СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ / СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

срок за кандидатстване: 25.08.2022 (17:00) - 10.12.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Връзка с нас