ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО / Съвременно цирково изкуство

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за цялостна или частична подкрепа на годишната продукция и издръжка на организации в областта на цирковото изкуство.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети и способни да докажат активна дейност в областта на съвременните циркови и улични изкуства.

Връзка с нас