КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО '24 / КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО '24

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (18:00) - 15.07.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма „Културно наследство“ се фокусира върху съхраняването, представянето и интегрирането на нематериално и материално културно наследство в съвременна среда.

Програма „Културнонаследство“ се фокусира върху съхраняването, представянето и интегрирането на нематериално и материално културно наследство в съвременна среда.

Връзка с нас