИЯ КРАЙ България, гр. Сливен 01.11.2021 - 31.07.2022 4850 4000 4000 Създаване на експозиция от картини в техника „батик” и акрилни бои.Представяне нова визия на орнаментите от украсата на носиите от Сливенския край .Считам, че традициите и знанието за тях, са важни за запазване на етнографските ценности.Ще бъде създаден албум за оцветяване и арт занимания за деца.Изготвяне съпътстваща мултимедия.Организиране на виртуална изложба, изложби на открито и в галерия и Националния музей на текстилната индустрия, на който ще даря картините в края на Проекта. Проектът има значение за опазване на нематериалното културно наследство като знания и умения в региона на Сливен. В допълнение предвидените дейности имат и образователен характер.Проектът се препоръчва за финансова подкрепа.
TI1571-113 Огнян Петров Камишев НАРА България, Кърджали 01.11.2021 - 30.05.2022 4000 4000 4000 Проектът планира създаване на танцов спектакъл „НАРА”, който интерпретира темата за любовта, верността и приятелството. В основата на спектакъла е библейският сюжет за ябълката, която бог дава на хората /в нашия случай ябълката е нар/. Действието включва 6 картини. Някои от тях са хумористични, други – драматични. Основната идея на спектакъла е да покаже какво се случва с хората, когато любовта си отиде. Музиката е на композиторите: Пучини, Берлиоз, Менделсон, Моцарт. В проекта е заложено създаването на нов танцов спектакъл с интересна тематика. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-114 Никола Владиславов Стоянов РЕ:ПРОЦЕС България, Варна 05.05.2022 - 27.05.2022 4000 4000 4000 РЕ:ПРОЦЕС си поставя за цел да представи фотографии на обекти от всекидневното урбанистичното пространство. В процесите на изграждане и разпадане се откриват белези върху градската повърхност, своеобразна език, чрез който се формират модалности на явяване. Лесни за откриване, но трудни за вникване, табелите, решетките, висящите кабели ще са нашият вход в забравения архив на градската тъкан. Дигиталната мрежа на РЕ:ПРОЦЕС чертае маршрут между празните пространства, които фотографското заема. Проектът изследва градската тъкън със средствата на фотографията, като форма за документиране и изследване на отношението между обект и контекст. Проектът има ясни цели. Не много добра стратегия за привличане на публика. Липсва писмо за подкрепа от галерията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-115 Румян Минчев Влашев Традиции с бъдеще онлайн 01.12.2021 - 15.07.2022 4000 4000 0 Настоящото проектно предложение представя една по-различна и непозната страна на творчеството, съчетава модерното и традициите, новото и изпитаното във времето, експерименталното и класическото. В рамките на проекта творецът ще покаже как двете му големи страсти – родолюбието му и любовта към българската култура от една страна и интересът му към иновативни и модерни похвати в творчеството - се срещат, за да предложат един различен прочит на българската традиция и култура. Проектното предложение не попада в обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-116 Калин Христов Минков Първа самостоятелна изложба на дигитално рисувани портрети, и илщстрации на Калин Минков бар Наклона 15.06.2022 - 25.06.2022 4000 4000 0 Изложбата съвместява дигитални портрети и илюстрации отпечатани на физически носител, даващи възможността на гледащият ги да им отдели реално време, неприсъщо за зрителите в социалните медии и виртуалното пространство. Освен изложените произведения, изложбата ще дава възможност на зрителя да навлезне в света на дигиталния профил, който стои зад всичко това, посредством диапозитиви и проектор. Това ще даде възможност на всеки да бъде куратор на престоя си в изложбеното пространство. Дебютна самостоятелна изложба на млад автор. Проектът не е ясно разписан и липсва аргументация относно значението на изпълнението на изложбата за творческото развитие на кандидата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-117 Йордан Славейков Тодоров Ембриони София 01.05.2022 - 10.07.2022 4000 4000 4000 “Ембриони” е документално-образователен текст за театър в развитие. Причина за създаванто му е статистическа информация, която в последните няколко години е една и съща: “България е на първо място в ЕС по брой на аборти на глава от населението”. Основната част на текста се състои от нередактирани изповеди на жени, направили аборт.Това са жени от различни социални, възрастови и етнически групи. В тях фигурират мотивите, довели жените до това крайно решение. Кандидатът е с богато творческо портфолио и активен в културния живот. Проектът има потенциал да надгради и развие капацитета на кандидата в качеството му на автор и режисьор. Представен е план за разпространение в социалните медии. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-118 Драгомир Димитров Драганов Виртуален музей на българското цирково изкуство София 01.12.2021 - 31.12.2021 4500,00 4000,00 4000 Виртуален музей на българското цирково изкуство е проект, който представлява онлайн сбирка от изображения, свързани с историята и развитието на българския цирк от началото на 20 в. Той е в процес на непрекъснато обновяване. И се увеличава с афиши, програми, снимки, негативи и документи. Проектът предвижда да архивира и реставрира голям обем архивни единици, да предплати хостинга за уебсайта и да ревитализира и освежи единствената подобна колекция у нас. Проектът не предвижда платен достъп. Смислен и убедително защитен проект за виртуален музей, базиран на уникалната по своя мащаб и характер лична сбирка на кандидата. Българската културна среда е длъжник на цирковото ни изкуство и настоящият проект има приносно значение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-119 Андрей Доротеев Гетов БАЛКОНИАДА София 01.12.2021 - 30.06.2022 5000 4000 0 Както подсказва самото работно заглавие, в основата на проекта стои кинематографичният интерес към балконното пространство в неговото най-широко многообразие. Следвайки амбициозния план да представи една пъстра палитра от разнолики балкони, населили въздушната територия на град София, проектът би оформил един своеобразен социално-поетичен филмов архив на архитектурното богатство на столицата. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-12 Кристине Георгиева Декова Балетна школа "Жизел" България, Мизия 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Желанието ми е да създам балетна школа. В гр. Мизия има сграда, която в момента не се използва и една от залите в нея и изключително подходяща за танцово изкуство. Има много дечица, които имат желанието да се занимават с балет, но нямам необходимите ресурси. Очакваните ми резултати са сбъдване на мечтите на дечицата, както и моето лично удовлетворение. Класическия балет, освен като изкуство, то създава в подрастващите и изключителна дисциплинираност, отговорност, търпение и богата култура. Проектът предвижда стартиране на малка балетна школа в гр.Мизия. Има нужда от подобни инициативи в малките населени места. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-120 Любомир Евгениев Ковачев Времето е в мен София 15.12.2021 - 15.03.2022 4000,00 4000,00 4000 Времето е в мен е проект, който представлява мини аудио книга по басните на Лафонтен, записани на български и френски езици. Проектът предвижда като дейност записване на глас в студио, пост продукция и разпространение По същество кандидатът предлага реализация на проект с фокус представяне на аудиозаписи на басните на Лафонтен с чуждоезиков превод. Проектът има добавена стойност и потенциал за надграждане. Препоръчва се да бъде разработен по-детайлен план за разпространение на готовия творчески продукт. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-121 Росица Стефанова Караджова Отвъд стената София, България 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда изиграването на не по-малко от десет представления на спектакъла за глухи и чуващи деца „Отвъд стената” на живо, в театралната зала на ОКИ „Дом на културата „Красно село” при спазване на всички противоепидемични мерки.Представлението е едно театрално приключение за глухи и чуващи деца. Главната му цел е то да бъде еднакво вълнуващо и разбираемо за двата типа аудитории, така че малките зрители да могат заедно да споделят емоциите не само в салона, но извън него. Проектът работи със специфични групи - глухи и чуващи деца, като предвижда изиграването на специално подготвен за целевите групи спектакъл. Приложени са писма за подкрепа от партньорски организации. Проектът има висок потенциал да достигне до целевите си групи и да изгради у тях вкус към изкуството. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-122 Йоана Захариева Захариева Тук ли си България 04.01.2000 - 02.02.2021 4000 4000 4000 Моноспектакъл по текст на Радослав Гизгинджиев , музика, адаптация и сценично оформление Йоана Захариева По същество проектът е за разпространение на готов спектакъл и формално отговаря на условията на програмата. Кандидиатът представя богата творческа биография и предлага план за надграждане. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-123 Виргиния Славейкова Захариева-Казарина За балета с любов България, Велико Търново 03.01.2022 - 30.06.2022 9000,00 4000,00 4000 Проекта За балета с любов се състои в изучаване на основи в класическия балет, подготвяне и реализиране на балетен спектакъл. Режисираната концертната програма, ще бъде изпълнена от възпитаници на танцова школа Virginia Ballet, Велико Търново. Проекта ще се състои от три части и ще се провежда присъствено и онлайн. Първата част на проекта ще бъде от учебни срещи. Във втората част децата ще имат възможност да разучат балетни вариации. Третата част - представяне на вариациите на сцена. Кандидат с доказан капацитет, проект с потенциал за развитие, има нужда от по- сериозен план за разпространение и популяризиране. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-124 Любомир Иванов Колаксъзов Дрипавият крал Перуджа, Италия 24.01.2022 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Създаване и разпространение на куклено представление за възрастни Дрипавият крал в Италия и България на два езика, представено от професионални артисти и любители в театралното изкуство. Проектът е обмен на опит и изграждане на международни контакти с артисти и аудитории от Италия и България в сферата на кукленото изкуство. Кандидатът е с доказана, активна творческа биография. Проектът представя подробен и конкретен план за изпълнение и разпространение. Приложените материали са убедителни и доказват капацитета на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-125 Николай Красимров Станоев Ники говори за ИнфлуенЦата ! коледен стендъп комеди спешъл България , София 01.11.2021 - 12.12.2021 5000 4000 0 Ники говори за ИнфлуенЦата! Коледен стендъп комеди спешъл ще бъде направено екслузивно и само веднъж. В основата си стендъп комедията е вид комедиен моноспектакъл, но от името на артиста/комедианта. Всичко, което се разказва и се случва на сцената са лични преживявания или разсъждения по дадени теми. В шоуто има основна история, интерактивни моменти, музика и танци. В този комедиен спектакъл ще направя забавно обобщение на изминалата година и съпоставка между инфлуенцата и инфлуенсърите. Кандидатът е активен участник в културния сектор и по-специално в жанра, в който представя своя проект - стенд-ъп комеди. Проектът е с интересна зявка, но липсва конкретна информация за начина, по който реализацията ще допринесе за творческото развитие на кандидата. Липсват и документи, удостоверяващи заявено партньорство. Проектът не се препоръчва за финансиране.
TI1571-126 Полина Петкова Герасимова Всеки носи сянка София 11.03.2022 - 13.03.2022 6000 4000 4000 Аудио-Визуален, интерактивен проект, чрез който участника ще види как сянката му се отделя от него. Бял цилиндър с височина и диаметър 2м ще е поставен в центъра на галерийно пространство. Участниците са или в цилиндъра или се движат в пространството отвън и виждат как сянката им се отделя и обикаля наоколо. Сянката е символ, който занимава съзнанието на философи, писатели, художници вече стотици години. Карл Юнг го въвежда и вярва, че Няма светлина без сянка и сянката е центъра на творчеството. Един от малкото интерактивни визуални проекти. Ефектна инсталацията, изградена така, че участника ще види как сянката му се отделя от него, обикаля пространството наоколо и колкото по близо иска да иде до нея, тя става по-голяма. Проектът цели да представи едно все още не добре познато изкуство тук - digital art, светлина и projection mapping. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-127 Стефан Антониев Щерев От другата страна София 01.12.2021 - 15.01.2022 4000,00 4000,10 4000 От другата страна е проект, който представлява серия от записани разговори с артисти, свързани и работещи в театъра от различна перспектива, от драматургия, актьорско майсторство, сценография, музика, хореография и др. чрез създаването на мини подкаст сериа. Кандидатът е безспорен активен участник в културния сектор. Проектът, който представя има за цел да популяризира театъра и бележити театрални творци в съществуваща и набираща популярност подкаст рубрика. По същество идеята ще надгради потенциала на досегашните издания на рубриката. Проектът е реалистичен и изпълним. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-128 Кунка Денкова Бакалова "Битие без празници" България 01.11.2021 - 31.07.2022 5000 4000 0 Проектът за живописна изложба се стреми да разгледа новосъздадените проблеми в съвременното ни битие провокирани от пандемичната обстановка обхванала целия свят. На всички вече е ясно, че свободата на движение и общуване, която сме имали преди появата на корона вируса е загубена. Това провокира в мен дълбоки размисли и емоции, като ме подтикна да работя по темата изразявайки позицията си като художник. Неубедителна концепция и цели. Няма партньорски писма от галерии. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-129 Сандра Руменова Стойчева Разказът на бятъра София 01.01.2022 - 29.06.2022 6400 4000 4000 Скулптури от желязо и камък. Абстрактни форми, построени на принципа на духови инструменти. Изнесени на открито и ветровито място за да може вятъра да засвири своята история чрез тях. Интересна и добре обоснована концепция. проектът съчетава изящно изкуство със звуков дизайн, приложни изкуства и сценография. Липсва информация къде ще се позиционират скулптурите и техният брой. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-13 Ния Иванова Пушкарова Художествени изследвания на тема: Нова култура София, България 30.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 В настоящия проект ще фокусирам и изследвам взаимовръзките на тема Нова култура- включвайки интервюта и лични срещи с дейни културни оператори жени, психотерапевти от България и чужбина - онлайн, относно адаптирани процеси и такива в развитие на нови взаимивръзки в съвременната култура базирани на преживявания, вследствие пандемия и изолация. Ще представя художествен продукт - късометражен филм и изложба с картини живопис и инсталации като резултат в столична галерия/пространство и онлайн. Проектът стъпва върху дългогодишната успешна практика на кандидата при обмена на идеи и артисти в сферата на съвременните визуални форми. Изследването регистрира взаимовръзките на тема Нова култура, включва интервюта и лични срещи с дейни културни оператори, психотерапевти и активистки, изследвайки трансформациите в културните процеси в периода на пандемия и изолация. Резултатите са изложба и видео инсталация.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-130 Йоана Димитрова Петрова Вовйдата от Врачанско България, Враца 29.11.2021 - 29.07.2022 4000 4000 0 Фотографска изложба, която разказва историята за живота и дейността на Никола Войводов – първият наш радетел за свобода, който е използвал кораб за революционна акция. Към всяка от снимките ще се запише и кратък звуков файл с най-важните моменти около този момент. Смислен проект, който цели да съхрани спомена за забравен български герой от Враца. Проектното предложение не съответства в пълна степен с квалификацията и опита на кандидата. Потенциалът за устойчивост е ограничен. Липсват конкретно дефинирани целеви групи и методи за достигането им. Планът за популяризация е повърхностен. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-131 Даниел Милков Драганов Илюстрации за книга с игри: Приказни загадки България, София 15.11.2021 - 30.04.2022 4000,00 4000,00 0 Шест на брой илюстрации и корица за книга с игри Приказни загадки, които ще са вдъхновени от различни народни приказки. Илюстрациите ще изобразяват герои и места от приказките, като ще се проследява историята чрез различни игри, пъзели, лабиринти, решаване на главоблъсканици и търсене на скрити предмети. Всяка една ще е разположена на две страници A4, с детайлни изображения на героите и околната среда. Планира се книгата да е с двустранно отваряне и с цветни панорамни рисунки. Творческата концепция на проекта не впечатлява с оригиналност и иновативност. Представянето на проекта не убеждава във възможностите за творческо развитие на кандидата. Подобна продукция е изобилно налична на книжния пазар в момента, а конкретния проект не предлага отличаващи се елементи. Липсват потвърждения от партньорски организации. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-132 Петя Колева Иванова Dance Criminals София 01.12.2021 - 15.07.2022 4000 4000 0 Група младежи танцуващи кей поп репетират в открити пространства. При тях често се спират туристи и случайни минувачи, които се възхищават на заниманията им. Същевременно, недоволни граждани изпращат полиция, въпреки че младежите не нарушават обществения ред. Танцуващите на обществени места развиват уличното изкуство и допринасят за духа на града. Важно е те да бъдат подкрепяни, а не третирани като нарушители. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-133 Александра Любомирова Станишева Траурът, начин на употреба София, България 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Четири лични истории разказват за траура като индивидулално преживяване в съвременното пост общество. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-134 Иван Валентинов Маджаров БАЛЕРИНАТА България, Търговище 25.10.2021 - 29.07.2022 4000 4000 0 Проектното предложение „Балерината“ ще включи в себе си създаването и представянето на две живописни платна, посветени на танцовото изкуство и по-конкретно - на балета. Картините ще бъдат изпълнени в класическа маслена техника със размери 60 x 60 см. и 55 x 46 см. Сюжетът на двете картини ще представя една и съща балерина пред огледалото, но отраженията ще са различни. Недостатъчно разработен проект, с ограничен обхват и скромна творческа концепция. Създаването на две платна не отговаря на амбицията на програмата. Липсват конкретно идентифицирани целеви групи, планът за разпространение е повърхностен. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-135 Елена Михайлова Стойчева Училище не се продава България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 В обезлюдяло село общинският съвет иска да продаде ценната училищна сграда. За да спаси училището младо семейство събира съмишленици. На разгорещено събрание те постигат успех - продажбата е отменена. Но се сблъскват с трудностите на дълъг процес, в който трябва да намерят средства и решения за възстановяване на сградата и живота в нея. Филмът цели да подтикне обществена дискусия за съдбата на селските училища и да помогне за тяхното опазване. Недопустим проект, макар третиращ важна тема. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-136 МАЛИН СЛАВЧЕВ МАРИНОВ "МЕЧЕШКА СВАТБА" Видин 12.02.2022 - 15.06.2022 4000 4000 4000 „Мечешка сватба” е проект за куклен театър – моноспектакъл на Малин Маринов - жив план и кукли, с епизодичното участие на две деца на 10 и 12 години; момиче и момче, които са част от студиото за кино и театър към НЧ „Цвят 1870”- гр.Видин. Разработката на сюжета, както и самите герои в пиесата са оригинални, макар да има взаимствани мотиви от приказката „Умник Гюро с умници другари” от Елин Пелин. Звуковата среда - музикални мотиви и звук-ефекти на спектакъла ще се изгражда на живо. Кандидатът е реализирал подобен проект при предишна сесия на НФ ,,Култура". Формално отговаря на условията на програмата. Проектът има важно културно значение за изолиран регион като Северозапада. Приложено е писмо за подкрепа от местно читалище. Спектакълът има потенциал да възпитава и образова детската аудитория във Видин. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-137 Десислава Васкова Петкова Картинна изложба - Нюанси на светлината Бълария, София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Създаване на колекция картини и организиране на изложба. Колекцията ще отразява творческите търсения на авторката към съвременна визия и материали. Темата ще развива абстрактна стилистика, отразяваща нюансите на светлината. Ще са използвани нестандартни материали, създаващи сюрреализъм, отразяващ светлината и преливането на цветове и форми. Изложбата ще бъде реализирана в галерия Ателие Вдъхновения, която постави началото си благодарение на програма Творчески инициативи 2020 на НФК. Проектът е заложил изложба на кандидата в собсвтено пространство. Приложените докуемтни не дават ясна представа за качеството на очаквания краен резултат. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-138 Ганчо Йорданов Ганчев Съвременното среща класиката България, Велико Търново 01.12.2021 - 17.06.2022 4600 4000 4000 Изложба на съвременна живопис в двора на Регионален археологичен музей Велико Търново, под съпровода да класически концерт. Проект за самостоятелна изложба на млад и активен автор, замислена специално за пространството на археологическия музей във Велико Търново като комплексен културен проект, съчетаващ различни изкуства. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-139 Десислава Георгиева Михайлова проект за разпространение на нов спектакъл "СЪВЪРШЕНАТА - ПРЕПОДОБНА СТОЙНА" Търговище, Плевен, Русе, Ловеч, Габрово, В. Търново, Бургас 16.11.2021 - 31.05.2022 4000 4000 4000 Постановката СЪВЪРШЕНАТА - ПРЕПОДОБНА СТОЙНА е създадена по едноименния роман на прекрасната българска писателка Неда Антонова. Новият спектакъл в театралното пространство представя на публиката една изключителна българка, посветила живота си в служба на хората. Наречена приживе Светица, днес разказите за нея се превръщат в легенда. Отлично разписан проект за разпространение на готов сценичен продукт с висока художествена стойност.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-14 Яна Щерева Илиева Създаване на експериментална 3D творба за екстериорно представяне България 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът „Създаване на експериментална 3D творба за екстериорно представяне“ цели адаптиране на техниката към условията на излагане на изкуство, наложени от Ковид. Той се състои в концепция и изработка на творба, която може да бъде изложена на открито. Проектът съчетава досегашните постижения на автора в областта на кавалетната живопис в стил наив със създаването на 3D произведение от трайни материали за експониране в открита среда. Проектът е любопитен и смислен по отношение на осигуряването на достъп до изкуство в отдалечени места. Спорни са вижданията за резултатите и постигане на устойчивостта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-140 Десислава Станимирова Станчева Under my skin София, България 01.12.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 „Under my skin” е визуален разказ за емоционалната страна на кожните заболявания през погледа на фотографския обектив. Проектът включва изготвянето на изложба и подготвка на фото зин. Проект с интересна тема и социален ангажимент. Добро решение е планирането на изработване на книжка (зин). Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-141 Стела Христова Стефанова Създаване на творби с цел обогатяване на постоянна музейна експозиция наив в Салон за наивистично и интуитивно изкуство гр.Белоградчик България 01.12.2021 - 01.03.2022 2100 2100 0 Проектът включва изработването на три картини с цел дарение за обогатяване на музейната сбирка на първия по рода си в България Салон за наивистично и интуитивно изкуство гр.Белоградчик. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът липсва. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-142 Станимир Иванов Енчев Свят версия 2.0 - визуална част България, Каварна 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Ще бъде създадено представление върху темата за любовта. Представлението ще включва текстова, музикална и визуална части. Визуалната част: ще бъдат създадени няколко скулптури от изхвърлени от морето дървета, части от лодки и др. . Текстовата част ще включва три истории гравитиращи около любовта. Третата музикална част ще бъде съставена от звуци, гласове и музикални инстументи. Така ще бъде създаден един многопластов, нестандартен и иновативен културен продукт. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-143 Калоян Николаев Николов Свят версия 2.0 - музикална част България, Каварна 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Ще бъде създадено представление върху темата за любовта. Представлението ще включва текстова, музикална и визуална части. Визуалната част: ще бъдат създадени няколко скулптури от изхвърлени от морето дървета, части от лодки и др. . Текстовата част ще включва три истории гравитиращи около любовта. Третата музикална част ще бъде съставена от звуци, гласове и музикални инстументи. Така ще бъде създаден един многопластов, нестандартен и иновативен културен продукт. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-144 Петър Цветанов Маринов Свят версия 2.0 - Текстова част Каварна 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 0 Ще бъде създадено представление върху темата за любовта. Представлението ще включва текстова, музикална и визуална части. Визуалната част: ще бъдат създадени няколко скулптури от изхвърлени от морето дървета, части от лодки и др. . Текстовата част ще включва три истории гравитиращи около любовта. Третата музикална част ще бъде съставена от звуци, гласове и музикални инстументи. Така ще бъде създаден един многопластов, нестандартен и иновативен културен продукт. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-145 Васил Стаменов Василев Импровизации на тема Емоционални пространства България, София 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 В опит за търсене на картинното в керамичното пано, фантазията в затвореното пространство, мечтата за безкрая, за морската шир, за линия и петно, за фактури и пауза, цвят и графично. За космоса на човешките състояния. За търсенето на невидимото във визуалното. Искам да ги изпълня в характерния си стил, свободно и експресивно боравещ с цялата палитра от съвременни изобразителни похвати, привнесени в керамичните текстури, окиси и ефектни глазури. Добре обоснован проект за серия от рисувани керамични произведения, които ще бъдат представени в самостоятелна изложба. Има потвърждение от галерия за осигуряване на експозиционна площ. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-146 Илияна Ганчева Гатева Жив вестник България, София 25.10.2021 - 30.06.2022 5000,00 4000,00 0 Идеята да се обработват, адаптират и представят на сцена 7 къси,10-минутни пиеси, които са по отразени във вестници събития, е по идея и описание на режисьора Клара Армандова. Моята роля е да направлявам адаптирането и обработването на събитията към театрален продукт. Аз ще играя във всичките 7 къси пиеси. Авторите ще бъдат и актьори в написаните от тях пиеси.Всеки от участващите автори ще има възможността да види творбата си реализирана на сцена. Кандидатът не представя активна творческа биография в последните пет години. В биографията липсва и ценз за упражняване на професия - артист-изпълнител. Липсват документи, удостоверяващи партньорство, зали, съфинансиране. Проектът може да се пренасочи към програма за любителско изкуство. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-147 Мирела Пламенова Венкова Да рисуваме заедно Габрово 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектното предложение представлява симбиоза от една интересна и различна творческа идея и активен принос към актуален световен екологичен проблем. Чрез собственоръчното изрисуване на торби от плат, участниците в проекта – както възрастни хора, така и деца - ще имат възможността да са активно въвлечени както в творческата инициатива, така и в нейната кауза, да творят и да се забавляват и в същото време да дадат своят принос към опазването на околната среда. Проект позволяващ поддържането на творческата дейност на кадидата и ангажиращ активно скромна аудитория. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-148 Петьо Кирилов Начев Сценография за спектакъл в ДТ "Адриана Будевска" - Бургас България, Бургас 30.11.2021 - 30.01.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът ще се реализира на сцената на ДТ „Адриана Будевска“ и е по пиесата „Господин Смирноф“ от Алексей Тимченко с режисьор Богдан Петканин. Пиесата се състои от 11 действия/глави/, в които се разказват основни моменти от живота на героя Олег Смирноф. От неговото следване в университет, през здравословните неволи, срещата му със старата младежка любов, която се възражда отново и се превръща в трагикомична семейна сага. Сага за добрите и лошите решения взети в живота. Проектът е за сценографско решение - елемент от цял спектакъл, който предстои за бъде поставен в ДТ Бургас. В този смисъл е осигурен достъп до резултата от проекта, който е интегриран в цялостен, комплексен културен продукт. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-149 Надя Герасимова Пеовска Да се облечем със спомените си Бургас 01.01.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът има за цел реализирането на изложба под надслов - Да се облечем със спомените си. Авторката иска да акцентира върху празнотата на човека без тях. Въщност тя счита, че спомените са тези, които ни оформят и изграждат като личности. Именно затова изложбата ще включва серия от фотографии на голо тяло, които ще преминат през допълнителна художествена обработка за представяне на идеята / голите тела ще бъдат облечени със спомени/. Към експозицията ще бъдат включени и два арт обекта. Проектът е за обособяването на фотографски цикъл като отделна изложба. В проектната документация липсва подвърждение от галерия, но ръзката към произведенията на кандидата говори за потенциал на проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-15 Красимир Георгиев Марчев "Отвъд реалността" - Визуален моноспектакъл България, Бургас 01.12.2021 - 22.02.2022 4000,00 4000,00 4000 Отвъд реалността е визуално приключение, подчинено на творческия и житейски опит на визуалния артист Красимир Марчев. Отвъд, заради пространството в което се намираме и интерпретираме според нас самите и Реалността, заради отвъд обективното. Отвъд ежедневното и битовото. Бягство от реалността. Пътешествие из времето във всички посоки. Докосване до вътрешното Аз, чрез разгръщане на пространство-времето. Визуален моноспектакъл. Проектът предлага реализацията на моноспектакъл. Формално кандидиатът отговаря на условията на програмата. Проектът има потенциал за надграждане. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-150 Борис Веселинов Праматаров Фантастични образи в българското народно въображаемо. Визуална колекция България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Фантастичните образите в българското народно въображаемо се основават преди всичко на славянската митология, която съставлява основния корпус на българските митологични представи. С помощта на 27 оригинални чернобели рисунки с туш и перо върху хартия, които ще бъдат дигитализирани, и кратки текстове, представящи основните характеристика на митологичните персонажи, ще се постарая да осмисля тези образи от колективната памет със средствата и според представите си за съвременно изкуство. Силен, убедителен проект на талантлив и активен съвременен художник с множество постижения и признания в изкуството на илюстрацията, рисунката, графиката, книгата. 27- те чернобели рисунки, включващи кратък обяснителен текст за всеки от основните персонажи от българския митологически универсум са безценен визуален масив, подходящ за арт книга, дигитална и реални изложба. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-151 Андреа Викторова Паунова TABA Audio-visual In-Store sessions - Аудио-визуални сесии в магазин за винили ТАВА България, София 01.01.2022 - 30.08.2022 4000 4000 0 Проект, който комбинира медиуми за създаване на изображения и анимации чрез дигитално генериране в реално време и прожекцията им на живо като аудио-визуално преживяване в пространството на TABA Record Store в София в колаборация с различни музиканти и диджеи. Проектът залага участието на други творци (музиканти, диджеи) освен кандидата, които не са представени в конкретика. Липсва информация къде и как ще протече публичният резултат на живо. Липсват документи, които да удостоверят реалистичноста на проекта. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-152 Ева Захариева Петрунова "дисТАНЦия" град София 20.11.2021 - 30.06.2022 4000,10 4000,10 4000 Концепцията на проекта е видео арт върху танц на тема „дисТАНЦия“. Идеята е чрез движението да покажа променливостта и адаптивността на човека в различните социални кръгове и неговото емоционално състояние, илюстрирано през танца. Самия танц ще бъде заснет, хореографиран и танцуван от бенефициента. Проектът предвижда танцово видео с хореография насочена към актуална тема в контекста на ковид ситуацията, в която живеем. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-153 Ирмена Светлозарова Чичикова Eyes Closed София 15.12.2021 - 01.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Eyes Closed е фотографски експериментален проект, който ще представлява серия от портрети на близки приятели и творци от различни сфери на изкуството, уловени в съкровения акт на затваряне на очи. Портретите ще бъдат качени в специално създаден e zine, вид онлайн списание, което може да бъде разглеждано в интернет или изпращано като пдф. Фотографиите ще бъдат снимани аналогово на цветна или черно бяла 35мм лента с японски антикварен фотоапарат Wizen. Добре обоснован проект с потенциал за развитие и качества за устойчивост. Проектът е реалистичен и изпълним. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-154 Рафаил Любомиров Георгиев МАЛКИ МОНУМЕНТИ България, София 15.11.2021 - 25.03.2022 4000 4000 4000 В заглавието Малки монументи се съдържат два концептуални парадокса. Единият е свързан с това, че сме свикнали от причината към следствието да виждаме първо проектите за публична скулптура създадени за конкретна среда. В конретния случай обаче, ще направя обратното – ще смаля и компресирам до такава степен че да се поберат отново в изложбената зала, вече реализирани публични скулптури.Вторият парадокс е в очевидния оксиморон на самото заглавие. Убедително поднесен и ефектен проект с ясни цели и план за реализация и комуникационен потенциал. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-155 Надежда Януш Гончева Работилница Жива статуя за един ден България 01.01.2022 - 30.06.2022 4000 4000 0 Присъствени и онлайн работилници за младежи за грим на статуи, наподобяващи различни материали - бронз, камък, глина и др. Работилниците ще е провеждат с ученици от школи за езици, зелено училище и фестивал за статуи. Целта е да се събуди интереса на младите хора и в последствие да се предлага като извънкласна дейност в разширен вариант с изработка на костюми и реквизит. Кандидатът не удостоверява завършено образование по специалността, в която се развива. Липсва и потенциал за надграждане на съществуващото творческо портфолио. Проектът е атрактивен, но по-подходящ да бъде насочен към програма за любителски изкуства. Проектът не се препоръчва за финансиране.
TI1571-156 Мария Младенова Банова-Дончева Кукли, театър, деца - интерактивна изложба куклена сценография за деца от 4 до 12 години. България София 01.01.2022 - 31.08.2022 4000 4000 4000 „Кукли, театър, деца” интерактивна изложба куклена сценография за деца от 4 до 12 години. Целта е да запознаем децата със спецификите на куклената сценография. В рамките на три укенда ще се проведе интерактивна изложба в която децата ще могат да се докоснат и запознаят със сценографията за куклен театър и да си изработят сами кукла в предвиденото ателие. Кандидатът е активен участник в културната среда. Проектът предлага атрактивна идея и концепция за запознаване на децата с процеса на подготовка на куклен спектакъл. Има реалистичен потенциал за достигане до детските аудитории. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-157 Ванеса Бориславова Гоцова "Покровители на театъра" България 03.01.2022 - 04.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Покровители на театъра е типологично фотографско изследване занимаващо се със значимостта на театъра, разгледан като физическо-архитектурно пространство и имената които тези театрални сгради носят в различните градове из България. Проектът представлява интеренет платформа с документално съдържание - фотографии на сгради на български театри. Смислена и ясна идея, която ще остане за поколенията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-158 Мартина Онелия Лапика "Спомен за гардове" България, София 20.11.2021 - 25.07.2022 4000 4000 4000 Спомен за градове е личен творчески проект, базиран на идеята за развитието и представянето на картини, изобразяващи по нестандартен начин различни населени места в България и Европа.Използвам различна графична информация от конкретни карти. Главната ми цел е да отделя картата от ролята ѝ на графична информация - ориентир - и да я превърна във визуален материал с естетически качества. Проекта ще бъде показан за пръв път пред публика чрез самостоятелна изложба в галерия „Сердика” в град София. Добре разписан проект с поставени ясни цели и съобразен график и дейностен план. Проектът е реалистичен и изпълним. Предлага се за финансиране.
TI1571-159 МИЛА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА Мюзикъл за деца "Коледа" България, Пловдив 30.10.2021 - 31.01.2022 4000,00 4000,00 0 Драматургията на спектакъла „Коледа” ще бъде представена на зрителската публика под формата на мюзикъл. Този жанр - български мюзикъл е рядко срещан у нас,особено когато става дума за мюзикъл насочен към детската публика. Задачата на проекта - Мюзикъл за деца „Коледа” е не само творческо-театрална, но също така и научно-педагогическа. Съчетанието на мюзикъл и образователен театър е безспорно един иновативен подход за представяне на темата „Годишни времена”, което прави спектакъла значим. Конвенционален проект, без иновативни елементи. Позитивно е случването в изолиран регион. Не са представени убедителни аргументи за осигуряван ена устойчивост на проекта. Не са приложени писма за подкрепа от партньорски организации. Осъществяването на проекта е рисково. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-160 Елица Богданова Мавродинова Думи от Светлина Р България, село Светлина, общ. Димитровград, обл. Хасково 25.10.2021 - 31.07.2022 5800 4000 0 По проекта „Думи от Светлина“ поетесата и любител художник Елица Мавродинова ще изрисува текстове на стихотворения от съвременни български автори върху различни обществени пространства в обезлюденото село Светлина: например детската площадка, автобусната спирка, вратата на параклиса, вратите на кметството и др. След изрисуването всички пространства ще бъдат заснети професионално, а кадрите ще бъдат показани във виртуална изложба в социалните мрежи. Недопсутима кандидатура. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация.
