ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME`21 / BG

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература.

Конкурсът целево финансира проекти за превод и издаване на книги на български автори на чужд език или адаптация на книги на български автори на езика на Република Северна Македония. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на български преводачи, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
TRA152-1 Издателство Карактер (Editions Caractères) ООД Сборник "Геометрия ня духа" от Иван Теофилов Франция, Париж 01.05.2021 - 31.10.2021 17239,41 7010,59 7010 Проектът се състои в публикуване от издателство „Карактер“ на сборник от произведения на Иван Теофилов. С цел да се представи по-широк обзор на поетическите дирения на автора, книгата е съставена от текстове, избрани от някои от основните му издания. Сборникът ще въведе френския читател в творчеството на един ярък представител на съвременната българска литература и ще се впише в каталога на издателство „Карактер“, издало книги и на Екатерина Йосифова и Пламен Дойнов. Проектът цели да представи за пръв път на френскоезичните читатели стихосбирка на една от най-големите фигури в българската поезия, Иван Теофилов. Концепцията е ясна и добре аргументирана. Подходено е изключително отговорно, за което свидетелстват както подборът на стихотворенията, така и изборът на компетентен преводач и включването на предисловие от Пламен Дойнов. Изданието безспорно би обогатило френскоезичната литературна среда. Препоръчваме при подобни сборни издания да бъде предоставяно цялото съдържание. Проектът е одобрен за финансиране без редукция на исканата сума.
TRA152-10 Йедитепе Яйъневи ООД Превод на турски език и издаване на Република Турция, Истанбул 01.11.2021 - 31.10.2022 7600 7100 7100 12-годишен Ефрем Каранов е записан да учи в Българското училище във Фенер. Скоро избухва голямата холера в града, която отнема живота на няколко десетки хиляди жители. Братята Ефрем и Иван остават под карантина в историческия Метох. Към края на живота си Ефрем Каранов записва ученическите си спомени от Цариград, в които поднася информация от първа ръка за училището и учебния процес, като силно затрогват страниците, описващи атмосферата в имперската столица в месеците на страшната болест. Книгата е част от един продължаващ вече няколко години проект, устойчиво и ежегодно подкрепян от НФК, на проф. Хюсейн Мевсим. Препоръката ни е книгата да бъде подкрепена с пълната сума от 7100 лева, като смятаме, че след толкова години подкрепа на поредицата, е редно да се препоръча на турските издатели да кандидатстват с други проекти, извън поредицата, която от гледна точка на многогодишната подкрепа от страна на Национален фонд „Култура”, трябва да е заела подобаващото й се място в турския литературен контекст. Бихме препоръчали да бъде поискан отчет от страна на издателството на обобщение и анализ на разпространението на всички книги по проекта до сега. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-11 Китап Яйъневи Лимитед Шеркети ООД Превод на турски език и издаване на "Впечатления от Цариград" от Тодор Янков Република Турция, Истанбул 01.12.2021 - 01.09.2022 7400 7000 7000 Тодор Янков е български публицист и писател, роден през 1865 г. във Велико Търново. Дипломира се с докторат по философия в Германия. В родината си се занимава с просветна дейност, същевременно сътрудничи в различни вестници и списания. Към края на по-миналия век посещава Цариград, а впечатленията си публикува в няколко поредни броя на сп. Илюстрация Светлина през 1898 г. Така той става автор на първата класическа пътеписна творба в българската литература за града край Босфора. Тази книга също е част от подкрепяния в продължение на години проект на професор Хюсейн Мевсим. Предлагаме книгата да бъде подкрепена с пълната искана сума от 7 000 лева, като препоръчваме в писмото до издателя да бъде предупреден, че повече няма да се подкрепят книги в рамките на този проект, защото финансовите средства е необходимо да бъдат насочвани и приоритизиран и към развиваме на нови теми, поредици, проекти и автори в рамките на различни национални контексти. Бихме препоръчали да бъде поискан отчет от страна на издателството на обобщение и анализ на разпространението на всички книги по проекта до сега. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-13 Vox rara, MB КД Превод и публикуване на роман на Георги Господинов Вилнюс, Литва 01.04.2021 - 31.08.2022 16671,99 10000,00 10000 Целта на проекта е да издадем професионално подготвен превод на литовски език на романа „Физика на тъгата“, написан от Георги Господинов. С този проект искаме не само да попълним рафтовете на най-важната съвременна чуждестранна литература, но и да продължим запознаване на литовските читатели с един от най-интересните български и европейски автори. Преводачката Лайма Масите е абсолвентка на Българистиката във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и преводът на „Физика на тъгата“ от Г. Господинов не е първият й превод от български език. Одобреното финансиране от НФ „Култура“ взема предвид обстоятелството, че на литовски след 1989 г. са излизали твърде малко преводи на български автори. На второ място, преводачката – която въпреки че превежда на литовски и от словенски, и от хърватски език, е предпочела заглавие от съвременната българска проза. Литовският издателски проект представя и контекст, в който предстои да впише българска книга като важен фрагмент от европейската литературна сцена. Издателите и преводачът залагат очакването преводното заглавие да се впише в дискусията за колективната памет и „източноевропейската меланхолия“. