ДЕБЮТИ / II КРЪГ / Литература

Срок за кандидатсване: 05.08.2021 (11:00) - 15.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютна авторска художествена литература.

Връзка с нас