TI1571-161 Огняна Руменова Серафимова Сънуващи камъни България, София 03.12.2021 - 18.03.2022 4000,00 4000,00 4000 Сънуващи камъни представлява изложба на авторски рисунки-миниатюри върху камък. Експозицията ще се състои от десет пана с приблизителни размери 50/60см. с отпечатани фотографски изображения на миниатюрите. Изложбата се планира да бъде представена март месец в пространството на клуб MOVE.BG в град София. За рекламата и разпространението на събитието ще се ползват социалните мрежи и комуникационни канали на MOVE.BG, в качеството си на партньор и пространство-домакин. Аргументирана идея, поднесена в убедително структуриран проект. Активността и опита на авторката са гаранция за качествената реализация. Целите са ясно формулирани и има добре формулирана стратегия за разпространение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-162 Изабела Богданова Манолова Зад червената завеса - ТОМ 1 София, България 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 Проекта Зад червената завеса - ТОМ 1 продължава проекта от 2019г. на кандидата Изабела Манолова - Зад червената завеса. Проектопредложението предвижда финансирането на издаването на книжен и онлайн каталог с фотографии от задкулисният процес на постановки, организиране на изложби със снимките, селектирани за каталога и разпространение на течението Задкулисна фотография като дял от художествената фотография. Идеята на проекта е добра, с възможност за развитие и генериране на платформа. Кандидатът няма много опит в жанра. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-163 Тони Иванов Кондев Графитът като проводник на светлина България, София 15.04.2022 - 15.05.2022 5000,10 4000,10 4000 С проекта ми „Графитът като проводник на светлина“ искам да споделя своите идеи и да разкрия нови разбирания у наблюдаващия, който да разтвори своите сетива за на пръв поглед тъмносивия цвят на материала и да провиди неговата многопластовост и дълбочина, да открие нови светове и реалности, скрити в многомерните картини. Изложбата ще представи широкоформатни картини и триизмерни обекти, графит върху хартия, представена на живо и онлайн в социалните мрежи и каналите на галерия “Integrated Artists” Зад привидно специфичния фокус , проектът проучва и развива техниката на класическата рисунка с графит, представя неговото богатство като материал за постигане на визуални образи и разработването на рисунката като живописна картина през майсторството на автора. За проекта е осигурено пространство за реализация, както и стратегия за представянето му в дигитална среда. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-164 Саша Тодорова Хаджиева ЕкО - ЕгО Системи: изложба на концептуални арт плакати България, София 06.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 - ЕкО - ЕгО Системи- е проект, обхващащ създаването и реализацията на експозиция от арт и концептуални плакати на Саша Хаджиева. Творбите представляват един съвременен визуален прочит на значими и твърде актуални към настоящето теми, отчитайки че глобалните процеси, свързани с измененията в природата и обществото като цяло, не могат повече да бъдат пренебрегвани. Предвижда се създаване на арт каталог, както и провеждане на отворена среща-дискусия на тема -Зелено изкуство-. Реалистичен проект за виртуална изложба, електронен каталог и физическо събитие, представящи формата на арт плаката по обществено значима тема като опазване на екологичното равновесие. Детайлен график на дейностите, анализ на аудиторията.Проектът ще надгради портфолиото на графичната дизайнерка. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-165 Красимир Захариев Кръстев Майсторски клас по скулптура с Красимир-Ломски София 14.05.2022 - 22.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда провеждане на майсторски клас, представящ целия процес на моделиране в натура под прякото напъствие на утвърден в световен мащаб скулптор в лицето на Красимир Кръстев-Ломски. Проектът е заложен за реализация в няколко дни, включващи моделиране от натура и постановка с модел. Първият е посветен на моделиране на човешка глава в глина от натура и запознаване с тънкостите на пластичния портрет, а вторият ден обхваща моделиране на човешка фигура в глина от натура. Добре аргументиран и полезен проект, в който споделянето на творческите постижения минава през споделянето на опита и техническите умения при създаването на скулптурни произведения, което има значение за цялата творческа общност. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-166 Василка Николаева Сугарева - Димитрова "Как тревожно е да си жена" - по стихове на Блага Димитрова София 01.11.2021 - 31.03.2022 4000 4000 0 „Как тревожно е да си жена” е проект за аудиовизуален рецитал, посветен на 100 години от рождението на изтъкнатата българска поетеса Блага Димитрова. Съчетавайки в новаторска интерпретация: актьорско изпълнение, живописни картини и вълнуваща музика, целя да създам въздействащ творчески продукт, с който да съхраня паметта за тази ярка личност, като по оригинален начин представя и популяризирам онлайн красотата на вечното българско слово. Проект с ограничен иновативен потенциал. Приносът към развитието на кандидата е в ограничени рамки. Липсва оригиналност. Подходът е напълно традиционен. Не са предоставени писма за партньорство. Липсват конкретно формулирани целеви групи. Планът за популяризация е повърхностен. Проектът е по-скоро групов проект. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-167 Момчил Димитров Николов "Мерджемек за душата" България 01.11.2021 - 01.06.2022 5000 4000 4000 Пътуващата изложба Мерджемек за душата е проект по създаване и реализиране на живописни творби на общочовешки теми от художника Момчил Николов. Експозицията ще бъде от 12 картини, изпълнени в утвърдения вече експериментаторски и модернистичен стил на автора. Творчески продукт, които да удовлетворява не стомаха, а апетита за естетика, култура и различна творческа гледна точка в условията на пандемична обстановка. Проектът е за поредица изложби, първата от коята вече е факт и предстои да бъде показана в галерии в Карлово и в Пловдив. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-168 Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари Фард Танцът - дигиталност и еклектика България, София 10.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Концепцията ми като танцьор, хореограф и режисьор в танцовата инсталация, ще следва формата на спектакъл от ново поколение -метаморфоза в танца, в която ударната сила на експресията ще променя темпоритъма си чрез ползването на моушън кепчър. Хореографията, танците, 3D анимацията, светлинния дизайн на сценографията ще си взаимодействат, като инспирират създаване на нов културен продукт, който ще представи тема от света на европейските вълшебни приказки. Проектът съчетава танцовото изкуство със съвременни визуални технологии и представлява интригуваща художествена концепция. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-169 Ангел Юлианов Калев 100 години Борис Априлов България, София 22.11.2021 - 30.04.2022 4000,00 4000,00 4000 През март 2021-ва година се навършиха 100 години от рождението на големия български писател, хуморист и драматург Борис Априлов. Поколения българи са израстнали с творбите на обичания автор. Чрез своеобразно съчетание на средствата на театъра, словото и музиката, проектът цели да представи фрагменти от творчеството му, по случай неговата годишнина. Кандидатът е активен участник в театралната сфера. Проектът надгражда досегашната му творческа биография като го поставя в ролята и на режисьор. Идеята има потенциал да въздейства на широка аудитория. Годишнината от рождението на писателя Борис Априлов е добавена стойност на проекта. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-17 Весела Валентинова Кучева Илюстрации от четвъртия триместър гр. София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Концепцията за проекта е фокусирана върху документалната илюстрация през периода на трите месеца след раждането и хвърля светлина върху редица проблеми като напрежението, загубата на идентичността, депресивните състояния, социалната и професионална изолация и др. Проектът включва създаването на книжно издание с общо 14 пълноцветни разтвори. Изображенията съдържат документирани лични преживявания и емоционални състояния от периода на грижата за новия живот. Отлично аргументиран проект. Прави впечатление искрения и трезв подход към реализацията му, която включва наблюдение и отразяване на непредвидими лични преживявания. Авторката поставя себе си едновременно в ролята на изследовател, изследван обект и артист. Проектът има ясни цели и целева аудитория. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-170 Марина Георгиева Димитрова Да се храним съзнателно България, София 25.11.2021 - 25.07.2022 4000 4000 0 Проектът замисля изготвянето на серия от информативни и възпитателни постери с ключови послания, разработени специално за деца, посветени на темата за култура на храненето и за налагане на здравословни навици сред децата. Чрез силата на изкуството и семплото графично представяне, ще се търси пряко въздействие върху детската аудитория за директно възприятие и осъзнаване на представените данни и идеи. Проектът представлява серия плакати на тема детско хранене, не е ясна ролята на кандидата, в проекта са заложени автор и илюстратор, от които липсват партньорски писма. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-171 Изабел Тихомирова Миткова .derprived. България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 .deprived. е проект за създаване на филм с цел изследване на хранителните разстройства и психологическото им измерение през призмата на танца.Тези заболявания се коренят в човешката психика и са провокирани от първичен глад-за обич, за докосване, за взаимност, за разбиране. Когато не можем да се справим, заменяме вътрешния глад с физическия, който спираме да усещаме. Влизаме в друго измерение. Сетивата са обострени и измамно засищат онзи вътрешен глад. Проектът има силно изразен социален аспект, но цели създаване на късометражен филм и не попада в сферата на настоящата програма. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-172 Анна Иванова Данкова "Произход и развитие на речта" - уъркшоп България, София 07.05.2022 - 21.05.2022 4000 4000 4000 Уъркшопът ще предложи психодраматични и театрални техники за изследване на езика като стратегия за символизиране на преживяванията в абстрактна система от знаци. Ще изследва речта като етапи на развитие - монолог, диалог, говор в група, като звук и тяло, като откъснатост и като средство за свързване. Като носител на истина и като криещ истината. Резултатите от семинара ще послужат за основа на изработването на представление, както и за избор на актьорския му екип. Ще се проведе през месец май. Проектът по същество представя идея за реализация на ателие. Кандидатът заявява сериозна творческа биография и потенциал да реализира представения проект. Приложено е писмо за партньорство от пространство ДНК. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-173 Цветанка Христова Векова Флорални релефи България, Варна 01.12.2021 - 28.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Флорални релефи е името на проект за изложба, съставена от керамични релефни композиции на флорална тематика, които ще бъдат представени в експозиционното пространство на галерия ЮКА, Варна през месец юни идната година. Това е нова посока в творческите търсения на автора Цветана Векова, която е утвърдено име, член на СБХ и Дружеството на варненските художници и има богат опит в сферата на приложните и изящни изкуства. Добре обоснован проект, който през творческия избор на своя автор (цветни керамични релефи на цветя) отваря възможности за предстваняне на визуално многообразие по отношение на стилове, пластични решения. Чрез достъпната флорална тема са представени връзките между различни визуални техники и изкуства, което прави проекта интересен за широк кръг публика. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-174 Илияз Орхан Иляз "Театър за малки и големи" - улично куклено-театрално представление България, София 01.04.2022 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Проектът Театър за малки и големи е улично куклено-театрално представление, което цели да се превърне във високо художествен театрален факт достигащ до нови публики. Представлението ще бъде невербално и изградено от различни етюди ползващи средствата на параванните кукли, клоунадата, танца и пантомимата. Етюдите ще бъдат поднесени с огромно чувство за хумор специфично за кукления театър и уличната клоунада и ще се базират на реални случки, хиперболизирани и коментирани от куклените персонажи. Кандидатът представя проект за реализация на уличен куклен спектакъл. Проектът е атрактивен и дава заявка за интересен подход при представянето му пред публика. Има потенциал за достигане до различни аудитории поради невербалния си характер. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-175 Даниела Стоянова Тодорова ОБЕКТЪТ - Виртуална изложба на Даниела Тодорова, разказ в картини с текстове, звук и светлина София 01.01.2022 - 30.11.2022 4000 4000 4000 ОБЕКТЪТ е виртуална изложба за интернет пространството. Предвидена е и за галерийно пространство с възможност за прожекции. Проектът е обръщение към публиката с ясно послание за красотата в малките неща, които ни заобикалят. Замислен е като разказ в картини с текст, звук и светлина от определени житейски мигове. Поетичната текстова част ще бъде пресъздадена, чрез отделните обекти и тяхната история. Изложбата е замислена, като пътуващ проект и е поканена да участва в няколко световни форума. . Проектът е виртуална изложба, интерпретираща темата за обекта като художествено произведение и като провокация за неговото създаване. Гледната точка на една изключително дейна и разпознаваема авторка, ангажирана и с мащабна международна платформа би била интересна за широк кръг артисти и публика. Предлага се за финансиране.
TI1571-176 Слава Иванова Савова Подземни богатства България 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 „Подземни богатства“ е дигитално фото есе, разглеждащо наследството, завещано от промишления добив на суровини. Проектът се фокусира върху настоящето, като отваря поле за дискусия относно създадения от човека ландшафт и пост-индустриалното му бъдеще. Проект с важно социално и екологично значение. Чрез средствата на фотографията се обръща внимание върху противоречивото индустриално наследство в България. Предвижда се онлайн разпространение. Съдържанието е лесно достъпно и въздействащо. Проектът има потенциал да окаже въздействие върху различни групи аудитории.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-177 Линда Кирилова Русева "Театър с Приказки между Приказки- "Пет Приказки" от Валери Петров" София 15.12.2021 - 15.03.2022 4000,00 4000,00 4000 “Театър с Приказки между Приказките- “Пет приказки” на Валери Петров“ е проект, който представя на широката публика и най-вече, детската, среща с част от изумителните текстове писани от изключително значимия български творец Валери Петров, който за съжаление не е достатъчно познат сред младата публика. Проект с висок потенциал за приобщаване на аудиторията към творчеството на Валери Петров. Предвидени са представяния на живо в столични книжарници, както и видео-споделяне. Инициативата има образователене характер. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-178 Христина Петкова Шейретова Да обичаш. България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 ''Да обичаш.'' е театрално-визуален проект. Идеята му е да се разпространи първо като проект - загадка... Какво е ''Да обичаш.''? Театрално-визуален проект, посветен на световния ден на театъра. Проектът отговаря на условията на програмата, като ще популяризира млади артисти и ще надгради творческия им потенциал. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-179 Нина Иванова Русева Вдъхновяващата легенда за Рила и Пирин в магични багри България 01.12.2021 - 15.07.2022 4500 4000 4000 Проектът ще пресъздаде легендата за Пирин и Рила в 15 маслени платна в абстрактно-реалистичен стил. Изложбата ще увековечи красотата на българската природа и ще я обвърже с легендите на местните общности. Целта е да се постигне синергия между красотата на природата и силата на легендата. Така в изкуството ще пулсира фолклорът. Изложбата ще бъде представена в галерийно пространство в сърцето на Пирин, където легендата пулсира с пълната си сила, и чрез различни канали на комуникация. Убедителен проект за предстояща живописна изложба, инспирирана от величествената природна красота и мощ. Темата е близка на авторката, която и в други свои предходни изложби интерпретира пейзажа. За положителния ефект допринася ситуирането на изложбата в галерията на най-големия скулптурен парк, разположен в природна среда, в близост до Пирин и Рила както и представянето на проекта в дигитална среда. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-18 Валя Емилова Беляшка Да творим заедно България, Мизия 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Желанието ми е да създам творческо ателие. В него ще се обучават деца и възрастни в различни техники на работа. Изграждането на такова ателие ще допринесе да възпитаваме децата си „красиво“, като ги научим на трудолюбие и любов към изкуството. На възрастните участници ще предоставя възможност за отпускаща арт терапия, която включва рисуване върху платно, декорация на керамика и рециклиране на стари мебели. Семпла и стойностна концепция, ограничена до организирането на творчески занимания в малките населени места. Няма достатъчно яснота как ще бъдат постигнати очакваните резултати. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-180 Виолета Живкова Великова-Манукова Куклена миниатюра Малка мишка в голямо приключение Варна и онлайн 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Кyклената миниатюра Малка мишка в голямо приключение ще направи първа драматургична адаптация по едноименния роман на Цвета Белчева. Централната тема ще бъде за смелостта, проследена през погледа, мислите и преживяванията на Джинжи. И точно, защото тя не е Херкулес, а една най-обикновена мишка, печели симпатии с преодоляването на опасности и препятствия. Ще бъде реализирано и приложно ателие, вдъхновено от миниатюрата, като и двете са планирани за премиера във видео формат и дигитална среда. Добре мотивиран и реалистичен проект на куклен артист, доказал се в работата с деца. Видеоформатът е удачен в епидемичната обстановка, а интерактивното ателие въвлича децата и възрастните в активни дейности като създаване на собствен театър в кутия.Проектът би спечелил от повече медийна разгласа.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-181 Илиана Георгиева Петрова Саласар Танцувам България - познание, творчество и здраве Париж / онлайн 15.11.2021 - 28.02.2022 4000 4000 4000 Проектът Танцувам България – познание, творчество и здраве адаптира вече готов културен продукт. Цели устойчиво присъствие и международно разпространение на продукта в Световни танцови платформи на Международния танцов съвет - МТС към ЮНЕСКО с участие в най-голямото танцово събрание на МТС ЮНЕСКО в Двореца на ЮНЕСКО в Париж и чрез интерактивни уебинари. Проектът е за разпространение на творчески продукт, подкрепен по "Творчески инициаиативи 2020". Видимо надграждане в професионалното развитие на авторката чрез влизане в международен обмен и сътрудничество. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-182 Росен Иванов Тихов Nobody Can Stop Me To Dance България 26.10.2021 - 26.10.2022 4000 4000 0 “Nobody Can Stop Me To Dance” e проект свързан със създаване на танцова хореография и видео заснемането й. Пърформансът фокусира вниманието си върху свободата. Проектът е за създаване на танцово видео, но липсва информация относно танцьора, хореографа. Творческаат концепция не е опиосана ясно. Кандидатът е само оператор в проекта. Не се предлага за финансиране.
TI1571-183 Диа Петрова Мантова ДиаСпот София, България 10.01.2022 - 14.02.2022 4000 4000 0 Диаспот е ограмотяващо предаване за театър. Ще съдържа споделяне на теоретични текстове за театър; рубрики запознаващи аудиторията с класически и съвременни художници, литература; споделяне на мнения и критика за театрални и други културни събития в София, България и на световната сцена; онлайн курсове за базисни актьорски умения и регулярни срещи и разговори с гости - творци. Емисиите ще бъдат достъпни до аудиторията посредством You tube канал, Инстаграм и Spotify безплатно. Проектът не отговаря жанрово на профила на програмата - със сигурност би спечелил финансиране в програмите ""Публики"" и ""Критика"". Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-184 Севар Иванов Иванов Театрална класна стая България, Благоевград 01.12.2021 - 31.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът „Театрална класна стая“ цели изграждането на устойчива комуникация между артистите и аудиторията, с фокус ученици на възраст между 13 и 18 години. Предвид влошената епидемична обстановка и дистанционната форма на обучение, проектът предлага интерактивен подход за поддържане и засилване на интереса на тийнейджърите към театъра. Превръщането от „виртуална“ в „театрална“ класна стая ще придаде алтернативно значение на онлайн обучението, като ще популяризира театралната дейност в града. Кандидатът е активен участник в културната сфера. Проектът, който представя е реалистичен и изпълним и допринася за надграждане на досегашната му творческа биография. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-185 Стефан Драгомиров Божков ОДИСЕИ - серия рисунки от Стефан Божков България, София 30.11.2021 - 01.08.2022 4000 4000 4000 ОДИСЕИ е серия рисунки – метафори на пътуването, обединяващ различни представи и състояния, често понятия-опозиции, които взаимно се изключват и същевременно са неизменна част от едно цяло, изразяващо динамиката на житейския път: дистанция и приближаване, бягство, завръщане, очакване, приключения и изненади по пътя, откритията за нас и за околния свят, пътуванeто като изпитание и удоволствие, като предизвикателство, като вдъхновяващо преживяване и порeдица от срещи и раздели. Обещаващ и добре структуриран проект. Изненадите по пътя като метафора на житейския и творчески път хармонират със стила на автора, белязан от парадоксалното и игровото начало. Предвидената презентация в ново, алтернативно културно пространство допълнително подсилва достойнствата на проекта и неговия принос към визуалната сцена. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-186 Цветанка Янева Гергинова Творческа лаборатория и създаване на танцова миниатюра по методиката на Принцип Еспирал България, София 15.03.2022 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Творческа лаборатория в серия от отворени ателиета и танцови класове за любители и професионалисти от различни възрасти по методиката на Принцип Еспирал /Контролирам, Владея, Творя/ и създаване на кратка танцова миниатюра с участниците. Принципът Еспирал е авторска методика на преподаване разработена на базата на дългогодишния ми опит като танцьор, хореограф и преподавател и работата ми в Класически, Модерен танц /Греъм техника/, Джаз, бойни изкуства и изследването на биомеханиката на тялото. Добре разработен проект, кандидат с опит и последователен план за реализация, интересна концепция. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-187 Сребрина Тимофеева Георгиева Локдаун номер 5 София, България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 В извънредните условия, в които живеем, всички наши действия са извънредни и необичайни. Колко изобретателен става човек, когато е затворен и няма физически достъп до външния свят, а само виртуален? Какъв е светът/животът, който човек започва да създава в такава ситуация? Той не може да се случи екстравертно и естествено, а започва да придобива интровертни форми. Животът е спрян, ограничен, отменен. Но съществото не може да бъде сложено на пауза и да отмени само себе си. Проектът предвижда създаването и разпространението на сценична форма на актуална тема. проектът има птоенциал да развие професионалния опит на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-188 Божидар Николов Минков Панто и Мима София 05.11.2021 - 01.05.2022 4000 4000 0 Проектът носи заглавието „Панто&Мима” и освен че разкрива жанра на творческия интерес у създателя му, издава и малко от сюжета – героите Панто и Мима са в основата на комична пантомима с много невербални скечове. Изключително рядко срещаният жанр на пантомимата този път е осмислен в създаване на визуална творба с използване на похвати от гротеската, клоуниадата и нямото кино. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът е насложен върху документа. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-189 Теодора Руменова Симова Течно общество България, София 01.01.2022 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът Течно общество е вдъхновен от термина течна модерност, въведен от социолога Зигмунт Бауман, според когото течното, или ликвидно, общество добива очертания в хода на постмодерната епоха. Проектът ще представи 5 личности от 5 различни сфери на обществена дейност по комплексен и интригуващ начин чрез изразните средства на фотографията, засягайки темите за показността, крайния индивидуализъм, кризата на авторитетите и субективизмът, който втечнява основите на обществото. Проект с интересна и оригинална концепция. Ясно дефинирани целеви групи и методи за достигането им. Издържан и убедителен проект. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-19 Надя Александровна Простота-Димоковп Шах и мат Варна, България 01.04.2022 - 01.05.2022 5000 4000 4000 Това е 40-50 мин. модерен, неокласически балетен спектакъл. На сцената, чрез похватите на неокласическата хореография, декорации и музика , ще бъде представена една игра на Шах. Основната идея на проектът е да се направи паралел между играта и човешкият живот. Цялостната визия, както и на играта, ще бъде черно – бяла: декори, костюми, грим. Танцов спектакъл с художествен потенциал, добре представен процес на реализация и план за устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-190 Ивайло Димитров Павлов Сапунена магия България, гр. Варна 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Един интерактивен,забавно-поетичен спектакъл.Основни изразни средства: музика и огромни сапунени балони.Неповторима атмосфера - ефирност, красота, магичен танц на форми и цветове! Добрият вълшебник разказва красива „Сапунена приказка“– поучителна история за премеждията на едно малко сапунено балонче, което мечтаело да стане голям, надут балон.Без да поучаваме, ще подарим на децата повече усмивки, оптимизъм и щастие от преживяването.След 18 месеца Ковид, ограничения и страхове, им го дължим! Кандидатът е специалист в областта на уличното изкуство и представянето му. Проектът, който предлага има потенциал да въздейства на различни видове публики и отговаря на условията на програмата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-191 Даниел Денев Даниел Денев Даниел Денев Dan.s Dance София, България 01.11.2021 - 31.03.2022 4000 4000 4000 Данс Данс е танцов проект, в който танцьорът представя на публиката, какво се случва в тялото и съзнанието му, докато танцува. В съзнанието на танцьора, той е сам и тренира/експериментира с движение, музика, звуци и заобикалящата го среда. Целта е, публиката да се потопи в артистичният и хаотичен свят на таньора, който след повече от 15 години се е завърнал в родната си земя, и представя себе си, като вече израстнала личност с много опит. Без маски, лъжи и лицемерство, танцът изразява душата. Проектът представя вътрешните изживявания на артист завърнал се в България след много години зад граница посредством танца. Прокетът е реалистичен и изпълним. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-192 Боряна Дойчинова Петкова Гледни точки София България 06.11.2021 - 15.07.2022 5000 4000 0 Гледни точки е проект, който се състои в реализацията на една перформативна скулптора, която в последствие ще бъде използвана при заснемането на видеоперформанс. Скулптурата ще бъде направена изцяло от стъкла от очила събрани от хора свързани с изкуството - артисти, куратори, журналисти, т.н. Тази скулптура има за цел да разклати, да дестабилизира гледащия през коригираната оптика на чуждия поглед. Опит за смяна на гледната точка, покана за видим реалноста по нов начин Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът липсва. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-193 Майа Борисова Антова Ако Върнем Времето Назад България, София 15.11.2021 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Проектът задава въпроса за личната ни свобода, за избора, който правим и действията, който предприемаме. Събитието включва изложба с мащабни инсталации, където всеки посетител, с предоставена му камера, ще създаде свой собствен прочит и стримвайки ще направи съпричастни он-лайн, свои приятели. Паралелно с това, ще се прожектират графични изображения на фасадите на близките сгради. Посетителят има възможността за трансформация от наблюдател на изкуството в активен посредник на самото изкуство. Интересен проект. Като недостатък - търсенето на партньори е изведено като дейност в плана, а то би следвало да е предпоставка за реализиране на проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-194 Димитър Емилов Илиев Войцек София, България 15.01.2022 - 15.04.2022 4000 4000 4000 Представлението разказва за младия войник Йохан Кристиан Войцек, който трябва да печели допълнително, като се подлага на медицински експерименти. „Войцек“ е моята версия на това какво се случва в момента с хората. Това превръщане на човеците в предмети. Не просто в предмети а в продукти, в неща които могат да бъдат сътворени в лаборатории. Да бъдат разглеждани като обекти и експерименти. Да бъдат тествани до пълна загуба на човешкото и духовното. Проектът третира провокативна и актуална тема, свързана с медицинските експерименти. Спектакълът има висок потенциал за привличане на разнообразни публики с оглед настоящата ситуация. Приложено е писмо за партньорство от приемаща сцена. Предлага се за финансиране.
TI1571-195 Панчо Георгиев Малезанов Изстрадани очаквания България, София 22.11.2021 - 20.06.2022 4000 4000 4000 Проектът Изстрадани очаквания е компилация между отчаянието от ситуацията, в която се намираме, и опасенията, че предишното никога няма да се върне, и надеждата, че утрешното ще е по-светло и цветно. Проектът включва създаването на три картини, които ще са стилизирани изображения и абстрактни образи обединени от темата за несигурността в бъдещето и представянето им в самостоятелна изложба в галерия a cube:contemporary art gallery през май 2022г. Проектът развива творческия потенциал на автора, дава възможност за експерименти с различни практики в живописта и за надграждане на постигнатото досега. Създаването на нови картини и нова реална и виртуална изложба е важно и за автора, и за средата.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-196 Камен Антонов Зафиров Лицата ни в града България, София 20.11.2021 - 20.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда осъществяването на серия фотографии, визуализиращи промените в ежедневието на онези, които не можем да наречем дигитални номади - това са лицата на града от малките магазинчета, работилнички и места за срещи, които бавно изчезват от градския пейзаж. Тази серия ще бъде включена в дигитално издание с добавена реалност, което ще съдържа преработеното съдържание на други два, вече осъществени фотографски цикли, за да оформи един своеобразен триптих с лицата ни в града. Проект с ясни цели и интересна идея. Не става ясно какъв е мащаба на задачата - колко портрета ще се заснемат и обработят. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-197 Пламен Георгиев Стефанов "Юбилейна изложба живопис" Пламен Стефанов България гр.Самоков 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Реализация на проект „Юбилейна изложба живопис” по повод 65 годишен личен юбилей и 50 години творческа дейност в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ гр. Самоков. Еекспозицията ще обхваща 25 нови непоказвани живописни платна, създадени през последната година и половина в условията на Ковид кризата. Част от творбите ще бъдат създадени специално за изложбата. Подкрепата на НФК, за мен като художник на свободна практика, е от съществено значение в условията на епидемична обстановка. Убедителен проект за самосотятелна юбилейна живописна изложба, планирана за художествената галерия в Самоков, което допълнително допринася за ефекта, тъй като разнообразява изложбената политика с новосъздадени произведения. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-198 Атанас Йорданов Христосков Време назаем България, 15.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Време назаем е мултимедийна творба, включваща видео, фотографии и текстове и живото им авторско представяне в малки населени места, в училища, както и в дигитална среда. Време назаем се вглежда в дълбочина върху многопластовата връзка на нас, хората, със заобикалящия ни свят и отпечатъка, който оставяме върху него – както с красивото и възвишеното, така и с нашите страсти и несъвършенства. С едно не плашещо, а омиротворително осъзнаване, че присъствието ни тук е прашинка в океана на вечността. Любопитен и иновативен проект, с подчертано авторски характер. Съдържанието е атрактивно и има потенциал да привлече разнообразна публика. Проектът е добре подготвен и убедителен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-199 Марин Боянов Рангелов Ритъм / Абстрактна изложба с маслени бои на Марин Рангелов България, гр. София 04.04.2022 - 22.04.2022 4000 4000 4000 Ритъм е проект за бъдеща изложба на абстрактни картини с маслени бои. Петнайсет големи платна покрити с обилно количество маслена боя, изразяващи чрез растерни елементи начина по който автора вижда заобикалящия го свят. Методиката за ритъма на рисуване вдъхновена от Джаксън Полък. Истинското изкуство е в момента на самото рисуване, момента на създаването. Готовата картина е доказателство, че изкуството е съществувало, казва той. Проктът рпедставлява изложба с потенциал за достигане до нови аудитории. Реализацията на проекта ще обогати порфолиото на кандидата. Предлага се за финансиране.
TI1571-2 Майа Стефанова Стоилова Българските съкровища България, София 30.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът създава забавни комплекти за самостоятелна работа у дома.Децата могат да разширят познанията си в областта на културното наследство с рисуване,моделиране и различни задачи.Иновативният подход за представяне на културно съдържание е важен за тяхното изграждане.Чрез игра децата научават любопитни факти от историята ни,запознават се с техниките на ювелирните майстори и претворяват наученото в свои съкровища.Така те имат алтернатива, с която да учат и играят при дълъг престой в дома. Интересен и нетрадиционен проект, който запознава децата с културното наследство по забавен и интерактивен начин. Кандидатът има достатъчно опит и експертиза за професионална реализация на проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-20 Йоанна Юриева Георгиева Кръговрат България 25.11.2021 - 31.08.2022 4000 4000 0 Ссздаване на 3 авторски песни заедно с видео клипове. Кандидатурата представлява проект в сферата на музикалните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-200 Иво Климентов Стаменов Назад и до днес - проект за изложба на Иво Стаменов Отто София 15.12.2021 - 15.08.2022 4000 4000 4000 Изложбата „Назад и до днес“ ще направи ретроспекция на моите „приказки с дърветата“ за последните 13 години. Ще покаже етапите през които съм минал в работата си с дърво. Ще започне с играчките от дърво, направени за и от деца, ще мине през скриновете ми за бижута, екзотичните ми животни от „Зооото на ОттО“ и ще стигне до историите, които моите лампи разказват. Ще добавя и фотографии от процеса на работа, портрети на различни приспособления, като към всеки етап ще има кратки текстове. Отлично аргументиран проект на разпознаваем автор, с утвърдена аудитория. Ясен план за действие. Работата на автора е активно отразявана в медиите. Реализацията на проекта има потенциал да привлече публика с различни интереси и възраст. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-201 Димитър Андреев Николаев Двуседмична самостоятелна изложба на Димитър Николаев в галерия АРТЕ София под мотото 40 години творчески път през лятото на 2022 г. България, София 01.11.2021 - 31.07.2022 5000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда създаване на индивидуален художествен продукт, както и разработване на концепция, подготовка и провеждане на изложба с амбицията да представи по най-добрия начин творчеството на автора, базирано върху концепцията му за изкуството, което създава. С поглед не само назад, към миналото, но и към бъдещето. В рамките на две седмици аудиторията ще има възможност да види както нови творби, така и пластика, живопис и графика, създадени от Николаев през последните четири десетилетия. Самостоятелна изложба на един от най-значимите съвременни български автори в галерия, която се отличава с последователна политика по отношение на високите естетически качества на представяното изкуство е гаранция за успешен проект. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-202 Кристин-Франсис Ман Тинг Флашмоб "Танцолерантност" София 15.11.2021 - 10.06.2022 4000,00 4000,00 0 Флашмоб Танцолерантност е организиран танцов флашмоб, предварително запланувана и организирана масова акция, в която голяма група хора се появяват внезапно на обществено място и в продължение на броени минути танцуват, след което се разотиват също така внезапно, все едно нищо не се е случило, с идеята да разпространи информация за проблема с дискриминацията между ученици в училищата и липсата на толерантност. Проектът е по-скоро групов, но не са ясни участниците, много общо изложена идея.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-203 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ РУЖЕВ Bollywood4ever България, София 01.11.2021 - 31.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Видео инсталация с музика ремикс на Боливудска, както и на индийски улични музиканти, преработена в стил dubstep, d'n'b, psytrance и experimental IDN. Астрална проекция с препратки към парапсихологията, радикално изкривяване, транс дименсия, връщане към GOA естетиката, вкарвайки визуални елементи с фрактали от изкуствена ектоплазма. Цялостно разработен и добре защитен проект с гарантирана експозиционна среда в престижно изложбено пространство, стратегия за разпространение, предоставен визуален материал и концепция, развиваща творческия път на своя автор. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-204 Ангел Илиев Пенчев СНИМАЙ ТРАДИЦИЯТА: Магията на кукерската маска България, село Турия 01.01.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 „Магията на кукерската маска“ е продължение на авторския проект на фотографа Ангел Пенчев „СНИМАЙ ТРАДИЦИЯТА“. С изразните средства на художествената фотография се представят елементи, характерни за българските традиции. Изданието е фото разказ за кукерските маски от село Турия, община Павел Баня. Професионалните снимки се предоставят безплатно на държавни и общински институции за рекламни нужди и са достъпни за разглеждане в сайта на фотографа. Добре разписан поект, с ясни и постижими цели, надхвърлящи личните ползи. Проектът е серия от фотограски цикъл, който се развива, като своеобразен архив на елементи от различни български традиции. Реализацията му би била стойностна за различни държавни институции, студенти, хора с интереси в областта на фолклора, историята, антропологията и др., туристи.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-205 Цвета Руменова Ерменкова Антоним България, Пловдив 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 „Антоним“ е проект за създаване на нов драматургичен текст, който изследва противоположностите, крайностите в поведението и мнението, различията между хората. Основни теми са разделението и неговото преодоляване, както и смелостта на анонимния човек в онлайн пространството. Кандидатът предлага реализация на нов драматургичен текст - от написването му до представянето му на сцена. Пrофесионално подготвен проект на актуална тематика. Предвидено е сценично четене след завършване на текста. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-206 Иван Стоянов Станчев Свирка София 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 Проектът – „Свирка“ – има за цел да се състави драматургичен текст, който да бъде, етап в изграждане на театрален спектакъл. Текстът ще има документален характер – ще бъдат събрани , чрез интервюта , истории на български футболни съдии, ситуациите, в които са изпадали и решенията, които са взели. Тези интервюта ще съставят една обща драматургична линия, която ще търси паралелите между ситуациите на футболния терен и изборите, които правим, отговорността да бъдем съдия в собствения си живот. Кандидатът предлага интересна идея, залагайки участието на консултанти с опит в документалния и импровизационния театър. Проектът е реалиситчен и изпълним и дава заявка да надгради творческия потенциал на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-207 Данчо Димитров Йорданов Порцеланови Истории - художествено изследване и пресъздаване на емблематични сгради на град Велико Търново върху порцелан. Велико Търново 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 Проектът „Порцеланови Истории“ представлява художествено изследване и пресъздаване на емблематични сгради на град София върху порцелан. Чрез техниката на трансфериране на снимка и рисунка върху порцелан ще представя някои от най-известните, красиви и вдъхновяващи сгради на града. Целта на проекта е чрез визуалното изкуство широката публика да обърне внимание и да възприеме някои от знаковите сгради на столицата не само като паметник на културата и архитектурата, но и като живо наследство. Кандидатът има творчески опит, но в проектната документация липсва информация за конкретната техника. Заявени са партньорства, но липсват писма за партньорство. Проектът не е реалистиченс прямо целите и дейностите. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-208 Диляна Димитрова Стоименова Post-human - аудио-визуална изложба България, град Кюстендил 25.05.2022 - 19.06.2022 4000 4000 4000 Проектът „Post-human“ е интерактивна аудио-визуална изложба на Диляна Стоименова с фотографии и фотограметрични видео инсталации на 3D изображения. Темата на изложбата е свързана с влиянието на научно-технологичния прогрес върху възприятията на човека. Отлично разписан проект, с ясни цели и план за реализация. Кандидатът има опит и потенциал да реализира идеята. Проектът работи в посока децентрализиране на съвременното визуално изкуство от София към по-малък град. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-209 Петьо Георгиев Горанов не Издаваните - част 2 България, Ботевград 15.11.2021 - 31.08.2022 4000 4000 4000 не Издаваните - част 2 е аудиовизуален проект, който запознава зрителите с не издавани автори на стихотворения. Двамата автори ще споделят мненията си по въпросите: Какво е любовта? Има ли срок на годност любовта и какъв е той? Къде, в какво и в кого откриваме любовта? Също така ще изпълнят и някои свои стихотворения. Проектът отговаря на приоритетите на програмата, добре аргументиран, надгражда и развива предходна идея на кандидата. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-21 Георги Тодоров Петров Късометражен филм "Живото изкуство" България, гр.София 15.11.2021 - 01.04.2022 4000 4000 0 Късометражен филм, показващ артистичната и алтернативна страна на гр.София чрез изяви на улични артисти. Участие ще вземат акробати, музикални изпълнители, циркови артисти, танцьори и майстори на огненото шоу. Филмът цели да изобрази тези форми на изкуство в една нова светлина, да запали интереса на зрителите и да привлече нови аудитории. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-210 Мадлен Николаева Чайлева Време за любов? България 02.01.2022 - 01.09.2022 4000 4000 0 На какво са готови хората в името на любовта? В болните,забързани,трудни,материални времена, в които живеем остава един основен двигател на нашето съществуване, който нищо и никой не може да измести , а именно -ЛЮБОВТА. Време за любов проследява именно това-готови ли сме да жертваме себе си за нея, готови ли сме на полудеем за нея,да влизаме в роли само за да задоволим любимият си човек или бихме се оставили на убийствената рутина? Кандидатът не е допустим. Не е представено подписано Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация
TI1571-211 Цвета Кинева Мишкова Видеотека "Игри с пръсти и жестове" за деца 2-10 години България, гр.София 25.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда реализирането на поредица от поне 30 бр. видеа /за периода на проекта/ в самостоятелен youtube канал с публичен достъп, ориентирани към деца, педагози, възпитатели, родители. Предвижда се и последващо продължение в попълване на видеотеката. Те могат да бъдат ползвани като помощно средство в педагогическия процес в предучилщна и ранна училищна възраст в присъствена и дистанционна форма на обучение. Проектът отговаря формално на условията на програмата. Концепцията е ясна и насочена към детски аудитории с иновативен подход на представяне. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-212 Пламен Тодоров Петков Огъня в мен България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Огъня в мен - цирков спектакъл облечен в магията на огъня случващ се на улицата . Чрез него , ще вдъхновя публиката и ще дам начало на едно различно шоу с обучителен характер . Кандидатът представя проект за реализация на уличен огнен спектакъл. Проектът формално отговаря на условията на програмата и има потенциал да бъде достъпен за широка аудитория. Кандидатът има намерение да интегрира готовия спектакъл в други артистични програми или да го съчетае с други артисти, което е реалистично и изпълнимо. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-213 Веселин Василев Тотев Кръстопът Русе 25.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 Проектът предвижда създаването на видеоклип към песента „Кръстопът“. Автор на музиката и текста на песента е Ани Ангелова, като това ще представлява музикален дебют за изпълнителката. Създаването на видеоклип към песента е логично продължение и завършек на музикалния продукт. Видеоклипът ще бъде дебют в сферата на екранните изкуства за мен като режисьор. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-214 Игор Методи Дамянов FeelBulgaria/Почувствай България Сезон 3 България 01.02.2022 - 31.07.2022 4000 4000 0 Почувствай България е пътуващ влог който цели да запознае зрителите с културното наследство и красотите на България, по един нетрадиционален начин, а именно по този на световните влогъри и ютубъри. С помоща на FeelBulgaria, чрез интернет зрителя ще проследи преживяването на водещия, Игор Дамянов и ще се запознае с интересни места и хора. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-215 Владислав Емилов Илиев Добавена Реалност с театър България, София 01.01.2022 - 01.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектното предложение ще съчетава нови дигитални технологии с театъра, като идея за представяне на сегменти от представления и сценография чрез добавена и смесена реалност през нашите телефони.Иновативният подход чрез филтри за добавена реалност ще даде възможност на по-активно въвличане на публики и интегрирането на сценография онлайн. Кандидатът е силно разпознаваем чрез проектите си в областта на театъра и визуалните изкуства. В представената идея се цели чрез добавена реалност заинтересованите от събитието да могат да се докоснат до сценографски проекти. Реалиситчен проект с възможност за надграждане и развитие, с ясно дефинирани аудитории. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-216 Невена Петрова Екимова Самиздатък - арт книга на Невена Екимова България, Габрово 01.12.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът цели създаване и разпространение, физически и онлайн, на арт книга с работно заглавие Самиздатък от Невена Екимова. Арт книгата ще съдържа нови и неиздавани досега изображения и текстове, създадени от художничката. Книгата ще бъде изпечатана на ризограф върху рециклирана хартия, подобно на предишните две самоиздадени арт книги на Невена, Оправяй се! от 2013 г. и Заедност от 2019 г. Интересен проект на артист с достатъчен творчески опит. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и има потенциал за успешна реализация и устойчивост на резултатите. Предлага се за финансиране.
