КРИТИКА / Иновативни модели

Срок за кандидатсване: 07.05.2020 (11:00) - 02.07.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.