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-14 Издателство Енастрон СД Теодора Димова : Майките Атина 01.10.2021 - 30.11.2022 15134 9240 9000 Проектът предвижда превод от български на гръцки език и съответно издаване в книга от 220 страници на романа Майките на писателката Теодора Димова, както и широко представяне и разпространение на изданието сред гръцката читателска аудитория. Предложението отразява амбицията и усилията в последните години на издателство Енастрон за постигането на трайно представяне и популяризиране на съвременна балканска литература, респ. българска. Издателството участва успешно в предходни сесии на Програма „Преводи“ с преводи на съвременна българска проза. В настоящата сесия е избрано високохудожествено произведение, чието издаване на гръцки език заслужава подкрепа. Прави впечатление високият хонорар, предвиден за редакция, както и големите права на издателството по отношение на редакторската работа – приемаме този подход за положителен, предвид все още по-малкия опит на преводачката Благородна Филевска-Пагану с превод на големи прозаически произведения от български на гръцки език. Документите са внимателно подготвени и оформени. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-15 Editions Gallimard ООД Превод на романа Времеубежище от Георги Господинов Париж, Франция 04.01.2021 - 20.10.2021 39656 10000 10000 Издателство Gallimard има намерение да преведе и публикува на френски романа Времеубежище на българския писател Георги Господинов, френскоговорящата публика да може да има достъп до този много интересен роман. Проектът планира издаването на най-новия роман на Г. Господинов на френския книжен пазар като заглавие в плана на едно от най-реномираните издателства в света („Gallimard“ в Париж). Включването на българска книга в издателския план на „Галимар“ само по себе си е изключителен успех за съвременната, а и изобщо за българската литература и култура. Мари Врина-Николов познава в детайли българската литературна ситуация и се е доказала професионалните си качества на преводачка на българска художествена литература. Качеството на превода е допълнителна гаранция за високата стойност и изключително големия залог на планираното издание на „Времеубежище“ във Франция. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-16 Feenstein Evitmov PartG mbB Journalisten Schrifsteller Medien & Entertainment Друга П.Ф. Златните конци 2 България 01.11.2021 - 30.09.2022 10194,50 7194,50 0 Превод на детска книга от български на английски език с културно значение за Европа. Целта е да бъде представен на света един наистина автентичен продукт от български автор. Да запознае настоящото и бъдещите поколения деца с историята, в свят на отново надигащ се антисемитизъм, като ги научи да се поставят на мястото на другите, на толерантност, съпричастност същевременно с израстването в приключенски дух и любознателност във времена на изолация, Предложението да не се финансира предложеният проект стъпва на три аргумента. Първо, не се одобрява print on demand като метод на отпечатване и разпространение на книгата. Това решение на издателството прави невъзможно популяризирането и видимостта на преводното заглавие, чиято дистрибуция би била много по-сполучлива дори ако е единствено в електронен формат (какъвто не се предвижда). Вторият аргумент е проблематичната връзка между немска разпространителска мрежа и българско преводно заглавие на английски език, чиято аудитория е англофонната публика. Производствената част в проекта не предвижда издателство, което да застане зад заглавието. Не считаме, че електронната среда на продажбите може да замени издателските ангажименти към всяко едно издание в процеса на неговото разпространение и популяризиране. И третият аргумент: първата част на „Златните конци“ е издадена и продължението й, за което се очаква финансиране от НФК, не е пазарно-рисково заглавие.
TRA152-17 Транслингва Европа ЕООД ЕООД Преоткриване на България България, София 01.10.2021 - 31.10.2022 16000 10000 10000 Одобрен тригодишен проект през 2019 г. Кандидатстване за продължение на изпълнението на проекта, дейност 2. Проектът, втора фаза на тригодишен проект, заслужава подкрепа със замисъла си за актуализиране на представянето на съвременна българска литература в Унгария, но кандидатурата не може да бъде пълноценно разгледана предвид на множеството липсващи документи, вкл. пълно описание на съдържанието на антологията (и разпределението на превода между двамата преводачи), творчески биографии и др.; непълноти има и в договорите с автори и преводачи – както по отношение на изреждането на предвидените за включване произведения, така и на предвиждания преводачески хонорар. Полезно би било в самия формуляр за кандидатстване да се представи обобщен отчет за свършеното по Дейност 1 след първото одобрение на проекта на конкурсната сесия през 2019 г. Проектът се предлага за финансиране с пълната искана сума от 10 000 лв. единствено след представяне на липсващата информация и документация.