TI1571-217 Георги Петков Ямалиев Status: DEAD България, София 12.05.2022 - 29.05.2022 4000 4000 4000 Арт инсталацията Status DEAD е замислена като симбиоза между съвременните технологии и традиционните обичаи, свързани с различни погребални практики за почитане на мъртвите по нашите земи, целта на която е създаване на сакрално място,възпоменателно пространство, в което зрителите ще имат възможността да отдадат почит на хора, които вече не са сред живите, чрез изразните средства на изкуството. Проектът се състои от няколко части, разпределени в пространството и оформящи облика на цялата среда. Интересен проект, който изследва акуален проблем - увеличаващите се акаунти на починали хора и превръщането им в нещо като виртуални гробници, в цифрово гробище. Безспорна е нуждата на близките на покойниците да означат раздялата с ритуал, каквито има във всяко общество. При добро изпълнение идеята за изграждане на подобно онлайн пространсво, адресиращо тези нужди, е с голям потенциал. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-218 Пламен Венков Венков Дизайн през стиловете Габрово 15.12.2021 - 15.07.2022 4000 4000 0 Архитектурата и интериорният дизайн са важна и неизменна част от визуалното изкуство, но много често не се разпознават като такова и не са дотам достъпни до широката общественост както е достъпна, например, живописта. Настоящото проектно предложение цели да промени тази практика, като популяризира различните архитектурни стилове и тези в интериорния дизайн сред широката общественост и по този начин достигне до многобройни нови публики, показвайки им красотата и креативността на това изкуство. Кандидатът не е допустим. Не е представено подписано Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-219 Десислава Атанасова Димова AP GALLERY България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 “AP GALLERY” e авторски кураторски проект, който се развива във времето и изцяло в Инстаграм, на български и на английски език. Проектът е форма на виртуална галерия, която ще представя последователно произведения на избрани художници, заедно с техния контекст, влияния и връзки с други форми. Проектът преосмисля изложбеното пространство във виртуална среда и реагира на затруднения досег с материалното произведение, като развива идейното му поле, и прави творческия процес достъпен за публика. Отлично обоснован проект, подплатен със смисъл и потенциал за развитие. Устойчив, има нужните качества да привлича и ангажира публика. Проектът е форма на виртуална галерия, която ще представя последователно произведения на избрани художници, заедно с техния контекст, влияния и връзки с други форми. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-22 Ясен Захариев Харалампиев Йоргос Гунаропулос - корени България, Созопол и София 18.10.2021 - 17.07.2022 4000 4000 0 Проектът е свързан със създаването на документален филм за големия гръцки художник от български произход Йоргос Гунаропулос - роден в Созопол и в юношеска възраст напуснал града. Макар никога да не се завръща физически в него, образите на морското градче остават следи в неговото творчество до край на живота му - именно тях ще улови този артистичен филм като покаже мотиви от картини на Гунаропулос, изгледи от Созопол, интервюта с други художници, възрастни хора и наследниците на художника. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-220 Димитър Христов Захариев ПОЕТИЧЕН ЛУПИНГ София 01.12.2021 - 15.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът ПОЕТИЧЕН ЛУПИНГ е авторски поетично-музикален пърформанс на актьора Димитър Захариев, който ще изследва поетичния образ, чрез изкуствата – музика, театър, поезия.Поетичният Лупинг ще се състави, изпълни и организира структурно от актьора Димитър Захариев,който ще рецитира поеми като създава акценти на база лична интерпретация,използвайки Loop-машина,електрическа китара и динамичен микрофон. Хармоничен подбор на автори на поезия, който ще стои органично м моноспектакъл в пространството на Мазе. Писвма за подзкрепа от клуба и от импро театър хахаха. Проектът надгражда художествените практики на автора, реалистичен като реализация.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-221 Георги Венциславов Николов "Картини слушат стихове" - изложба на авторски картини и четене на стихове от личното творчество София 11.06.2022 - 18.06.2022 4000 4000 0 Искам да представя на публиката авторски картини и едновременно с това, да използвам възможността да прочета избрани мои стихове. Представям си един изискан и наситен с емоции ивент, който ще вдъхнови публиката и ще остави отпечатък както в мен, така и в нея.След официалното събитие, картините ще останат на локация поне една седмица. Мултижанров проект обединяващ изобразително изкуство и поезия. Кандидатът няма формално образование и предишен професионален опит в тези области. Устойчивостта на резултатите и проекта не е добре представена. Липсва конкретика къде ще бъде представена изложбата, както и писмо/а за партньорство. Не се предлага за финансиране.
TI1571-222 Илиян Каменов Илиев Мишокът България, София 01.12.2021 - 25.03.2022 4000 4000 4000 „Мишокът“ е проект за създаване на театрална миниатюра предназначена за деца, която ще бъде поставена на сцена, заснета и качена в социалните мрежи. С историята, която ще разкажа, ще се опитам да провокирам децата да си зададат въпросите: „Що е то красота?“ и „Кое ни прави да изглеждаме красиви?“. Проектът заявява намерение да осъществи куклена миниатюра за деца. Липсва достатъчно информация за художественото съдържание на бъдещата драматургична основа. Проектът има потенциал да развие творческата биография на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-223 Деница Пламенова Илиева Вълшебна мома, онлайн-визуална изложба с образователен характер. Пловдив,България 11.05.2022 - 11.06.2022 4000 4000 0 Вълшебна мома е проект събиращ в себе си творчество и природа. Тази алтернативна идея за изложба има за цел да докосне публиката до природата, чрез творения,изделия, различни фотографии и монтирани кадри от видеозаписи в нашите планини. Представена в седем кратки видеа с любопитен и образователен характер на тема минерали. Изложба събираща в себе си фотографии на седем произведения на изкуството. Уникални накити сътворени от природни съставки-дърво и минерали. Изработени изцяло на ръка. Проектът е в по-голямата си част документално кино, а не акцентира върху художествения продукт - бижутата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-224 Елиза Николаева Цанкова - Илиева Мечтата България, София 01.12.2021 - 01.05.2022 4000 4000 0 С проектът „Мечтата“ ще извървя целия път по създаването и представянето в социалните мрежи на телевизионен клип. Ще презапиша една от любимите ми песни от сериала „БЛАГУНИТЕ“, на която не успях да обърна достатъчно внимание в сериала и не намери място в театралния спектакъл.Този път пред камерите на улицата, в парка и на детската площадка моята героиня Елша ще бъде сама без подкрепата на другите герои от сериала. Аудиовизуалните изкуства и заснемането на музикални клипове не попадат в обхвата на програмата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-225 Рада Дамянова Якова Розов облак София, Пловдив, Благоевград 01.02.2022 - 30.08.2022 4000 4000 4000 Розов Облак – надежда във време на отчаяние Проектът е пътуваща арт инсталация и съпътстваща изложба. Ще бъде показвана в публичното пространство в различни градове в страната като се променя според мястото и времето. Това е събитие използващо нетрадиционни методи на представяне и разпространение, съобразено с ограниченията, свързани с извънредното положение. В партньорство с творчески организации галерии. Един позитивен поглед насочен към публиките за култура в един /пост/ пандемичен свят. Проект с интригуваща идея. Работи в посока децентрализиране на представянето на изкуство. Реализацията на проекта ще доприинесе за портфолиото на кандидата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-226 Михаела Елиян Аройо Корен II България, Молдова, Украйна 01.01.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Корен е документален фотографски проект, който цели да изследва бесарабските българи в Молдова и Украйна. Чрез фотографиите си авторът показва своеобразна моментна снимка от живота на сънародниците ни днес, които живеят в Бесарабия повече от 200 години. Сред стремежите на проекта е създаването на трайни връзки между България и българските общности в чужбина. Продължение на дългосрочен документален фотографски проект, документиращ живота на бесарабските българи в Молдова и Украйна. Ясни цели, изработването на книга е предпоставка за устойчивост.В графика на дейностите не е описано представяне на проекта под формата на изложба или фотокнига, за които се говори.Липсва добра стратегия за разпространение. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-227 Ивона Емилова Машова Очите на улицата България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 “Очите на улицата” е проектно предложение за създаване на фотографска изложба с фокус върху проблема с бездомните животни в София. Фотографиите ще представят условията, в които многобройните кучета и котки са принудени да живеят в следствия на човешката безотговорност. Неубедителна концепция и стратегия за ангажиране на публиката в поставения проблем. Планира се изложба, но не се споменава пространство. Липсва писмо за партньорство.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-228 Пейо Цанков Колев Новини от миналото София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 “Новини от миналото” е фейсбук страница, представяща интересни и неизвестни фотографии и кратки новини, които са били публикувани в седмичното списание “Илюстрована седмица” от 1923 до 1936 година. Списанието представлява калейдоскоп от вътрешни и световни новини, и както показва заглавието му е богато илюстрирано. Ще бъдат селектирани събития и образи от епохата, които са актуални или изненадващи в днешно време, не просто мозайка от куриозни факти, а исторически източник. Много добре аргументиран и стойностен проект. Кандидатът разполага с нужния опит и умения за успешното му изпълнение. Устойчивостта на проекта е добре демонстрирана. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-229 ГЕОРГИ БОГДАНОВ КАЙЦАНОВ ПЪТУВАНЕ ПО ПРИКАЗКИТЕ - интерактивен моноспектакъл за деца България, град Пловдив 01.12.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Проектът „ПЪТУВАНЕ ПО ПРИКАЗКИТЕ интерактивен моноспектакъл за деца“ цели създаване на представление на принципа на образователния театър. Театрална игра с участието на публиката, колаж от класически приказни сюжети, с адрес подрастващите от предучилищна и начална училищна възраст. Празник на книжките, мобилен и адаптивен за разпространение в детските градини и училища, при камерен контакт, в отделните групи и паралелки и на открити пространства. Проектът отговаря на целите на програмата, иновативен е и с устойчив характер, насочен към детската аудитория - за интерактивен спектакъл.Кандидатът е с много добра професионална подготовка за успешно реализиране на идеята. Заявени са намерения за партньорства и разпространение на резултатите от проекта, които не са подкрепени с писма за парньорство. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-23 Екатерина Йорданова Казакова Катеричоците - куклена работилница за деца България, София 22.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Проектът включва създаване, онлайн излъчване и разпространение на куклени работилници за деца. Всяка работилница е етап в създаването на куклено представление – герои, декор, сцена, сюжетно действие. Водещи на това творческо пътешествие са двама куклени герои – катеричоците. След приключване, работилниците се качват в платформа за разпространение, под формата на 10 минутни клипове, за да послужат като приложно помагало за хора, работещи с деца. Добре структуриран проект със заявка за интерактивно въвличане на аудиторията и развиване на качества в нея. Има потенциал за развитие. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-230 Феликс Феликс Центнер Натура България София 15.12.2021 - 15.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Темата е вдъхновена от природата и ще бъде развита в 12 модулни пана-композиции, проектирани да внесат хармония и баланс в градския интериор. Иновативността на идеята идва от различната гледна точка, която дава на автора професията дизайнер. Фотографските кадри да бъдат видени като отделни модули, които се свързват в едно цяло във всяка композиция. Композициите за изложбата ще се базират на фотографии на различни фактури и материали от натурата. Интересна идея за създаване на художествени фотографии, който да пъдат представени в нестандартни пространства - градски интериори. Има писмо за партньорство от пространство. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-231 Цвета Атанасова Димова Жена почти ударена от метеорит - Сценарий за едноактова пиеса за малка сцена и радио. България, София 01.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Историята е вдъхновена от два реални, документирани случая на различни жени, в чийто къщи се разбиват метеорити, ставайки метафора на житейските несгоди на протагониста в пиесата. Разговорът в пиесата следва динамиката на бързите новини – кратки статии в интернет,а диалогът е написан в стила на филмов сценарий, но следвайки драматургичната форма за театър. В рамките на програма , сценарият ще бъде завършен и подготвен за започване на репетиции. Кандидатът предлага любопитен проект с нестандартна тема и метод на представяне. Формално отговаря на условията на програмата. Проектът има потенциал за надграждане и се препоръчва за финансиране.
TI1571-232 Таня Ангелова Колева Тракийски епос-Царица Йотомира България, гр. София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Дигитална илюстрирана книга с разлистващи се слайдове, предаваща историята за митична тракийска царица Йотомира, успяла да отблъсне нашествието на персийския завоевател цар Кир, със силата на своята мъдрост и красота.Текст и илюстрации-авторски. Книгата е подходяща за деца на 6-10 годишна възраст. Механизмът на разлистване е удобен и атрактивен. Ще бъде разказана в 16-20 хоризонтално ориентирани слайда. В тази историческа случка, децата ще припознаят героизма и величието на предците. Интересен проект с ясно разписани цели и план за реализация. Кандидатът има потенциал да изпълни проекта. Планът за разпространение на резултата може да бъде разгърнат. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-233 Юлиана Дафинова Хичева Свободно движение София 15.03.2022 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Проектът е посветен на движението, като доказателство че нещата съществуват Той се състоеше от две части - експериментални фотографии в съчетание с живописни маслени картини. Семпъл проект, а ясно поставена цел. Проект, развиващ творческите умения на млад автор в посока, която следва през последната година. Сполучливо съчетание между фотография и живопис с потенциал за устойчиво надграждане. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-234 Джоузеф Мохамадев Ескандари Фард Различните танцуват България, София 01.11.2021 - 31.08.2022 4000 4000 0 Проектът е за иновативен спектакъл -танцов пърформанс, с добавени реалности и трейлър с представяне пред публика и интерактивно. Пресконференцията и премиерата ще се проведат в галерия Артемис. Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано от актуалността на темата: „Социалната справедливост и нехетеросексуалните чрез изкуството на танца“. Екипът е съставен от кандидата и доброволци- изтъкнати професионалисти. Много общо представен проект, липсват писма за участие от всички описани като доброволци, проектът е по-скоро групов. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-235 Мария Георгиева Цветкова Романтиците са новите бунтовници България, София 01.11.2021 - 31.05.2022 5000,00 4000,00 0 „Романтиците са новите бунтари“ е онлайн проект за провеждането на фотографска работилница и създаването на две фотокниги – едната от професионалисти, другата от студенти по изкуства. Не достатъчно ясно разписано проектно предложение Линкът за референция към представителните материали не се отваря (профилът е личен). Липсва информация за участниците. Би следвало стратегията за разпространение и постигане на устойчивост, да бъдат по-подробно разписани. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-236 Аксиния Александрова Пейчева Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото София, България 10.11.2021 - 15.03.2022 4000 4000 4000 Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото“ e проект за таванен стенопис, смесена техника - дигитален принт върху фолио и акрилни бои, предназначен за пространството на СУ „Св. Св. Климент Охридски“, Ректорат, Музей по палеонтология и историческа геология. Той създава връзка между микробиология, картография и компютърна геометрия и има за цел да превърне едно подкуполно пространство в интересна част от архитектурната среда на сградата. Сложен, интердисциплинарен проект, който заедно с това представлява ефектна и разбираема намеса в публична среда, оживявайки едно пространство, което само по себе си представлява научен музей и създава приятна атмосфера и възможност науката и изкуството да породят нови интереси у зрителите. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-237 Сергей Александрович Казарин Около света с танци България, Велико Търново 01.12.2021 - 31.07.2022 10000,00 4000,00 4000 Проекта Около света с танци е с основа концепция да разгледа различни национални/характерни танци, от различни страни, като разгледа техния произход, специфика и разпространение. Проекта ще включва момичета и момчета от танцови школи във Велико Търново. За проекта се предвиждат учебни срещи онлайн и присъствено и работилници. В края на проекта децата ще участват в няколко хореографии, прилагайки на практика наученото и ще се представят пред публика. Кандидат с капацитет и добър план за реализация.Темата на проекта е интересна и обогатяваща общата култура на подрастващите, ангажира аудиторията по подходящ начин. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-238 Красимира Методиева Николова ДА ИГРАЕМ ТЕАТЪР! София 25.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 „Да играем театър!“ от Красимира Методиева е книга с обем около 200 страници, в която ще има кратка история на театра за деца, откъси от пиеси, които могат да бъдат поставени с деца на възраст 5 - 10 години, игри, етюми и упражнения за малките артисти, вклйчително и такива, адаптирани за дигитална среда и скици и рисунки как лесно да си направят костюми, реквизит, маски и кукли. Проектът предвижда издаването на ценен наръчник за деца, който ги въвежда в театралното изкуство. Книгата ще бъде полезна както за децата, така и за учители, ръководители на театрални школи и др. Представено е потвърждение от издателство. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-239 Вилилсав Алберт Прагер Субективно преживяване България, София 15.12.2021 - 01.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Субективно преживяване ще разглежда болестта като сложен комплекс от преживявания, емоции и когниции, които са свързани със социалната ефективност на перформативното тяло. Освен факторите, генериращи психично благополучие, проектът ще изследва ролята на самия болен субект и възможностите за неговото интерпретиране.Как бослестта променя перформативността на отделния индивид? Как болното тяло перформира в субективно здравата среда? Субективен ли е обективния поглед към болното тяло? Проектът изцяло отговаря на заложените цели и приоритети на програмата, кандидатът е с професионален капацитет, за да го реализира успешно и с устойчив характер са резултатите. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-24 Яна Борисова Василева Място, наречено Другаде България. София 25.11.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Място, наречено Другаде е проект за написване на драматургичен текст за театър с автор Яна Борисова. Идеята е Място, наречено Другаде да бъде докосваща и смешна история за двама души, които са жертви на любовта и се налага да оцеляват заедно, подкрепяйки се, изслушвайки се и помагайки си един на друг. Основни теми и опорни точки на този диалог ще бъдат: семейството, влюбването, правото на щастие, човешките дефекти, зависимостта от алкохола и най-вече – любовта и последствията от нея. Кандидатът е с доказана, безспорна активност в сферата на културния живот и театъра. Проектът има за цел да реализира нов български драматургичен текст на сцена, което по същество надгражда портфолиото на кандидата. Проектът е реалиситчен и изпълним и има потенциал за устойчивост и развитие. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-240 Цветелина Милчева Димитрова Homo Technicus vs Homo sapiens София 15.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 “Homo technicus vs Homo sapiens” цели да представи транзитните времена, в които живеем - а именно преминаването на хората от старите навици към технологиите, с които е обвързано ежедневието ни. Времената, в които живеем са наистина уникални, тъй като последните няколко години обикновения човек има бърз и лесен достъп до иновативни методи и джаджи, които неосъзнато променят ежедневието, а може би и самото тяло на Homo sapiens, без да подозира. Превръщаме ли се без да осъзнаваме в Homo technicus? Добра идея, която надгражда творческото развитие на автора. Проектът предлага игрови подход през развитие на творческото мислене сред млади хора и формира алтернативно образователно съдържание. Предвиден е образователно-игрови елемент, който предполага привличане на детска аудитория. Липсват партньорски писма от предвидените участници. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-241 Христо Петков Петков Рециклиран Хардуер България, София 03.01.2022 - 01.08.2022 4500 4000 4000 Рециклиран Хардуер е проект, който включва създаването на картини от рециклирани електронни устройства, както и изложба с тяхното представяне. Целта на проекта е да запознае хората с ползата и нуждата от рециклирането. Изложбата ще има интерактивен характер, като всяка картина ще бъде придружена с информационно видео показващо процеса по нейното създаване и използваните материали. Амбициозен проект, отговарящ на приоритетите на програмата. Кандидатът има потенциал и ясен план за изпълнението му. Предвижда се провеждането на изложба във физическо простанство, препоръчва се да се разработи по-детайлно стратеригията за популяризация. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-242 Александра Димитрова Ласкова Витрина за изкуство София 01.11.2021 - 01.08.2022 4000 4000 4000 Витрина за изкуство е проект за създаване и иновативно представяне на вече създадени обекти на приложното изкуство в дигитална среда - фикивен онлайн магазин. В първия етап на проектаще създавам и представям свои работи ежемесечно, под формата на „ново зареждане“ на магазина. Изпълнението на проекта ми позволява да развия работата си в областта на текстила и керамиката, както и да достигна широка публика дори в условия на пандемия. Проектът отговаря на заложените приортети на порграмата, кандидатът има необходимият професионален опит за успешна и устойчива реализация.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-243 Нейтън Адисън Купър Поенто и Гуската София 01.12.2021 - 01.05.2022 4000 4000 4000 Понето и Гуската е една кратка история в проза, насочена към деца между 6-12 години, която след това ще запиша като аудио приказка. Записът ще има двуезичен вариант: на български език и на английски език. По този начин приказката освен, че ще бъде качествено артистично изживяване, на което може да се насладите по социално дистанциран начин, така и образователна възможност за децата да подобрят своя речник и слушане с разбиране на английски език. Кандидатът е с доказна биография. Проектът има творчески потенциал за надграждане. Вписани са участници, с които кандидатът регулярно работи в общо сдружение. Проектът е реалиситичен и изпълним. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-244 Дончо Николаев Дончев Фундаментални взаимодействия / Fundamental Interaction град София 20.11.2021 - 20.05.2022 4000 4000 0 Проектът Фундаментални взаимодействия засяга теми, които са обект на търсене от науката и изкуството. Във физиката това са четирите основни взаимодействия между елементарните частици и телата. В завършен вид проектът представлява четири мащабни пана с размер 200 х 400 см. Разположени самостоятелно със стойки и в ред, който описва и съпоставя чрез цветна хармония, и детайли научното схващане за съществуването на Вселената. Работата е в екип с проф. Леандър Литов. Непълна биография на кандидата, от която не се разбира какъв професионален опит има. Проектът е прекалено амбициоезен и нереалистичен. Предвижда партньорства, за които няма съответните потвърждения. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-245 Ива Ивайлова Младенова Синдромът на мъглата София 15.11.2021 - 30.06.2022 4000,10 4000,10 4000 Синдромът на мъглата е фотографска изложба, която включва серия от 20 аналогови черно-бели фотографии на модели със затворени очи. Докато бива заснет, всеки един от тях е провокиран да си припомни момент на желана или на натрапена близост, състоял се в близката 1 година - от началото на пандемията. Зрителят ще бъде ангажиран с това да разграничи коя от фотографиите при извикването на какъв спомен е направена. Проектът отговаря на заложените цели на програмата, кандидатът е добре подготвен за реализацията му. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-246 Мария Генчева Налбантова Книгоразделители България, София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Книгоразделителите служат за маркиране на място в книгата, към което читателя да може лесно да се върне по-късно. Това място може да бъде позицията, до която е стигнал прочита или конкретни страници, които са важни и биват отбелязани. Често обаче, поради липса на книгоразделител в близост до нас, поставяме отбелязки, които откриваме около себе си. Проектът е свързан с тези случайно попаднали парчета, които носят отпечатък на времето. Проект със силна концепция, следващ утвърдения творчески подход на автора. Намерените отбелязки в книгите в Народната библиотека, публикувани след 44 г., като артефакти, като свързващи линии между разделител и книга, читател и книгоразделител, читател и книга, място и време, факт и фикция. Проект с потенциал и възможност за развитие. Предлага се за финансиране.
TI1571-247 Светлана Юриевна Влашева вПлетени традиции онлайн/ квартал Недевци, Габрово 10.12.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Проектът „вПлетени традиции” предвижда провеждането на творчески инициативи, които ще покажат нови приложни техники от различни видове прежда с възможност за ползване в бита. Това ще покаже, че с достъпни и не толкова скъпи материали може да се постигнат естетически издържани и функционални творения на приложното изкуство. Проектът ще привлече интереса на младите хора, ще покаже една интересна симбиоза между различни стилове и ще докаже, че за въображението няма граници. Добра възможност за мултиплициране на ефекта и за осигуряване на устойчивост. Ясна аргументация. Добър план. Естествена интерактивност с публиката, онлайн опцията също е подходяща за формата куросве.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-248 Ангел Ангелов Георгиев Злощастния Дявол България, София 22.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Историята за един злополучен дявол, който, каквото и да прави, не успява да реализира лошите си замисли. Въпреки че виждаме разказа през неговия поглед, всъщност героите са обикновените хора – строителя на мостове, стария грънчар, бедния момък. Кандидатът няма предишен опит с подобни проекти. Не е специалист в сферата на театъра. Проектът е рисков и не се препоръчва за финансиране.
TI1571-249 Мартин Радославов Радославов Порцеланови обекти България, Варна 10.01.2022 - 10.09.2022 4000,00 4000,00 0 Порцеланови обекти е проект за самостоятелна изложба от пластики, изпълнени в материал порцелан от младия автор Мартин Радославов. Творбите ще представляват стенни композиции от порцеланови елементи, както и инсталационни скулптури. Планира се изложбата да се реализира в пространството на галерия ЮКА, Варна в началото на септември 2022г. Проектът е първата самостоятелна изложба на автора. Липсва визуална информация, времевата рамка излиза извън времевия обхват на програмата. Липсват референции за работата на автора. Ясни цели, но неубедителна стратегия за постигане на устойчивост. Липсва партньорско писмо от галерия. Не се предлага за финансиране.
TI1571-25 Нено Белчев Белчев Белчев ХУДОЖНИКО, ОТРЕЖИ ЕЗИКА СИ! Варна, София и други градове 01.11.2021 - 15.03.2022 4000 4000 4000 Проектът „Художнико, отрежи езика си!“ обхваща издаването на албум с илюстрации, съпроводени с текст и реализиране на изложба в галерия „ДЕПО“ в София със същите рисунки, но и други обекти и видеа, както и представянето на проекта в различни места и градове в страната под различни форми и начини. И албумът, и изложбата ще носят същото заглавие като проекта. Изложбата, в зависимост от пандемичните обстоятелства, ще се случи или онлайн, или на живо. Силен и добре поднесен проект. Артистичен, оригинален, с чувство за хумор, парадоксален, провокативен и комуникативен, проектът е продължение на творческите интереси и постижения на автора и е приносен за развитието му. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-250 Ралица Людмилова Нейкова "НОщ е" град София, България 10.11.2021 - 20.06.2022 4000 4000 4000 Проектът има театрално-танцов характер. Целта му е да коментира въпроса за субкултурните общности. Проблемът за разделението между различните групи в обществото и неговата проява по време на нощния живот. Кандидатът предлага реализацията на проект за театрално-танцов спектакъл с провокативна тематика. Проектът има висок потенциал за привличане на младежки и студентски аудитории. Приложени са всички необходими писма за партньорство. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-251 Ивелина Христова Иванова-Берова Носталгия София 15.12.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 „НОСТАЛГИЯ“ е виртуална, 3Д интерактивна документална изложба, представяща визуален архив от почти 10-годишно лично фотографско изследване, свързано с етническите и социални стереотипи, изградени и битуващи в общественото мнение за няколко малцинствени общности в България – помаци, роми, турци. „Носталгия“ задава въпроса доколко социалните и обществени предразсъдъци са обосновани и могат ли да бъдат преодолени чрез визуален наратив за ежедневието и бита на хората в някои от тези общности. Проект със социален ангажимент. Авторката си поставя за цел да изследва със средствата на фотографията стереотипите, битуващи в общественото мнение за няколко малцинствени общества. Липсва ясна стратегия за активно въвличане на публиката.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-252 Кремена Сергеева Чолакова Горска приказка България, София 01.11.2021 - 01.08.2022 4000 4000 4000 Проекта цели да допринесе за развитието на детската книга. Амбицията ми, като художник-илюстратор е да възпитавам естетиката при децата. Смятам, че тази стъпка е базисна в развитието на културният ни мироглед. Убедително защитен проект за създаване на илюстрации към авторски текст за детска книга, която провокира творческо мислене и любопитство към природата в деца (5-12 г.) Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-253 Елеонора Атанасова Хаджиниколова "Наследство" Пазарджик, България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Пана, пет на брой, всяко с размери 100см/100см. Всяко пано съдържа по 21 отделни изображения. Четири пана са нарисувани с бои, а петото е принт. Тези 21 изображения, от всяко пано, се монтират на основа. Предназначени са за 4 училища в България, и едно Българско неделно училище в чужбина. Паната стигат в училищата разглобени и с въпроси към тях. Учениците ще трябва да отговорят на въпроси от учебният им процес, за да ги сглобят. Изображенията са от културно и историческо наследство на България. Проект, който свързва изобразителното изкуство с образованието. Кандидатът има необходимия опит и знания, за да изпълни проекта. Заявени са партньорства с 4 училища, които са много важни за успешното изпълнение на проекта. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-254 Вяра Милкова Болградова Работно ателие: Първи стъпки в съвременния цирк гр. София, България 15.11.2021 - 20.03.2022 4000 4000 4000 Проектното предложение „Работно ателие: Първи стъпки в съвременния цирк” планира провеждането на тридневно работно ателие с фокус върху съвременни циркови похвати, отворено към млади независими артисти и с цел развитие на техния творчески потенциал. Млад артист с перспектива, насочил енергията си към споделяне на творческите си умения в областта на съвременния цирк посредством творчески работилници, които предвиждат полезни и интересни занимания за аудиторията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-255 Бедрос Артин Азинян Строи се монумент Казанлък 29.11.2021 - 28.07.2022 4000 4000 4000 Фотоалбумът - книга <Строи се монумент> ще разкаже една история, свързана с изграждането на Дом – паметник на връх „Бузлуджа“. Паметникът на народа или една утопия на времето от последните десетилетия, набиращ все по- голяма популярност като обект - фантом в различни световни класации. Реализиране на фотографски албум – книга, свързана с изграждането на Дом – паметник на връх „Хаджи Димитър“, повече известен със старото си име връх „Бузлуджа“. Историята на паметника е свързана и с личната съдба на фотографа - назначен е като фотограф към архивния отдел на паметника - позиция, която заема в продължение на 10 г., а преди него делото е в ръцете на баща му. Тази година се навършват 40 години от откриването на паметника, което е добра възможност за издаването на фотографския албум – книга. Интересен проект със социална значимост и ясна цел - съхраняване на културната история и популяризиране на фотографското изкуство. Постижим и устойчив. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-256 Христо Христов Симеонов Клуб Скъпи Тъпчо България, София 01.01.2022 - 31.07.2022 4000 4000 0 Проектът Клуб “Скъпи Тъпчо” ще представлява поредица от 20 монологични one-shot клипа по забавни разкази от едноименния сборник на Любомир Калудов. В процеса на изпълнение на проекта ще виждаме не просто отделни комични разкази, а и развитието на героя в дългосрочен план. Локациите на заснемане също ще се променят по тази логика. Клиповете ще се качват в палтформата YouTube и в други социални мрежи ежеседмично в един и същи ден и час. Екранните изкуства не попадат в обхвата на програмата. Проектът предвижда създаване само на видео-материали. Не се предлага за финансиране.
