КРИТИКА / Утвърдени периодични издания и рубрики

Срок за кандидатсване: 07.05.2020 (11:00) - 02.07.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички области на изкуството и културата.