TRA152-18 Средиземноморско сътрудничество / Издателство "Ирини" ДЗЗД Борис Христов: Стихотворения Атина 01.10.2021 - 30.11.2022 18848,75 10000 10000 Превод и издаване на гръцки език на двуезичен сборник стихове на български и гръцки език от поета Борис Христов с временно заглавие: Борис Христов: Стихотворения, както и представяне и разпространение на изданието сред читателската аудитория в Гърция и Кипър. Проектът на издателство Средиземноморско сътрудничество / Ирини предвижда двуезично издание на изключително стойностна съвременна българска поезия. Издателите продължават представянето на българска поезия в превод на Благородна Филевска-Пагану. Надяваме се тя да работи в добро сътрудничество с избрания редактор при реализирането на тази предизвикателна задача. Препоръчваме при антологийни издания да се прилага пълно съдържание. Препоръчваме да се представи Актуално състояние на издателството, от което да личи ясно кой е официалният му представител. Като цяло документите са пълни и внимателно подготвени. Проектът се предлага за финансиране с пълната искана сума от 10 000 лв.
TRA152-2 Издателство ЛИТ (ЛИТ Ферлаг ГмбХ&Ко.КГ) КД Превод на немски език на книгата Велико Търново, България 01.12.2021 - 28.02.2022 11200 10000 6800 Ключови моменти от развитието и историята на България и Европа са останали встрани от погледа на масовия читател, особено на по-младите поколения. В предлаганото за превод произведение по лесно четим и достъпен начин е разказана в детайл една цяла година, която всъщност бележи вододела между две епохи в развитието на континента. Накратко някои от основанията за този избор на произведение са достъпност до аудиторията, занимателност, модерен прочит, достъп до ново поколение читатели. Книгата е особено важна за германския контекст,  от гледна точка на династическите връзки, и ще помогне на учени, изследователи и читатели в Германия да бъде осветлен един интересен период от преплитащата се история на страните ни. С няколко бележки, например препоръчваме подписване на договор с преводача, в който отстъпването на авторски права да е детайлно уговорено, отчитайки важността на издаването на документалистика за задълбочаване на културния обмен, предлагаме книгата да бъде подкрепена, с редуцирана сума от 6 800 лева, при искани 10 000 лева, които да бъдат насочени към превода й. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-3 Ричард Лунтър - KICOM ООД Туфо рижия пират от Георги Константинов на словашки език Словакия 10.09.2021 - 31.08.2022 16500,00 10000,00 6500 “Туфо рижия пират” от Георги Константинов e една от най-популярните български детски книги с много преводи по света. За съжаление все още тази чудесна книга не е публикувана в Словакия. "Любица Кошкова е превеждала спорадично българска детска литература, но притежава много богат преводачески опит с художествена литература за възрастни. Представеният фрагмент от превода на книгата на Георги Константинов показва внимателния прочит на преводачката на различни равнища в художествения текст. В сполучливия превод звучи игривостта на преднамерено наивния поглед на разказвача в оригинала. Издателството „Книха най“ досега не се специализира в издаването на детска литература, а преди всичко на криминални романи и други пазарно добре положени заглавия. Същевременно обаче присъства трайно на книжния пазар като разпознаваема търговска марка, чиито заглавия стигат до широка читателска аудитория през една от най-големите разпространителски фирми в Словакия (Panta Rhei) и нейните книжарници в цялата страна. (Част от книжарниците на разпространителската фирма са лесно достъпни, тъй като се намират в големи търговски центрове на областните центрове в Словакия)."
TRA152-4 éditions Belleville АД Превод на романа Остайница от Рене Карабаш Париж, Франция 01.07.2021 - 10.03.2022 17200 10000 10000 Проектът има за цел превеждането, публикуването и разпространяването сред френската публика на романа Остайница на Рене Карабаш /Ирена Иванова. Вписва се отлично в каталога на издателство Belleville, чиято издателска линия аксентира върху женската тематика. "Романът на Рене Карабаш е пример едновременно за висока литература, експериментално писане и важни социални послания и неслучайно той предизвика у нас голям критически интерес. Преводът му на френски е важна стъпка към международния му успех и ще спомогне много за обогатяване на образа на съвременната българска литература във Франция. Преводачка е Мари Врина, която е най-добрият ни преводач на френски и е гарант не само за качество, но и за това, че книгата ще може да намери път към френските читатели."
TRA152-5 Издателска къща "Знаци" ЕООД Момичето с цигулката Германия, Mildenau 15.10.2021 - 31.05.2022 9000,00 5500,00 0 Романът Момичето с цигулката е роман за Страха и Любовта в различните им измерения, които имат сериозни последствия върху човека и обществото. Той поставя сериозни въпроси, като: Можем ли да се научим на доверие в едно общество, което ни желае доброто, а спира растежа на личността, сливайки я с масата? Или пък в друго, където хората са толкова загрижени за вечния си живот, че дори не забелязват как земният минава безжизнено покрай тях, а те не го познават. НЕДОПУСТИМ ПРОЕКТ Допустими по програмата са единствено чуждестранни юридически лица и организации с дейност в областта на превод, книгоиздаване и книгоразпространение.
