ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО / Традиционен цирк

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за цялостна или частична подкрепа на годишната продукция и издръжка на организации в областта на цирковото изкуство.

Модулът е насочен към културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в областта на традиционното цирково изкуство.

Връзка с нас