ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ`21 / СЕСИЯ II / МОДУЛ: УЧАСТНИЦИ

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
TR1462U-1 Юри Димитров Стойков Audio Masterclass Аcademy Варна 15.11.2021 - 15.10.2022 741 741 0 Записване за завършване със Сертификат в следните курсове в Audio Masterclass - Professional Course in Mastering, Professional Course in Equalization и Professional Course in Compression & Dynamics. Кандидатът притежава професионални качества, но проектът е разписан като лична история и не аргументира достатъчно ясно целите на неговото участие в обучението. Липсва ясна мотивация и визия с какво то ще бъде полезно в дългосрочен план. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-10 Димитър Методиев Кокаланов Курсове по архитектурна визуализация за повищаване на професионална квалификацията София 27.09.2021 - 10.12.2022 2100 2100 0 Целта на кандидатстването ми за финансиране е включването ми в курсове по архитектурна вузуализация, необходими за развитието ми в компанията Red Vertex, https://redvertex.com/ -световен лидер в архитектурната визуализация. Курсовете са особено важни за моята квалификация и ще ми позволят да работя и да се развивам професионално в областта на архитектурната визуализация. Надявам се кандидатурата ми да бъде удобрена. Предварително Ви благодаря и благодаря на Бог за неговата подкрепа! Кандидатът не е представил заявление за участие, съдържащо задължителните декларативни текстове. Проектното предложение не отговаря на целите на програмата. Кандидатът търси възможности за развитие на уменията си като зает в частна фирма, която следва да може да предложи и покрие необходимите курсове за неговата квалификация. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-11 Петър Николаев Йорданов Музикално продуциране за напреднали България, София 02.12.2021 - 30.06.2022 2640 2640 0 Курсът “Музикално продуциране” ниво “Напреднали” е част от 18-месечната програма по Музикално продуциране на Sound Ninja Academy. В рамките на този курс, участниците придобиват ценни дигитални умения и надграждат знанията си за използване на специализиран музикален софтуер за звукозапис, звукообработка, звуков дизайн, компютърно композиране, аранжимент, писане на музика, звукоинженерство и други. Кандидатът притежава професионални качества, но не е описал достатъчно ясно и аргументирано своите мотивации за участие в обучителната програма. Проектното предложение звучи твърде общо и на фона на останалите получени кандидатури на втора сесия на програмата не е конкуретноспособно. Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства.
TR1462U-12 СДРУЖЕНИЕ ШАДОУДАНС Сдружение Еврокон 2022 Дюделанж, Люксембург 06.04.2022 - 11.04.2022 9999,33 9999,33 9069 Проектът предвижда посещение на Еврокон 2022, най-големия европейски фестивал, посветен на всички видове фантастични изкуства. Кандидатстващият екип ще участва в работилници, презентации, дискусионни панели, творчески класове, представяния на родна и чужда фантастична литература с цел популяризация и създаване на активни контакти и развиване на умения. Екипът се състои от български писатели, преводачи, журналисти, популяризатори, организатори на културни събития, литературни агенти и издатели. Чрез проектното предложение представители на българската фантастична общност търсят подкрепа за участие в международен форум. Проектът има силни качества и част от кандидатите са професионалисти в сферата. Поради същността на проекта се отправя препоръка за неговото пренасочване по програма за мобилност. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, но се предлага за резерва. Условие при потенциална подкрепа на проекта като резерва е да се финансира конкретно участието на Елена Павлова и Калин Ненов. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета с решение от 26.11.2021г.
