СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ'22 / СУБСИДИИ ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

срок за кандидатстване: 25.08.2022 (17:00) - 30.11.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Връзка с нас