TI1571-257 Деница Десимирова Георгиева Природата вдъхновява! България, гр. Габрово, гр. Попово 01.12.2021 - 30.07.2022 4000 4000 0 Творческата концепция на проекта представлява изложба на творби, вдъхновени от природата, представени по един завладяващ начин. Ще бъде засегната темата за забързания темп на живота и завръщането към природата. Проектът има за цел популяризирането на съвременното изкуство сред широката публика по достъпен и въвличащ начин. Ще бъде демонстрирано как чрез природни елементи могат да се създадат оригинални и живописни творби, които носят послание с изключителна важност. Студент трети курс с недостатъчен професионален опит за проектното предложение. Проектът е интересен и има потенциал, но липсва ясен план за реализация и пространство, в което да се случи. Недобре разписани дейсности за популяризация. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-258 Здравка Георгиева Кантарева Пътуване в чудната история на изкуството с театър на сенките София, България 15.11.2021 - 26.06.2022 4000,00 4000,00 0 Проекта „Пътуване в чудната история на изкуството с театър на сенките“ е интердисциплинарен проект обединяващ кукленият театър и образованието. С методите на театъра на сенкитие аудиторията ще се въвлече в историята на изкуството, след което в специално подготвено творческо ателие ще изпробва съответния , характерен за времето си начин на създаване на изкуство. Кандидатът не е обосновал убедително своя проект, липсва конкретика в творческата идея. Липсват писма за партньорство за осигуряване на пространство за осъществяване. Липсват допълнителни материали към проекта. Проектът не се препоръчва за финансиране.
TI1571-259 Олга Николаева Иванова "Пауза" - радиопиеса София 01.12.2021 - 23.06.2022 4000 4000 0 Проекта цели да вдъхне живот на една написана, но неизиграна пиеса в радио формат. Пиесата е камерна, с четири действия и четири персонажа, които са в постоянен диалог. Персонажите са млади възрастни, които, както повече средностатистически хора, са нещастни и оплакващи се. И точно общуването помежду им ги кара да стигнат до осъзнаването, че животът си зависи от нас, не от някой друг. Затова е важно, всеки ден какви избори правим и отговорни ли сме пред себе си и света. Кандидатът формално отговаря на условията на програмата, но не посочва екип за реализация на проекта. Липсват документи, които да удостоверят изброените партньорства. Проектът не се препоръчва за финансиране.
TI1571-26 Магдалена Любомирова Борисова ЧУЙ ТЕАТЪРА И ТЕАТЪРЪТ ЩЕ ЧУЕ ТЕБ България, Велико Търново, Бургас и Он лайн 01.12.2021 - 31.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Авторски рецитал на драматурга Магда Борисова. Публиката ще бъде включена в четенето. Ще има анкетни карти/ те също ще бъдат и на хартиен носител и он лан/. Проектът предвижда срещи в 2 града и една он лайн среща в която ще могат да се включат хора от други градове и чужбина.След приключване на турнето ще бъде изготвен анализ на търсенията на съвременния зрител. той ще бъде публикуван на различни платформи за да послужи на театрите при изготвянето на репертоар. Кандидатът е с доказана активност в сферата на театъра и драматургията. Проектът има потенциал да надгради творческото портфолио на авторката, както и да достигне до различни, нови за нея аудитории. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-260 Иван Александров Тодоров "Домашното шоу на Ванката" Сезон 2 България, гр.Благоевград 01.01.2022 - 01.04.2022 4000,00 4000,00 4000 Създаване втори сезон на „Домашното шоу на Ванката“ в поредица от шест серии излъчвани премиерно в всяка Неделя вечер. “Talk Show” в стила на големите имена от бранша, използвайки техниките на „Stand Up“ и „One Man Show“ комедията. „Ванката“ е лирически герой, който с чувството си за хумор занимава интернет аудиторията с най-важното от седмицата, прави забавни разсъждения по горещи теми, коментира гафове, абсурди и издънки свързани с родната действителност и народопсихология. Интересен проект, съобразен напълно с рисковата епидемична обстановка. Проектът би развил творческия капацитет на кандидата. Планът за разпространение би могъл да бъде развит по-добре и по-подробно с цел достигане и взаимодествие с целевата аудитория. Предлага се за финансиране.
TI1571-261 Диана Кирилова Петрова Момата Барби България, гр. София 15.12.2021 - 15.11.2022 4000,00 4000,00 0 “Момата Барби” е проект, който възпява българската култура, природа и кухня през приключенията на една кукла, облечена в българска носия. Тя е хем традиционна селска мома, която почита българските обреди и празници, плъсти, плете и прави лютеница, хем модерна жена с активна гражданска позиция, която гласува, танцува по фестивали, не спира да пътува из родината и окуражава българите да се ваксинират. Проектът съчетава социални мрежи с фотография, текст, фолклор и приложни изкуства. Проектът е насочен към развиване на публики и не попада в жанровете, приоритет на настоящата програма. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-262 Тихомир Романов Гаврилов Първи танц България 15.11.2021 - 17.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Първи танц ще съдържа 15 - петнадесет видео урока, чрез които аудиторията, в лицето на заинтересованите ще се запознае с техниката и хореографията на първите три от най-желаните за първи сватбен танц: Английски валс, Танго и Румба . След реализирането и разпространение на уроците, ще имат възможността да овладеят три, подходящи за първи сватбен танц. Изчистен проект с ясен план на дейностите в областта на танцовото изкуство и предвидена онлайн реализация. Отговаря на условията и целите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-263 Неда Данаилова Митковска Реални - виртуални изложби България 05.01.2022 - 05.08.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът се изразява в създаване на виртуални разходки из музеи и галерии. Експонирането на произведения на изкуството в пространство е изключително важно, а в много случаи е част от концепцията на самото произведение. Чрез заснемане с 360 градусова камера на изложби и монтаж се създава реално усещане, че си в пространството на галерията и можеш да се разходиш из залите и да разгледаш всички експонирани произведения, също заснети качествено. Проектът е едновременно и за развитие на публики, но има и елемент на създаване на авторско съдържание, което го прави допустим по тази програма. Онлайн елементът е органично следствие от виртуалните разходки, които ще са и архив на реални изложби. Общото представяне на дейностите не дава достатъчна представа доколко може да се реализира само от 1 човек. Липсват писма за партньорска подкрепа от страна на галерии, но проектът е достатъчно практичен, за да намери реализация.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-264 Филип Людмилов Попов ДИГИТАЛНА АРХЕОЛОГИЯ България, Пловдив 01.03.2022 - 31.03.2022 15000,00 4000,00 4000 ДИГИТАЛНА АРХЕОЛОГИЯ - създаване на произведения на изящното изкуство и Изложба в ГХГ Пловдив с тях. Дигиталният вид на произведенията се затопля от смелите и почти истерични цветове, които служат като препратка към народните занаяти и историческите натрупвания. Графичните листове приличат на съвременни електронни платки, които се носят потока на халюциногенна фантазия и психоделична паралелна реалност. Този цикъл се превръща в едно пътуване до възможните граници на въображението. Цикълът "Дигитална археология" е пътуване до възможните граници на въображението на една неопределена измислена цивилизация и нейния образен свят, където се срещат електронни платки и колоритни решения, издържани в духа на народното творчество. Има осигурено пространство в Пловдивската градска художествена галерия. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-265 Бистра Иванова Трупчева Обгърнати в приказки България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът планира създаване на дизайнерска колекция луксозни авторски шалове, лимитирана серия, по митологично-приказни мотиви от бълг. културно наследство, чрез комбиниране на традиционна илюстрация и дигитална графика. Общо 9 композиции, с приблизителен размер 180х50 см. Крайният културен продукт ще бъде изложба илюстрации+шалове, във вид, подходящ за дистанционно културно потребление от страна на зрителите, а ако условията позволят – и в реална изложба, в пряк контакт с произведенията. Проектната идея е добра като замисъл, но не достатъчно аргументирано развита, лимитирано и фрагментиарно е представено, не е посочено място за събитие.Кандидатът има потенциал за реализацията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-266 Илка Йорданова Пейчева-Чакърова Музиката ще ни спаси София, България 16.05.2022 - 27.05.2022 4000 4000 0 Проект за изложба повлиян от времето на пандемия и социална дистанция, време в което музиката те прави по-малко сам. Визуален разказ за емоциите и асоциациите предизвикани от любими музикални творби. Един подбор от песни разказани чрез илюстрации, в които музиката е приятел, лекарство за житейски проблеми и вдъхновение. Проектът е за създаване на илюстрации, вдъхновени от музиката. Проектното предложение не дава яснота за начина и формите на презентирани, комуникационните канали от който не става ясно къде ще бъдат представени те.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-267 Дима Янчева Пройкова Разходка в проказния свят България, София 01.11.2021 - 20.07.2022 4000,00 4000,00 0 ''Разходка в приказния свят'' е проект, който ще запознае зрителя с творчеството на художничката Силвия Павлова, както и с изкуството на деца от художествена паралелка. Картините ще бъдат представени като диапорама, преплетена в приказен сюжет, танц, лирична музика и природа. Концепцията на проекта е неубедително разписана. Липсват приложени допълнителни материали. По същество проектът е групов, без да са приложени потвърждения от другите участници. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-268 Стефан Адрианов Войводов Мечка-беглец от цивилизацията София 30.11.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Изложбата „Мечка-беглец от цивилизацията“ е проект изследващ и разказващ историята на мечките в природен парк Витоша и потайния живот , който водят. Изложбата има задача да бъде портрет на животното, но и също така призив към съхраняването на този уязвим звяр. Проектът представлява хибридна изложба на документален фото разказ и авторски картини,видеа и инсталации разказващи за мечката и дълбокия символ на това животното и неговите проблеми. Хибридна изложба на документален фото разказ и авторски картини, видеа и инсталации разказват за мечката. Освен природожащитен апел, изложбата е художествено изследване и лична позиция. Проектът е широкоспектърен и интердисциплинарен, със силно образователно и възпитателно внушение, поднесено от млад, обещаващ автор. .Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-269 Мирослав Петров Савев Артхитектурно - самостоятелна изложба вдъхновена от София. България, София 15.11.2021 - 01.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът ще представи столичната архитектура пречупена през моя поглед - погледът на един млад архитект с художествено образование. Изложбата ще съдържа творби плод на синтеза на изкуствата. Зрителите ще видят живопис и графика надскачащи плоскостта на платното и превръщащи се в макетни структури. Изложбата ще бъде представена премиерно в галерия, а след това и в дигиталната среда. Проект за реализиране изложба инспирарана от архитектурата на столицата. Проектът има нужда от прецизиране на дейностите. Кандидатът е млад артист с потенциал да развие творческите си качества. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-27 Светлана Стоянова Смолева Нека ти разкажа... България, София 01.12.2021 - 31.08.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Нека ти разкажа... има образователен, възпитателен и развлекателен характер, тъй като се стреми да съхрани и популяризира сред съвременната аудитория традиционни и непопулярни произведения на детското литературно творчество; да предаде на децата поуки и основни принципи, като „добро и лошо“, „правилно и неправилно“ и пр.; и да обогати българското развлекателно съдържание, подходящо за най-малките, в свободните дигитални платформи за обмен на съдържание. Добре структуриран проект на аудиотеатър, с голям потенциал за постигане на устойчивост чрез абонамент за аудиокниги. Второ издание на проекта с добра представа за таргет групата. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-270 Людмила Василева Чанкова Графични вълнения София 13.05.2022 - 23.05.2022 4000,00 4000,00 0 Серия графични рисунки с маркер върху платно Недопустим проект. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът е насложен върху документа.
TI1571-271 Катерина Петева Стоянова Агрегатно състояние София 01.12.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Агрегатно състояние е авторски мултидисциплинарен проект с автор Катерина Стоянова, включващ премиера на културния продукт в публична среда, аудиовизуално заснема и излъчване онлайн. Интерактивният подход към публиката ще я направи наблюдател на случващото се и създател на драматургията. Вдъхновен от водата като основен съставен елемент в човека, пърформансът ще разгледа вечните теми свързани със страха, разкаянието, прошката, вината, приемането и метаморфозите ни като личности. Кандидатът е активен участник в сферата на театъра и сценичните изкуства, носител на една от най-престижните награди за сценични изкуства в България - ИКАР. Проектът има потенциал да развие творческата ѝ биография и да провокира допълнително интереса ѝ към танца и пърформанса - като форми на сценично представяне. Посочените пространства за реализация на проекта са традиционно отворени към всички подобни малки форми на сценични представяния и дебютиращи артисти. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-272 Николай Владимиров Райчев In-equality България, София 15.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектното предложение „In-equality“ има за цел да изследва темата за половото неравенство чрез похватите на съвременния цирк и танц и създаването на танцова миниатюра. В 21-ви век това продължава да е тема „табу“ за много мъже и същевременно повод за политическо и социално обединение на много жени под шапката на феминизма. Еволюцията на човечеството е достигнала изключителни висини, но половото неравенство продължава да бъде една много наболяла тема. Проектът представлява танцов сценичен продукт, подкрепен от Дерида денс. Отговаря на целите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-273 Захари Валериев Нанков Танцов пърформанс TRAPтайм България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000,00 4000,00 4000 Танцовия пърформанс “TRAPтайм“ ще потърси общото между две много противоречащи си поне на пръв поглед теми – епохата на Рагтайма и нашето съвремие погледнато през призмата на “Trap“ музиката и култура. Линията на разказа ще лавира между документалистиката и дивертисмента, включвайки елементи на водевилни гагове, преливайки на моменти в една пърформативна лекция. Цялостното усещане ще се допълни с изразните стредства на Tap танца и амалгамата на електронния звук и рап речитатива – Trap. Интересна творческа концепция, включваща ретроспекция на жанр от танцовото изкуство и съвременните технологии. Проекта отговаря на целите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-274 Лъчезар Златков Костов Творец от две епохи - Борис I Михаил България Димитровград 01.12.2021 - 31.05.2022 4000,00 4000,00 0 Изработка на аудиовизуално произведение -документален филм, разказващ за една епоха Свети Княз Борис Михаил. С помощта на едни от най-известните историци на България, ще разясним, че приемането на Христовата вярa не е приумица на Борис Михаил, не е просто някaква стъпка, породена от конкретни обстоятелства, а е една дълго обмисляна линия. Факта, че Борис Михаил поставя въпроса за самостоятелна българска църква е революционен с оглед мисленето на тогавашното време. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-275 Александра Христова Радичева Малко време Пловдив, България 08.11.2021 - 24.05.2022 4000,00 4000,00 0 Кратко видео, което разказва историята на млад човек объркан след завършването, който се лута между очакванията на обществото и търсенето на истинска цел, към която да се стреми. Видеото представя кратък монолог относно менталните трудности, през които минават зрелостниците и визуални картини свързани с ежедневието ни и такива, които ни вдъхновяват да живеем пълноценно. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-276 Теодор Младенов Ралев Анимационна работилница България 01.03.2022 - 31.07.2022 4000 4000 0 Провеждане на работилници по анимация, проведени в 5 областни града, предвидени за ученици с интереси в областта на анимационното кино. Работилниците представляват кратко въведение в анимационното изкуство, последвани от практически занятия с различни анимационни техники под камера. Анимационните материали произведени от учениците ще бъдат обединени в един общ филм, който ще бъде качен в социалните мрежи с цел промотиране на следващи издания на работилницата. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-277 Гергана Юлиянова Димитрова 37 maches I The Bulgarian Connection България, София, Щутгарт, онлайн 01.03.2022 - 25.08.2022 4000 4000 4000 „37 maches – The Bulgarian Connection“ предвижда провеждане на артистично проучване за бъдеща международна театрална продукция. В рамките на проекта ще бъде събиран документален материал, ще бъдат проведени интервюта и подготовена драматургична структура, която да добави българската перспектива към основния разглеждан от бъдещата театрална продукция проблем – растящото социално неравенство в Европа. Добре разписана и аргументирана кандидатура, която предвижда документално проучване с цел реализация на бъдеща международна сценична продукция. Проектът е професионално подготвен и защитен. Има висок потенциал за привличане на разнообразни аудитории. Предлага се за финансиране.
TI1571-278 Светлозара Светлозарова Христова Аудио-разходка "I cannot imagine the world without me" България, Варна / Онлайн 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проект за създаване на аудио-разходка I cannot imagine the world without me, който е част от дългосрочно артистично изследване на културолога и артист Светлозара Христова, свързано с изучаването на потенциалите на аудио-формата. Отправна точка за създаване на аудио-разходката ще бъдат проведени дълбочинни интервюта с артисти, научни работници и еколози по теми и проблеми, свързани с опазването на околната среда и по-специално на Черно море. Иновативен за БГ формат на пърформанс разходката. Ходенето като артистична практика е добре аргументирано в проекта. Титулярът има вече доказан опит в този формат. Потенциал за устойчивост, мултиплицируемост. Възможност за спазване на противоепидемични мерки. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-279 Жаклин Ивелинова Пейчева Детска игра София, България 31.10.2021 - 28.02.2022 4000 4000 0 Филмът Детска Игра е кратка история, за искрената любов и истинското мъчение в детската душа, които преминават по време на игра. Филмът е базиран на играта стражари и апаши и проследява разпита на Петър от командир Георги. Действието се развива в стая за разпит, където Петър е измъчван за паролае. По всичко личи, че разпитът е истински освен по факта, че всичките офицери са на 20, а веществените доказателства са играчки. Петър издава паролата, за да спаси любовта си. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-28 Кристина Валентинова Христова Преподготовка на късометражен игрален филм: Ева Форевър България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Преподготовка на късометражен игрален филм за 18-годишна състезателка по скейтборд и модел, чийто перфектен план за бъдещето се разпада, когато е диагностицирана с рак. Тя ще трябва да се изправи срещу предразсъдъците, подигравките и собствения си образ без коса в огледалото, за да се завърне на скейт рампата като победител. Дейностите включват проучване на темата, написване на сценарий, изготвяне на разкадровка, бюджет и визуален мууд борд, подбор на локации. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-280 Станислава Димитрова Ризова Музикална черна комедия "НАСЛЕДНИКЪТ" София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Музикалната черна комедия НАСЛЕДНИКЪТ ще бъде първата постановка от този жанр създадена в България. Целта е да обедини артисти от различни сфери като провокира у тях обмяната на опит. Участието им ще даде възможност на хора от различни възрасти да работят заедно в проект, опиращ се на монтажното и филмово повествование. Музикалните номера ще донесат стилистика, използвайки куклени средства и одухотворяване на неживата материя чрез помощта на трансформираща се сценография. Кандидатът предлага реализация на драматургичен текст с потенциал за надграждане и развитие. Проектът отговаря на условията и целите на програмата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-281 Йохана Александрова Траянова КРЕХКИ София, България 30.11.2021 - 31.05.2022 4000 4000 4000 Фотографският проект КРЕХКИ изследва животът на един ботанически цвят. От пъпката, през разлистването до повяхването. Проектът цели да покаже както крехкостта на природните елементи, така и метафорично говори за човешкия живот. Нежен и поетичен проект. Автор с потенциал и интересен поглед. Неубедително представяне на целите. Липсват партньорски писма от място за предстаявяне на проекта.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-282 Захари Гюров Петрунов "Оренда" България, Перник 15.11.2021 - 30.05.2022 3999,10 3999,10 0 Проектът „Оренда” представлява изложба от 20 произведения на изкуството със смесена техника, изобразяващи природни пейзажи от България и портрети на велики българи от миналото. Творческата ми концепция е обвързана с възраждането на българския дух чрез визуалното изкуство. Потретите на знаменити български личности ще нарисувам с реалистичен художествен похват, а пейзажите ще бъдат артистични импресии. Проектът представя неубедителна концепция и стратегия за развитие. Липсват доказателства за устойчивост. Не отговаря на приоритетите на програмата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-283 Илиана Атанасова Иванова Моята Добруджа - Каварна и региона Каварна, България 30.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Моята Добружа-Каварна и региона“,е проект -изложба. Идеята е да включва картини, живописни платна, изобразяващи гледната ми точка за Каварна и места от региона на града "Няма достатъчна информация за професионалното развитие на кандидата. Недобре обоснован проект. Липсва план за разпространение.Проектът не се предлага за финансова подкрепа. " Няма достатъчна информация за професионалното развитие на кандидата. Недобре обоснован проект. Липсва план за разпространение.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-284 Емил Иванов Миразчиев Пловдив - Европейска столица на културата 2019, преди и след - надграждане България, Пловдив 03.01.2022 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Ще бъдат интервюирани 9 души от Пловдив, активни граждани, за това как са си представяли Пловдив - Европейска столица на културата и покри ли това събитие очакванията им. Бяха ли въвлечени гражданите в проекта и променили се културната инфраструктура и достъпа до нея? Като резултат, това ще бъде видео инсталация с 25 видео интервюта. Проектът е част от творческа практика на автора като мултимедиен артист и същевременно изследва и визуализира нагласите в обществото към такъв значим и мащабен проект какъвто е ЕСК, с приоритет град и граждани. Какво проектът е донесъл на гражданите и какво проектът е донесъл на града. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-285 Борислав Димитров Борисов В шапката на фокусника България, София 01.11.2021 - 31.08.2022 4000 4000 4000 Какво ли има в шапката на фокусника? На този въпрос отговор ще получим в най-новият авторски спектакъл на известния български илюзионист Борислав Борисов - Боби шоу. От тази шапка ще се появят и изчезнат много предмети, радвали няколко поколения зрители и любители на магичното изкуство. А дали тази шапка винаги ще изпълнява заповедите на фокусника и дали попадайки в чужди ръце тя отново ще изпълнява желания, това ни престои да видим. Проектът предвижда създаване на авторски илюзионистки спектакъл, както и изиграването му пред публика. Кандидатът представя аргументирано своята идея в проекта си. Проектът отговаря на условията и се препоръчва за финансиране.
TI1571-286 Снежанка Венциславова Михайлова Всичко за любовта София, България 01.12.2021 - 31.07.2022 6000,00 4000,00 0 Всичко за любовта е концептуален пърформанс и художествено изследване по едноименната творба на американската чернокожа феминистка известна под псевдонима Бел Хукс. Любовта за Хукс е глагол, не съществително. Любовта като глагол е откриване на начин да лекуваме болката. Фокусът на художественото изследване Всичко за любовта е женската емоционалност след разтърсващото преживяване на аборта и груповото преосмисляне на този травматичен опит чрез художествени и социални техники на споделяне. Интересен проект със социална насоченост. Кандидатът притежава голяма теоретична основа. Достигането до целевата аудитория и разпространението на проекта не са добре представени. Липсват писма за партньрство. Проектът е рисков и не се предлага за финансиране.
TI1571-287 Пламен Драгомиров Петков Направи Си Сам България, София 01.11.2021 - 02.04.2022 1005 4500 0 Творческо интернет пространство с вдъхновяващо съдържание, съчетаващо елементи на театър, кино и литература. Минималистично решеният уебсайт ще съдържа няколко отделни секции: кратки моноспектакли, къси документални видеа, разговори - подкаст с вдъхновяващи събеседници от сферата на изкуството и кът за четене. Проектното предложение не попада в обхвата на програмата, планираната дейност за създаване на сайт е недостатъчно аргументирана по отношение на своето съдържание. Липсват писма от ключови партньори. Препоръчва се кандидатът да се запознае с програма ""Публики"". Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-288 Невена Людмилова Хинкова Самостоятелна дебютна изложба " Детството в съвремието" България 30.11.2021 - 07.07.2022 4000 4000 0 Самостоятелна дебютн изложба на Невена Хинкова с картини с натюрморти в илюстративен стил. Натюрмортите включват елемент от детството ни, картини за големи хора и почитатели на съвременното изкуство. Проект за първа самостоятелна изложба. Липсва конкретна информация относно концепцията и визията на проекта, както и за предходни реализации на автора. Не се предлага за финансиране.
TI1571-289 Николай Янков Николов "Кашонът" България, София 05.12.2021 - 15.02.2022 4000 4000 4000 Заснемане и монтаж на видео - трейлър на театрална постановка - Кашонът. Кашонът е модерна ексцентрична комедия, в която с младежка енергия и ентусиазъм, задъханият ритъм на ситуациите поражда верига от прибързани и нелепи действия, заплетени взаимоотношения и невъзможност на персонажите да се справят с възникналите вследствие на това проблеми. Проектът Кашонът включва и заснемане и разясняване чрез аудио и видео на анти-ковид 19 мерките, които са взети на територията на Театър София. Проектната идея е оригинална и добре представена за заснемане на театрално представление и даване на възможност този творчески продукт да е по-широко и мащабно споделяем.Кандидатът има необходимия опит за реализацията, устойчиво е и с надграждане. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-29 Христо Симеонов Костадинов Запознаване България, Бургас 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 През 1949 в Бургас се учредява литературен кръжок. Художествените ръководители на кръжока откриват и привличат в поетичната общност млади хора, в последствие творци от национално значение – Христо Фотев, Иван Теофилов, Кина Къдрева, Никола Инджов, Реджеб Кюпчу, Тома Бинчев. В основата на филма е историята на зараждащата се поетична вълна в Бургас и представяне на произведенията, включени в първия литературен сборник на поетичния кръжок – Запознаване, 1962 година. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-290 Зорница Людмилова Колева Ангажиране на деца с изкуство в онлайн среда в условия на Covid 19 пандемия България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Създаване на youtube канал, в който да бъдат качени 9 клипа - по един клип месечно, които да насърчават работа на деца от вкъщи във време на пандемия. Така ще повишим ангажираността на децата за самостоятелна работа в къщи, ще насочим вниманието им към изкуството и ще покажем, че компютрите и електронните устройства могат да бъдат използвани и за научаване на нови неща, както и за друг вид забавление. По време на пандемия ще бъде удачен вариант за безопасни и увлекателни занимания. Проект изцяло съобразен с епидемичната обстановка. Кандидатът има опит в работата с деца. Липсват обаче достатъчни гаранции за художествената стойност и професионално изпълнение на видеата. Проектната документация не дава достатъчно ясна представа за крайния резултат. Не се предлага за фиансниране.
TI1571-291 Елена Христова Тончева Клетва София 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Двама бивши съученици, Васко и Боян, се срещат 30 години след завършването си. Васко кани Боян на гости на по питие. С течение на вечерта става ясно, че в училище Боян е тормозил Васко, заради което Васко се е превърнал в жесток и студен мизантроп. Тази вечер Васко има намерение да отмъсти на Боян. Въпреки, че Боян признава за тормоза, отрича да е бил толкова сериозен и твърди, че Васко винаги е бил странен и отчужден. Публиката сама трябва да избере на кого да повярва. Кандидатът има ограничен опит в подготовката на драматургични текстове. Не са приложени писма за партньорство и няма гаранции за сценичната реализация на пиесата. Проектът е рисков и не се препоръчва за финансиране.
TI1571-292 Десислава Емилова Томбушева ЦВЕТЯТА България, София 01.12.2021 - 15.03.2022 4000 4000 4000 Трейлър на премиерната тетрална постановка ЦВЕТЯТА, реж. Калин Ангелов, автор Теодора Иванова – Додо, представление от репертоара на ТЕАТЪР СОФИЯ. Осигуряване на достъп на аудиторията до кратка форма, в която чрез съчетаване на театър и видео ще се подържа интереса към постановката, чрез поетапно и частично подаване на информация, в създадените вече профили и страници в социалните мрежи и на сайта на театъра. Проектът отговаря на обхвата и критериите на прогрмата. По същество проектът би спомогнал разпространението на сценично представление и достигането му до по-широка аудитория. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-293 Благой Бойчев Бойчев Драма LIVE София 05.01.2022 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Идеята на проекта е да се популяризират съвременни текстове за театър или кино, като принципът на работа ще използва стрийминг в реално време на част от нов драматургичен материал. Драма LIVE се състои от няколко дейности, свързани с изработка и излъчване на живо в социалните мрежи на сцени, или на кратки пиеси от съвременна българска драматургия. Крайният резултат ще представлява игрова презентация на драматургични откъси чрез онлайн стрийминг. Интересен подход за популяризиране на съвременна българска драматургия. Кандидатът е с богат опит и потенциал за надграждане на идеята. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-294 Войн Тодоров Войнов IN-MIGRANT България, София 01.01.2022 - 31.05.2022 4000 4000 0 Ин-Мигрант е мултидисциплинарен проект, който представя сценично и визуално съвременно изкуство, базирано на лични истории и наративи на хора преминали през мъчителния и травматичен процес на миграция, изпълнен от мен - Войн де Войн. Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът е насложен върху документа.
TI1571-295 Десислава Бориславова Димитрова Ледена магия България: Кнежа, Гулянци, Искър, Долни Дъбник, Долна Митрополия 01.11.2021 - 31.01.2022 4000 4000 4000 Ледена магия e коледен авторски спектакъл на звездата на българската магия Десислава Димитрова - Шехерезада. Магическият спектакъл е на коледна тематика и представя най-модерните фокуси, свързани с празника: фокуси със светлини, летящи предмети, подаръци и сняг. Кандидатът предлага реализация на коледен спектакъл с илюзии и фокуси. Проектът има потенциал за надграждане и развитие и отговаря на условията на програмата. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-296 Наталия Миткова Цекова Театрални срещи с ромска публика България 17.12.2021 - 27.04.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Театрални срещи с ромска публика цели да представи спектакъла Цигански колела в ромски квартали и училища с цел да запознае публиката с текст, в който ромите са главни действащи лица, както и да повдигне дискусия за необходимостта от театър в ромската общност. Това е двуезичен спектакъл, създаден през 2016г, който разкрива проблема с интеграцията през погледа на една млада жена, криеща произхода си, за да бъде социално приета. Текстът е базиран на автентични истории. Проектът е за разпространение на готов спектакъл и популяризирането му сред малцинствени групи. Кандидатът има потенциал за надграждане и развитие на идеята. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-297 Калина Василева Василева Серия интерактивни илюстрации: Причудливи стаи България, София 15.11.2021 - 30.04.2022 4000,00 4000,00 0 Проекта „Причудливи стаи“ ще представлява серия от илюстрации с интерактивен характер. Ще бъдат създадени 10 дигитални рисунки, всяка от които ще представлява стая с причудливи елементи. Те ща бъдат представени в интернет, под формата на дигитална изложба с игрови елемент. Посетителите на сайта ще имат възможността да отворят всяка една стая и да се потопят в магично изрисувана атмосфера, излъчваща уют и фантазия. Кандидатът изглежда добре подготвен за реализацията на проекта, който от своя страна отговаря на критериите за реалистичност. Елементът интерактивност също е спазен. Но така представен, проектът не успява да убеди, че ще предложи стойност за аудиторията отвъд забавлението. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-298 Радомира Иванова Михова Гласът през маска София, България 01.12.2021 - 31.08.2022 4000 4000 0 ГЛАСЪТ ПРЕЗ МАСКА предвижда създаването на 5 тематични интервюта с изявени театрални дейци, като част от подкаста ТОВА Е МОЯТ ГЛАС. Радио журналистът Радомира Михова, разговаря с актьори, режисьори и драматурзи за трансформацията на гласа и словото във време на изолация. Епизодите достигат до аудитория извън театралната сцена през сайтовете radomira.bg и obache.bg, платформите за разпространение на съдържание Spotify, Apple & Google podcast, SoundCloud, YouTube и социалните мрежи. Проектът е интересен и стойностен, но не е демонстрирано достатъчно добре надграждане на работата на кандидата. Размерът на предвидената работа не кореспондира с размера на сумата по програмата. Не се препоръчва за финансиране.
TI1571-299 Десислава Димитрова Чутуркова "Ковачът и дяволът" по Братя Грим България, София 01.02.2022 - 19.05.2022 4000 4000 4000 В един от приказните разкази на Братя Грим „Ковачът и дяволът“ главният герой е много способен ковач, който е изкушен от силите на злото да продаде душата си, в замяна на което ще получи безкрайно богатство. Проектът е невербален, но богат на аудиовизиални елементи. Основно изразно средства са сенките. Озвучаването на проекта ще бъде на живо, а звуците ще бъдат подсилени с микрофон. Това ще засили усещането за дълбочина на преживяването и ще надникнем в света на невидимите с човешко око светове. Любопитна идея за театър на сенките. Спектакълът има висок потенциал за привличане на публика, а кандидатът опит, с който да реализира устойчив проект. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-3 Калин Светославов Попов Плажът България, София 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Плажът е комеди шоу програма, предназначена за широк и разнообразен кръг от публика, представляващ съвкупност от театрални скечове, музикални изпълнения, куиз на тема забавни ситуации на плажа и игри с публиката. Планирам между скечовете и музикалните изпълнения, да се прожектират видеа на видео стена, които да пресъздават по забавен и интересен начин почивка на море и ситуации от нормалния бит и ежедневие. Проектът представя интересна идея, но липсва план за разпространение. Липсва документ за потвърждение от приемащи сцени. Кандидатът не дава изчерпателна информация по какъв начин ще бъде надргадено творческото му портфолио. Не са защитени и аргументирани художествените качества на идеята. Проектът не се препоръчва за финансиране.
TI1571-30 Маргарита Йорданова Георгиева Онлайн балетен семинар Онлайн платформа 29.04.2022 - 01.05.2022 2600 2600 0 По случай международеня ден на балета организирам безплатен онлайн семинар по класически балет. Като професионална балерина, студентка балетна педагогика, желая да споделя своя опит. Дати на семинара са от 29.04. до 01.05. 2022г. с класове за начинаещи и професионалисти на възраст от 6 до 60 годишни, като ще бъдат разделени в съответни групи. Събитието ще се проведе през онлайн платформа, като по този начин съблюдаваме за бъдещи мерки във връзка с разпространението на вируса КОВИД-19. Недопустим проект - Кандидатът не е представил подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация.
TI1571-300 Александър Валериев Томов Как се прави гег София 15.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът има за цел да изследва детайлно често ползвания в театъра принцип на гега. Чрез визуализирането му, аудиторията ще може да се запознае с конкретиката на създаването, репетиционния процес, фазите и темпоритъма, които са нужни, за да се изгради в пълнота едно комедийно представление. Много добре аргументиран проект, с потенциал за разпространение. Проектът е реалистичен и изпълним. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-301 Габриела Атанасова Шкодрова Модерното визуално изкуство в моята душа България - София и Варна 27.10.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 0 Творческата концепция на проекта „Модерното визуално изкуство в моята душа“ е да се направи поредица от изображения, които преплитат в себе си рисуване, фотография, фото манипулиране, композиране, цветово коригиране и финални детайли, с цел да се покаже как няколко вида изкуства биха могли да се съчетаят и от тях да се получи изцяло ново такова. Проект за развиване на съдържание на инстаграм канал. липсва възможност за интерактивно включване на публиката, а така както е разписан проектът, не става ясно какви са достойнствата, които ще привлекат аудиторията, освен че авторката оценява сама работата си като нестандартно и модерно изкуство. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-302 Христо Божидаров Кирилив Дядо Влайков България, гр.Пирдоп 07.03.2022 - 24.06.2022 4000 4000 4000 Скулптурният бюст-образ на писателят-народняк Тодор Генчов Вкайиков ще бъде изработен от дърво, като се използват резачка и брадва, за да се постигне визуалния ефект на скицата, при която всяка следа оставя усешането за характера и времето Проект за създаване на скулптурен портрет на Т. Влайков и допълнително естетизиране на средата на училище в Пирдоп, чийто патрон е той. Надгражда предходен проект на същия автор и има трайно положително въздействие върху средата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-303 Владислав Антонов Попов Поезия пердута: Биньо Иванов България, София, Кюстендил, с.Бараково, Кочериново 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Поезия пердута: Биньо Иванов е визуално изследване на житейския и творчески път на един от най-ярките български поети – Биньо Иванов. Проектът включва фотографско есе с художествена фотография по стихотворения на поета, фотографска документална серия по стъпките на Биньо Иванов и фоторепродукции на архивни материали, свързани с поета. Добре мотивиран проект с реалистичен план за реализация. Развива и надгражда досегашната дейност на автора и има потенциал за развитие, като серия от Поезия пердута. Предлага се за финансиране.
