ДЕБЮТИ / II КРЪГ / Музика

Срок за кандидатсване: 05.08.2021 (11:00) - 17.09.2021 (17:08)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни музикални проекти

Връзка с нас