ПРЕВОДИ ’24 / TRANSLATION GRANT '24 / ПРЕВОДИ ’24 / TRANSLATION GRANT '24

срок за кандидатстване: 20.06.2024 (18:00) - 19.08.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма „Преводи“ 2024 се фокусира върху позициониране на българската литература в международен план чрез издаване, разпространение и популяризиране на литературен превод на разнообразни по жанр български художествени произведения на всички езици.

Програма „Преводи“ 2024 се фокусира върху позициониране на българската литература в международен план чрез издаване, разпространение и популяризиране на литературен превод на разнообразни по жанр български художествени произведения на всички езици.

Връзка с нас