TI1571-304 Мартин Гаврилов Раков ГУМИ България, София 05.03.2022 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Невербалният театрален пърформанс ГУМИ показва историята на петима колеги гумаджии, които поради липсата на работа са в тягостно състояние. От заигравка с гумите те достигат до различни видове куклено - театрални подходи, които показват съвкупност от средства на човешкото битие. От пресъздаването на музикални форми до известни сцени от филми. Невербалният характер на театралния пърформанс цели да достигне и обхване както българската, така и чуждестранната публика и чрез социалните платформи. Кандидатът предлага проект за реализацията на театрален пърформанс. Проектът има потенциал да привлече различни публики поради невербалния си характер. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-305 Христо Георгиев Георгиев Фрагменти от България България, София 11.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Фотопроектът Фрагменти от България има за цел да покаже пред широка аудитория позабравените и умиращи български празници и обичаи, които в миналото са били неразделна част от нашите бит и култура, а сега се честват само локално, най-вече из селските райони. Проектът ще представлява селекция от снимки, съчетана с кратки документални интервюта и описания, която ще бъде представена по два начина - физически /изложба/ и дигитално /серия от постове в социалните мрежи/. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, тъй като няма изчерпателна информация за автора. Не става ясно дали и опитът на автора в съответния жанр е достатъчен за да се реализира успешно проекта. Проектът не е ясно аргументирн спрямо целите и приоритетите си. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-306 Албена Стефанова Баева Заповедите на изкуствения интелект - Търсене София, България 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 „Търсене“ е третият финален елемент от мултижанровия проект „Заповедите на изкуствения интелект“, който представлява критично изследване на ролята на изкуствения интелект в съвременното общество. В този спекулативен сценарий изкуственият интелект се обръща към хората като им изпраща 12 заповеди - предупреждения за влиянието на алгоритмите в човешкия живот. „Търсене“ е видео инсталация, която ще проследи процеса на издирване на заповедите, изпратени ни от изкуствения интелект. Интересен и иновативен проект на утвърден в областта си творец. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът има потенциал да достигне до целевата аудитория. Предлага се за финансиране.
TI1571-307 Виктория Николаева Андрекова Сценографски проект към спектакъла "Приказки от пещерата" по африкански народни приказки България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Създаване на сценографски проект, който ще послужи при реализирането на кукления спектакъл със сенки “Приказки от пещерата” по африкански народни приказки. Куклите ще бъдат плоски, но за различните жанрови истории ще се различават като техника и стил. За създаването на всеки един елемент от сценографията предстои проучване и много експерименти. На финала се очаква цялостно визуално решение за един бъдещ качествен куклен спектакъл със сенки, който да бъде интересен и познавателен за публиката. Кандидатът предлага реализацията на сценография към куклен спектакъл. Проектът е реалистичен и изпълним. Проектът формално отговаря на условията на програмата и се препоръчва за финансиране.
TI1571-308 Йордан Петров Петров Градски детайли България, София 15.12.2021 - 15.07.2022 4000,00 4000,00 0 Градски детайли е проект за създаване и разпространение на фотографски продукт, с цел подпомагане творческия потенциал на български автор на свободна практика в условия на извънредна епидемична обстановка. Проектът е надграждане и развитие на творческа концепция в областта на архитектурната фотография, акцентираща върху естетически детайли от урбанистичната среда и въздействието им върху модерния облик на града. Ще бъдат заснети 40 черно-бели фотографии в контекста на творческата идея на автора. Проектната документация не показва убедителни доказателства, че реализирането на проекта ще надгради досегашните творчески постижения на автора. Проектът е представен твърде общо с дисбаланс между поставената задача и сумата по програмата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-309 Теодора Ангелова Георгиева Невидимите деца София 15.01.2022 - 25.03.2022 4000 4000 4000 „Невидимите деца“ е проект за написване на детска куклена пиеса и представянето й пред публика под формата на сценично четене. Проектът цели създаване на съвременна българска драматургия и подпомагане популяризирането й. Темата на пиесата са децата с увреждания. Главни действащи лица са играчките на децата, чрез които се запознаваме с вътрешния свят на децата, с техните преживявания, страхове, желания, копнежи да бъдат част от общността. Проектът предвижда създаването на ново драматургично произведение, посветено на деца с увреждания. Темата е важна и актуална и има огромна социална значимост. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-31 веселин манолов зографов Алчност България, София-Пловдив 15.11.2021 - 21.03.2022 4500 4000 0 Картък филм за начина, по който съвременния човек третира природните ресурси на Земята. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-310 Мария Василева Илчовска Неравноделни тактове Uneven Beats България София 01.12.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Проектът Неравноделни тактове Uneven Beats ще се фокусира върху създаване на онлайн платформа занимаваща се с българските неравноделни тактове. Платформата ще бъде визуална - споделяне на оригинални музикални клипове, анимация, мултимедийни визии, автентични документални записи. Проектът не предвижда възрастови ограничения. Платформата ще включва визуализирани изпълнения на деца, ученици от музикалните училища в България, професионални музиканти, самодейни формации. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект.
TI1571-311 Анжела Димитрова Минкова Създания сътворени от различни материали поемат нов живот София 01.12.2021 - 31.01.2022 3900,00 3900,00 0 Три месеца ще изработвам с подбрани подходящи материали пластични същества,и ще записвам с камера 6 обучителни клипа по 10 мин. качени в страниците youtube и instagram. В тях ще показвам на своите зрители-ученици как да създадат от направените герои илюстрации към текст. Зрителите могат да измислят истории, в които да участват, заедно с направените от тях създания. Ще демонстрирам и създаването на реален книжен проект чрез следване на началните стъпки на илюстрирането. НЕДОПУСТИМ ПРОЕКТ Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от кандидата
TI1571-312 Иван Веселин Трайков "Другите" България, София 03.01.2022 - 05.03.2022 4000 4000 4000 „Другите“ е проект за създаване на театрално представление върху съвременната българска пиеса „Другите“ от Теодора Георгиева. Представлението проследява взаимоотношенията на „Аз“-а с „Другите“. Разглежда проблемите за нуждата на човек от това да бъде част от общност, загубването на индивидуалността в общността, страха от това да бъдем самите себе си. Изследват се причините за този страх. Търсят се отговори на това как е възможно „Аз“-ът да живее в хармония с „Другите“. Кандидатът представя проект за реализацията на театрално представление. Проектът има потенциал за развитие и надграждане на заложената идея. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-313 Виктор Светославов Иванов Vivarium София 01.03.2022 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Фотографското есе – изложба „Vivarium” е проект на тема зоологическите градини в България и има за цел да подпомогне възможността за създаване на правилните условия в тях, като предостави поглед над проблемите на дневен ред. В него ще бъдат включени документални фотографии на самите животни, на цялостния вид на парковете, както и интервюта в текстови формат с хора, които работят там. Крайната точка на проекта е организирането на изложба и благотворителна акция към изложбата. Проект с интересна идея, който предвижда “организирането на изложба, която цели да информира хората относно условията на пребиваване на животните в зоопарковете. Кандидатът предвижда да участва и в различни български и международни фестивали по фотография, и публикуване на каталог. Липсват писма от партньори за организиране на изложба и писма за съгласие от зоопаркове. Не са посочени фестивали, към които е насочен проекта. Авторът очаква “изпълнението на изложбата и благотворителната акция да подпомогнат финансово предварително избрани зоологически градини в България - цел, за която няма убедителна стратегия.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-314 Добрин Живков Минков Фотографска изложба Диви пейзажи Русе 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 Проектът предвижда създаването на физическа фотографска изложба, озаглавена Диви пейзажи, издание 2022 година, със снимки на младия фотограф Добрин Минков. Експозицията ще бъде представена в град Русе, през пролетта на 2022 година. Изложбата ще представи 20 фотографии от диви и непокътнати места на България, красотата на различните сезони, уловени моменти от динамиката на природата и спиращи дъха гледки от високо. Неубедителен план за разпространение. Липсват партньорски писма от галерия и качества за устойчивост. Бюджетът за изготването на изложба от 20 фотографии е диспропорционален на отпусканата сума. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-315 Златина Динкова Стойчева Мапа или приказка за приятелството София 26.11.2021 - 24.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Мапа или приказка за приятелството e детски куклен спектакъл, който по увлекателен начин споделя мъдростта да разбереш кой си и какво е ценно за теб, за да познаеш кой може да ти е приятел. Едно момиченце, получава своето чакано кученце, но не може да го назове. Името е носител на това кой си, както разбира в своите житейски перипетии кученцето. Това превръща приказката в семеен спектакъл като чрез детските герои се засяга проблема за откритостта и близостта в човешките отношения. Кандидатът е представил богата творческа биография, Проектът е подкрепен от множество допълнителни документи и партньорства. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-316 Георги Владимиров Петров В една капка вода. Фотографиии на много малки неща. България, София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 В една капка вода. Фотографиии на много малки неща. Пейзажите, които пропускаме да видим. Авторът ще заснеме и представи макрофотография в две направления: Aбстрактни детайли от ежедневни предмети, и Макрофотографии с жив обект – хора, насекоми, растения. Селекция от най-малко 15-20 кадъра ще бъде представена в Изложба, като в деня на откриването и ще има допълнително обявено събитие за Лекция и Работилница на тема: Бюджетни техники за професионални резултати в макрофотографията и др. Идеята не е лоша. Липсват авторски примери от конкретния жанр, от който не може да се добие представа за творчеките възможности на кандидата. Не става ясно какъв е капацитетът на кандидата да провежда обучение по темата. Няма ясна стратегия за адаптиране към кризисната ситуация във връзка с разпространението на вируса КОВИД-19. Липсва стратегия за достигане на аудитория и качества за постигане на устойчивост, както и партньорски писма от гaлерия. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-317 Валерия Бончева Минева Десет сонета на Шекспир България, Пловдив/Габрово/Онлайн 10.04.2022 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Видео версия на десет сонета на Шекспир, заснети в театрална среда и изпълнени от професионални актьори. Кандидатът представя интересна идея за реализация. Проектът има потенциал за надграждане на концепцията, както и да привлече различни аудитории. Приложени са писма за партньорство. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-318 Юлий Тодоров Таков Реалността е загадка България, София 01.11.2021 - 24.03.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Реалността е загадка предвижда създаването на серия картини и рисунки от художника Юлий Таков и представянето им пред публика в самостоятелна изложба в галерия Арте, София. Добре структуриран проект с ясни и постижими цели. Проектът е за изложба, планирана в галерия ""Арте"" и интерпретираща в серия платна и рисунки философската тема за границите на свободата. Проектът ще надради ппортфолиото на кандидата. Предлага се за финансиране.
TI1571-319 Виолета Йорданова Апостолова Напищи ми образи - виж думите София 11.01.2022 - 04.04.2022 4000 4000 4000 Проектът „Напиши ми образи – виж думите“ ще насочи към темата за текст и образ и как те неизменно съществуват от миналото заедно, в една симбиоза, и тази симбиоза е част от съвременния свят и изкуството. Избрах този проект, защото смятам, че би бил предпоставка за развитие на по-задълбочено търсене на връзката между думите и образите, което развива асоциативност и абстрактно мислене. Кандиадтът е с утвърдено име в професионалните среди със своите графики и фотографии, има интереси към преподаването, доброволчеството, също така е докторант в СУ. Предложеният проект показва творческите ѝ интереси, изследващи взаимодействията между образ и текст от гледна точка на семиотиката. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-32 Станислав Руменов Генадиев Functional curves, работно заглавие - Функционални криви България,София 05.01.2022 - 27.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Functional curves работно заглавие Функционални криви е пърформативен видео клип, в който изразните средства са сведени до минимум и на фокус попада най-„анонимната” част на тялото – човешкият гръб. Чрез техниката на видео заснемането, монтаж и хореографски подход, артистът цели да създаде артистичен видео клип, който размива границите между реалността и начинa, по който възприемаме най-голямата част от човешкото тяло- гърбът. Нестандартна хореография фокусирана върху част от човешкото тяло. Кандидат с потенциал да реализира проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-320 Иван Пламенов Янев Що За Чудовище Пловдив 10.11.2021 - 10.06.2022 4000 4000 4000 Проектът има за цел да даде възможност на артиста Иван Янев да разработи поредица от образи, които да съживи върху разнородни медии, като най-основната от тях е колекция от артистични тениски. Реализирането на този проект ще допринесе за професионалното развитие на артиста, с това, че ще предостави възможност и свобода на изразяване на една концепция върху различни медии – един многослоен експеримент на реализация, чийто успех може да се превърне в трамплин за бъдещото развитие на автора. Реализацията на проекта би подпомогнал портфолиото на кандидата. Проектът позволява дълготрайна усточивост на резултатите. Предлага се за финансиране.
TI1571-321 Милена Кирилова Младенова Да се докоснем до изкуството България Бяла област Русенско 01.12.2021 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Самостоятелна изложба живопис и скулптура. С тази изложба бих искала да предоставя възможност на хората от малките населени места да се докоснат до изобразителното изкуство и да подпомогна развитието на читалищната институция като културно средище. В проекта е заложена презентация за Българско класическо и съвременно изкуство. В проекта предвиждам Уъркшоп с деца от 7 до 12- годишна възраст, които ще могат да работят живопис и скулптура по зададена тема . Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Добре мотивиран проект с амбиция да популяризира изобразителното изкуство сред деца в малки населени места. Кандидатът има потенциал за неговата реализация. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-322 Красимир Георгиев Терзиев Изложба на Красимир Терзиев в галерия Структура с работно заглавие Паралакс. Реконструкции на предстоящото София 01.11.2021 - 31.03.2022 10000,00 4000,00 4000 Изложбата, като мащаб, следва проекти на Красимир Терзиев в Националната галерия /2015/ и в СГХГ /2007/. В последните си проекти авторът използва композитни гледни точки, които произвеждат експлозивни противоречия в перспективите, от космически дистанции до интимна близост. Изложбата включва компютърно генерирани модели, обекти, фотографии и рисунки, потапящи зрителя в един квази-квантов свят в който пространство и време са деформирани по неузнаваем начин. Убедителен и добре подготвен проект за самостоятелна изложба на Красимир Терзиев. Творческата инициатива е приносна както за автора, така и за културната сцена. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-323 Мариета Ценова Първанова Неравноделни тактове - Uneven Beats София 01.12.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Проектът “Неравноделни тактове” - Uneven Beats предвижда създаване на онлайн платформа за българския културен феномен – неравноделните тактове. Тя ще съдържа оригинални музикални клипове, анимация, мултимедия, документални записи. Ще включва визуализирани изпълнения на деца, ученици от музикалните училища в България, професионални музиканти, самодейни формации. Проектът включва дизайн и създаване на съдържанието на платформата - пет видео клипа с различна естетика. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект.
TI1571-324 Ива Евгениева Йорданова Дигитални танцови ателиета България 01.01.2022 - 31.05.2022 3900,00 3900,00 4000 Дигитални танцови ателиета е експериментално дигитално пространство за танцово изкуство, целящо създадаването на мини танцови видео спектакли като метод за изграждане на иновативна танцова общност, като инструменти за провеждане на дискусии по обществено и културно значими теми, и за стимулиране и поддържане на физически, емоционален, ментален и социален баланс на индивидуалните участници в проекта. Добре обоснована,ясна и изпълнима проектна идея, кандидатът има необходимия капацитет да я реализира качествено. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-325 Константин Николаев Лунгов Импро шоуто на Косьо България, София 01.01.2022 - 31.05.2022 4000 4000 4000 „Импро шоуто на Косьо“ е импровизационно шоу, която разчита на активното участие на публиката. В импровизационният театър няма сценарии, реквизит и предварително зададени роли. Всичко се създава на момента по предложения взети от публиката. Ясно разписан проект с инстригуваща концепция. Проектът ще позволи надграждане на творческия потенциал на кандидата. Проектът има потенциал за устойчивост във времето. Предлага се за финансиране.
TI1571-326 Борис Борисов Кръстев Човекът изчезва през холоцена България, София 15.12.2021 - 21.07.2022 4000 4000 4000 Проектът предвижда да организира, изгради и представи театрално представление по авторска пиеса с работно заглавие Човекът изчезва през холоцена - текст, разглеждащ демографската криза в България, както и последващото му заснемане с монтаж в CGI среда - компютърно генерирани образи, обезпечавайки живата и дигиталната презентация на произведението. Зрителите ще могат сами да изберат, мястото на действие - измежду три района в Бъглария Проектът е смислен и амбициозен. Добре би било да има писма за подкрепа и осигурено финансиране за другите въвлечени.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-327 Стоян Тодоров Тодоров Творческо представяне в дигиталния свят България, София 15.11.2021 - 15.05.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът цели изграждане на интерактивна среда, приложима към всички видове използвани екранни устройства за комуникация и връзка с интернет, представяща творческите способности и достижения на автора. Замисълът на този проект е да интригува посредством интеракция, образ, анимация и типография, средства откриващи съдържанието чрез съвременен подход. Показано под тази форма изкуството на автора придобива легитимност, персонализация и бърз достъп до целевата аудитория в дигиталната среда. Кандидатът е с отлична професионална подготовка, но проектната идея не е достатъчно ясно представена, фрагментирано и хаотично, без ясна цел и резултати.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-328 Тони Димов Карабашев Пет миниатюри за импровизационен театър България, София 01.01.2022 - 31.05.2022 4000 4000 4000 „Пет миниатюри за импровизационен театър“ е моноспектакъл изцяло импровизиран на момента. Проектът представлява моно-импровизационно шоу в пет миниатюри с музикален съпровод и участие на публиката. Представлението ще е с приблизителна продължителност от един час и ще е съставено от пет миниатюри, които не са свързани помежду си. Всяка миниатюра ще бъде създадена на момента с идеи взети от публиката. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Концепцията е ясна и добре защитена. Кандидатът има потенциал за реализацията му. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-329 Ива Панайотова Свещарова Високостепенна еуфория България, София 01.12.2021 - 30.05.2022 4000 4000 4000 Един от най-критичните моменти в историята на човечеството е срещата със заразата. Тя е произвела множество противоречия и дисбаланси, които силно са засегнали различни аспекти и нужди на индивида. Проектът „Високостепенна еуфория” ще изследва заразата и епидемията като социално събитие, като генератор на социални противоречия и промени. В резултат на изследване на темата, както и събрания материал, ще се създаде хореографска инсталация. Отлично представен проект от професионално подготвен кандидат, с доказан авторитет и награди. Отговаря идеята на заложените цели на порграмата.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-33 Красимир Георгиев Георгиев "ФУТУРОЛОГ" България,гр.Велико Търново 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 Проектът ФУТУРОЛОГ представя гледната точка на автора,относно дигиталната революция и стремежът на човека,да подчини природата на волята си. Проектът включва: картини-Графика. Проектното предложение дава твърде оскъдна информация за творческите намерения на автора, за характера на резултатите, тяхната визия и разпространение, което пречи на оценката. Липсва творческа биография, конкретика по отношение на концепция, реализация, представяне, график на дейностите. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-330 Деян Людмилов Цвятков Цивилизация София, България 01.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 “Цивилизация“ е аудио-визуален проект, който със средствата на съвременния танц изследва отчуждението на човека от природата. Това е една поетична история с експериментален характер, която ще разкрие на аудиторията елементи от съвременния свят от друга перспектива. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Концепцията е ясна и добре защитена. Кандидатът има потенциал за реализацията му. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-331 Светослав Кирилов Томов Нова Генерация Завинаги България София 10.11.2021 - 21.05.2022 12000 4000 0 Проектът Нова Генерация Завинаги е документален филм за ню уейв групата Нова Генерация и нейният основател - поетът и музикант Димитър Воев. Филмът ще преминава през времето от края на 80-те години до наши дни,като лиричен и емоционален разказ, редувайки архивни кадри от концерти, итервюта с членове на групата, приятели, семейството на Димитър Воев,порасналите му деца. Части от клипове, стихове и изповеди на хора докоснати от музиката на групата, доказващи непреходността на таланта му. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект.
TI1571-332 Тодор Кънчев Славов Магията България, Димитровград 01.05.2022 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът “Магията” в основата си ще бъде изложба-пърформанс под формата на творческа вечер, която ще обедини магическа шоу програма, музикална част и изложба на уникални плакати от българското и световното илюзионно изкуство и редки експонати и реквизити на някои от маговете, чиито плакати ще бъдат представени. Самата изложба ще продължи физически в рамките на 1 седмица с организирани посещения на деца и ученици. След това ще бъде качена и в интернет под формата на дигитална изложба. Проектната идея отговаря на заложените цели на програмата, подкрепя се цирковото изкуство, кандидатът има необходимия професионален опит, за да реализира проекта, има и устойчив характер, тъй като изложбата от реквизити и магически неща ще бъде и дигитална, за да се разпространява.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-333 Желко Георгиев Терзиев Ако си тъжен получаваш ритник в задника България, София 15.06.2022 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Самостоятелна изложба на Желко Терзиев „Ако си тъжен получаваш ритник в задника“ * в галерия +359, 15.06 - 15.07.2022 * Заглавието се позовава на реплика от филм на Томас Витенберг. В разказа на филма главния герой постепенно загубва доброто отношение и доверието на близките и приятелите си, след разказ, роден от въображението на дете. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Концепцията е ясна и добре защитена. Кандидатът има потенциал за реализацията му, необходим е по-подробен план за популяризация. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-334 Никол Яворова Оташлийска Танцов музикален видеоклип България, София 08.01.2022 - 08.06.2022 4000 4000 0 Танцов музикален видеоклип, заснет на театрална сцена. Концепцията е да се снима на театрална сцена песента „All that jazz”, която да бъде изпълнена вокално и танцово. Ще се създаде хореография и ще изглежда като мюзикъл, но ще бъде професионално заснето и качено онлайн. Този музикален видеоклип ще даде началото на YouTube канал, който ще бъде отворен за млади артисти, които ще могат да презентират и популяризират там новите си проекти. Кандидатът е с отлична подготовка, но идеята за заснемане на танцов видео клип не е достатъчно развита като концепция и не е представена като цели и резултати. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-335 Теодора Ангелова Добрева "Резонанс" София, България 20.11.2021 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Проектът „Резонанс“ предвижда създаването и популяризирането на серия авторски художествени произведения от областта на изобразителните изкуства. Спецификата на творческия подход се състои в съчетаването на два класически жанра – този на стенната керамика и този на графиката. Произведенията ще съдържат два компонента, получени вследствие на използването на две класически техники – тази на керамичното сграфито, и тази на линогравюрата. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Концепцията е подробно описана. Кандидатът има потенциал за реализацията му. Проектът се предлага за финансиране
TI1571-336 Михаил Руменов Райчев Късометражен Филм "Нагоре" България, гр.София 01.12.2021 - 01.03.2022 4000 4000 0 Проектът представлява създаване на късометражен филм на тема цирково изкуство. Заглавието на филмa е „Нагоре“ и изобразява част от живота на един цирков артист и всичко, през което той преминава по пътя към усъвършенстване на своето изкуство и реализиране на мечтите си. Идеята на филмa е да покаже как се е зародила страстта към артистичната изява на протагониста и как тя го води към творческа свобода и професионално развитие. Въпреки стремежа на проекта да популяризира цирковото изкуство, в своята същност той не отговаря на приоритетите на програмата. Проектът е за създаване на филм в областта на цирковото изкуство и в този смисъл не отговаря пряко на приоритетите на програмата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-337 Християна Валериева Йотова Стрийминг на живо на представлението 1001 НОЩ София, Бъглария 10.12.2021 - 10.01.2022 3961 3961 4000 Организиране на Стрийминг на живо на представлението 1001 НОЩ в онлайн простраството с цел удлъжаване на живота му, адаптиране към пандемичната обстановка в страната и съпътстващите я ограничения, дигитализиране на театралното представление за по-лесното му и широко разпространение. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, кандидатът има достатъчно опит за реализацията му.Оригинална идея с устойчив характер и привличане на публики. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-338 Боряна Русинова Центнер детска пиеса за куклен театър Ая в чудния свят на буквите България София 10.12.2021 - 01.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът е за създаване на детска пиеса за куклен театър „Ая в чудния свят на буквите“. чрез адаптиране на текст на едноименната детска книга на автора Боряна Центнер. Книгата е финансира по предишна програма „Творчески инициативи“ на НФК, с приоритет за разпространение, популяризиране на българско културно съдържание. Приключенията на главната героиня Ая, на вълшебния таван, запознават децата с тридесетте букви от българската азбука, всяка със собствен характер и художествена визия. Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът има потенциал и нужните партньорства за реализацията му. Предвижда се създаването на два спектакъла, за които има представени съответните писма. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-339 Васил Иванов Абаджиев Между хаос и бездна София 30.10.2021 - 24.01.2022 4000 4000 0 “Между хаос и бездна” е заглавието на живописната изложба. Зрителят ще си зададе въпросът: Кой съм аз? Да останеш сам със себе си, е темата, която ще изследвам. Изложбата е опит за изследване на вътрешните състояния на човешкото същество и опит да достигна до неговата истинска природа. Към кандидатурата не е приложено подписано саморъчно изискуемото по програмата Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация. Подписът липсва. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-34 Сотир Георгиев Гелев Дванайсет въображаеми приятели България, София 20.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Създаване на илюстрации към книга, предназначена за деца със заглавие ДВАНАЙСЕТ ВЪОБРАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ. Книгата ще съдържа дванайсет забавни истории за въображаеми приятели в стихотворна форма. ДВАНАЙСЕТ ВЪОБРАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ ще е трийсет и две страници плюс корици, с дванайсет големи илюстрации и няколко малки, съобразно с необходимото за оформлението. Илюстрациите ще са пълноцветни, изпълнени във физически материал с комбинирани техники, заглавките ще са изписани на ръка. Силен проект, с ясен фокус и стратегия. Насочен към детската аудитория, която има остра нужда от среща с качествено съдържание. Проектът се ангажира и с адресиране на въпросите, които занимават детската психика, което в комбинация с естетически качествен продукт е заявка за достигане на аудитория и устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-340 НАДЯ ВИКТОРОВА ЧЕРНЕВА "Приказки за живота" България, София 15.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Аудио записи и създаване на клипове на популярна съвременна детска българска литература за подпомагане учителите в работата им с децата във възрастовата група 6-12 години съобразно нуждите на Алфа поколението от интерактивен начин на обучение. Интересен проект с ясно разписани цели и дейности. Разпространението на готовия продукт е ясно описано. Кандидатът е професионалист в областта си. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-341 Михаил Светлинов Бонев Във форма Онлайн 05.01.2022 - 20.02.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът В форма предвижда заснемането на три различни танцови видеа, които да служат за видео уроци в домашни условия. В видеата ще бъдат представени упражнения за укрепване на тялото, разтяжка и различни танцови техники. Оосвен това ще се проведе и онлайн дискусия в която ще се обсъди развитието на съвременният танц на територията на България от началото на века до наши дни. Проектът е амбициозен и изглежда иновативен, но по-скоро аматьорски. Предвижда се дискусия, но не се посочват участниците в нея. Не е посочен профилът на целевата аудитория или поне възрастова група и/или интереси. Идеята за видео заснемания на танци е добра предвид ситуациите, кандидатът е с опит да реализиране на заданието. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-342 Изабел Алфред Немечек - Мойнова ГЛИНАТА РАЗКАЗВА София 01.11.2021 - 29.07.2022 4000 4000 4000 Творческата концепция представлява създаване на общо 20 до 25 керамични скулптури. Идеята е те да са разпределени в няколко групи, като всяка от тях включва по 2 или 3 работи. Предвиждам всяка група да представя отделна тема, така че да се получи своеобразен разказ. Скулптурите във всяка такава група ще са свързани и обединени чрез общо послание и идея. Те ще образуват тематично обединена композиция, като отделните пластики могат да се разместват по различан начин, както клиетът пожелае. Проектът отговаря на условията на програмата. Кандидатът има потенциал и нужния професионален опит да изпълни заложените в него дейности. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-343 Ралица Красимирова Каменова Изгубени под водата България, София 15.11.2021 - 15.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Изграждането на уеб-базирана мултидисциплинарна изложба, целяща да въвлече публиката в артистично и емоционално изследване за живота на потопените села Запалня, Долно Паничерево и Жребчево, поради строежа на язовир Жребчево в НР България. Изложбата е съставена от архивни кадри, колажи, видео, звукова среда и текст. Създаването на уеб страница e естествено продължение на проекта, който до този момент разказа за селата под язовир Огоста и се помещава единствено в социалната платформа Instagram. Много интересен проект, отговарящ на целите и приоритетите на програмата, с надграждане на стартирала вече оригинална творческа идея, кандидатът има необходимия професионален опит за успешна реализация. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-344 Ралица Игнатова Игнатова Пътуването София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Пътуването е филм в две части. Той има за цел да представи движението по определен път чрез вглеждане в наблюдаваните обекти по веме на пътуването. Планира се да бъде разпространен онлайн, а също да бъде представен и пред публика на живо като част от по-големия визуален проект Пътен хербарий. Проекът предвижда създаване на видео арт, като самостоятелна част и/или елемент от многокомпонентен творчески замисъл/изложба. Визуалният материал, който ще бъде използван при заснемането му, ще послужи и като своеобразен сценарий, чийто наратив е образът. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-345 СИМЕОН НИКОЛОВ ВЛАДОВ Човешкият глас София 05.11.2021 - 01.05.2022 4000 4000 4000 Проектът предполага реализация на визуално произведение - творба в стилистиката на видео-есето за силата и отстояването на нравствените принципи. Сугестивен прочит и художествена интерпретация на един от емблематичните текстове на драматурга Вацлав Хавел за перипетиите към свободата и изразяването, за творческите подтици, чиито морални императиви отличават цяла една епоха и рефлектират съвремието ни. Проектът отговаря на приоритетите на програмата, кандидатът има богат и доказан професионален опит в областта си. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-346 Явор Кирилов Костов Намерени касетки: Градски същества България, София 20.11.2021 - 21.06.2022 4000 4000 4000 Театрален и аудиовизуален експеримент в развитие, вдъхновен от 'Нюйоркска трилогия' от Пол Остър, с използване на намерени аудио касети. Проектът отговаря изцяло на заложените цели на програмата, кандидатът има солиден професионален опит в обалстта на театъра за успешна реализация.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-347 Ива Неделчева Панева Птицата-музикално-театрален моноспектакъл гр. София 21.11.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Спектакълът е с основна тема свободата и женската душа. Песните на Едит Пиаф, с текстовете на Жак Превер са част от музикален-мултимедиен театрален спектакъл с автор и актьорско изпълнение от Ива Панева. Спектакълът е съставен от инсталационен мизансцен, съдържащ документални кадри и видеа и музикални изпълнения в оригинал на живо. Проектът предвижда промоционални видеа на спектакъла на три езика. Проектът отговаря на приоритетите на програмата, кандидатът има доказан професионален опит в областта си и капацитет да реализира заложените дейности. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-348 Георги Бончев Иванов Дървото на живота България, Попово, Търговище 01.12.2021 - 30.07.2022 4000 4000 0 Идеята за проекта представлява създаването на свободна пластика от дърво, към която като детайл ще бъдат инсталирани крушки. Концепцията е вдъхновена от връзката между човек и семейството му. Инициативата носи силно послание и загатва за родното по един модерен и интересен начин, а самата тема винаги ще бъде актуална. Вярвам, че идеята и творбата ми, ще накарат аудиторията да чувства все по-силна принадлежност към семейството си. Проектът е по-скоро любителски, кандидатът не е представил убедително идеята, както и себе си. От биографията му не се откроява да има участия в изложби или други творчески форуми. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-349 Росен Руменов Дуков Около света за две седмици София 29.11.2021 - 31.05.2022 6000 4000 0 Пета самостоятелна изложба на Росен Дуков с картини посветени на градове и места, които авторът е посетил преди пандемията от Ковид да ограничи пътуванията. Проектната идея изглежда по-скоро като любителско начинание, отсъства задълбочена творческа концепция, въпреки, че кандидатът има потенциал за реализация на планираната изложба.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-35 Пенко Георгиев Гелев Никодиме, това ли е Вселената? България, София 20.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Това е проект за илюстрации на книга с разкази с работно заглавие НИКОДИМЕ, ТОВА ЛИ Е ВСЕЛЕНАТА?. Отделните разкази ще проследят фантастичното пътешествие из Галактиката на чобанина Никодим и неговият бъбрив козел. Книгата ще бъде богато илюстрирана, като всеки разказ ще има поне по една илюстрация, която ще е неразделна част от разказа. Илюстрациите са равностойни по значение, защото допълват сюжета, заместват описанията на средата и емоционалните състояния на героите. Силен проект на утвърден автор. Ясна концепция и идея за достигане на публика и разпространение. Важен по отношение на нуждата от издаването на нови български книги, в които текст и илюстрация са равностойни за съдържанието. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-350 Албена Цветанова Иванова Следвай словото България 15.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Следвай словото е творческа инициатива за връщане към словото и неговате сила. Звън на прибиращо се стадо, кукуригане на петли, детски смях или тъга от самотата редом с читалня, книги, срещи с автори, четения и дискусии. Всичко това в големите градове е възможно, обичайно дори и търсено, но в китното балканско селце Българене няма книжарница, читалище и църква дори, а хората стават все повече - Пандемията ги върна Оригинална идея на поректа.Културни дейности и събития, обичайни за големите градове са напълно дефицитни за малкото балканско селце Българене, където няма книжарница, читалище и дори църква. „Следвай словото“ е творческа инициатива за връщане към словото и неговите сила: чрез представяне на книги, срещи с автори, четения и дискусии, читалня – истинска, реална. Зад привидно общото описание на проекта „Следвай словото“ се крият реални възможности за разпространение на качествено културно съдържание, заложен е интерактивен механизъм за активно въвличане на публика, което го прави напълно приложим към приоритетите на настоящата програма. Кандидатът е с богат и доказан опит при реализирането на аналогични, значително по- мащабни начинания, което е приемущество за успешното изпълнение.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-351 Стелияна Христова Донева "Горското училище" България, София 15.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Дигитална интерактивна детска книга съставена от 16 слайда, съдържаща авторски текст и илюстрации за деца от 5 до 8 годишна възраст, с художествен, развлекателен и образователен характер. Проектната идея отговаря като цяло на целите на програмата, кандидатът е с опит и надгражда над предишен проект, финансиран от НФК. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-352 Катина Дишков Дишков Идентификатор България,София 26.10.2021 - 10.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът ''Идентификатор'' ще създаде сайт-специфик хореография, която ще изследва самота, вдъхновение и близост ,в новото време в което живеем. Хореографията ще бъде заснета и завършена в формата видео, с времетраене от 4,5 минути.Чрез взаимодействието между двете изкуства се създава многопластов въздействащ продукт с актуално за българския контекст съдържание, който да достигне до оптимален брой публики. Проектът е оригинален и добре аргументиран, отговаря на програмата.Кандидатът има много добър опит, за да го реализира.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-353 Лили Петромилова Сотирова Видимост България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът „Видимост“ предвижда изложба с живописни платна с абстрактни изображения, разчупени от движещи се „картини“-облекла с елементи от платната.Това вдъхва живот на цветовете и формите чрез движението на фигурите, които ще ги носят. Облеклата ще бъдат съобразени като вид „рамка“, така че рисунките да изпъкват във всеки момент и позиция на тялото.Освен представянето на оригинални картини, техните изображения ще изпъкнат и върху рамкирани модели или такива в елегантно движение. Проектът отговаря на приоритетите на програмата, кандидатът има доказан професионален опит в областта си и капацитет да реализира заложените дейности. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-354 Надежда Галинова Колева Бели нощи България, София 01.12.2021 - 31.03.2022 4000 4000 0 Проектът ''Бели нощи'' е свързан със създаването и разпространението на трейлър на театрална постановка по едноименния сантиментален роман на Ф.М. Достоевски. Представлението се играе на сцената на ''ТР СФУМАТО'' с участието на Надежда Колева, Румен Драганов и Стефан Саръиванов. Проектът е за заснемане на трейлър на готово предствление. Спрямо проектната документация кандидатът няма потенциал да изпълни заложените дейности. Не се предлага за финансиране.