TRA152-6 Прозарт медиа ЕООД Свети вълк - Елена Алексиева Северна Македония, Скопие 31.10.2021 - 31.08.2022 15499 9774 9774 Избрахме книгата Свети вълк, защото тя е една от найдобрите съвременни книги от България. Победител в националната награда за български роман 2019 на фонда 13 века България. След издаването на две книги на Алек Попов смятаме, че имаме истински интерес към българската проза. По книгата ще работи един от найизвестните писатели, др Александър Прокопиев. Каним писателите, които публикуваме на фестивала ПРОЗА Балкан, те изживяват страхотна промоция, така че ще бъде и с тази книга. Романът на Елена Алексиева е явление в съвременната ни литература и многобройните награди, които получи, са напълно заслужени. Преводът му на македонски е навременен. И преводачът, и издателството отдавна са доказали ангажираността си с българската литература, а добре изготвеният проект показва отново сериозното им отношение. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-7 Издателство „Теза“ ООД "Кръстьо, частен детектив. В Долната земя" на Юлия Спиридонова на украински език Украйна, гр. Винница 01.10.2021 - 31.10.2022 14440,00 9845,00 9845 Тази книга от много популярна българската авторка се основава на високите и художествени качества, отличното познаване на детска психология, има динамичен сюжет, в нея се отстояват непреходни морални ценности, затова ще бъде много интересна за млади читатели в Украйна. През прочитането на книгата украински деца ще запознаят с български фолклор, с живота на българските си връстници и така от ранна възраст ще формира у тях приятелско отношение към България, към нейния народ и култура. Юлия Спиридонова е сред най-добрите и обичани съвременни детски писатели у нас. Романът й от 2009 година за Кръстьо, който търси откраднатите приказки, е чудесно четиво и би намерил читатели навсякъде. С този проект Виктор Мелник затвърждава трайния си интерес към въвеждането на българска литература в Украйна, което е похвално. Проектът се предлага за финансиране.
TRA152-8 Fulgencio Pimentel SL ООД Испанско издание на Времеубежище от Георги Господинов Испания, Логроньо 02.08.2021 - 31.03.2022 23184,20 9950,83 9950 Нашето издателство се превърна в дом на испанската литература на българина Георги Господинов. След публикуването на La física de la tristeza и La novela natural Timefuge потвърждава големия си ангажимент към автора в Испания и Латинска Америка. Горди сме, че продължаваме да допринасяме за разпространението на творчеството на една от най-интересните фигури в съвременната литература. Творбите на Господинов се вписват идеално в литературния каталог на издателството. Проектът е логичното продължение на издадените от същото издателство по-ранни романи на Господинов в превод на същата преводачка, Мария Вутова, носителка на наградата на СПБ за превод на българска литература на чужд език за 2020 г. за превода си на „Естествен роман“ на испански. Последователното усилие на издателството да запознава испанската читателска публика с творчеството на най-успешния съвременен български автор, без да прави компромиси с качеството на изданията си, заслужава възхищение и подкрепа. Проектът е одобрен за финансиране без редукция на исканата сума.
TRA152-9 Tippermuir Books Ltd ООД Балканска рапсодия - Balkan Rhapsody Пьрт, Шотландия, Обединеното Кралство 01.10.2021 - 01.10.2022 22100 10000 7000 Националният фонд Култура ще допринесе с 45% към издаването за първи път на английски език на историческия и автобиографичен роман Балканска рапсодия от Мария Касимова-Моасе в превод на Илияна Недкова. Като независимо издателство, Типьмюр Букс ще проправи път в Шотландия за представяния на други български книги в превод и същевременно повлияе на оскъдното присъствие сред британското книгоиздателство на българския език, литература и на съвременните автори-жени, работещи на български. Проектът за издаване на първия роман на Мария Касимова-Моасе на английски език заслужава подкрепа, тъй като би приближило англоезичните читатели до Балканите, далечни за тях както през първите десетилетия на XX век, когато се развива едната сюжетна линия на произведението, така и в съвремието, когато се развива другата. В този смисъл той би допринесъл за разбирателството между културите по един ненатрапчив начин, като същевременно би въвел и един нов, звънък и вълнуващ женски глас на англоезичната сцена. Планираните дейности за представяне и разпространение на превода са уместни. Към представените документи следва да се добави договор с преводачката за отстъпване на авторско право. Проектът е одобрен за финансиране с редукция на исканата сума от 10000 на 7000 лева.