ЦИРК '24 / ЦИРК '24

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (19:00) - 22.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма „Цирк“ 2024 се фокусира върху опазването и предаването на знания за българското традиционно цирково изкуство, подкрепата за развитието му, съобразно с неговата специфика.

Програма „Цирк“ 2024 се фокусира върху опазването и предаването на знания за българското традиционно цирково изкуство, подкрепата за развитието му, съобразно с неговата специфика.

Връзка с нас