TI1571-355 Дарена Пламенова Донева "Какво се крие в морето" България, София 15.11.2021 - 20.07.2022 4000 4000 4000 Детска дигитална образователна книга „Какво се крие в морето”, подходяща за деца от 3 до 6 годишна възраст. Интерактивен механизъм за „разлистване“ на страниците с лесна механика, подходящ за малки деца. Книгата е със забавен, художествено-образователен характер. Съдържа 16 слайда с цветни илюстрации и към тях карета с въпроси и задачи. Проектната идея е оригинална и полезна, с образователен елемент за най-младата аудитория.Кандидатът има необходимите качества за реализация на дигитална книга за морето.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-356 Кристия Мартинова Томбушева Видеотрейлър на постановката "Империя на красотата - Мадам Рубинщайн Българи, София 05.12.2021 - 22.03.2022 4000 4000 0 Заснемане на видеотрейлър на постановка, от репертоара на Сатиричния театър. Представлението „Империя на красотата – Мадам Рубинщайн“ се играе от м. Февруари 2021г., а чрез неговата визуализация смятам, че по-лесно ще се привлече вниманието на аудиторията, особено след кризата Ковид 19, която се отрази върху театрите. Проектната идея е за създаването само на трейлър и е представена не достатъчно аргументирано и защитимо, за да отговаря на целите на порграмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-357 Маргарита Василева Стефанова Мрежата на съня България, София 25.11.2021 - 15.06.2022 4000 4000 0 Създаване на серия от илюстрации към книга. Дипломната ми работа, оценена отлично в Художествената гимназия, беше илюстрации към книга, написана от мен. Историята е за дете, попаднало в опасен нов свят, подобен на сън, от който трябва да намери изход със силата на приятелството, както и най-вече със своята собствена вътрешна сила. Целя да създам изключително богата на рисунки творба, в която се набляга най-вече на настроението, излъчването и сивите, богати графитени тонове. Кандидатът е без професионален опит. Проектът не е аргументиран, липсва конкретика, за това какво ще представлява крайния продукт. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-358 Никола Винев Колев Паралелни светове България, гр. София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Паралелни светове е проект, представящ дългогодишното творчество на скулптура Никола Колев, в който се предвижда създаването на албум в два варианта-класическо печатно издание в малък тираж на хартиен носител и иновативен дигитален албум- електронна разлистваща се книга. Текстовете ще бъдат двуезични-на български и английски език. Проектът ще даде шанс на автора да обогати творческия си продукт и пълноценно да представя своите творби пред наша и чужда публика. Проектът отговаря на заложените цели на програмата и цели създаването на фотоалбум за скулптура Никола Колев и представянето му в дигитален план. .Липсва отделна творческа биография на кандидата.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-359 Антони Петров Райжеков Соло изложба - ДО ПОСЛЕДНА КАПКА Галерия 359 за съвремено изкуство - Водната кула София 20.05.2022 - 30.05.2022 4000,00 4000,00 4000 “До последна капка” е авторски проект за сайт-спесифик инсталация на Антони Райжеков. Тя включва скулптури и 5-канална аудио инсталация, в която звукът е генериран от самите обекти, които реагират на капещата и преминаваща през тях вода посредством сензори за вибрация. В основата си инсталацията се занимава с темата за водата като съзидателна и деструктивна сила. Колкото поетична, толкова и политически ангажирана, инсталацията отправя важни послания за глобалната климатична криза. Проектът е много добре представен, отговаря на целите и приоритетите на порграмата, кандидатът е с доказан авторитет у нас и в чужбина, за да осъществи успешно самостоятелната си изложба.
TI1571-36 Илияна Савова Кънчева Party Animals: Extended София 16.12.2021 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Искам да развия вече започнато визуално изследване за курортите по черноморието, извън сезона, разширявайки обхвата на създаденото до момента - серия фотографии , чрез изработката на печатно издание – арт книга и създаването на експериментален филм. Книгата е физически обект, но запечатал в себе си едно застинало изображение, докато движещият се образ е основна характеристика на видеото формата, който би дал допълнителен контекст и перспеткива на “хванатите“ изображения в книгата Проектът е показателен за това как един и същ визуален материал преминава през различни проявления, медиуми и трансформации: фотографска серия, експериментален видео филм, арт книга. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-360 Атанас Весков Андреев Лютиер II България ,гр.Плевен 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Настоящият проект цели да подкрепи творческия ми потенциал като професионален лютиер и арт мениджър. Той включва изработката на виола копие на Николо и Джироламо Амати 1625 година, оригиналът на която се намира в град Модена ,Галерия Estensе , Италия и концерт в която тя ще е солов инструмент. След завършването на виолата ще бъде проведен концерт в Национално училище по изкуствата град Плевен ,който ще представи нейните звукови качества пред аудитория. Проектът не отговаря на условията на настоящата покана.
TI1571-361 Петя Иванова Недева-Дружинин С М Е Ш Н О България, София 08.11.2021 - 07.05.2022 4000 4000 4000 С м е ш н о е авторски куклен спектакъл, който продължава традициите на Разказвачите на истории по свой уникален начин, свързвайки опита и талантите на автора Петя Недева в кукленото и музикалното изкуство. От древни времена Разказвачите кръстосват Земята– пресмятат Старото и подсказват Новото, чакани- особено от децата, вечно движещи се като в безмитна зона. Историите им са необходими за другите и затова не се облагат с митото на всекидневието. СМЕШНО- сериозно обърнато с главата надолу. Проектът отговаря на заложените цели на програмата, създаването на театрална постановка, интерпретираща общочовешки теми е устойчиво, кандиатът има необходимата професионална подготовка за реализацията.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-362 Мартин Стилиянов Тончев Чайковски в София София 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 0 Проектът Чайковски в София представлява серия от шест кратки /ок. минута всяко/ танцови аудио-визуални произведения, предназначени за водещите социални мрежи-публикувани във Фейсбук, Инстаграм и ТикТок, където проектът ще има собствени профили, базирани върху класически балетни танци,изпълнени от професионални балетисти. Идеята на проекта има художествена стойност, но е недоразвита. Липсват партньорски писма от танцьорите и хореографа. Кандидатът е режисьор на видеото заложено в проекта.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-363 Маргарита Василева Петрова Въздушни пространства- керамична изложба и съпътстваща я керамична работилница България, София 07.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът Въздушни пространства е керамична изложба. Керамичната изложба ще бъде открита и съпътствана от керамична работилница, в която публиката по интерактивен начин да се запознае с работата на художника - керамик. Въздушни пространства е вдъхновен от есента и нейните цветове и форми. Чрез различните техники за работа с глина ще се даде израз на една въздушна есенна импресия. Това ще бъде един артистичен и съвременен авторски поглед инспириран от заобикалящата ни цветна, въздушна есен. Проектът разбива творческите търсения и опит на кандидата, подпомага създаването на нова колекция, предназначена за самостоятелна изложба, обогатява уменията на автора като ментор и организатор на керамични работилници. Образователният елемент е замислен за реална и дигитална среда и улеснява директния достъп на аудиторията с приложното изкуство. В проекта липсва конкретика за пространствата, където ще се организират двете планирани изложби. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-364 Зорница Стоянова Стоянова Изследване на "Бруталната истина" България, София 01.04.2022 - 31.05.2022 4290 4000 4000 Бруталната истина е пост модерен танцов пърформанс, който изследва методите на самозаблуда като персонална истина. Представя желанието да сме някой друг опониращо на нуждата да осъзнаем истинското и автентичното си аз. Бруталната истина се вглежда в незначителните ни различия като се опитва да вникне дълбоко и покаже нуждата и важността от искреност. Проектът отговаря на приоритетите на програмата, кандидатът има богат и доказан професионален опит в областта си. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-365 Габриела Александрова Тончева Изложба художествено стъкло България 01.11.2021 - 31.07.2022 7000 4000 0 Проекта, с който кандидатствам е за изложба на художествено стъкло - инсталация, която ще се състои от скулптурни картини. Целта на творбите изработени за изложбата е да предизвикват начина на наблюдаване и на възприемане на пространството, издигайки се над двуизмерния образ, в едно триизмерно усещане. Кандидатът не е подписал саморъчно Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация
TI1571-366 Мартин Насков Атанасов Природен Индекс София 01.02.2022 - 10.08.2022 4000 4000 4000 След първият експериментален брой на Природен Индекс подкрепен от Творчески инициативи, естествено се разви и концепцията за продължаване на изданието. Природен Индекс е проект който се състои от фотографска и антропологична част. Основна тема на прокета е природата и Антропоцен като предложена епоха в която се намираме. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има необходимия професионален опит за реализация му. Проектът надгражда вече започнала инициатива и има потенциал да се превърне в устойчива практика. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-367 Борис Марий Славчев Видео инсталация Символизъм Рим, Италия, София, България 21.11.2021 - 20.04.2022 4000 4000 4000 Създаване на видео инсталация инспирирана от произведения на български поети символисти. Проектът е насочен както към българска, така и към международна публика. Ще се реализират поредица от стилизирани видеа, съчетани със определени звуци, които ще опитат да предадат емоцията на дадено стихотворение на зрителя. Инсталацията ще бъде реализирана в галерия България в Рим, Италия през пролетта на 2022 година. Проектът отговаря на заложените цели на програмата, кандидатът има необходимия професионален опит за реализация. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-368 Анна Нарцис Шопова Крехък театър I България, София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Създаване на серия от портрети на реални хора. Всеки портрет има своя история и представлява синтез от едно или повече изразни средства - картина, колаж, фотография, видео, звук, текст. Портретите ще бъдат представени пред публика, като крайната цел е достигане до сценография, в която тези портрети на различни хора съществуват заедно, а публиката има възможност да взаимодейства с тях, ако желае. Ще бъде заснето видео за проекта и представянето му, което ще се публикува в онлайн пространството. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има необходимия професионален опит за реализация му. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-369 Диана Анастасова Дафова-Батърфийлд Танцът Живот България, София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 „Танцът Живот“ е с послание за общочовешките изконни ценности. Застъпени са орфическите принципи, актуални в своето възвишено съдържание. Авторът, който е и основният изпълнител ще разкрие задълбочени проникновения за елементите, които са гръбнакът за щастлив и смислен живот : Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добротата. Съдържанието ще бъде поднесено чрез актьорска игра и музика, въздействащи танц, костюми и мултимедия. Проектът развива и надгражда творческото портфолио на автора. Налични са писма за подкрепа и сътрудничество. Амбициите са да предложи стойностен авторски продукт и да отвори големите теми за ценноста на живота, морала, за търсенето на щастието пред своята аудитория. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-37 Мая Димитрова Дечева МИГОВЕ и МАСКИ София, България 01.12.2021 - 17.04.2022 4000,00 4000,00 4000 „МИГОВЕ и МАСКИ“ е авторски интердисциплинарен спектакъл от театрални, визуални и музикални елементи. Сценарият е в 4 части и включва 120 мои хайку, писани в периода 2002 - 2021 г., получили национални и международни награди. 60-те минути на „МИГОВЕ и МАСКИ“ активират изначални енергии. Актьорските етюди и живото изпълнение на цигулка изразяват радост от непрекъснатата промяна. Мултимедията на спектакъла е от фото- и акварел-хайга. Премиера - 17 април, Световен ден на хайку . Проектът предвижда представянето на актьорски етюди с авторска хайку поезия на сцената на Дом на културата Красно село. Кандидатът и проектът отговарят на изискванията на програмата. Приложени са потвърждения от приемащата сцена. Проектът
TI1571-370 Димитър Кирилов Еленски Неравноделни тактове България, София 01.12.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Проектът Неравноделни тактове предвижда осъществяване на онлайн платформа, фокусирана върху българския културен феномен – неравноделните тактове. Платформата ще бъде визуална. Споделяне на оригинални музикални клипове, анимация, мултимедийни визии, автентични документални записи. Платформата ще включва визуализирани изпълнения на деца, ученици, професионални музиканти, самодейни формации. Достъпът до нея е неограничен и целта е да има последователи в цял свят. Ще бъдат създадени пет видео кипа Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект.
TI1571-371 Кристина Асенова Митева SONgNETS България, София 01.11.2021 - 20.07.2022 4000 4000 4000 Проектът SONgNETS е театрално-музикално представление по сонетите на Шекспир. Актрисата Кристина Топалова ще представи някои от най-вълнуващите поетични произведения на вечния автор като песни, акомпанирайки си на пиано. В представлението ще се ползва луупър, с помощта на който актрисата в реално време ще може да записва и миксира гласа си, създавайки мелодични хармонии. Интерпретациите ще са в различни музикални жанрове, като основни ще бъдат дарк кабаре и джаз, а съпътстващи ги - рок и поп. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има необходимия професионален опит за реализация му. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-372 Калин Ангелов Ангелов Картини от България България 01.11.2021 - 31.07.2022 2400000 4000 4000 Проектът Картини от България ще включва рисуване и представяне пред публика чрез изложба и интернет на живописни платна от художника Калин Ангелов, съобразено с епидемичната обстановка. Ще са застъпени жанровете на пейзажа, натюрморта и др. Чрез картините ще се представят българската природа, исторически забележителности, бит и култура. Проектът отговаря на целите на програмата, кандидатът има необходимия опит. Художествената концепция на изложбата е традиционна, но реализуема и с потенциал да достигне аудитория. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-373 Атанас Андреев Филипов Един мъж в разцвета на силите си България, София 10.11.2021 - 27.03.2022 5000,00 4000,00 4000 Това е разказът на един актьор, току що навършил трийсет години, за несполуките в кариерата и нуждата актьора все да заработва допълнително, за грешните избори водещи след себе си още по-грешни и за липсата на смелост да направиш крачка към промяната, за неправилната любов по пътя към правилната и за телесното, което ни предава в най-неподходящия момент. Поредица от злополучия, които имат за цел да разсмеят и вдъхнат кураж на представящия, а и на всички останали. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има професионален опит като актьор. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-374 Захари Росенов Захариев Време на война България, София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Време на война е дигитален исторически комикс. Това е една фиктивна история задаваща въпрсъи. Главният герой на комикса ще пътува из България в последните 2 години преди освобождението от Османско владичество, като ще става свидетел на исторически събитя и ще се среща със реални личности от това време. Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. Предвиждаст се недопустими дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-376 Милена Здравкова Кънчева Смири ме България 01.11.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът представлява видеоклип към песента “Смири ме” на група Авет. Осъществяването на проекта ще бъде пример, за това че езикът, границите и разстоянието, не съществуват, когато хората говорят на езика на изкуството. Чрез този проект, ще дам своя малък принос и тласък към пробуждането на обществото. Международната връзка, вложена в този проект, ще спомогне за представянето му пред по-широка аудитория. Проектът не отговаря на условията на програмата. Проектът е в сферата на екранните изкуства.
TI1571-377 Никол Кирилова Николчова Меланхолия София, България 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Фото проекта ”Меланхолия” е фото документален и концептуален проект, който цели да представи човека и природата като едно взаимозависимо цяло.Това е фотосесия с документална насоченост, но и с концептуални елементи, показвайки изоставащите природни места, , смесвайки носталгия и меланхолия с антиутопията на изоставеното. Представяне на връзката ни с природата заснемайки различни изоставени и празни села с различни модели - мъжки и женски. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има необходимия опит за реализация му. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-378 Емилия Василева Тончева SHIFT София, Благоевград, Велико Търново 15.11.2021 - 10.07.2022 5500 4000 4000 SHIFT е танцово соло, вдъхновено от творчеството на Венецуелския музикален продуцент и изпълнител Arca и по-конкретно от музикалния й клип на „Thievery“. Един женски образ танцува, предизвикателен и освободен. Съдържа обаче нещо ужасяващо в себе си - когато виждаме лицето му, усещането за неговата човешка същност се изпарява. В същото време изглежда изключително жив. SHIFT изследва къде е границата между живото и неживото във време, в което живото е създало условия за общуване с неживото. Добре представен проект, с устойчиви цели, кандидатът е с професионална подготовка за успешна реализация на идеята. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-379 Антоний Благиев Христов Отвъд Минутите София, България 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Минавайки покрай улични изпълнители и музиканти, често спираме за да послушаме или погледаме изкуството, което те щедро споделят с нас, с всеки преминаващ. Купуваме парченце от тяхното изкуство, оставяйки дребни пари в шапката или празната кутия от изразното средство на творците. Вземаме няколкото минути щастие и продължаваме деня, несъзнателно оставяйки останалите парченца от цялото на други минувачи. Освен парченцата оставяме и богатите човешки и творчески истории на изпълнителите. Кандидатът не е подписал саморъчно Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация.
TI1571-38 Юлия Станиславова Коларова Под шапката на кукления театър София 01.11.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Чрез новите социални медии и кукленото тетрално изкуство децата ще опознаят творците в театъра. Проектът включва мини серии с образователно-развлекателна цел, представящи всеки съавтор на кукленото представление - сценарист, режисьор, сценограф, композитор, актьор. Малка част от детската публиката знае за творчеството на всеки един от тях. Начинът на представяне е атрактивен - творците ще бъдат интервюирани от кукла - шапка, която е алюзия за творчески превъплъщения и роли. "Под шапката на кукления театър" по същество е проект за развитие на нови публики. Кукленият елемент го прави приложим и към настоящата програма, с известни уговорки. Нужен проект, би спечелил от по-детайно обмисляне на отделните дейности. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-380 Марина Радославова Михайлова Приказни кътчета България, София 10.11.2021 - 21.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Приказни кътчета представлява изложба от макети, създадени от художничката, сценограф и приложник Марина Михайлова. Вдъхновена от нейния опит като сценограф, тя ще създаде между десет и дванадесет макета на приказни и тайнствени постройки, сякаш оживели от илюстрациите на красива детска книжка. Събитието ще бъде представено пред софийска публика в пространството на галерия “Тея” в края на месец май 2022г. Проектът „Приказни кътчета” отговаря на приоритетите на програмата, поднесен е с достатъчно визуализации и има потенциала да внесе разнообразие в културната среда. Подпомага и усъвършенства творческото развитие на млад автор, който се изявява в различни области на сценографията. Проектът предлага нетрадиционен и необичаен подход към приложно-декоративните изкуства, акцентирайки върху създаването на художествени обекти-макети на въображаеми кътчета, залага на игровото и приказното, което го ориентира и към детската и младежка възръстова група. Сред достойнствата на проекта е представянето на творческия процес и на изпълнението на обектите, както и възможността, зрителите да се срещнат с произведенията не само в дигитална, но и в реална среда чрез планираната изложба в галерия ТЕА.
TI1571-381 Деян Владов Георгиев WIRED/СВЪРЗАН България, София 01.11.2021 - 10.02.2022 4000,00 4000,00 4000 WIRED/СВЪРЗАН е соло хореографско парче, което изследва човешкото взаимодействие с комплексната среда на времето ни. Ще навлезе в механизма на персоналната мотивация – как се направлява и колко е автентична? Остава ли ни място за свободна воля или сме безвъзвратно подчинени на натиска от нашите спомени, минало, генетика и биология? Защо се довеждаме до заплетени и комплексни личностни кризи? Как преодоляваме собствените си механизми и намираме баланс и чувство за смисъл? Проектът отговаря на заложените цели на програмата, кандидатът има необходимия опит и подготовка за реализацията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-382 Кристиян Борисов Сергинов Сергинов 2.0 България, София 01.11.2021 - 07.01.2022 3500 3000 4000 Изложбата ,,Сергинов 2.0“ на три поколения артисти, три поколения художници и музиканти. Баща, баща и син творящи активно в сферите на живописта, инсталациите и пърформанси. Композиращи музика и участващи в многобройни изложби, те се събират за един общ проект обединяващ мисълта и погледът над живописта, като основен културен аспект, с допълнение към изложбата и дадаистични инсталации. Убедително проектно предложение, което отговаря на целите на програмата. Проектът е пример за творческо взаимодействие между три различни генерации. При това, обвързани в най-близки роднински връзки. Положително качество на проекта е, че негов куратор е най-младият автор, а подбудите му са "вдъхновявали синовете от бащите си и бащите от синовете си". Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-383 Владинелла Владиславова Кацарска Изграждане на сценичен образ по фолклорни мотиви България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 . Концепцията на настоящия проект подпомагане популяризирането на алтернативна театрална форма, спрямо епидемичната обстановка, чрез българския фолклор. Посредством провеждането на лабораторни опити в домашни условия, актьори ще имат възможност за изследване на театрални форми, адаптирани към пандемичната ситуация. Със създаването на видеа за социалните мрежи, целящи театрализиране на българския фолклор, се подпомагат и насърчават нетрадиционните способи за реализация на театрален продукт. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има необходимия опит за реализация му. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-384 Евелина Тодорова Спасова Чувам те България, София 18.12.2021 - 29.05.2022 4000,00 4000,00 4000 Моноспектакъл за монозрител. История създадена от самият зрител изиграна от един актьор за единственият й зрител - нейният създател. История която се създава, изиграва и остава тук и сега с единствени участници - актьорът и нейният зрител. История която, ако пожелае, може да продължи. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, кандидатът има нужния опит, за да го осъществи. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-385 Силвия Сергеева Куманова БЕЗ ПУБЛИКА София 01.12.2021 - 25.07.2022 4000 4000 4000 БЕЗ ПУБЛИКА е визуален проект, който чрез изкуството на фотографията ще покаже една нестандартна гледна точка за творческия процес при трима артисти от различни жанрове. Тяхното творческо ежедневие ще бъде обект на изследване от няколко фото серии, които ще бъдат представени във видео инсталации и изложби - в реална и дигитална среда и с клип за процеса на създаването им. В част от събитията ще участват и „героите“ на фотографските творби. Добре описано предложение. Представя нестандартен поглед към творческия процес през инструментариума на трима авторина различни форми на изкуство.Едновременно изследователски и изложбен, проектът показва невидими и неизвестни за публиката детайли, които приближават зрителя към тайнството на творческия акт. Проектът е с добре обосновани перспективи за развитие. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-386 Симон Тодоров Тодоров Българска типография, функция и естетика София, България 01.12.2021 - 01.03.2022 4000,00 4000,00 4000 Дигитална статия, разкриваща проблемите, достиженията и настоящето в пейзажа на българската писменост и нейното приложение, изобразена със художествените средства на типографията и илюстрацията. Материал, чието създаване цели да информира аудиторията за скритото знание намиращо се пред очите ни ежедневно, чрез един художествен модерен подход, достъпен за съвременото общество чрез мобилните устройства. Идеята на проекта е много добра и касае важна тема. Кандиатът има нужния опит да реализира проекта. Проектът би спечелил от по-детайлен план за достигане на аудитория и разпространение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-387 Данислава Василева Тошкова Sofia Street България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Sofia Street е визуално изследване и фотографско картотекиране на градската среда, което включва колекции на улични надписи, типографски надписи, графичен дизайн на стари табели, рисунки на лица в градското пространство в София. Проектът включва генериране на ново визуално съдържание, онлайн акция, интервюта, изложба, дискусия. Много нужен проект, който цели обогатяването на три колекции, документиращи графологичното културно наследство и рисунки от улицитен на града. Макар преди време подобна инициатива да беше подета от художника Райчо Станев, подобен архив все още липсва. Онлайн реализацията дава устойчивост и възможност за регулярно актуализиране. Авторката работи по темата активно, което се вижда от автобиографията й. Липсва писмо за подкрепа от галерия Шрьодингер. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-388 Калина Анчева Мавродиева-Такова Изложба на Калина Мавродиева в галерия Васка Емануилова България, София 01.11.2021 - 15.04.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Изложба на Калина Мавродиева в галерия Васка Емануилова включва създаването на серия живописни платна и рисунки, които ще представя в самостоятелна изложба в галерия Васка Емануилова, филиал на Софийска градска художествена галерия. Убедителен и силен проект, в който през символиката на живописни изображения на планински върхове и морски дълбини, авторката предлага различни гледни точки към темата за свободата като състояния на духа. Резултатът е самостоятелна изложба като част от програмата на СГХГ за млади автори.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-389 Калина Мариянова Чанкова Създаване на колекция авторски бижута "НАТУРАЛНА ПАМЕТ" България;с.Синеморец 15.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът предвижда създаване на авторска колекция бижута от рециклирани природни морски материали комбинирани с благородни метали от Калина Чанкова с наименованието Натурална памет и представянето й в концептуална изложба Концепцията на авторката е вдъхновена от стремежа ѝ към инкорпориране на съвършенството на естествените природни форми в изкуството и постоянното им присъствие в ежедневието на хората под формата на аксесоар. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, разписан е ясно и е изпълним. Проектът продължава линията на творческото развитие на авторката си и отправя екологични послания през личния стил на целевата аудитория. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-39 Симона Константинова Босилкова Живото изкуство София 01.03.2022 - 26.06.2022 4000 4000 0 Живото изкуство е проект за създаване на стенопис представящ,съвременно българско изкуство , чиято цел е професионалното развитие на автора и популяризиране както на собственото му изкуство, така и на съвременната българска живопис.Като публично изкуство , проектът е вдъхновен от съвременния живот и се опитва да заинтригува по-широк кръг от хора, а именно по-младите.Целта е да подобри чисто естетически облика на конкретното пространство - част от външното пространство на галерия Пагане. Проект за творческа намеса в градска среда, облагородяващ пространство около галерия и насищането му с допълнително културно съдържание. Отделен е въпросът за регламентирането на подобни трайни намеси и съгласуването им със съответните общини. Не сатава ясно как проектът е "насочен към промотиране на културното и историческо наследство и опазването на биоразнообразието и околната среда." Липсват достатъчно доказателства за потенциал и устойчивост. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-390 Анелия Кирилова Александрова ГРАДСКИ ОДИСЕИ България, София 27.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът „ГРАДСКИ ОДИСЕИ“ е едно пътуване в градската среда изпълнено с приключения. Вървейки зрителя покрай двете изрисувани електроразпределителни табла на ул. „6-ти септември“ е въвлечен в приказния свят на книжния град през, който се промушва парен локумотив носещ градските послания. С един скок във времето зрителя се пренася в друг времеви интервал изпълен с предизвикателствата на новото време. Изрисуването на две електротабла в градска среда е твърде скромна амбиция за проекта. Липсва ясна концепция за творбите, не са предоставени разрешения от собственика (ЧЕЗ). Проектът е високо рисков и с ограничена възможност за въздействие върху аудитории.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-391 Рада Сергеева Езекиева Theatre Talks България 01.01.2022 - 30.06.2022 4010 4000 4000 Theatre Talks е авторска онлайн медийна платформа, в която регулярно да се създава съдържание с фокус върху европейските тенденции в театъра. Целта е да се представят в тематични рубрики, чрез интервюта и публицистични материали, събития или конкретна фигура - артисти, представители на институции, културни мениджъри от Европа. Така да се сформира своеобразна мрежа на взаимодействие между български и международни театрални експерти, които се срещат и обменят опит виртуално. Важен проект с оглед липсващия диалог по проблемите на политиките за култура и театър в България. Кандидатът заявява подходяща творческа биография за реализацията на конкретното намерение и идея. Проектът отговаря на условията на програмата и се препоръчва за финансиране.
TI1571-392 Василия Милкова Дребова МОНОЛОГЪТ, КОЙТО НИКОГА НЕ КАЗАХ София, България 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 МОНОЛОГЪТ,КОЙТО НИКОГА НЕ КАЗАХ е проekт за създаване на онлайн канал за кратки видеа, в които под формата на вербатим изпълнение и танц се предават съкровени,но неизречени думи на различни респонденти. В рамките на проекта ще бъдат заснети, качени, субтитрирани на английски и разпространени напълно безплатно 5 видеа с дължина между 5 - 10 мин. Авторката има опит във вербатим театъра. Създаването на онлайн вербатим канал ще обогати формата и има потенциал да я популяризира сред повече зрители. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-393 Християн Христов Русев БуквART България, Габрово 31.10.2021 - 24.05.2022 4000 4000 0 БуквАRT представлява арт инсталация - буквар с азбуката ни и илюстрации направени от рециклирана пластмаса. Ще бъде изложен в една от лехите пред Национална Априловска гимназия и Регионалната библиотека. Проектът ще бъде изпълен преди началото на ежегодния Габровски карнавал и 24-ти Май, разглеждайки езика ни през призмата на съвременния проблем с пластмасата. Хората ще могат свободно да разглеждат страниците му, да се снимат с него и да научат нещо за българската култура и рециклирането. Кандидатът не е подписал саморъчно Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация.
TI1571-394 Ивелина Ангелова Алексиева Ризома София 01.11.2021 - 01.06.2022 4000 4000 4000 Идеята на проекта „Ризома” е да създаде дигитален комикс на философска тематика с хумористично-образователно съдържание. Целта е да се популяризират, иначе строго специализираните философски дисциплини с помощта на комикса като изкуство лежащо върху драматургия и илюстрация. Многопластов, трудоемък, но изпълним проект, целящ създаването на дигитален комикс на философска тематика с хумористично- образователно съдържание. Идеята е много добра и отлично аргументирана. Кандидатът има потенциал да я осъществи. Отговаря на критериите на прогамата.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-395 ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ТОНЧЕВ РОДОПСКИ МАХАЛИ България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 ИЗЛОЖБА ОТ 30 БРОЯ ЖИВОПИСНИ ПЛАТНА , НАРИСУВАНИ С МАСЛЕНИ БОИ , С РАЗМЕРИ 60/40 см. Липсва информация за кандидата. Бедно описан проект, буквално в няколко изречения. Не отговаря на приоритетите на програмата за финансиране. Няма план за реализация и развитие.Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-396 Евгения Лазарова Цанкова "Направи ми..." Колекция бижута и аксесоари за коса София 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Направи ми… – колекция бижута и аксесоари за коса сред избрани досегашни клиенти. Настояща публика с разнообразен профил: пол, възраст и др. Те ще отговорят на персонално запитване с анкета и снимков материал, в който ще трябва да подберат колекции или елементи от тях, които аз да „колажирам“ и изработя в ново бижу по избор. Реализираните бижута ще са от различни материали.Колекцията ще бъдат заснета във фотосесия и представена с портрети на своите „поръчители“ във виртуалното пространство. Интересна идея. Аторът поставя пред себе си предизвикателството да изработи нови обекти (бижута) от комбинации, зададени от поканените да участват в проекта. Това ще е нов прочит и надграждане на собственото му творчество. Проектът предвижда ангажиране на публика и е съобразен нуждата от адаптиране към кризисната ситуация във връзка с разпространението на вируса КОВИД-19.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-397 Милена Станойевич Станойевич Осезаеми творчески пътеки България, гр. Пловдив 22.11.2021 - 13.03.2022 4000,00 4000,00 4000 Обучително творческо ателие ''Осезаеми творчески пътеки'' предлага работа със сетивата, тялото и пространството като разширява знания за имерсивни и сетивни театрални инструменти и подходи и спомага развитието на творчески потенциал на участниците. Ателието е насочено към младежи любители и млади професионалисти в сферата на изпълнителските изкуства. Използва инструментите на театър на сетивата-лабиринт на Енрике Варгас, подходите на Аравана Наяши и елементите на системното фасилитиране. Представеният проект ще допринесе за развитието на професионалисти в областта на театъра. Този жанр има потенциал за развитие и представяне пред нови и разнообразни аудитории. Проектът е подготвен професионално и убедително. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-398 Иван Димитров Тодоров Чук Белгия, Антверпен/ България, София 15.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 0 „Чук“късометражен експериментален филм, проследяващ действителността и вътрешната природа на човек, който бива сграбчен от силата на собственото си страдание, следствие на изначално усещане за невъзможност към психично свързване. Проследява борбата с пристрастяването към себеотрицанието. Във филма е заложено разделението между силният насъщен импулс да обичаш и създаваш, и притегателната сила на страха и деструкцията. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-399 Десислава Иванова Боева "Удоволствието от живота и храната" България, София 22.11.2021 - 20.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Темата за храната и удоволствието от нея, често става повод за приятни разговори между близки ,и не толкова близки, хора. Начинът й на приготвяне и консумацията й, занимава всички, дори тези, които не могат да готвят или тези, които не обичат да прекаляват с нея. Всички! Храната е изкуство и често артисти, които не работят в сверата на това изкуство, я овековечават в творбите си. Провокирана от това наблюдение, реших да направя радио-представление по Първата готварска книга на Петко Славейков. Проектът представлява радио пиеса и касае широко достъпна тема, което предполага интерес от по-широка аудитория. Проектът отговаря на условията и целите на програмата. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-4 Станислава Иванова Иванчева СЪН България 15.12.2021 - 20.02.2022 9000 4000 0 След тежка раздяла с любимия човек и публично уволнение, Анна се оттегля в изолация в малко село само с кучето си, където обаче започва да страда от проблеми със съня и едно състояние, наречено сънна парализа. С помощта на местен лечител тя ще опита да излекува болката от миналото, за да може да се върне към нормалния си сън. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-40 Мария Сергеева Казарина-Попугаева Всички лица на джаза България, Велико Търново 01.12.2021 - 30.06.2022 8200,00 4000,00 0 Проекта Всички лица на джаза е с основа концепция да разгледа всички аспекти на джаза в танцовото изкуство. Проекта обхваща 20 деца от две танцови школи. В протичането на проекта са предвидени учебни срещи,в зала и онлайн, както и практически работилници. В края на проекта прилагайки на практика знанията и уменията, децата ще участват в танцова джаз продукция, която ще бъде показана на местна сцена най-малко два пъти. Липсват партньорски писма и ясен план за разпространение. Много кратък срок за обучение на участниците и реализация на спектакъл. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-400 Даниел Любомиров Котоманов невиждано гр.Пловдив 01.11.2021 - 15.06.2022 4000,00 4000,00 0 невиждано е фотопроект, който планирам да заснема изцяло в квартала, в който живея в момента. Концепцията на проекта е да представи това условно затворено географско пространство, което постоянно се променя. Работата си бих искал да фокусирам върху наблюденията как хората взаимодействат със средата, в която живеят и как тя се променя с времето и обществените процеси. Чрез заснемане на обектите, с които сме привикнали в ежедневието си, ще поставя основната тема за фотографското виждане. Кандидатът има потенциал, но концепцията не е добре развита. Не достатъчно точно боравене с термините на жанра. Липсва ясна стратегия за привличане на публика, както и писмо за подкрепа от гaлерия. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-401 Дина Тодорова Маркова Близък план - Класика х 3 България, София 01.01.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проект Близък план – Класика х 3 цели заснемане на три театрални монолога от класически текстове в дигитална форма. Чрез срещата на съвременния артист и зрител с класическия текст, както и срещата на театралните с кино средствата за изграждане на разказа, проектът цели да надгради театралната среща като дигитална среща, да трансформира далечния театрален план в близкия кино план, да преобърне зрелищната среща в лична среща с автора, режисьорския прочит и актьорското изпълнение. Проектът представлява интригуваща художествена концепция. Кандиадтът има опита за успешна реализация на проекта. Проектът цели представяне на ново съдържание пред аудиторията. Проектът се предлага за финансиране
TI1571-402 Яна Валентинова Меламед Pixel София 15.11.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 Проект Pixel е интерактивна програма за рисуване, която работи посредством проектор и камера за заснемане на движение. Системата бива контролирана от лява и дясна ръка на седнал човек. Чрез движенията на ръцете си, участника може да рисува и движи четката си. А чрез различни жестове може да трие, да сменя цвета, да сменя текстурата на картината, която се прожектира и създава пред него. Визията е изградена чрез мрежа от пиксели, които ще изпълват екрана, на който се прожектират. Целта на проекта е “да се създаде интерактивна инсталация, която да бъде свободно контролирана от всеки, да работи безотказно и да може достойно да и популяризира дигиталното изкуство сред широката публика”. Безспорен е ефектът, който подобна итерактивна програма би оказал върху публиката. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-403 Евелина Николаева Данева - Райнингер Три деца: Обичаме на къмпинг България, София 15.11.2021 - 31.03.2022 5000 4000 4000 Проектът Три деца: Обичаме на къмпинг цели създаването на кратък аудио-визуален спот тип „комикс“ с анимирани образователни елементи. Той представя три деца, които са в търсене на игри и забавления през ваканцията, докато родителите работят дистанционно. Съпоставя се коя игра е неподходяща за вкъщи и трябва да се играе навън на фона на естествената необходимост от движение за децата. С това целя стартирането на поредица от български детски комикси с анимирани елементи в интернет пространството. Добре разписан и аргументиран проект за създаване на детски спот-комикс. Кандидатът има потенциал и опит да изпълни успешно проекта. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-404 Оля Димитрова Желева Да, шеф! България 22.11.2021 - 01.05.2022 7500 2500 0 Късометражният филм: Да, шеф, e вече заснет и монтиран. Той разказва историята на главния готвач Драгомир Радев, в ролята Велизар Бинев, който се подготвя за най- значимата вечер в живота си. Шеф Радев има за цел да представи уникално меню, с традиционни български вкусове. Готвачът преминава през силен емоционален стрес и разкрива ужасния си характер, който го води към провала. Неговата дясна ръка в кухнята- шеф Алекс, се противопоставя на остарелите методи на общуване. Кухнята се променя. Програмата не финансира проекти от областта на екранни изкуствота. Проектът е извън обхвата на проргамата.