TR1462U-13 Крум Любомиров Сираков Актьорство за драматичен театър България 01.11.2021 - 31.07.2022 1200 1200 0 Обучение в школа Актьорство за драматичен театър към НАТФИЗ с продължителност 2 семестъра /150 академични часа/. Кандидатурата само частично отговаря на приоритетите и целите на проекта. Предложението не е достатъчно добре мотивирано и е непълно аргументирано. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-14 Божидар Огнянов Стоилков Курс по сценарно писане оналйн 01.12.2021 - 01.02.2022 1667,00 1667,00 0 Събитието представлява поредица от консултации, които разглеждат изграждането на сценарий от идея или история. Обхваща целият творчески процес от селектирането на подходяща значима и актуална тема, през сюжетното структуриране, до изграждането на самото действие,образи и послания. Техниките, които ще бъдат преподавани са възможно най-съвременните, касаещи драматургичното писане. Предложението частично отговаря на целите на програмата, Липсва достатъчно задълбочена информация относно работата и опита на кандидата. Проектът е само общо разписан без ясни дългосрочни цели за развитие чрез представения курс. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-15 Мила Огнянова Михова Барок енд рол България, София 08.11.2021 - 08.04.2022 17050 14250 0 Проектът Барок енд Рол е концерт с барокова оперна музика на Мила Михова-сопран, за който специално ще бъде основан и подготвен детски камерен оркестър с диригент Славил Димитров и специалното участие на Николай Стойков-клавесин. Този концерт ще бъде дебют както на всяко едно от децата в оркестъра, така и първа изява на целия детски оркестър Baroque and Roll, който ще продължи своята дейност и след реализацията на този концерт. Въпреки че е недопустим по настоящия модул, проектът е важен тъй като е ориентиран за детска и младежка аудитория, занимаваща се професионално с музика. Представена е променена бюджетна матрица с недопустими разходи по този модул, който е насочен към участници в обучителни събития. Отправя се препоръка към кандидата да адаптира проектното предложение към модул "Организатори" където то би могло да отговори на условията. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-16 Мария-Десислава Николова Стойчева Курс за следдипломна квалификация в областта на изпълнителското изкуство България-Италия 01.11.2021 - 31.07.2022 5151,00 3000,00 0 Участие в обучителен курс за следдипломна квалификация в областта на изпълнителското изкуство на пиано, който се провежда в рамките на четири сесии индивидуални уроци през учебната 2021-2022 година в училището по музика във Фиезоле, Италия. Участниците, които ще получат възможността да работят с един от най-изтъкнатите и опитни изпълнители и педагози на съвременното клавирно изкуство, се избират след предварително прослушване и селекция. Проектът би могъл да осигури възможност за професионалното развитие на един млад музикант. Осигурени са и собствени средства, с които да бъде дофинансирано участието. Предложението обаче е непълно и общо представено, което не го прави конкурентно на останалите кандидатстващи по програмата проекти. Обучението започва преди посочените по програмата срокове за изпълнение. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-17 Галин Ганчев Ганчев Клавирен майсторски клас - Прага Прага, Чехия 02.07.2022 - 13.07.2022 2021,80 1613,80 1613.8 Участие в ,,Клавирен майсторски клас – Прага’’ - престижно музикално събитие за пианисти, което се провежда ежегодно в консерваторията и концертните зали на национални музеи на един от исторически най-значимите градове за класическата музика – Прага. Това е майсторски клас, на който бих искал да взема участие като активен участник и изпълнител - и се надявам да изучавам избрания си репертоар с проф. Аведис Коюмджиян. Проектът ще осигури възможност за професионалното развитие на един млад музикант. Осигурени са и собствени средства, с които да бъде дофинансирано участието. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-18 Георги Симеонов Маринов Sub Scala София, България 01.10.2021 - 30.09.2022 6000 3000 0 Това е проект за нов албум на соловия артист HORHE на име “Sub Scala”. Целта на проекта е реализиране на албум с електронно звучене, примесен с акустични инструменти, като австралийско диджериду и родопска каба гайда. Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Много общо и неясно аргументиран проект, който е по-скоро за създаване на нов творчески продукт. Предоставена е празна матрица за бюджет. Препоръчва се пренасочване на проекта към по-подходяща програма за финансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-19 Ана Любомирова Вълчева 2-ро ниво курс: Сетивен театрален език - поетика на сетивата испания, онлайн 12.01.2022 - 18.03.2022 3136,00 3136,00 3136 Участие на четирима професионални артисти във 2ро ниво на тримесечна онлайн обучителна програма, завършваща със създаването на интерактивен пърформанс. Провежда се от “Teatro de los sentidos” - създатели на сетивния театрален език. Води се от лектори с дългогодишен опит и международно признание. Курсът отговаря на нуждата от развитие на професионалните умения на артистите за присъствие на сетивния театър в дигитална среда.Насочена е към специалисти в разработването на сетивна театрална практика. Предложението отговаря изцяло на целите и приоритетите на програмата. Добре и ясно аргументирана и детайлно представена кандидатура за участието на четирима професионални артисти в чуждестранно обучение, което ще надгради професионалните им умения. Силно и убедително представени биографии на всички участници. Курсът предвижда работа с техниките на сетивния театър в дигитална среда, което е плюс в настоящата обстановка. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-2 Кауза Пещера Сдружение Art Theater: Literatur Ost-West Residenz. Арт театър: резиденция литература изток-запад. Германия: о. Узедом, Кьолн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. 01.11.2021 - 30.11.2022 7878,80 7878,80 5350 Проектът на Сдружение Кауза Пещера предвижда включване на професионален модул за литература в дейността на Арт театър в Германия. Пилотното издание на проекта ще се проведе с резидентски престой в Германия на двама представители на съвременната българска литература, съответно през май и ноември 2022 г. Двете резиденции ще включат четири дни за развитие на проект в немската част на остров Узедом, последван от четири дни за професионални събития в Кьолн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. Подробно разписан проект с ясна мисия и цели. Кандидатът демонстрира задълбочено и фокусирано професионално присъствие в сферата и стратегически подход при избора на първи участници в резиденцията. Подробно разписани дейности и очаквани резултати. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет. Не се финансира бюджетни пера 1.1, 1.2, 1.5 и 1.6 - разходи за възнаграждение на Участник 1 и Участник 2.
TR1462U-3 николай ленков маринов Дигитален маркетинг Маркетинг за Творци 2021-2022 България 01.11.2021 - 31.10.2022 1500 1500 0 В време на дигитална среда, в което всеки потребител е свързан с интернет и осъществява ежедневен обмен на данни и информация, аз като творец изпитвам остра нужда да имам по-добро представяне и взаимодействие on-line. Основната цел на обучение е да помогне да създам успешна бизнес стратегия за продажба на произведения на изкуството и лично творчество на on-line пазар. Това ще помогне да се развия като творец, като добия увереност и увелича възможностите си да творя. Проектът само частично отговаря на целите и приоритетите на програмата. Липсват съществени детайли в аргументацията на проекта. Не са представени детайли за досегашната артистична работа на кандидата - информацията за творчеството и профила на кандидата е много бегла. В проектното предложение не става ясно какви са творческите изделия, които желае да маркетира. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-4 Гергана Михайлова Пенова МЕНТОРСКА ПРОГРАМА12 МЕСЕЦА ЗА ETSY УСПЕХ България София 01.11.2021 - 31.10.2022 1800 1800 0 Обучителен курс целящ развиване на дигитални маркетинг умения като по конкретно добиване на знания и умения за развиване на успешен on-line магазин подпомагащ представянето на 15 български артиста Събитието представлява индивидуален курс, който се състои от теоретични модули, персонализирани практически задачи, свързани с основните теми на модула, и обратна връзка от ментор. Ежемесечно се преподава един теоретичен модул. В края на всеки модул е предвиден теоретичен и практически изпит. Проектното предложение не отговаря напълно на целите на програмата. Предоставена е ограничена информация за опита на кандидата в областта на изкуството, от която не става ясно доколко той е професионално зает в сферата. Кандидатът желае да подкрепя чрез дейността си продажбата на произведения на български визуални творци, но липсва аргументация защо предпочитаната за целта платформа е Etsy, а и не става ясно кои са точно селектираните български артисти. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-5 Мария Василева Станкова Онлайн/присъствен индивидуален курс по джаз пеене с Вики Алмазиду София 01.11.2021 - 01.11.2022 2880 2880 2880 Вики Алмазиду е една от най-талантливите джаз певици у нас и в Гърция. Това лято на нейния майсторски клас в НБУ, в който бях избрана от 40 кандидата, тя забеляза потенциал в мен в областта на джаз пеенето и ми предложи да продължа обучението си при нея под формата на комбинация от онлайн и присъствени курсове. Бих искала да доразвия потенциалът, който Вики видя в мен и да продължа да раста като професионална джаз певица и артист. Кандидатът притежава качества и умения, които чрез посоченото индивидуално обучение могат да бъдат успешно разгърнати. Кандидатът е утвърден професионалист с представени ясни намерения и ползи от участието си, с които да надгради своите професионални умения. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-6 Деян Владов Георгиев Flow acrobatics course-за напреднали България, София 30.10.2021 - 05.01.2022 595,52 595,52 595.52 Шест месечен онлай курс по flow acrobatics. Ниво-напреднали. Курсът Flow Acrobatics се занимава с тематиката за осъзнаване на тялото и координация на цялото тяло. Участниците задълбочат разбирането си за съвременния танц и акробатика по игрив начин, като интегрират нови модели на движение, които се основават на плавност, устойчивост и лекота. Ясно и добре аргументирана кандидатура, която отговаря на целите и приоритетите на програмата. Кандидатът е утвърден професионалист и представя силно портфолио. Проектното предложение аргументира ясно намеренията и ползите от участието на кандидата, с които той да надгради своите професионални умения. Силен профил на преподавателя и структура на обучителната програма. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-7 Малка Театрална Компания ООД КАК ДА ДИГИТАЛИЗИРАМЕ И РАЗРАСНЕМ КУКЛЕН ТЕАТЪР - практически курс за бизнес развитие, създаден за Малка Театрална Компания Онлайн 01.01.2022 - 01.07.2022 9640,00 9640,00 0 'КАК ДА ДИГИТАЛИЗИРАМЕ И РАЗРАСНЕМ КУКЛЕН ТЕАТЪР - практически курс за бизнес развитие, създаден за Малка Театрална Компания' е проект, който има за цел да подкрепи участието на екипа на Малка Театрална Компания в онлайн курс на международния консултант по мениджмънт в творческите индустрии, маркетинг експерт, обучител и лектор Дейвид Париш. Обучението отговаря на нуждите на екипа да разработи бизнес модел на иновативния си творчески проект 'ДИГИТАЛНИ КУКЛИ'. Недопустима кандидатура: представеното Приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от представляващия дружеството. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-8 Християна Валериева Йотова Онлайн обучение в Кралската театрална академия в Лондон София, Бъглария 01.11.2021 - 17.12.2021 2722,74 2722,74 2722.74 Проектът включва в себе си онлайн обучение по три курса, провеждани от Кралската театрална академия в Лондон. Курсовете са Силата на поезията, Успокояващите сонети на Шекспир и Певческа академия за актьори. Провеждат се в различни периоди - ноември и декември. Обучение от изцяло онлайн и се провежда от преподаватели и професори на Кралската академия - Тамсин Колинсон, Бриджит Панет, Катя Бенджамин и Джейн Стрийтон. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата. Ясно и добре аргументирано участие в престижно международно обучение. Кандидатът е преподавател, което гарантира устойчивост чрез предаване на наученото на по-широк кръг. Избраните курсове се предлагат от престижна академия в международен план и високо квалифицирани преподаватели. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TR1462U-9 „Росина Пенчева” ЕООД Майсторски клас по фотография с Калин Руйчев България, София 01.02.2022 - 31.07.2022 3000 3000 3000 Индивидуален майсторски клас по фотография на тема Портрет със средноформатна филмова камера, с ментор Калин Руйчев – един от съвременните майстори на портрета и филмовата фотография. Наставляваната фотогафка ще надгради своя отличителен стил, задълбочавайки уменията си. Тя ще бъде запозната с всички аспекти на творческия процес: от това как да проектира авторските си виждания в жанра портрет; практически съвети, лабораторен процес, дигитализация, редактиране, до ръчно копиране на кадрите. Кандидатът притежава професионални качества и умения, които ще бъдат доразвити чрез индивидуалния курс по портретна и филмова фотография. Ясно разписана мотивация, график и резултати. Силен профил както на кандидата, така и на преподавателя. Проектът се предлага за финансова подкрепа.