TI1571-405 Мариана Стоянова Калъчева По-високо Пловдив, България 10.01.2022 - 31.08.2022 4000,00 4000,00 0 Прокетът „По-високо“, представен тук се състои от една семпла идея, изработката на картина, изпълнена в класическата техника маслени бои върху платно в наивистичен стил. „По-високо“ е и наименованието на творбата, чиято мисия е съединяването на два образа чрез целувка, както и демонстрирането на жизнерадостта в изскуството. Символите на радостта от живота и тяхната корелация със съвременното забързано общество са част от темата, засегната в проекта. Неубедително защитен проект. Иска се бюджет за създаване на една картина, която в перспектива да участва в предстоящия салон за наивистично изкуство. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-406 Димитрина Тошкова Узунова-Господинова Малка Лазарица България, Шумен 22.11.2021 - 30.05.2022 4000 4000 4000 Проекта „ Малка Лазарица” цели да обърне внимание и да приобщи децата в най-ранна възраст към традициите,обичаите и формирането към национални ценности. Българският народен календар има изобилие от празници, но много от тях отмират във времето и ще останат непознати за децата и така ще се изгубят. Мотивацията на проекта чрез творческия продукт да провокира детското творчество и мислене, да запазим повече народни обичаи за децата ни, като ценно богатство и символ на българското самосъзнание. Проектът е с ограничен обхват - реализация на спектакъл в детска градина, посветен на традиционен обичай. Изпълнението на проекта ще обогати творческия опит на кандиатата и има потемнциал за надграждане. Концентрирането върху детска аудитория е важен компонент от предложението. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-407 Виолета Георгиева Витанова Танцов архив - работно заглавие България, София 05.01.2022 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Чрез този проект ще се популяризират български представители на модерния и съвременния танц онлайн. Значимостта на такъв тип проект е свързан с развиването на лесен достъп до съвременният танц. Кандидатът има необходимия капацитет за изпълнение на проекта, добра и ясна проектна концепция. Проектът би спечелил от по-подробен план за устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-408 Николинка Митева Богданова "Ангели" България, София 25.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Дигитална колекция в онлайн магазин, на тема Ангели. Изработка на нови композиционни и цветни вариации, в различни размери от картичка до р-р А2 от вече създадените петна, в качество, подходящо за дигитален печат на произведенията. Развитие на онлайн магазин в утвърдена платформа за продажба на съвременно изкуство, таргетиран към международна публика. Устойчивост на проекта, поради естеството на представяне, в условията на пандемична обстановка и ограничения. Семпъл проект с ясна цел - продължаване на творчески проект и създаване на онлайн магазин. Проектното пrедложение показва достатъчно доказателство за качество на крайния резултат. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-409 Гергана Петкова Мантърлиева "Задкулисно" България - Пловдив 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 „Задкулисно“ – aвторски проект за самостоятелна изложба, изцяло провокиран от работата ми в театъра и от това, как живописта влиза в театралността. Интересна идея в центъра на която са взаимовръзките между живописта и сцената. Проектът отговаря на условията и целите на програмата. Кандидатът има нужния опит за реализацията му. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-41 Кристина Бориславова Спасовска Топография на желанието: Нимфи и Фантоми София 25.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 ‘Топография на желанието: Нимфи и Фантоми’ е проект за фотографска книга и съпътстваща към нея изложба. Aвторските фотографии ще ни отведат на пътешествие през един странен и емоционален свят на нимфи и фантоми - неясни лица, изтощени фигури, като армия от сенки, прекосяващи призрачен град денем и нощем в желанието си да се свържат един с друг, в едно общо тяло, да създадат отново живот. Издание в лимитирана серия, богато илюстрирано с черно-бели и цветни репродукции. Интригуващ проект на млад независим артист с дебют в областта на фотографията. Проектът ще надгради потфолиото на младата авторка. Проектът би спечелил от по-детайлна стратегия за популяризация на крайния резултат. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-410 Валерия Александрова Димитрова Културни маршрути за всички София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът „Културни маршрути за всички” е за изработката на три епизода от международния канал “Културни маршрути” с млади реализирали се незрящи артисти – един съвременен български актьор, една певица и един поет. Те ще бъдат част от международната програма „Cultural routes“, която дава възможност на съвременни независими творци от цял свят да представят изкуството си в международното културно пространство с цел популяризирането му пред нови публики и пазари. Проект за видео с трима незрящи артиста. Инициативата заслужава внимание, въпреки че конкретният проект не надгражда дейността на кандидата. Кандидатът има нужния опит да изпълни проектното предложение. Предлага се за финансиране.
TI1571-411 Бояна Цветанова Минковска-Николова "Куклен театър в гората" България, Владая, Мърчаево, Рударци, Кладница 25.10.2021 - 01.06.2022 4000 4000 0 Куклен театър в гората е проект , насочен към общности в райони, отдалечени от централизирани културни политики. В проекта се предвижда подготовка и обучение на деца от начален курс, в сценични изкуства за куклен театър. Ще бъдат създадени четири миниспектакъла , които ще се изиграят на открито сред природата и ще са културно събитие за хората от планинските села Владая, Мърчаево, Кладница и Рударци. Проекта ще даде възможност на хората от крайградските райони да се влеят в културния живот. Проектното предложение не е реалистично спрямо заложените цели и дейности, както и професионалния опит на кандидата. Не се предлага за финансиране.
TI1571-412 Надежда Дичева Дичева "Бягай!" България 01.12.2021 - 30.06.2022 5000 4000 4000 Пътят на бежанците към Европа.Представление, което открехва пролука в стигмата, тегнеща над огромно множество от цивилни граждани,принудени да напускат домовете си от страх за живота и безопасността си.Драматургия базирана на личните истории на хора търсещи убежище в Европа, на тези,които ги посрещат в граничните зони и за хората, които ги отпращат. Истории за спасени, загубени и отложени човешки сътби в стилистиката на танцово представление и с драматургичните прийоми на документалния театър. Много добре аргументиран и смислен проект на кандидат с перспективи. Проектът засяга сериозна социална тема и има добавена стойност. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-413 Силвия Христова Христова СЯНКАТА - артистично изследване Варна 01.02.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът цели създаване на танцово артистично изследване с работно заглавие СЯНКАТА. Проектът представлява хореографско търсене, базирано върху работата на К.Г. Юнг, една от най-влиятелните фигури в областта на дълбинната психология. Проектът отговаря на условията на програмата, макар да има доста общо представена концепция. Изследванията в областта на танца са базирани на интересна тематика и имат потенциал за развитие. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-414 Антон Иванов Станков Онлайн фотографска изложба Движение в един кадър София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Проектът ще реализира онлайн фотографска изложба Движение в един кадър на фотографа Антон Станков. Чрез използването на фотографски техники като снимка върху снимка, рисуването със светлинен източник и стробоскопичния ефект на светкавицата изложбата ще цели да се покаже движението на обекти и светлина в един единствен кадър. Нестандартното експониране води до наистина интересни резултати и е поле за експерименти и ново професионално развитие за фотографа. Проектното предложение не представя добре защитена идея. Планът за разпространение и постигане на устойчивост имат нужда от конркетизиране и доразработване. Не се предлага за финансиране.
TI1571-415 Богдана Георгиева Котарева Провеждане на уъркшоп "Неутралната маска по метода на Жак Люкок - фундамент и начало на актьорската игра" София, България 15.12.2021 - 15.04.2022 4000 4000 4000 Завърших професионалното си актьорско образование в школата на Жак Люкок в Париж. Като актриса на свободна практика живееща и работеща в София, планирам провеждане на еднодневен безплатен уъркшоп за актьори, студенти по актьорско майсторство и други изпълнители. Уъркшопът ще бъде съставен от теоретична и практическа част. За пълноценното му провеждане, смятам да определя капацитет от 5 до 10 души и продължителността да бъде в рамките на 3 до 4ч. Пеалистичен проект с ясни цели и задачи. Кандидатът изчерпателно е описал аудиторията и начините за нейното достигане. Реализацията на проекта ще подпомогне развитието не само на конкретния артист, но и на участниците в предвидения уъркшоп. Проектът има потенциал за мултиплициране. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-416 Анелия Тодорова Мангърова Силата на актьора в домашното видео България, София 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 В периода на пандемията 2019/2020 г. актьорското съсловие премина през криза на работния процес. Изцяло засегната бе и дейността по явяване на прослушвания за нови роли, а именно кастингът. Агенциите все по-засилено адаптират бизнес моделите си към новите условия, въвеждайки в действие кастинг методът на селфтейп домашното видео. С настоящия проект възнамерявам да предложа работещите в селфтейп видеото методи на моите колеги в кратък обучителен курс, важен за бъдещото ни професионално развитие. Кандидатът предлага подоробен, конкретен метод, с който да популяризира селф-тейп кастингите пред своята собствена аудитория в социалните медии. Проектът покрива киртерия за надграждане на творческото портфолио на кандидата. Проектът е реалистичен и изпълним и отговаря на условията на програмата. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-417 Вероника Миткова Петрова REDDISH /ЧЕРВЕНИКАВО/ София 01.02.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 REDDISH е проект за късометражен танц филм от поредица интерпретираща темата за цветовете, тяхното въздействие и възприемане в съвременното общество, наложени стереотипи и клишета. В него се изследват нюансите на червеното, интензивно присъстващи в нашия свят, ползвани за управление и контрол, но избягващи конкретиката и възприемани уникално от отделния индивид. Чрез активното взаимодействие на танц и кино авторът създава силно въздействащ продукт, който достига до оптимален брой публики. Много добре разработен проект с ясно аргументирани цели и дейности. Основният фокус на проекта е развитието на непопулярен жанр, като основното изразно средство на проекта остава в сферата на танцовото изкуство, а обектива е помошно средство. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-418 Александър Петков Юзев Съвременни сведения България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 0 Изложба с картини-обекти, които са фрагменти от хоросан изработени в класическата техника фреско, която да пресъздаде и увековечи по един твърде класически начин съвременни социални проблеми, идеи и тенденции в нашето общество . Недопустим проект. Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация е подадено от друго лице.
TI1571-419 Венцислав Тодоров Тодоров Музикален видеоклип към песента Времето спря България, Русе 27.10.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът предвижда създаването на музикален видеоклип, към песента “Времето спря”, саундтрак на спектакъла “Гара любов” – аудио-сетивен театрален спектакъл за зрящи и незрящи, реализиран по проект “Театър 4D” на сдружение “Стенд Арт” и финансиран по програма “Социално ангажирани изкуства” на НФК. Проект за създаване на трейлър към театрално представление. Проектът е интересен и би дал възможност за развиване на творческия потенциал и обогатяването на портфолиото на кандидата, както и привличане на адуитория към сценичното произведение. Предлага се за финансиране.
TI1571-42 Мира Александрова Петрова Малка книжка за компостирането България, София 01.01.2022 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 4000 През изминалата година бе успешно осъществена първата по рода си уеб книжка на Aware Animals - Малка книжка за рециклирането. Като естествено продължение на серията е замислена следваща книжка от поредицата на име Малка книжка за компостирането. Съдържанието ще включва темите за ползите от компостирането и неговото значение за намаляването на въглеродния отпечатък в световен мащаб, както и практически насоки за лично компостиране в домашна среда. Амбициозен проект, който ще надгради потфолиото на младата авторка, но липсват писма за безвъзмездна подкрепа от другите участици в проекта, което значително застрашава реализацията. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-420 Мария Пламенова Гатева Още веднъж България, гр. София 01.11.2021 - 31.12.2021 4000 4000 0 „Още веднъж“ е видео и звуков монтаж на повтарящи се картини и звуци в моето постоянно местообитание - апартамент, улица, квартал. Целта ми е да изследвам средата, чиито детайли все по-рядко забелязвам, като експериментирам с монтажния ритъм, за да създам ново усещане за познатите битовизми. В условия на пандемия, с ограничени възможноти за пътуване и посещаване на разнообразни пространства, смятам за съществено важна способността да се откриват новости в познатото. Проект на млад творец. Проектът е много схематично написан. Планът за разпространение на резултатите от проекта е много общ и не са налице гаранции за достигането му до целевите аудитории. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-421 Майя Иванова Виткова-Косев Ричард III, монолози София, България 01.12.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 Ричард III е историческа драма от Уилям Шекспир. Пиесата разглежда възкачването на престола на английския крал, който успява да стигне до властта чрез измами, убийства и манипулации. Трагедията проследява поредицата от злини, които Ричард причинява на всички, като междувременно се представя за добродетелен. Още в началото на драмата, под формата на монолог, той разкрива какво предстои. Именно този монолог, изпълнен от актьора Любомир Бъчваров в чест на 80-ия му юбилей, е в основата на проекта. Проектът представя текстове на Шекспир по интересен, атрактивен начин с участието на емблематичен актьор. Проектът надгражда и обогатява портфолиото на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-422 Цвета Вескова Дойчева Вакуум София 10.01.2022 - 10.04.2022 5400 4000 4000 Вакуум е моето усилие да създам отразяващо пространство и състояние на настоящето време в което живеем. Моделът за непрестанното протичане на времето е темата и основният източник на вдъхновение за мен. След раждането животът се задвижва. Нямаме избор за пауза или почивка. Времето е безкрайно и неудържимо. Шляенето е привилегия на други времена. Неизбежното осъзнаване на времето се превръща в неразделна част от живота и ние просто трябва да се научим да се примиряваме с него. Амбициозен проект с интересна тема, води до замисъл у аудиторията. Кандидатът има необходимия капацитет за реализация. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-423 Мила Чавдарова Янева-Табакова Някои състояния от майчинството България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Чувства като безпокойство за другия, липса на търпение или вина спрямо него са характерни за различни човешки взаимоотношения, но през връзката майка-дете,те са особено наситени. Пресъздадени под формата на тихи и кратки визуални разкази, книгата „Някои състояния от майчинството“, ще погледне на тези емоции метафорично и с хумор и ще покани читателя да ги интерпретира спрямо личния си опит и възприятие. Проектът предвижда създаването на оригинален визуален материал и подготовка на книга, свързана с важен социален проблем - майчинството. Предвидени са дейности по активно въвличане на публиката в творческия процес. Проектът отговаря на условията на програмата и се предлага за финансиране.
TI1571-424 Десислава Иванова Тенекеджиева-Камбарева 24 България 15.01.2022 - 01.07.2022 4000 4000 0 Проектът „24“ е фотографска визуална арт импресия, която ще проследи един пълен ден в натовареното ежедневие на актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева и по-точно как се променят лицето и тялото й от сутринта до вечерта. Този експеримент ще проследи физиологичните и психологичните промени, които се наблюдават през един пълен 24 часов ден. Любопитна идея, но не особено оригинална и недобре защитена. Проектът предвижда създаването на фотографска визуална арт импресия, под формата на видео уеб инсталация, която ще проследи един кратък период от живота - 24 часов денонощен отрязък от едно натовареното ежедневие, което по своето естество е в полето на личното самонаблюдение. Прерастването на идеята в цялостна платформа би дало плътност и съдържание в перпектива. Не става ясно дали и какъв е опита на кандидата в жанра. Бюджет и идея са в нереалистични пропорции. Не се предлага за финансиране.
TI1571-425 Цветана Стоянова Арабаджиева По следите село Климент 01.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Проектът На театър в Долината на розите е инициатива, предвиждаща театрализиране на забравени климентски обичаи. С театрални постановки ще запозная жителите и посетителите на карловското с.Климент с 3 толкова стари български традиции, че информацията за тях фигурира единствено в главите на хората, предци на отминалите времена. Техните разкази и автентични песни ще звучат в новоизградена от мен Арт инсталация в спирката на селото - информационна пейка, служеща за туристически гид. Проектът представлява децентрализация на достъпа до театрално изкуство. Кандидатът има нужния опит да реализира проектното предложение. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-426 Линда Барбара Карл Вацулка ЧИНАРИ София 01.12.2021 - 20.06.2022 4000 4000 4000 Аудио-визуалният проект „Чинари“ представя интерактивна изложба, включваща фотографии, музика, глас и кратки поетични форми. Проектът демонстрира иновативни подходи, тенденции и жанрове в областта на съвременните визуални и музикални средства, представени чрез безплатен достъп в интернет, съпроводени със специално спомагателно съдържание, което обогатява контекста на тяхното възприемане. Интерактивен проект на мултидисциплинарен артист с богат творчески опит. Проектът надгражда професионалния път на кандидата Предлага се за фианснова подкрепа.
TI1571-427 Василена Валериева Радева Човекът и неговия камък София, България 10.01.2022 - 25.08.2022 4000 4000 4000 Човекът и неговия камък е проект за създаване и публична презентация на текст за театър, базиран на една фантастична фикция - срещата между четирима основополагащи мислители в човешката история - Сенека, Пико дела Мирандола, Достоевски и Вирджиния Улф. Проектът ще се заиграее с биографични паралели между тези творци и техния задълбочен поглед върху човека в различните ракурси на времената, в които са живели. С проекта целя да създам и тествам драматургичната основа на бъдещ авторски спектакъл. Амбициозен и добре аргументиран проект с интригуваща творческа концепция. Проектът ще надгради портфолиото на кандидата. Предлага се за финансиране
TI1571-428 Красимир Симеонов Рангелов Майчинство реализиране на 4 бронзови и 8 акварелни произведения България, гр. Плевен 30.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Майчинството трябва да бъде подкрепяно и изкуството има своето място в тази подкрепа. Отдавна имам желание да реализирам скулптури от бронз и акварелни творби на тази тема. Различно е възприятието, когато изкуството присъства, в среда, пряко свързана с темата.Много автори са работили върху темата за майчинството, но тя е вечна и безкрайна като живота. Произведенията ще бъдат представени в пространства на ин витро клиника МЦ КИРМ- Плевен и МЦ КИРМ – Пловдив. Проект, който представя подобаващо творческите търсения на своя автор. Идеята за излагане на професионално изкуство (акварели, бронзови пластики) на тема "Майчинство" в пространството на специализирана клиника, прави проекта интересен и приносен и му осигурява публичност. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-429 Боряна Ангелова Йовчева Някъде там България, различни градове 01.01.2022 - 20.07.2022 6000 4000 0 Проектът се състои в измислянето, създаването и разпространението на 5 видеа, в които се срещаме с хора, живеещи в изолация. Деликатно проникване в техния бит и битие. НЯКЪДЕ ТАМ ще завърши с инсталация за хората, които са главнии герои във видеата. Ще се потопим в техния свят и начина им на живот. Акцентът в проекта е върху създаването на видеофилмите, а не върху хипотетичната инсталация и по този начин жанрово попада извън рамките за финансиране на тази програма. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-43 Момчил Димитров Колчев "Контрасти"/Хубавото предстои -епизод 2/ България, София Галерия Депоо 01.06.2022 - 07.06.2022 4000 4000 4000 Изложба живопис - пейзажи, платна и рисунки.Между реализма и абстракцията, със средствата на класическата техника и съвременните материали. Проектът-изложба е значим за моето продължаващо развитие в тази посока, както и за зрителите, които се интересуват от творчеството . Изложбата ще включва изцяло нови работи. Проектът е израз на творческите търсения на неговия автор между реализма и абстракцията, със средствата на класическата техника и съвременните материали. Планирана за галерия "Депо", серията продължава, показаната там през 2021 година предходна негова изложба. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-430 Мария Савова Табакова "Labour" / "Труд" София, България 15.11.2021 - 15.01.2022 4000,00 4000,00 4000 “Labour” е танцов филм, който разглежда концепцията за труд в съвременната цивилизация, след индустриалната революция. Проектът, чрез танц преоценява значимостта на дългите часове екплоатационен труд и го сравнява с ценността да се свържеш със себе си и близките, да изпитваш неща присъщи на човека. Хореографията е вдъхновена от историята Томас Пристли, дете, което работило в най-голямата фабрика за памук в Англия през 18в. и идеята за робския труд в съвременните му форми. Проектът ще подпомогне професионалното развитие на авторката. Темата и реализацията са добре мотивирани. Проектът би спечелил от по-детайлен план за разпространение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-431 Ина Росенова Добрева Между вълците се вие като вълк София 10.05.2022 - 17.05.2022 4000,00 4000,00 0 На няколко места из улиците на стария квартал на София има надписи с името на френския писател и музикант Борис Виан. По същите тези улици е живяла актрисата и поетеса Леда Тасева. Какво ще стане, ако вземем текстовете на световен литературен класик и ги смесим с тези на местна личност, останала недооценена във времето? Ако колажът се получи, какво казва това за литературния канон? Между вълците се вие като вълк смесва текстовете на Виан с малко известната поезия на Тасева. Недопустим проект. Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от кандидата.
TI1571-432 Светослав Филипов Караджов Лица на театъра България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 Проектът „Лица на театъра“ се ангажира да направи безплатни фотосесии на десет млади актьора/студенти по актьорско майсторство, които в момента стъпват на професионалната театрална сцена. В концепцията на проекта се застъпва намерението тези млади хора да бъдат представени чрез портретна/студийна и сценична фотография от участия в спектакли, които ще образуват своеобразно портфолио на всеки един от актьорите. Проект, който се вписва в целите на програмата със своята идея за представяне на младите лица на български театър. Реализацията на проекта ще надгради портфолиото на кандидата и ще има положителен ефект върху участниците. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-433 Владимир Ангелов Димитров Аудио-визуален видео клип към песента TICKTOCK с участието на международни изпълнители България, София; Ирландия, Дъблин; Индия, Колката 02.05.2022 - 01.08.2022 4000,00 4000,00 0 Аудио-визуален клип на високо професионално ниво с оригинално съдържание, с участието на мои колеги от Ирландия и Индия. Проектът има за цел да създаде музикален клип към песен, с която също кандидатствам по програма Музикални инициативи и по този начин бих искал да завърша изцяло създаването на пълен аудио-визуален продукт TICKTOCK по представената идея. Проект за видео-клип към песен. В проекта липсва информация за самата песен. От приложената информация е трудно да се прецени художествената стойност на проекта. Създаването на песента е проект по програма "Музикални инициативи" и са извън обхвата на настоящата програма. Не се предлага за финансиране.
TI1571-434 Велизар Богданов Телбийски Разпространение видеоклип на Антифриз - Две Напред, Две Назад България 01.11.2021 - 05.06.2022 4000 4000 0 Проектът „Две Напред, Две Назад“ предвижда финансирането разпространението на новия видеоклип на група Антифриз. Видеоклипът е насрочен за заснемане на 13.11.21г. като той е самостоятелно финансиран от продуцента на клипа – Велизар Телбийски. Музикалният клип представлява късометражен филм, концентриран върху последствията от пандемията върху човешката психика и физика. Засяга темата за намиране на щастие и постигане на успехи по време на изолация. Програмата не подкрепя екранни и музикални инициативи. Прокетът не се предлага за финансиране.
TI1571-435 Живко Петров Желязков Хореографска Работилница София, България 20.02.2022 - 15.04.2022 4000 4000 4000 Проектът ХОРЕОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА има за цел да предостави възможност за споделяне на творчески опит в концептуалното разработване и да запознае дебютиращи хореографи с конкретни практики в създаването на танцово представление. Уъркшопът включва провеждане на работни срещи с различен тематичен обхват, свързан с отделен компонент от сценичното представление. Смислен и съдържателен проект. Кандидатът е с доказан капацитет. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-436 Кристина Владимирова Ангелова Създатели област Пловдив 10.11.2021 - 27.07.2022 4000 4000 0 Създатели е фотографски проект, който представя и запечатва във времето хората, които допринасят за запазването на Българската култура, дух и ценности. Проектът демонстрира интерес към хората на изкуството, но липсва инфармация за начина на подбор и за формиране и разпространение на съдържанието. Концепцията е описана твърде общо, липсва стратегия за постигане на целите и парнтьорски писма от участници. Не се предлага за финансиране.
TI1571-437 Александър Петков Алексиев Светлини и сенки България, София 30.11.2021 - 01.10.2022 4000 4000 0 Светлини и сенки Виждаме света около нас блгодарение на светлината. Дори не и обръщаме внимание -- тя си е там, около нас, винаги. Само в неочаквани моменти един слънчев лъч осветява нещо ненадейно, под неочакван ъгъл, и вътрешният ни глас занемява, поема си дъх и казва -- Уау!. Също като любовта от пръв поглед, която ни оставя без думи. Видения. Цел -- изложба фотографии и живописни рисунки Недопустим проект. Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от кандидата.
TI1571-438 Дариан Кристианов Георгиев Електротранспорт на длан България, София 01.11.2021 - 24.06.2022 4000 4000 4000 Изработка на умалени макети на возила от софийския електрически транспорт - трамваи, метро и др. и представянето им в изложба, заедно с картини на аналогична тематика. Творчески работилници по създаване на макети за деца и възрастни. Представяне на творческата продукция в специално нает за целта ретро трамвай или тролейбус. Интересен и стойностен проект. Кандидатът има нужния опит и творчески потенциал, за да го реализира успешно. Каналите за разпространение на резултатите от проекта са добре развити. Предлага се за финансиране.
TI1571-439 Милко Иванов Йовчев Честит празник, мила мамо София 10.01.2022 - 22.05.2022 6000,00 4000,00 4000 “Честит празник, мила мамo“ e документален театрален проект, който включва инсталация и интерактивен вербатим моноспектакъл. Проектът е представен през очите на едно дете от известните снимки от миналото с телефонна слушалка и надпис. Това дете вече е на 36 години и има свои деца, но извънредната ситуация и грижата и тревогата за родителите му го карат да обърне поглед назад. В рамките на проекта ще има инсталация, в която случайни минувачи ще могат да се снимат в познатия декор от снимката. Интересен проект с потенциал да достигне до широка аудитория. Кандидатът е с нужния опит за успешната реализация на проекта. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-44 МАРИЯНА ДОЙЧИНОВА ГРИГОРОВА "Градина витамина " България, град Варна 01.11.2021 - 31.08.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът „Градина витамина” е авторски куклено-музикален спектакъл с основна тема здравословно хранене с включени ролеви игри. Адресиран e към деца от 3-7 г.от детски градини във Варна и региона. Целта е заедно да изградим нови хранителни навици. Очакванията са да се насочи вниманието към ползите от редовната консумация на плодове и зеленчуци. Старото плашило, приело мисията да бъде полезно организира градинско увеселение. Докато играем, всичко можем да узнаем. Проектът има образователен характер. Кандидатът е представил документация, която удостоверява реалистичното изпълнение на проекта. Има потенциал да бъде надграден творческият и професионалният опит на кандидата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-440 Светлин Йорданов Стоев "Антична Загора 2" България, Стара Загора 01.12.2021 - 31.01.2022 12000 4000 0 Този проект е логично продължение на първия стенопис, като се старая да възпея частица от нашия осем хилядолетен град Стара Загора, Като основата на новото предложение са заложени дълбоките хоризонти на времето, античност и съвремие. Тематиката на проекта и публичното му естество налагат процедура за съгласуване и задължително съгласие от страна на домакините, елементи, които отсъстват от проектното предложение. Не се предлага за финансиране.
TI1571-441 Галя Кирилова Тодорова Игра на отражения България, София 11.04.2022 - 17.04.2022 4500,00 4000,00 0 Имерсивен театър, целящ да разкрие личната отчужденост, да припомни на човек, че притежава сетива и че е свързван в единно общество Проектната документация не позволява да се направи добра оценка на художествените качества на проекта. Описанието на целите, дейнсотите и графика са неясни. Кандидатът не разполага с голям творчески опит. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-442 Стефан Кирилов Кирилов Една песен в три такта България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 6000 4000 4000 Създаване на неконвенционален моноспектакъл по биографията на Едит Пиаф от Симон Берто, който ще проследи кариерата на певицата, изключителната популярност, която достига, както и всички любовни авантюри, които съпътстват творческия й път. Проектът предлага реализация на драматургична версия, която ще прерастне в моноспектакъл. Кандидатът доказва в портфолиото си, че има потенциал да изпълни проекта качествено. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-443 Спартак Александър Йорданов Хоризонт на събитията- част 1 България, София 01.04.2022 - 31.07.2022 4000 4000 4000 Хоризонт на събитията- част 1 е проект за живописна серия, изпълнена чрез авторска експериментална смесена техника, която комбинира класически похвати от абстрактната и фигурална живопис с техника, подобна на т.нар. воден отпечатък. Изложбата ще бъде показана в галерия Ателие Пластелин в края на месец юли. Проектът е с ясни цели и план за реализация. Кандидатът има потенциал за реализирането му. Отговаря на приоритетите на програмата. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-444 Елиза Божидарова Ковачева- Цокова Творим ЗАЕДНО за по-красив свят Габрово 15.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Проектът е насочен към поредица от творчески работилници, обединяващи деца - любители на изкуствата както в неравностойно положение, така и от нормални семейства. Искаме изкуството да е достъпно за всички и всички ЗАЕДНО да създават красота върху картините. Дейностите ще се осъществят чрез методите на изобразителното изкуство по техен избор и вкус /самостоятелно и съвместно с другите деца от другите групи/ и разбира се с мое участие. Предвиждам поредица от изложби, представящи творчеството ни. Проектът има по-скоро обучителен фокус, отколкото цел да насърчава професионалното развитие на артиста. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-445 Любомир Димитров Попов Нова Генерация Завинаги София 10.11.2021 - 20.05.2022 12000,00 4000,00 0 Проектът Нова Генерация Завинаги е документален филм за ню уейв групата Нова Генерация и нейният основател - поетът и музикант Димитър Воев. Филмът ще преминава през времето от края на 80-те години до наши дни,като лиричен и емоционален разказ, редувайки архивни кадри от концерти, итервюта с членове на групата, приятели, семейството на Димитър Воев,порасналите му деца. Части от клипове, стихове и изповеди на хора докоснати от музиката на групата, доказващи непреходността на таланта му. Проектът е недопустим. Проектът е в противоречие с условията на модула, тъй като представлява индивидуална кандидатура по групов проект.
TI1571-446 Христина Александрова Крумова ОТ-ДО България, София 30.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Идеята на ОТ-ДО е създаването на колекция от чанти, проектирани, конструирани и изработени ръчно от естествена кожа, които да бъдат представени, в първата за мен като дизайнер, самостоятелна изложба в галерийно пространство. Паралелно с това ще заснема видео материали, които да представят работния процеса на всеки отделен етап от създаването на обектите. Тези видеа ще бъдат интерактивната форма на представяне на превръщането на един тривиален обект в предмет на изкуството... Силна страна на проекта е фокусирането му върху привидно обикновен предмет/аксесоар, който е изведен до произведение на приложното изкуство, както и задълбоченото отношение на автора към материала кожа. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-447 Марина Красимирова Генова Производствена линия: Събития България, София 20.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 Производствена линия: Събития показва хореографията на един вътрешен живот на събитие- творчески показ. Проектът изследва откъде идва тази мотивация, възприемайки материалистичен подход за проследяване на източниците на емоции, чувства и болка и разбиране как да ги промените. Защо се чувствам така? Проектът предполага онлайн разпространение. Реализацията му ще надгради портфолиото на кандидата. Проектът отговаря на приоритетите на програмата и се предлага за финансиране.
TI1571-448 Петя Бончева Бончева Пътуване към себе си София 29.10.2021 - 15.12.2021 4000 4000 4000 <Пътуване към себе си> е проект, посветен на 100 годишнината от рождението на любимата на поколения българи, поетеса Блага Димитрова. Проектът ми е своеобразен дълбок поклон пред личността и творчеството й. Чрез визуалното изкуство ще «съживя» и «събудя» поезията й, както и фрагменти от любимите ми нейни романи. Ще разкажа за личността й, за творчеството й, като всички тези идеи ще бъдат и основа на моя документално-поетичен видео проект. Кандидатът предлага проект за реализация на онланй театрален формат, в който на фокус ще бъдат интерпретирани текстове на Блага Димитрова. Проектът представя план за разпространение и има потенциал за надграждане. Препоръчва се за финансиране.
TI1571-449 Волен Михайлов Пенев Self Love България, София 01.03.2022 - 12.03.2022 4000,00 4000,00 0 Комуникирайки предимно онлайн подлагаме нервната си система на постоянна хиперстимулация а нашият вътрешен образ се превръща в протеза, която спомага за превъзмогването на твърде силното социално преживяване. Така придобиваме и “илюзията за гледна точка”, като част от нашата нарцистична фиксация. “Self Love” е видео арт проект, който изследва взаимодействието ми с моя дигитален образ - същността ми, изведена извън рамките на тялото и пренесена в отразяващата повърхност на екрана. От проектната документация не става ясно каква ще е формата на произведението и чрез какви платформи ще се разпространява. Липсва ясна обосновка на идеята. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-45 Надя Асенова Найденова "Послания" България, София Галерия ИНТРО 07.06.2022 - 14.06.2022 4000 4000 0 Проект Послания - изложба абстрактна живопис. Платна, акварели, рисунки. Всяка една работа е послание и намира своя адрес. Срещат се творец и зрител и общуването е празник, често и приятелство. Галерий нито пространство на ИНТРО / ул .Самуил / е чудесно място за тези срещи и стимул за работа. Описанието на проекта е непълно, липсват визуализации, както и потвърждение от галерията, че такава изложба е програмирана за 2022 г. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-450 Васил Тодоров Къркеланов БАЙ ДАФО - ДУШАТА НА РОДОПИТЕ - видео-проект за съхраняване на паметта за доайена на българските гайдари и гайдарджии България, София 25.11.2021 - 31.08.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът включва: - Изработка - постпродукция на кратък до 40 мин. видеофилм за доайена на българските гайдари Дафо Трендафилов - бай Дафо - Премиерно представяне на филма пред учениците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка - Предоставяне за свободно гледане на филма в онлайн медията за изкуство и култура ArtLive Материалът е заснет от мен през 2007 година, 3 години преди бай Дафо да остане във вечността... Проектът не попада в жанровия обхват на програмата, тъй като е в сферата на екранните изкуства. Не се предлага за финансиране.
TI1571-451 Николай Атанасов Стойков Фотографска онлайн изложба NoFilter България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Проектът предвижда създаването на интерактивна онлайн изложба с мобилни снимки на фотографа Николай Стойков. Изложбата NoFilter ще представи 25 кадъра, уловени и редактирани изцяло с мобилно устройство. Основният жанр на снимките ще бъде кандид фотография и улична фотография с ироничен нюанс. Изложбата ще цели да провокира както публиката, така и самия автор. Снимките понякога ще породят усмивка от запечатания момент, друг път ще показват суровата реалност и закостенелите нагласи на обществото. Проектът отговаря на условията на програмата, идеята е оригинална и кандидатът има добър професионален опит за реализация и разпространение на резултатите от проекта. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-452 Николай Константинов Бояджиев ИГРА НА ПРИКАЗКИ България, гр.Сливен 11.11.2021 - 23.05.2022 4000 4000 0 Игра на приказки е образователно представление за най-малките, детски градини, предучилищна възраст и 1-ви клас. Ще бъде изградено върху основата от три наши приказки за най-малките. Дядо вади ряпа и Косе Босе на Ран Босилек и Дядовата Ръкавичка на Елин Пелин. Те-децата-ще са част от представлението. Ще играят основни роли и в трите приказки, а аз ще им партнирам подавайки им текста на героите и поведението. Творческата концепция на проекта и биографията на кандидата са разписани схематично. Не е показано как и къде ще се осъществи разпространението на реализирания спектакъл за деца. Липсват писма от сцена/и. Не се предлага за финансиране.
TI1571-453 Фелия Фидел Барух Виж ме. Виждам те. София 05.01.2022 - 05.07.2022 4000 4000 4000 Живеем във виртуална реалност. Носим маски. Които крият лицата ни и не само тях. Споделяме, спорим и се смеем пред екраните. Сърфираме между образи, които никога не сме срещали на живо. Това е проект, който иска да зареди с оптимизъм минувачите, да преодолее свенливостта, да потисне страховете, да върне усмивките и да ни зареди с оптимизъм. За първи път интимните портрети заснети през последните 5 години в “Черната кутия на Фелия Барух” излизат на светло. Проектът изследва и представя връзката между фотограф и модел. Отличава се с човеколюбивото си послание и с находката да "извади" в публична среда широкоформатни портрети на хора, правени, за да обитават други, по-лични пространства. Достъпът до проекта е директен и спонтанен, поради избраната локация и форма на външна изложба. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-454 Бисер Славчев Маринов "ШАШКЪНЬЕ" България, Видин 03.01.2022 - 11.02.2022 4000 4000 0 ШАШКЪНЬЕ е театрален проект – авторски моноспектакъл на актьора Бисер Маринов. Актьорът играе общо 10 персонажа. Един основен герой, който води разказа и действието и останалите 9, с които се среща в различните истории. Идеята е през погледа на обикновения малък човек, попадайки в различни ситуации и срещайки се с различни представители на различни социални прослойки, да се покажат наболели проблеми в обществото. Жанрово спектакълът е трагикомедия с елементи на сатира. Амбициозен проект, без ясна стратегия за популяризация и разпространение. От представената биография на кандидата не може да се предположи дали има потенциал да изпълни заложените дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-455 Гьорги Георгиев Георгиев Театрално - музикален пърформанс "Под небето ви разказвам" България, село Паталеница 01.03.2022 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Проектът Под небето ви разказвам представлява музикално - театрален пърформанс, който под открито небе в село Паталеница ще събере в себе си вдъхновението от мястото, музиката от шекспировите постановки на Шекспирова компания Петровден от двайсетгодишната им история и поезия и като обща поетика ще даде на публиката едно вдъхновяващо преживяване. Кандидатът има богата биография в сценичните изкуства. В настоящтото си предложение той заявява реализацията на театрален пърформанс, който има потенциал за развитие и надграждане. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-456 Иван Петков Ямалиев Корекция на действителността България, София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Тенденцията „как изглеждат и колко се харесват – предмети, обектии събития“ става все по-натрапчива. Разкрасяването, подправянето и филтрирането е мощно масово явление, в което неизменно присъстват изкрящото, помпозното и умилителното, т.е. кичозното. Тази тенденция формира вкус и поведение. Чрез проявите, обособяващи разглежданата тенденция не се ли осъществява опразване на реалността от съдържание и по-точно на истиността в нея, или по-скоро това явление е резултат на condition sine qua non. Кандидат с богат опит и интересна художествена концепция. Некомерсиален проект за ограничен кръг хора. Проектът е реалистичен и изпълним. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-457 ВАНЯ ПЛАМЕНОВА БОЙЧЕВА Развитие на сценарий за филм с работно заглавие "София,София" България, София 10.01.2022 - 30.06.2022 4100,00 4000,00 0 Проект за развитие на сценарий за късометражен игрален филм с работно заглавие 'София, София', посветено на живота и проблемите на младите български жени. Проектът не отговаря на обхвата на програмата, тъй като е в сферата на екранните изкуства.
TI1571-458 Мария Панайотова Панайотова Театър от млади за млади България, София 20.11.2021 - 15.06.2022 4000 4000 4000 Проектът “Театър от млади за млади” има за цел да осигури разпространението на два театрални спектакъла, реализирани от млади артисти на театралното изкуство и насочени към младежката публика. Представленията са със социална насоченост и разглеждат актуални обществено наболели теми и проблеми. Проект за разпространение на два театрални спектакъла, финансирани по програма "Дебюти". Проектът би развил публиките на кандидата, особено в частта с турнето в различни градове. Предлага се за финансиране
TI1571-459 Велика Любомирова Прахова малките хора Село Дрен 30.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Проект малките хора е проект зреещ в мен от много години насам, който така и не се е овеществил до този момент в мащаба в който бих искала. Това са множество малки скулпторни пластики на малки човеци, изработени от метал и керамика. Някои от тях ще са в композиция с естествени камъни, други ще комуникират директно със средата в която са поставени. Ще изразяват човешки състояния, които всеки може да припознае като свои и да ги съпреживее. Много интересен и комплексен проект, включващ задълбочен творчески процес, използване на различни художестрени материали и техники и предлагащ успешен модел за комуникация с публиката и публичната среда. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-46 Елица Бранимирова Попова BURNOUT София, България 01.12.2021 - 31.08.2022 4000 4000 4000 Screen dance проектът BURNOUT се взира в синдрома “бърнаут” - професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността – физиологически, емоционални, поведенчески, причинени от прекомерен и постоянен стрес. Хореографията интерпретира и представя преживяванията на хора, преминали или преминаващи през синдрома на “прегарянето”, започвайки от причините за възникването му, разглеждайки първите симптоми, а после и развитието им, както и кулминацията в най-тежката форма на синдрома. 
 Проектът засяга актуална социална тема и умело използва танцовото изкуство, за да акцентира върху нея. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-460 Магдалена Любенова Янева Българско Дуенде България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 Съчетавайки български фолклор и фламенко, една българка танцува върху жаравата на опустошителен пожар. Пожарът на отчуждението и скъсаната връзка между човека и неговата майка – Земята. Танцува, за да си спомни, за да разгори отново болката, да преживее разрухата за сетен път и да се възроди. Много добре разписан проект, напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата. Интересно артистично решение за съчетаване на български фолклор и фламенко.Проектът се предлага за финансова подкрепа
TI1571-461 Светослав Кирилов Николов Къща с корени България 03.01.2022 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Къща с корени е сайт-специфик хепънинг, в който да бъдат открити и пресъздадени под формата на градска игра, историите на обитателите на квартала, който носи много имена, но истинското му име е - Драс махала, част от днешният квартал Оборище. Целта ни е да създадем интерактивен хепънинг, който е носител на живата история на един от най-старите квартали на София. Чрез техниките на съвременното изкуство да създадем интерес към завета на нашите предци и наследството, което са ни оставили. Проектът е добре разписан и обоснован. Изцяло отговаря на приоритетите на настоящата прогрма. Кандидатът има доказан професионален опит в областта, а Ателие Пластелин е едно от устойчивите пространства за независимо изкуство. Проекът се предлага за финансиране.
TI1571-462 Ренета Кирилова Иванова С точка и линия в равнината България, София 15.11.2021 - 15.07.2022 4000 4000 4000 С точка и линия в равнината е един проект, пресъздаден чрез средствата на театъра и пърформанса и изобразителното изкуство. Той ще интерпретира живота и творчеството на великия художник на Василий Кандински, променил цяло течение в изобразителното изкуство. Ще запознае посетителите с най-известните му произведения. Ще им предложи по един жив и интерактивен начин възможност те самите да се превърнат в сътворци и да пресъздадат своя версия на картина по начина по който са разбрали автора Проектът отговаря на приоритетите на програмата и реализацията му ще надради професионалния опит на кандидата. Проектът е реалистичен и изпълним, като пространството, в което ще се реализира е подходящо спрямо целевата аудитория. Предлага се за финансова подкрепа
TI1571-463 Ясен Ивайлов Василев Physarum София, България 01.05.2022 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Physarum иска да изследва през движение възможността за формиране на колективно тяло от телата на пет до десет изпълнители. През различни упражнения и задачи в уъркшоп формат изпълнителите ще опитват да почувстват другия като продължение на своето тяло, ще координират мисли, действия и движения, ще търсят нови подходи към докосването в пост-пандемичната ситуация. Проектът представлява изследване в областта на съвременния танц. Проектът отговаря на целите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-464 Стефан Емилов Николов Фламенко България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 4000 4000 4000 Фламенко хореография в три действия, които носят посланието за трансформация, единение и обновяване на вътрешния човек. Ще бъдат представени три фламенко стила: Мартинете, Фарука и Алегрия, които проследяват пътя на човешката душа. Добре обоснован проект, напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-465 Явор Емилов Бахаров АудиоКнижарница София , България 01.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 Аудиокнижарница със значими български литературни произведения. Неограничен и безплатен достъп до авторовите текстове. Подробно съставен архив и лесен достъп до конкретна информация от съдържанието. Възможност за интервюта и разсъждения от самите автори , техни съвременници , по повод техните творби и значението им днес. Захари Стоянов - Записки по българските въстания Иван Хаджийски - Бит и душевност на нашия народ , Оптимистична теория на нашия народ Кандидатът предлага развитие на предишен свой проект, финансиран по програма на НФ ,,Култура". Идеята е интересна и има потенциал за развитие и надграждане. Кандидатът има опит и богата биография и отговаря на условията на програмата. Проектът се препоръчва за финансиране.
TI1571-466 Магделена Живкова Илиева Разпространение на филма България, Благоевград, София 12.12.2021 - 04.07.2022 5000 4000 0 Кинопоказ на филм на Магделена Илиева и Джонатан Хайделбергер в Благоевград и София. Проектът е в сферата на екранните изксутва и не попада в обхвата на настоящата програма. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-467 Лиляна Орлинова Дворянова Недовършени приказки по картини България, София 01.12.2021 - 01.07.2022 4000 4000 4000 Проектът има за цел да създаде поредица от кратки видеа за деца, които да представят творби на световноизвестни художници чрез приказни сюжети и герои и анимиране на различни детайли. Видеата не просто ще показват онова, което се вижда на пръв поглед в картината, но ще добавят детайли и истории, които отключват въображението на децата. В тях ще са вплетени понятия, важни за областта на визуалните изкуства. Приказките ще са с отворен край, който подканя децата да участват лично. Стойностен проект, който цели развиване на визуална грамотност и формиране на умения за възприемане на емблематични образци от историята на изкуството. Проект с възможност за надграждане. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-468 Божидар Борисов Жеков Визия и размисъл в един различен свят България, София 01.11.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Проектът се състои в създаване на серия от 15 дигитални картини с формат и пропорции, подходящи да бъдат използвани като корици за книги. Те ще бъдат представени в дигитална среда под формата на изложба на несъществуващи книги на български автори, всеки от които ще даде заглавие на една и ще напише резюме за съдържанието й. Недостатъчно пълно представен и описан проект. Няма ясен план за достигане на аудитория, разпространение и постигане на устойчивост. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-469 Дайяна Евгениева Димитрова "Пиши ми" България, София 01.10.2021 - 01.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Онлайн платформа състояща се от аудиофайлове на писма събрани от цял свят. Проектът приема като лична мисия да събере, запише и представи това културно наследство в най-автентична и качествена форма. Своевременната връзка със слушателите, правейки ги преки участници в процеса и възможността за постоянен обмен на нови писма, цели да възроди този ценен ритуал и да спомогне за битуването ни във времето на Ковид-19. Проектът отговваря на приоритетите на програмата. Има ясно разписани дейности и очакван краен резултат от тях. Кандидатът има потенциал да го реализира. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-47 Никола Михайлов Мутафов "Човекът и телевизора" България, София 15.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът, Човекът и телевизора, е авторски спектакъл на Никола Мутафов, занимаващ се със сложните, а понякога и мистични, отношения на Човекът с медийния и виртуалния свят, и тяхната връзка ,или изцяло липсата на такава, със светът отвън...с природата...с Бог! Кандидатът не е разписал в пълнота своята биография. Липсват конкретни намерения и обосновки за развитие и надграждане на творческия потенциал на кандидата. Неубедителен е планът за разпространение и реализация на проекта. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-470 Иван Дианов Цекин "Тенденция към усложнение" България 10.11.2021 - 15.05.2022 4000,00 4000,00 0 В проекта са заложени направата и изложението на 10 пластични работи от дърво в среден размер, комбинация на различни материали, техники и цветове за обработване на дървото. Отправна точка е Големият взрив и Теория за ъсложнението. Дейности: 1. Проектиране и изработка на пластични работи от дърво. 2. Създаване на събитие в социалните мрежи. 3. Популяризиране на събитието в социалните мрежи 4. Наем на галерия, и организиране на изложба Проектното предложение е с твърде общо описание, в което липсва визуализация на творческите намерения, както и ангажимент за професионално представяне на резултатите в галерия или в публично пространство. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-471 Ивета Гоцова Ивета Гоцова Ивета Гоцова Аз чета България, София 18.11.2021 - 17.02.2022 4000 4000 0 Проектът „ Аз чета“ съдържа 5 видеа със средна продължителност от 5-10 минути. В него 9-годишният Боян Цветков ще запознае аудиторията с магията на детската литература. След реализирането и разпространението на видеата, зрителите ще имат възможността да открият и да се пренесат в нови и различни светове, да развият въображението си, да оценят красотата на българския език, да научат нови думи и изразни средства, да разсъждават и анализират върху литературно произведение. Биографията в проекта е на 9 годишно дете, въпреки, че формален кандидат е Ивета Гоцова. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-472 Диана Александрова Дичева "Изразявам себе си" България, София 01.01.2022 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът Изразявам себе си представлява интерактивно театрално представление и е разработен за млади хора на възраст между 18 и 50 години. Проектът е творчески продукт, който има за цел да се погрижи за младите хора да се справят с последниците от епидемичната обстановка, давайки възможност да участват на сцената като актьори и изразят себе си театрално, творчески, емоцоционално чрез подкрепата на сертифициран психотерапевт и творец и специалното участие на доброволец - професионална актриса. Проектът не е достатъчно ясно обоснован и разписан. Не е реалистичен спрямо заложените цели, дейности и професионален опит на кандидата. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-473 Елени Стаматис Декидис Шестте лица на любовта София, България 15.11.2021 - 25.03.2022 4400 4000 0 Проектът Шестте лица на любовта е кратък моноспектакъл до 30 минути с некомерсиален характер, вдъхновен от съвременната гръцка литература. Целта на проекта е да запознае българската аудитория с няколко известни гръцки автори. Ще използвам откъси от избрани произведения проза и поезия, представени през образа на една съвременна млада жена. Главната тема ще е любовта – към родината, близките и разбира се половинката. Проектът не отговаря изцяло на приоритетите на програмта. Творческата идея и реализацията на проекта не са добре аргументирани. Проектът не гарантира успешен краен продукт. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-474 Лъчезар Лъчезаров Димитров Последното интервю на Адам Сусбе Българиа, София 01.12.2021 - 22.06.2022 4000 4000 4000 Последното интервю на Адам Сусбе е проекто който има за цел да обедини различни формни на изкустово. Идеята е да се направи театрална адаптация на едноименния рома на Любен Дилов която да може да се засенеме и излъчи онлайн. Интересен проект, който ще привлече международни участници. Кандидатът има нужния опит за реализирането му. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-475 Братан Цветиев Братанов Аудиотанц/Audiodance София 11.11.2021 - 01.07.2022 16000 4000 4000 Проектът „Аудиотанц“ полага основите на метод за работа със слабо застъпено в съвременния танц изразно средство – звукът, генериран от физическото движение и от взаимодействието на изпълнителя със средата. В рамките на проекта се провежда теоретично и практическо изследване върху хореографските, импровизационни и технически възможности за възпроизвеждане, запис и рекомпозиране на движенческия звук и се представя демонстративен аудиовидео материал. Проектът включва хореографско изследване и краен творчески продукт. Интересна концепция с потенциал за развитие. Препоръчва се обогатяване на плана за разпространение. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-476 Александър Божидаров Янев PISTAMASHINA EPK София, България 26.11.2021 - 16.05.2022 4000,00 4000,00 4000 PISTAMASHINA EPK - Electronic Press Kit е дигитално портфолио във формата на уебсайт, съдържащ подробна информация за артиста. Предвидените дейности към този проект ще включват предимно визуализацията на дигиталното портфолио, което се изразява във фотосесии и дизайн на визуалната презентация. ПИСТАМАШИНА е едно от имената със знаково присъствие на артистичната сцена у нас. Проектите се отличават с хибридните формати, обединяващи аудиовизуални изкуства с дизайн и сценично присъствие, дело на екип с ярък и категоричен почерк. Проектът цели изграждането на дигитално портфолио, което продължава линията и надгражда творческото развитие на кандидата, като го разширява към възможности за бъдещи партньорства и дългосрочни сътрудничества с артисти от различни области. Подобно представяне е и добър пример за артистично присъствие с индивидуален стил, подплатено със стабилна социално ангажирана позиция. Проектът се предлага за финансова подкрепа
TI1571-477 Николай Николаев Йорданов Спомен за изгубени животи България, София 20.11.2021 - 31.03.2022 4000 4000 0 „Спомен за изгубени животи“ е опит в експерименталното писане на текст и неговото представяне под формата на публично четене и аудио драма. Повлиян от техники от постмодернизма и автоматичното писане на сюрреализма, под формата фрагменти от болни солипсистични фантазии целя да създам текст, който да представя щетите върху съзнанието в следствие на дългото пребивавне в затвореност, изолация и параноя от света и другите. Експериментален проект от областта на драматургията и театъра. Липсват материали за това как точно ще изглежда крайният творчески продукт и е трудно да се направи оценка за качеството му. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-478 Георгий Николаев Колев Next Dimension /Следващо измерение България, София 01.12.2021 - 10.07.2022 4000 4000 4000 Next dimension/Следващо измерение е фотографска 3D изложба по метода на анаглифната фотография. Проектът е провокиран от преждевременната раздяла с моят близък приятел и колега Симеон Симов - Симо̀, с който от години развивам анаглифната технология. И въпреки, че събитията постмортем са често срещани в артистичния свят, аз не гледам на това, като на сбогуване. Next dimension е мисловно отправяне към онази посока, към която всички вървим, но само за да разберем, че това не е краят. Убедителен, силен и съдържателен проект за възможната близост между изобретателството и визуалното изкуство. За разлика от модерните дигитални стереоскопични (3D) визуализация, които се срещат във всеки мол, анаглифната методика носи заряда на случващо се пред очите ти чудо. Проектът е реалистичен и изпълним и се педлага за финансова подкрепа.
TI1571-479 Ивелина Колева Иванова Патриотизатор България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Патриотизатор е дигитален пърформанс, дигизиран като интерактивна инсталация. Произведението използва система за машинно обучение /Generic Adversial Network/, за да патриотизира снимкови изображения, зададени от публиката. Интересен и актуален проект. Проектът е продължение на работата на Алла Георгиева "Български сувенири 2007", като обаче тук публиката има много по-активната роля да подава изображението. Проектът би спечелил от по-голяма възможност за дискусии. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-48 Владислава Иванова Боева 3/4GB RAM памет България, София 25.11.2021 - 25.06.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът „3/4 GB RAM памет“ е фолклорен танцов пърформанс поставен върху основата на българския народен танц, прочетен през призмата на дигиталното време. Пресечните точки на фолклор и софтуеар; народната памет и RAM паметта. Хоро с един единствен жив участник, във време, когато самотността се превръща в перспектива. Интересна, но недоразвита концепция, неубедителен план за реализация и разпространение, липсват писма от ключови партньори. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-480 Мая Димитрова Гелева "Преживей своята мечта" България, София 01.02.2022 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Преживей своята мечта - е иновативно театрално представление, насочено към младежи на възраст 15-21г. Целта е да се предостави достъп на тази възрастова аудитория до изкуството и културата. Това прави самия творчески проект уникален в същността си. Чрез техники на психодрамата, плейбек и импровизационния театър и със съдействито на професионална актриса и сертифициран психотерапевт като доброволец, младежите ще гледат изиграването на техните истории на сцената. Проектът представлява театрално представление насочено към малдежка аудитория. Избраната творческа концепция би била подходяща за целевата група. Проектът е реалситичен и изпълним. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-481 Георги Маринов Великов Скален орел Природен парк Витоша 06.12.2021 - 01.04.2022 4000 4000 4000 Авторска скулптура от дърво на защитен вид птица „Скален орел“ в Природен парк Витоша. Материал: дърво Размери: дължина: 200 см височина: 80 см ширина: 90см Материал на постамента: дърво Целта на проекта е да се популяризира птичият свят, скалният орел да стане разпознаваем като един от уникалните видове от фауната в България. Интригуваща идея за създаване и монтиране на дървена скулптура на орел в природна среда, в района на конкретна хижа в планината, където е и обиталището на този вид застрашени птици. Проектът е възможност за цялостно въздействие върху публиката - общуване с природа и с професионално изкуство. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-482 Биляна Георгива Георгива Следи от театър Изложба на театрални маски с работилница България, София 15.11.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 0 Интерактивна изложба на театрални маски и работилница към нея, работа в процес. Ще покажа на публика моите изследвания и интерпретации върху театралната маска. Част от тях, които вече са използвани в различни представления както и нови, върху които работя. Посетителите на изложбата ще имат възможността да направят свой опит за изработка на маска в ателието. Целта на творческата работилница е да се покаже на аудиторията това умение, както и самите те да създадат собствен творчески продукт. Недопустим проект. Приложение 3 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от кандидата.
TI1571-483 Михаела Миладинова Лакова Altered voices София, България и Ротердам, Холандия 25.11.2021 - 03.03.2022 4000 4000 4000 “Altered voices” има за цел да изследва холограмни техники. Холограмата е форма на изобразяване, която позволява записването и възпроизвеждането на илюзорни триизмерни образи с помощта на лазерна светлина. Основен принцип на холограмата е „Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта“. Проекта засяга въпроса как холограмите могат да се използват извън популярната и масова култура, чисто с художествена цел и как чрез тази позната технология може да се манипулира пространство и образ. Проектът е добре аргументиран и отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът има потенциал да го реализира. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-484 Михаела Анатолиева Александрова Новото старо България, София 22.11.2021 - 17.08.2022 4000 4000 0 Главната идея на проекта представлява вдъхването на нов живот на използвани дрехи и битови стоки, чрез преработка и творчество. Проектът ще даде глас на един глобален проблем, какъвто е свръх производството на дрехи и ще помогне за неговото решаване. Това ще се случи чрез повторното завъртане на цикъла на една дреха. Тази тема е актуална от години и ще продължи да е актуална още дълго, което предвещава неизчерпаемо търсене на рециклираните дрехи и интерес към подобни проекти. Проектът има ограничен обхват и трудно би достигнал до по-широки аудитории. Планът за разпространение е ограничен до "приятели и познати", което го прави твърде скромен от гледна точка популяризиране на важните идеи, които съдържа. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-485 Воил Велимиров Велев "Щрак и щрих" България, София 01.12.2021 - 31.03.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът “Щрак и щрих” представлява аудиотеатър по текстове занимаващи се с проблема на изолацията на индивида в различни проявления на ограничението. Той надгражда проекта “Българската литература по време на изолация - щрихи и контури”, финансиран през 2020. Ще се издирят нови текстове по тази тема. Творбите ще бъдат предоставени за масово слушане в Youtube канал под формата на записи от опитни театрални актьори. Това ще обогати и блога от предишния проект, който е тематично свързан с новия. Проектът представлява аудиотетатър на актуална тематика. Проектната документация не аргументира достатъчно ясно заложените цели и планирани дейности по проекта. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-486 Петя Димитрова Йосифова-Хънкинс Танцувай себе си България, София 01.03.2022 - 21.05.2022 4000 4000 4000 Танцувай себе си е проект за изследване на ограниченията и лимитите наложени върху човешкото тяло в контекста на пандемията, като резултат от изследването ще изготвим авторски спектакъл с музика на пиано, изпълнявана на живо. Проектът включва цикъл от 20 часа импровизации, които ще послужат за основа на бъдещия спектакъл, който ще се представи в пространството MOVE.BG. Спектакълът ще бъде заснет и предложен за селекция на големите платформи за съвременен танц в страната и чужбина. Отлично разписан проект, актуална тема в контекста на ковид-19. Напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата и води до надграждане капацитета на кандидата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-487 Мила Георгиева Ганецовска "Танцувай с мен" София, Враца 10.11.2021 - 10.07.2022 3600,00 3500,00 0 Проект „Танцувай с мен“ е танцово-образователна инициатива за деца и тийнейджъри. Основната му функция и цели е да повиши както физическото, така и емоционалното състояние на подрастващите , прилагайки музикални и танцови техники и изграждайки мотивация и самочувствие за музикална, двигателна и естетическа култура в заседналия им начин на живот, породен от противоепидемичните мерки и дигиталната среда. Твърде общо представен проект, липсва конкретизиране на съдържанието и плана за разпространение и устойчивост. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-488 Симеон Петев Цончев Разклонена памет България 15.11.2021 - 07.06.2022 4000 4000 4000 Вековните дървета в България са 2214. В същото време столетниците в стрната са едва 279. Разклонена памет е интердисциплинарен проект, в който чрез авторски фотографии на вековни дървета в естествената им дива среда, кратки истории от миналото и автентична звукова картина от местообитанията им авторът насочва вниманието ни към теми като съхранението и трансфера на паметта, преходността на човека и природното богатство, което пренебрегваме и унищожаваме без да се замислим, че сме тук за кратко. Тематично добре издържан проект, чието съдържание надхвърля визуалното въздействие и отправя сериозни послания, свързани с паметта и природата. Предвижда се издаване на книга. Общо разписана визия за постигане на устойчивост. Планът за разпространение е акуратен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-489 Биляна Георгиева Георгиева "Без очи, но виждащо" България, София 01.11.2021 - 30.07.2022 4000 4000 4000 Проектът си поставя  за цел да създаде хореография, танцово соло и  аудио- визуален разказ базирани върху Жените на Рей Бредбъри. След лаборатория, която  включва  средствата на театралното и танцовото изкуство, ще бъдат изградени движенческо соло и драматургична версия инспирарани от заложените в разказа на Бредбъри теми. Каква е разумната субстанция, за която авторът разказва и защо разумът, способност присъща на ума или на душата, не може да бъде сведен и обяснен с телесното тяло. Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
TI1571-49 Кетлин Куадрелли Куадрелли Кръговете на София София , България 01.12.2021 - 30.06.2022 4000 4000 4000 Художествено видео на изпълнението на цирковият номер акробатичен хула хоп на различни културно значими места в София при различни атмосферни условия, представлява една туристическа обиколка на София през различните сезони на един цирков артист , с български фолклорен музикален фон. Един нов жанр в цирковото изкуство, смес от хула хоп, художествена гимнастика и акробатика, видеото ще разкаже едно културно пътешествие - непреходно,с потенциал за разпространение в чуждестранни канали. Проектът съчетава цирково изкуство и популяризиране на българската архитектура и в частност София като туристическа дестинация. Млад артист, но с капацитет и умения. Проектът има ясен план за реализация и разпространение, добра идея. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-490 Ида Георгиева Вълкова Музикално културно наследство в акробатичния танц на пилон София 01.11.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 0 Представяне на различните музикални стилове, повлияли на развитието на световната култура и тяхната връзка с танца на пилон. Обвързване между музика и движение, между културна история и визуалната и репрезентация. Проектът предвижда изграждане на сценичен продукт в шест различни варианта. Проектното предложение е неясно и не дава информация относно конкретната творческа концепция и представянето на шестте музикални стила и танцовата форма на пилон. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-491 Илиян Василев Диков Танцът на шепотите Област Пловдив 15.12.2021 - 31.07.2022 4000 4000 0 Проектът - Танцът на шепотите - кратък авторски аудиовизуален пърформанс със социално-образователен характер. Насочен е към утвърждаване на трайни тендеции за запазване и опазване на природата сред всяка една възрастова група със средствата на театъра, киното, танца и музиката. В бързопроменящият технологичен свят трябва да знаем, че ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си. Проектът засяга важна тема - опазването на природата. Биографията на кандидата е много схематично представена. От описанието става ясно, че в проекта ще има и други участници, но те никъде не са споменати поименно. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-492 Калоян Евгениев Божилов "Аналогово бъдеще" България, гр. София 15.11.2021 - 12.03.2022 4000,00 4000,00 4000 „Аналогово бъдеще“ е интерактивен фотографски проект, който има за цел да представи качествена селекция от фотографии, създадени върху 35mm лента, плод на дългогодишната ми работа в сферата на аналоговата фотография. Проектът ще запознае аудиторията със същността и методите на аналоговата фотография, чрез средствата на изложбената среда, мултимедия и организиране на образователен уъркшоп. Проект с комплексно съдържание, съчетаващо различни елементи: от желанието на неговия автор да събуди интерес към аналоговата фотография чрез изложба, през създаване на образователно съдържание и включване в творческия процес на деца от ателие „Прегърни ме“ до възможността, публиката да се включи в благотворителна изложба и да се срещне за пръв път с фотографии на автор, утвърден като оператор. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-493 Мария Генова Папазова-Вълкова Фотоизложба Очи към света на фотограф Мария Папазова в читалище Пробуждане 2020, с. Смоличано и провеждане на арт ателиета за рисуване върху текстил и порцелан с използване на контурни варианти на фотографиите България, с. Смоличано 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 0 Фотоизложба Очи към света на фотограф Мария Папазова в читалище Пробуждане 2020, с. Смоличано общ.Невестино, област Кюстендил и провеждане на арт ателиета за деца за рисуване върху текстил и порцелан с използване на контурни варианти на фотографиите от излжобата в читалището и в детско ваканционно селище Живей с любов От приложените връзки става ясно, че кандидатът има умения в организирането на творчески занимания, въпреки, че няма собствена убедителна творческа биография. Проектът е стойностен, особено в намерението си да организира творчески ателиета за деца, но няма конкретен график за провеждане на ателиетата. Не става ясно колко ще са на брой. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-494 Кристина Валентинова Самсарова AttnGan x Analog България, София 01.12.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 AttnGan x Analog е поредица от двадесет и три фотомонтирани изображения, сливащи фотографското изкуство в неговата аналогова форма с генеративното изкуство с помощта на изкуствен интелект. Хибридния харакатер на проекта дава повод за справяне със стигмата, свързана с изкуствения интелект, и хвърля нов поглед върху потенциала му, като извор за нови възможности на младите артисти. Проектът представлява поредица от фотомонтирани изображение. Избраната творческа концепция и заложените цели и дейности по проекта са достатъчно добре аргументирани. Проектът е реалистичен и изпълним. Предлага се за финансова подкрепа.
TI1571-495 Силвия Пламенова Богоева Лъвска закуска Варна и София 20.11.2021 - 30.06.2022 4000,00 4000,00 4000 Лъвска закуска е инсталация, изобразяваща сцена, случила се само символично. А именно, как лъва изяде паметника? Проектът е псевдо-документален разказ осъществен с видео пърформанс с участието на истински лъв от зоопарк Варна, разказващ за събарянето на 1300 години България и замяната му с Войнишкия лъв на Михаил Михайлов. Освен жив лъв, инсталацията предвижда реплика на паметника от конско месо, както и архивни кадри от множеството преображения на скулптурната среда при НДК 1970-2017 Силен и въздействащ със своето послание и нестандартна форма проект, който предлага оригинален и нестандартен подход. Посветен на актуална тематика. Авторката е обещаваща и активна, а проектът има потенциал да привлече вниманието и да има пълноценна комуникация с обществото. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-496 Елица Танева Йовчева "Д-р Шребер" - втора част от поредицата "Катарзис" София 01.11.2021 - 27.11.2021 4000,00 4000,00 4000 Д-Р ШРЕБЕР - втора част от поредицата КАТАРЗИС - е проект за създаване на авторски драматургичен текст и авторски театрален спектакъл със заглавие Д-Р ШРЕБЕР Проектното предложение е добре разписано и ясно аргументирано. Кандидатът има нужния опит за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.
TI1571-497 Гергана Кирилова Павлова Виртуална изложба 100 ДНИ по време на пандемия София. България 01.01.2022 - 01.07.2022 4000 4000 0 Проектът ми представлява създаване на визуален дневник в рамките на 100 дни, който да ще бъде реализиран в два дигитални формата. Кадрите ще бъдат публикувани онлайн директно в социалните медии, в продължение на сто дни. Освен специално създадените профили за публикуване на ежедневните фотографии и кратки текстове, ще бъде създадена след изтичане на тези сто дни и онлайн изложба в дигиталната платформа Kunsmatrix, както и придружаващо видео, създадено чрез иновативен софтуер. Проект на млад творец на актуална тема. Проектът е детайлно разписан, но липсват допълнителни материали, които биха дали по-ясна представа за крайния резултат. Не е ясно как проектът ще спомогне творческото развитие на кандиата. Не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-498 Стела Кирилова Върбанова Съквартиранти България, София 01.12.2021 - 30.07.2022 4000,00 4000,00 0 Проектът поставя акцент върху социалната изолация и нейното въздействие в условия на създалата се епидемична обстановка и свързаните с това емоционални състояния на самотния човек и неговият домашен любимец-съквартирант. Преминаването през различните психологически състояния на човека, преекспонирани върху безмълвния му съквартирант. Проектът не е достатъчно ясно и изчерпателно представен. Кандидатът не е представил визуални референции за своята работа, не са посочени публичните места, в които ще бъдат изложени творбите. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1571-499 Павел Андреев Кулев Анимационен проект Дедал и Икар Косвени жертви София, България 01.11.2021 - 31.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Дедал и Икар „Косвени жертви“ Късометражният анимационен филм е вдъхновен от древногръцката митология и ще представи по трагикомичен начин историята за Дедал и Икар. Тази пародийна интерпретация на класическия мит обръща внимание на косвените жертви. Защото опитвайки се да постигнем целите си често не съзнаваме какви последствия може да оставим след себе си. Добре оформен проект в обхвата на видео-арта, с ясни цели на млад автор, който ще му помогне да разгърне творческия си потенциал. Кандидатът има опит, да изпълни успешно проекта. Стратегията за разпространение има нужда от допълнителна разработка. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-5 Дечко Минчев Чунтов Смехурко, играй на вън! Обичай природата! /Aдаптивен и интерактивен-поучителен театрален моно спектакъл за деца/ България, град София 01.12.2021 - 29.07.2022 4000,00 4000,00 4000 Спектакъл предназначен за детската аудитория от 3 до 7 години, имаща огромна нужда от живото артистично приключение. Адаптивната,интерактивна и иновативна жива намеса в публичната среда ще измъкне децата от ефекта на дигиталното затваряне и ще ги приобщи към природно отваряне и здравно извисяване. Чрез много интерактивни импровизации, поучителни истории, игри, песни и танци- децата ще бъдат въвлечени в силата на природното сближаване! Играе се в камерна среда и на открито. Проектът е за разпространение на спектакъл за деца между 3 и 7 годишна възраст. Формално отговаря на условията на програмата. Има какво да се желае от плана за развитие на публиките. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-50 Наталия Корнелиева Живкова RAW Recycle Alert World България, София 01.11.2021 - 06.06.2022 4000 4000 4000 Проект „RAW” Recycle Alert World е проект, в който чрез изкуството на модата ще насоча внимание и сигнал към опазване на околната среда.Като моден дизайнер и художник развивам дейността си, отправяйки послания и идеи, които да провокират мисъл, действие и вдъхновение. Много актуална тема в днешното общество е опазването на околната среда. С творчество ще се включа в редуцирането на замърсяването в 2 направления: рециклиране и суров текстил, чрез създаване на концептуални модели и обекти. Силна промоция на автора на проекта като едновременно с това адресира обществено значимата тема за рециклиране на дрехите. Реалистичен план. Любопитен и нетипичен проект, съчетаващ модата с идеята за рециклиране. Представени са визуални материали. Има потенциал за ангажиране на разнообразни публики. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-500 Невена Цветанова Рускова-Паунова Творческа работилница България Карлово 01.06.2021 - 01.07.2022 4000,00 4000,00 0 Творчески работилници за деца от 5 до 15 години в сферата на изобразителните изкуства. Децата рисуват и творят в различни техники на изящното и приложното изкуство - работи се с акварелни, темперни бои, в различни смесени техники, правят се графични проекти, моделира се с глина, правят се колажи, изпълняват се приложни задачи. Подготовка за конкурси за рисунки на национално и общинско ниво. Организиране на изложби на живо и в онлайн пространството. Проектното предложение не предвижда план за постигане на устойчивост след края на проекта. Съдейки от предложените дейности, основен акцент на проекта е разпространение на художествената продукция на децата от школата на различни изложби, форуми, базари. Не става ясно дали има иновативен елемент. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1571-501 Ивета Стоянова Георгиева Художества България, София 30.11.2021 - 01.07.2022 4000 4000 0 Художества ще популяризира и поощрява любители и професионалисти в областите на литературата, танца и театъра. Ще се драматизират, заснемат и качат в онлайн канал творби, лично творчество, създадени от деца, възрастни любители и професионалисти. Изкуството